سوره البقرة (2) آیه 49

قرآن، سوره البقرة (2) آیه 49

آیه پسین: سوره البقرة (2) آیه 50
آیه پیشین: سوره البقرة (2) آیه 48

عربی

وَ إِذْ نَجَّيْناكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذابِ يُذَبِّحُونَ أَبْناءَكُمْ وَ يَسْتَحْيُونَ نِساءَكُمْ وَ فِي ذلِكُمْ بَلاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ

بدون حرکات عربی

و إذ نجّيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبّحون أبناءكم و يستحيون نساءكم و في ذلكم بلاء من ربّكم عظيم

خوانش

Wa-ith najjaynakum min ali firAAawna yasoomoonakum soo-a alAAathabi yuthabbihoona abnaakum wayastahyoona nisaakum wafee thalikum balaon min rabbikum AAatheemun

آیتی

و به ياد آريد آنگاه که شما را از فرعونيان رهانيديم : شما را شکنجه ، هاي سخت مي کردند ، پسرانتان را مي کشتند و زنانتان را زنده مي گذاشتند ودر اين آزموني بزرگ از سوي پروردگارتان بود

خرمشاهی

و ياد كنيد كه شما را از آل فرعون رهانيديم كه عذابى سخت را به شما مى چشانيدند، پسرانتان را مى كشتند و دخترانتان را [براى كنيزى] زنده نگاه مى داشتند; و در آن آزمونى بزرگ از سوى پروردگارتان بود.

کاویانپور

و بياد آوريد روزى را كه شما را از زير يوغ فرعونيان نجات داديم و اين در موقعى بود كه بدترين عذاب را به شما مى‏چشاندند. پسران شما را (براى تضعيف نيرويتان) ميكشتند و زنان و دختران شما را (براى خدمتكارى) زنده نگهميداشتند و در اين عذاب آزمايشى بزرگ (و عبرت انگيز) از جانب پروردگارتان براى شما بود.

انصاریان

و [یادکنید] آن گاه که شما را از [سیطره حکومت ظالمانه] فرعونیان نجات دادیم؛ آنان که همواره شما را به سخت ترین صورت شکنجه می کردند، پسران شما را سر می بریدند و زنان شما را [برای بیگاری و کنیزی] زنده می گذاشتند. و در این سختی ها ومشکلاتْ آزمایشی بزرگ از سوی پروردگارتان بود.

سراج

و (اى بنى اسرائيل ياد كنيد) زمانى را كه برهانيديم (پيشينيان) شما را از پيروان فرعون در آن حال كه عذاب مى‏كردند شما را بدترين عذاب مى‏كشتند پسرانتان را و (براى خدمتكارى) زنده مى‏گذاشتند دخترانتان را و در اين كار شما را آزمايشى بود از پروردگارتان كه آن آزمايش بزرگ است

فولادوند

و [به ياد آريد] آنگاه كه شما را از [چنگ‏] فرعونيان رهانيديم؛ [آنان‏] شما را سخت شكنجه مى‏كردند؛ پسران شما را سر مى‏بريدند؛ و زنهايتان را زنده مى‏گذاشتند، و در آن [امر، بلا و] آزمايش بزرگى از جانب پروردگارتان بود.

پورجوادی

هنگامى كه فرعونيان به شديدترين وجهى آزارتان مى‏دادند و پسران شما را مى‏كشتند و زنانتان را (براى كنيزى) زنده نگه مى‏داشتند، از ظلم آنها نجاتتان داديم كه در اين براى شما از سوى پروردگارتان آزمايش بزرگى بود.

حلبی

و [بياد آريد] آن گاه را كه شما را از كسان فرعون رهانيديم [آنها] عذاب سخت به شما مى‏رساندند و پسرانتان را مى‏كشتند و زنانتان را زنده مى‏گذاشتند. و در آن شما را از سوى پروردگارتان آزمونى بزرگ بود.

اشرفی

و هنگاميكه نجات داديم شما را از آل فرعون كه عذاب ميكردند شما را بدترين عذاب مى‏كشتند پسران شما را و باقى ميگذاشتند آنان شما را و در زنتان محنتى بود از پروردگارتان بزرگ

خوشابر مسعود انصاري

و [نيز] هنگامى كه شما را از فرعونيان نجات داديم [آنان‏] سخت‏ترين عذاب را به شما مى‏رساندند، پسرانتان را سر مى‏بريدند و دخترانتان را زنده باقى مى‏گذاشتند و در اين [كار] از سوى پروردگارتان آزمونى بزرگ بود

مکارم

و (نیز به یاد آورید) آن زمان که شما را از چنگال فرعونیان رهایی بخشیدیم؛ که همواره شما را به بدترین صورت آزار می‌دادند: پسران شما را سر می‌بریدند؛ و زنان شما را (برای کنیزی) زنده نگه می‌داشتند. و در اینها، آزمایش بزرگی از طرف پروردگارتان برای شما بود.

مجتبوی

و [به ياد آريد] هنگامى كه شما را از فرعونيان رهانيديم، كه شما را شكنجه بد و سختى مى‏چشاندند: پسرانتان را سر مى‏بريدند و زنانتان را زنده مى‏گذاشتند و در اين [كار] شما را آزمونى بزرگ از پروردگارتان بود.

مصباح زاده

و هنگامى كه نجات داديم شما را از آل فرعون كه عذاب ميكردند شما را بدترين عذاب مى‏كشتند پسران شما را و باقى ميگذاشتند زنان شما را و در زنتان محنتى بود از پروردگارتان بزرگ

معزی

و زمانى كه نجات داديم شما را از آل فرعون كه روا مى داشتند بر شما شكنجه زشت را مى كشتند به سختى پسران شما را و زنده مى گذاشتند زنان شما را و در آنتان بود آزمايشى از پروردگار شما بزرگ

قمشه ای

و (به یاد آرید) هنگامی که شما را از ستم فرعونیان نجات دادیم که از آنها سخت در شکنجه بودید، (به حدّی که) پسران شما را کشته و زنانتان را زنده نگاه می‌داشتند، و آن بلا و امتحانی بزرگ بود که خدا شما را بدان می‌آزمود.

رشاد خليفه

به ياد آوريد که شما را از فرعونيان رهانيديم که بدترين آزارها را به شما مي رساندند، پسرانتان را مي کشتند و دخترانتان را زنده مي گذاشتند. آن آزمايشي بود سخت از جانب پروردگارتان.

Literal

And when/where We saved/rescued you, from Pharaoh’s family, they burden/impose upon you (with) the torture’s evil (worst), they slaughter your sons and they shame your women, and in that (is) a great test from your Lord.

Al-Hilali Khan

And (remember) when We delivered you from Firauns (Pharaoh) people, who were afflicting you with a horrible torment, killing your sons and sparing your women, and therein was a mighty trial from your Lord.

Arthur John Arberry

And when We delivered you from the folk of Pharaoh who were visiting you with evil chastisement, slaughtering your sons, and sparing your women; and in that was a grievous trial from your Lord.

Asad

And [remember the time] when We saved you from Pharaoh’s people, who afflicted you with cruel suffering, slaughtering your sons and sparing [only] your women – which was an awesome trial from your Sustainer;

Dr. Salomo Keyzer

Denkt er aan, hoe wij u van Pharaos volk hebben gered, dat u met hardheid onderdrukte, uwe zonen doodde en slechts uwe vrouwen liet leven; dit zij u een groot bewijs voor de goedheid van uwen God.

Free Minds

And We saved you from the people of Pharaoh; they were punishing you with severe retribution, killing your children, and raping your women. In that was a great trial from your Lord.

Hamza Roberto Piccardo

E [ricordate] quando vi abbiamo liberato dalla gente di Faraone che vi infliggeva le torture più atroci!…Sgozzavano i vostri figli e lasciavano in vita le vostre femmine. In ciò vi fu un’immensa prova da [parte del] vostro Signore

Hilali Khan

And (remember) when We delivered you from Firauns (Pharaoh) people, who were afflicting you with a horrible torment, killing your sons and sparing your women, and therein was a mighty trial from your Lord.

Kuliev E.

Вот Мы спасли вас от рода Фараона. Они подвергали вас ужасным мучениям, убивали ваших сыновей и оставляли в живых ваших женщин. Это было для вас великим испытанием (или великой милостью) от вашего Господа.

M.-N.O. Osmanov

[Вспомните,] как Мы спасли вас от приспешников Фир’ауна. Они подвергали вас наихудшему наказанию: убивали ваших сыновей и оставляли в живых ваших женщин. В этом для вас – великое испытание от вашего Господа.

Mohammad Habib Shakir

And when We delivered you from Firon’s people, who subjected you to severe torment, killing your sons and sparing your women, and in this there was a great trial from your Lord.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And (remember) when We did deliver you from Pharaoh’s folk, who were afflicting you with dreadful torment, slaying your sons and sparing your women: that was a tremendous trial from your Lord.

Palmer

When we saved you from Pharaohs people who sought to wreak you evil and woe, slaughtering your sons and letting your women live; in that was a great trial for you from your Lord.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Sizi Firavun hanedanından kurtardığımızı da hatırlayın. Hani, onlar size azabın en çirkiniyle kötülük ediyorlardı: Erkek çocuklarınızı boğazlıyorlar, kadınlarınıza hayasızca davranıyorlar/kadınlarınızın rahimlerini yokluyorlar/kadınlarınızı hayata salıyorlardı. İşte bunda sizin için, Rabbinizden gelen büyük bir ıstırap ve imtihan vardı.

Qaribullah

(Remember) how We saved you from Pharaoh’s people who had oppressed you cruelly, slaying your sons and sparing your women. Surely, that was a great trial from your Lord.

QXP

Also remember when We saved you from Pharaoh’s people. They persecuted you to the extent that they killed your sons and spared your women. That was a great tribulation for you from your Lord’s Law of Requital.

Reshad Khalifa

Recall that we saved you from Pharaoh’s people who inflicted upon you the worst persecution, slaying your sons and sparing your daughters. That was an exacting test from your Lord.

Rodwell

And remember when we rescued you from the people of Pharaoh, who had laid on you a cruel chastisement. They slew your male children, and let only your females live: and in this was a great trial from your Lord:

Sale

Remember when we delivered you from the people of Pharaoh, who grievously oppressed you, they slew your male children, and let your females live: Therein was a great trial from your Lord.

Sher Ali

And remember the time when WE delivered you from Pharaoh’s people who afflicted you with grievous torment, slaying your sons and sparing your women; and in that was a great trial for you from your Lord.

Unknown German

Und (gedenket der Zeit) da Wir euch erretteten von Pharaos Volk, das euch mit schlimmer Pein heimsuchte; sie erschlugen eure Söhne und schonten eurer Frauen; und darin war eine schwere Prüfung für euch von eurem Herrn.

V. Porokhova

И (вспомните), когда ■ Мы вас избавили от Фараона и его людей, ■ Которые мучительным страданьям ■ Так долго подвергали вас – ■ Лишали жизни ваших сыновей, ■ В живых лишь женщин оставляя. ■ Сие было для вас великим испытанием от Бога.

Yakub Ibn Nugman

Фиргаун кавеменнән сезне коткаруыбызны да хәтерләгез! Алар сезне яман ґәзаб белән ґәзаблап, кыз балаларыгызны калдырып, ир балаларыгызны бугазлый иделәр. Бу эшләр сезгә Раббыгыздан бәла вә зур каза иде.

جالندہری

اور (ہمارے ان احسانات کو یاد کرو) جب ہم نے تم کو قومِ فرعون سے نجات بخشی وہ (لوگ) تم کو بڑا دکھ دیتے تھے تمہارے بیٹوں کو تو قتل کر ڈالتے تھے اور بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی (سخت) آزمائش تھی

طاہرالقادری

اور (وہ وقت بھی یاد کرو) جب ہم نے تمہیں قومِ فرعون سے نجات بخشی جو تمہیں انتہائی سخت عذاب دیتے تھے تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی (کڑی) آزمائش تھی،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.