بایگانی برچسب‌ها: کتاب-حدیث-سنی

صحیح بخاری

ار معتبر ترین کتابهای حدیث در نزد اهل تسنن و مورد توجه اسلامشناسان و محققان:

ترجمه فارسی برای صحیح بخاری وجود ندارد.

sahih-bokhari

از صحیح بخاری در یاوه‌نامه:

صحیح مسلم

برگردان کاملی از صحیح مسلم به فارسی وجود ندارد، تنها مختصری از آنرا میتوانید در اینجا بیابید.

sahih-muslim.jpg

نسخه کوتاه شده به پارسی:

مختصری از صحیح مسلم

از صحیح مسلم در یاوه‌نامه: