طنز

از بخشهای ویژه

  • جوک‌ها، استفاده از شوخ طبعی و استعدادهای فرهنگی ما ایرانیان در راستای روشنگری و مبارزه با خرافات و استحمار اسلامی
  • یاوه‌نامه، بانک داده احادیث زندیق است از یاوه های بزرگان شیعه از معتبر ترین کتابهای شیعه که گاهی بسیار مضحک و خنده دار هستند

دسته های مرتبط

  • شعر، مجموعه چکامه های منتقد دین، اسلام و اسلامگرایی
  • کارتون، کاریکاتورهای روشنگرانه زندیق

از نوشتارها

از ویدیوها

نمایش یکجا

از صداها

نمایش یکجا

از تصویرها

نمایش یکجا

از کتابها

نمایش یکجا

از یاوه نامه

نمایش یکجا

بالا