رد برهان علمی

نویسنده – اردشیر پاینده

چنين اصطلاحي در برخي متون خودنمايي مي كند، بدون آنكه مشخص شده باشد منظور از «علمي» دقيقا چيست، به خصوص هنگامي كه فلاسفه ي علم خود در تعريف و توصيف علم همزبان نيستند. البته مشخص است كه در اينجا صفت «علمي» به جاي صفت «خوب»، «عالي»، يا «بدون نقص» به كار رفته، و معناي خاصي نداشته است.

با بررسي يكايك اين متون، مي توان به اين نتيجه رسيد كه تنها علت اين نامگذاري دخالت برخي از دانشمندان خداباور در نگارش متن برهان بوده. متاسفانه اكثر آنها به طور ناقص بيان شده، و شكلي كاملا عاميانه دارند. به جز برخي از آنها كه به اثبات ترموديناميكي یا مدل بیگ بنگ مربوط مي شوند، باقي تماما بيانهايي مختلف از برهان نظم هستند و چيز جديدي در بين آنها وجود ندارد. اگر مايل هستيد مثالهاي مختلفي كه در توصيف برهان نظم استفاده مي شود را بدانيد، مي توانيد از چنين متوني به عنوان منبع كمكي استفاده كنيد، ولی انتظار هیچ استدلال جدید یا حتا قوی ای نداشته باشید.