چرا به جنایات دیگران نمیپردازید؟

یکی از رایج ترین سوالاتی که اسلامگرایان توسط پیامهایشان از ما میپرسند این است که چرا از جنایات سایر ادیان و همچنین جنایاتی که به بهانه دموکراسی و صهیونیسم انجام میشود چیزی نمینویسید؟ در آمورد آنها هم بنویسید تا ثابت شود بیغرض  و بیطرف هستید، در این نوشتار سعی شده پاسخ مناسبی به این پرسش بسیار رایج داده شود.

نخست اینکه ما بیطرف و بیغرض نیستیم و کاملا مغرض و هدفمند عمل میکنیم. این تارنما برای نشان دادن چهره زشت و خوی بربریت و توحش وافر اسلام و اسلامگرایان و نشان دادن خرافی و باطل بودن باورهای آنان تلاش میکند اهداف این تارنما را میتوانید در برگ  «درباره» بطور کامل بررسی کنید، بنابر این تارنمای زندیق بسیار مغرض و هدفمند است.

اما از این گذشته مبارزه با تمام جنایتکاران جهان و تمام ستمکاران و ادیان جهان از دست تارنمای زندیق بر نمی آید، ما تنها به بررسی مشکلاتی میپردازیم که منافع ملی و ملت ایران را تهدید میکنند ما خود را در قبال مشکلات ایران مسئول میدانیم نه مشکلات تمام کائنات. تارنمای زندیق یک تارنمای فارسی است و نوشتن در مورد ادیانی همچون دین مسیحیت و یهودیت و… چندان مخاطبانی در میان فارسی زبانان پیدا نخواهد کرد.

یهودیان و مسیحیان هرگز خطری برای ما نداشته اند، این یهودیان و مسیحیان نبوده اند که 1400 سال پیش و 23 سال پیش به ایران حمله کنند و قتل و جنایت و تجاوز کنند. ملایان ایران یهودی نیستند! اسلامگرا هستند! مشکل ایران یهودیت و صهیونیسم نبوده و نیست. تارنمای زندیق هرگونه جنایت وزیر پا گذاشتن قوانین حقوق بشر (حقوق بشر چیست؟) توسط هر گروه، فرد، سازمان، کشور را محکوم میکند و از تمام سازمانها و  افرادی که در زمینه صلح و آزادی و دموکراسی و حقوق بشر در هر رنگ و نژاد و مذهب و دین در هر نقطه از زمین تلاش میکنند پشتیبانی میکند. اما این تارنما فعالیت های خود را محدود به مبارزه فکری با اسلامگرایی و اسلامگرایان و خرافات اسلامی و مسائل فرهنگی ایران میداند. لذا انتظار اینکه تارنمای زندیق به افشای جنایات ژاپنی ها و آلمانی ها و صهیونیستها و آمریکایی ها و انگلیسی ها و… بپردازد انتظار غلطی است.

امروزه روشنگری و مبازرزه با اسلام به دلیل تهدید بسیار جدی که این ایدئولوژی باطل برای تمام جهان متمدن و انساندوستان و آزادیخواهان دارد، مسئله ای تنها محدود به ما ایرانیان نیست، مبارزه با اسلامگرایی یک حرکت جهانی است و بطوری سازمانیافته و دقیق برنامه ریزی میشود.

همانطور که در پاسخ به پرسش رایج «چطور اسرائیل حقوق بشر را رعايت نميکند ما بايد بکنيم؟» توضیح داده شد، میان جنایات غرب و جنایات اسلامگرایان تفاوتهای اساسی وجود دارد. اساسی ترین تفاوت این است که اگر در دنیای متمدن جنایتی صورت میگیرد این جنایت معمولا خطای یک شخص است و آن شخص طبق قانون مجرم است و مجریان قانون و یا قوه قضائیه آن شخص را تنبیه و مجازات میکند. اما درنقطه مقابل یعنی در جهان اسلام اگر جنایتی انجام میشود، این جنایت از طرف دولت حمایت میشود و کاملا قانونی است، مثلا شکنجه کردن در نظام مقدس ناجمهوری اسلامی کاملا قانونی است و کسی نمیتواند به آن اعتراض کند. اگر کار خلاف قانونی هم حتی انجام شود کسی جرأت اعتراض به آن ندارد چون دولت حامی آن است. تفاوت میان جنایات در ایران  و در غرب این است. به عبارت دیگر جنایات اسلامگرایان تماماً جنایات قانونی هستند و بر اساس مرام و منطق اسلامی نه تنها جرم نیستند بلکه کارهایی خداپرستانه هستند و اسلامگرایان انتظار دریافت پاداش در قبال آنها را دارند.

بعنوان مثال جنایت زندان ابوغریب را در نظر بگیرید، این جنایت به دلیل خطای عده ای انسان خطاکار انجام میگیرد و نمیتوان آنرا به نام تمام آمریکا نوشت. کسانیکه این جنایت را مرتکب شدند افرادی بودن که به خواست خودشان چنین کاری کردند و مقامات امریکایی به شدت آنها را محکوم کردند و این خاطیان محاکمه شدند و جرایم سنگینی برای آنها صادر شد. بنابر این، این دسته از جنایات سازمانیافته ای نیستند، این جنایتکاران از روی قوانین و یا مرام مشخصی به این جنایات دست نمیزنند بلکه صرفا عده ای خطاکار و جنایتکار هستند که دست به جنایت میزنند. عده ای خطاکار امریکایی، تعدادی از زندانیان القاعده را که در بیرون از زندان سر میبرند و دست و پا قطع میکنند، یا با حملات استشهادی خود را و دیگران را از بین میبرند، و عده ای بعثی را که در زمان حمله به ایران طبق سنت پیغمبرشان و دستور آیینشان به زنان و دختران شهرهایی همچون قصر شیرین که طبق قوانین اسلامی باید بعنوان کنیز و غنیمتهای جنگی بین مسلمانان تقسیم شوند تجاوز کردند، برای کسب اطلاعات و جلوگیری از جنایات بیشتر این افراد در زنادن ابوغریب شکنجه کردند. این مسئله تنها به خود این افراد مربوط میشود و جنایت آنها را نمیتوان به پای هیچ تفکر، مکتب یا کشور و نژادی نوشت.

اما در نقطه مقابل وقتی اسلامگرایان جنایتی انجام میدهند، همچون فیلمهای سر بریدن در عراق این جنایات توسط عده ای سرخود انجام نمیگیرد بلکه جنایات سازمان یافته و پیروی از آموزه های اسلامی هستند که چنین جنایاتی را باعث میشوند. افرادی مثل خمینی و خلخالی و بن لادن و محمد و علی تمام عمر خود را به بررسی مفاهیم اسلامی و مطالعه و تحقیق در مورد آن پرداخته اند و اعمالی که طرفداران آنها و خود آنها انجام داده اند کاملا مبتنی بر اسلام است و ریشه در تاریخ اسلام و حتی اعمال خود پیامبر این دین دارد (برای ارائه منابع تاریخی مراجعه کنید به محمد، پیام آور تروریسم. و جنگهای پیغمر وقتل عام یهودیان). بنابر این در این جنایات سازمانیافته آن سازمان که در این مورد دین اسلام است نیز زیر سوال میرود و محکوم میشود نه اشخاصی که این جرایم را مرتکب شده اند.

اندیشه کشی، دگر اندیش کشی، ترورسیم، دست و پا قطع کردن، سنگسار و بسیاری از سایر چیزهایی که ما آنها را جنایت مینامیم کاملا مبتنی بر آموزه های قرآن و تاریخ دین اسلام هستند.

بسیاری از افرادی که این سوال را مطرح میکنند، تلاش دارند که جنایات اسلام گرایان را با نشان دادن جنایات سایر مردمان توجیه کنند، در مورد این نوع سفسطه ها میتوانید در نوشته ای با فرنام «چطور اسرائیل حقوق بشر را رعايت نميکند ما بايد بکنيم؟» توضیحات کافی را بیابید.

از دیدگاه تارنمای زندیق همه ادیان بویژه ادیان خدامحور (خداوند چیست؟)  به دلیل مبتنی بر ایمان (ایمان چیست؟) بودنشان باطل هستند اما اولویت در روشنگری، مبارزه و افشای ادیان باطل مسیحیت، یهودیت، بهائیت، آیین زرتشت نیست، در ایران بزرگترین انگل اجتماعی در حال حاضر اسلام است نه هیچکدامیک از این ادیان. از این گذشته اسلام بدون شک در میان تمامی این ادیان مضر ترین دین برای اجتماعات انسانی است، سایر ادیان یا به دلیل کم تعداد بودن طرفدارانشان و یا به دلیل نقد های آهنینی که در طول تاریخ علیه آنها انجام گرفته است و همچنین قوانین مدرن و پیشرفته کشورهای متمدن، کاملاً اخته و رام و سکولار گشته اند اما دین اسلام به دلیل دگر اندیش ستیزی شدید آن و همچنین استبداد فکری رایج در کشورهای اسلامی تابحال به اندازه سایر ادیان مورد انتقاد قرار نگرفته است. و به همین دلیل است که موجب فساد و جنایت در اجتماع است، بنابر این با امکانات محدود تارنمای زندیق پرداختن به سایر ادیان حداقل فعلاً میسر نیست.

درست است که تمامی ادیان باطل هستند اما برابر دانستن تمامی ادیان با یکدیگر در زیانی که آنها به اجتماع میرسانند و میزان خشونت، خرافات، زن ستیزی و انسان ستیزی آنها هرگز با یکدیگر برابر نیست. با نگاهی سریع به اتفاقاتی که در جهان می افتد میتوان به سادگی دریافت که اسلام مشکلساز ترین دین است و تنها دینی است که در قرن 21 ام انسانها را برای خدا میکشد، کدام دین است که طرفدارانش بخاطر آن اینگونه سر انسانها را از تنشان جدا کنند؟ و یا انسانی را در زمین چال کرده و وی را سنگسار کنند؟ بنابر این تارنمای زندیق از تمامی انسانها از هر رنگ و دین و باور و نژادی دعوت میکند که علیه این دین اهریمنی، فاشیستی و انسان ستیز با یکدیگر علی رغم اختلافات فلسفی و سیاسی خود متحد شوند و آنرا با یاری یکدیگر بر بیاندازند. زیرا اسلام دشمن تمامی انسانها حتی خود مسلمانان است و برای هیچ دگر اندیشی حق حیات برابر قائل نیست.

از اینها گذشته بسیاری از چیزهایی که عموما توسط اسلامگرایان و چپی ها (کمونیست ها و سوسیالیست های ورشکسته) در مورد جنایات صهیونیسم و آمریکا مطرح میشوند اساساً بصورت دروغین و غیر منصفانه مطرح میشوند و ریشه در خصومت تاریخی این افراد با یهودیان و یا دموکراسی و لیبرالیسم و سرمایه داری دارند که با بررسی دقیق آنها و شنیدن حرفهای دو طرف میتوان به دروغ بودن چیزهایی که این افراد بسیار بر آن تکیه میکنند آگاه شد. بررسی این موارد در حوصله و در حوزه اهداف این تارنما نیست اما تنها چند منبع  خارجی در مورد چند مورد بسیار مشهور که اسلامگرایان بسیار به آنها اشاره میکنند و پاسخهایی که به آنها داده شده است و این اسلامگرایان و کمونیست ها هرگز به آنها اشاره نمیکنند اشاره خواهد شد.

سر کار نرفتن 4000 یهودی در روز یازده سپتامبر + + +

حمله و قتل عآم جنین توسط اسرائیل + + + +

قتل عآم صبرا و شتیلا توسط ارتش اسرائیل + + +

کشتن محمد الدوره کودک 12 ساله توسط اسرائیل + + + + +

تارنمای زندیق از تمام جنبش های ضد دینی با هدف گسترش انسانگرایی(هیومنیسم)، خردگرایی (راسیونالیسم)، بیخدایی(آتئیسم)، دنیاگرایی در هر کجای جهان پشتیبانی میکند. و تمامی جنایات انجام شده و نقض حقوق بشر (حقوق بشر چیست؟)، در هر زمان و هرکجا و توسط هر کسی را محکوم میکند.