سوره البقرة (2) آیه 58

قرآن، سوره البقرة (2) آیه 58

آیه پسین: سوره البقرة (2) آیه 59
آیه پیشین: سوره البقرة (2) آیه 57

عربی

وَ إِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْها حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَداً وَ ادْخُلُوا الْبابَ سُجَّداً وَ قُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطاياكُمْ وَ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ

بدون حرکات عربی

و إذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا و ادخلوا الباب سجّدا و قولوا حطّة نغفر لكم خطاياكم و سنزيد المحسنين

خوانش

Wa-ith qulna odkhuloo hathihi alqaryata fakuloo minha haythu shi/tum raghadan waodkhuloo albaba sujjadan waqooloo hittatun naghfir lakum khatayakum wasanazeedu almuhsineena

آیتی

و به ياد آريد آن زمان را که به شما گفتيم : به آن قريه درآييد و از، نعمتهاي آن هر چه و هر جا که خواسته باشيد به فراواني بخوريد ولي سجده کنان بر دروازه داخل شويد و بگوييد : بار گناه از ما فرو نه تا خطاهاي شمارا بيامرزيم و به پاداش نيکوکاران بيفزاييم

خرمشاهی

و ياد كنيد كه گفتيم به اين شهر درآييد و هرگونه كه خواستيد به خوشى و فراوانى از [نعمتهاى] آن بخوريد و از آن دروازه فروتنانه وارد شويد [و براى عذرخواهى] حطه بگوييد، تا گناهان شما را ببخشيم، و پاداش نيكوكاران را خواهيم افزود.

کاویانپور

باز بخاطر بياوريد زمانى را كه گفتيم: بشهر (بيت المقدس) داخل شويد و از (نعمتهاى) آن هر چه ميخواهيد بخوريد و از درب (بيت المقدس) با خشوع و فروتنى وارد شويد و بگوئيد: خدايا، ما را بيامرز (و از تقصيرات ما در گذر) در اينصورت خطاهاى شما را خواهيم بخشيد و نيكوكاران را پاداش بيشترى خواهيم داد.

انصاریان

و [یاد کنید] هنگامی را که گفتیم: به این شهر [بیت المقدس] وارد شوید، و از نعمت های آن هر چه خواستید، فراوان و گوارا بخورید و از دروازه [شهر یا درِ معبد] فروتنانه و سجده کنان درآیید و بگویید: [خدایا! خواسته ما] ریزش گناهان ماست، تا گناهانتان را بیامرزیم و به زودی [پاداش] نیکوکاران را بیفزایم.

سراج

و نيز زمانى را كه گفتيم وارد شويد باين قريه و بخوريد از (خوراكهاى) آن از هر جا (و هر چه) خواهيد فراوان و در آئيد از آن دروازه در حالى كه سجده كننده باشيد و بگوئيد گناهان ما را فرو نه تا بيامرزيم براى شما گناهانتان و بزودى بيفزائيم (پاداش) نيكوكاران

فولادوند

و [نيز به يادآريد] هنگامى را كه گفتيم: «بدين شهر درآييد، و از [نعمتهاى‏] آن، هر گونه خواستيد، فراوان بخوريد، و سجده‏كنان از در [بزرگ‏] درآييد؛ و بگوييد: [خداوندا،] گناهان ما را بريز. تا خطاهاى شما را ببخشاييم، و [پاداش‏] نيكوكاران را خواهيم افزود.»

پورجوادی

آن گاه گفتيم: «به اين شهر درآييد و هر چه خواستيد از نعمتهاى آن به فراوانى بخوريد و با خضوع و خشوع از در وارد شويد و بگوييد: گناهان ما را فرو ريز، تا از خطاى شما درگذريم و پاداش بيشترى به نيكوكاران دهيم.»

حلبی

و [ياد كنيد] آن وقت را كه گفتيم بدين قريه در آييد و هر چه خواستيد از آن بخوريد به فراوانى. و در حال سجده درون دروازه در آييد، و بگوييد: گناهان ما را فرو ريز. [آن وقت است كه‏] لغزشهاى شما را مى‏آمرزيم و بزودى پاداش نكوكاران را مى‏افزاييم.

اشرفی

و هنگاميكه گفتيم داخل شويد در اين قريه پس بخوريد از آن هر جا كه خواسته باشيد فراوان و داخل شويد از در سجده كنان و بگوئيد فرو نه از ما بار گناهان ما را كه مى‏آمرزيم شما را گناهانتان را و زود باشد كه بيفزانيم نيكو كاران را

خوشابر مسعود انصاري

و هنگامى كه گفتيم: به اين شهر در آييد و از آنجا- هر كجا كه خواهيد- فراوان [و گوارا] بخوريد و سجده‏كنان به دروازه در آييد و بگوييد: «خواسته ما آمرزش است» تا گناهانتان را براى شما بيامرزيم و به نيكوكاران افزون خواهيم داد

مکارم

و (به خاطر بیاورید) زمانی را که گفتیم: «در این شهر [= بیت المقدس‌] وارد شوید! و از نعمتهای فراوان آن، هر چه می‌خواهید بخورید! و از در (معبد بیت المقدس) با خضوع و خشوع وارد گردید! و بگویید: «خداوندا! گناهان ما را بریز!» تا خطاهای شما را ببخشیم؛ و به نیکوکاران پاداش بیشتری خواهیم داد.»

مجتبوی

و هنگامى كه گفتيم: به اين شهر- بيت المقدس- در آييد و از [نعمتهاى‏] آن هر جا كه خواهيد به فراوانى بخوريد و به دروازه شهر سر فرو داشته در آييد و بگوييد: گناهان ما فروريز، تا گناهان شما را بيامرزيم، و زودا كه [پاداش‏] نيكوكاران را بيفزاييم.

مصباح زاده

و هنگامى كه گفتيم داخل شويد در اين قريه پس بخوريد از آن هر جا كه خواسته باشيد فراوان و داخل شويد از در سجده كنان و بگوئيد فرو نه از ما بار گناهان ما را كه مى‏آمرزيم شما را گناهانتان را و زود باشد كه بيفزائيم نيكوكاران را

معزی

و هنگامى كه گفتيم درآئيد اين قريه را و بخوريد از آن هر جا خواهيد گوارا و درآئيد در را سجده كنان و بگوئيد كاهشى تا بيامرزيم از براى شما لغزشهاى شما را و بزودى بيش دهيم به نيكوكاران

قمشه ای

و (به یاد آرید) وقتی که گفتیم: وارد این قریه (بیت المقدس) شوید و از نعمتهای آن فراوان تناول کنید و از آن در، سجده کنان داخل شوید و بگویید: (خدایا) گناهان ما فرو ریز، تا از خطای شما درگذریم؛ و بر ثواب نیکوکاران خواهیم افزود.

رشاد خليفه

به ياد آوريد که گفتيم: به اين شهر وارد شويد، جايي که هر قدر روزي بخواهيد، مي يابيد. فقط با تواضع از دروازه وارد شويد و با مردم خوش رفتار باشيد. سپس گناهانتان را مي بخشيم و بر پاداش پارسايان مي افزاييم.

Literal

And when We said: «Enter this village/urban city, so eat from it where/when you willed/wanted easily/comfortably and enter the door/entrance prostrating and say humility/forgiveness (be humble) ,We (will) forgive for you your sins/wrongs/mistakes , and We will increase the good doers .

Al-Hilali Khan

And (remember) when We said: «Enter this town (Jerusalem) and eat bountifully therein with pleasure and delight wherever you wish, and enter the gate in prostration (or bowing with humility) and say: Forgive us, and We shall forgive you your sins and shall increase (reward) for the good-doers.»

Arthur John Arberry

And when We said, ‹Enter this township, and eat easefully of it wherever you will, and enter in at the gate, prostrating, and say, Unburdening; We will forgive you your transgressions, and increase the good-doers.›

Asad

And [remember the time] when We said: «Enter this land, and eat of its food as you may desire. abundantly; but enter the gate humbly and say, `Remove Thou from us the burden of our sins›, [whereupon] We shall forgive you your sins, and shall amply reward the doers of good.»

Dr. Salomo Keyzer

Wij zeiden: Gaat in deze stad, geniet naar welbehagen van hetgeen zich daar bevindt: treedt de poort aandachtig binnen, en roept uit: Vergiffenis Heer! Wij willen u uwe misstappen ook vergeven, en het geluk der goeden verhoogen.

Free Minds

And We said: "Enter this town, and eat from it as plentifully as you wish; and enter the gate while prostrating, and Say: "Our load is removed", We will then forgive your mistakes, and We will increase for the good doers."

Hamza Roberto Piccardo

E quando dicemmo: «Entrate in questa città e rifocillatevi dove volete a vostro piacimento; ma entrate dalla porta inchinandovi e dicendo «perdono». Noi perdoneremo i vostri peccati ed aumenteremo coloro che avranno operato il bene».

Hilali Khan

And (remember) when We said: "Enter this town (Jerusalem) and eat bountifully therein with pleasure and delight wherever you wish, and enter the gate in prostration (or bowing with humility) and say: Forgive us, and We shall forgive you your sins and shall increase (reward) for the good-doers."

Kuliev E.

Вот Мы сказали: «Войдите в этот город и ешьте вволю, где пожелаете. Войдите во врата, поклонившись, и скажите: «Прости нас!» Мы простим ваши прегрешения и приумножим награду творящим добро».

M.-N.O. Osmanov

[Вспомните,] как Мы сказали: «Войдите в этот град и ешьте вволю, где бы вы ни захотели «. Войдите во врата, преклонив [главу], и взывайте: «[Прости нам наши] грехи». [И тогда] Мы простим ваши грехи и умножим [блага] творящим добро.

Mohammad Habib Shakir

And when We said: Enter this city, then eat from it a plenteous (food) wherever you wish, and enter the gate making obeisance, and say, forgiveness. We will forgive you your wrongs and give more to those who do good (to others).

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And when We said: Go into this township and eat freely of that which is therein, and enter the gate prostrate, and say: «Repentance.» We will forgive you your sins and will increase (reward) for the right-doers.

Palmer

And when we said, ‹Enter this city and eat therefrom as plentifully as ye wish; and enter the gate worshipping and say ‹hittatun. So will we pardon you your sins and give increase unto those who do well.›

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Şöyle demiştik: «Girin şu kente; orada, dilediğiniz yerde bol bol yiyin. Kapıdan secde ederek girin ve ‹Affet bizi!› deyin ki, hatalarınızı bağışlayalım. Biz güzel davranıp, güzellik üretenlere daha fazlasını da veririz.»

Qaribullah

‹Enter this village, ‹ We said, ‹and eat wherever you will and as much as you wish. Make your way prostrating through the gates, saying: «Unburdening.» We shall forgive you your sins and We will increase the gooddoers. ‹

QXP

Then We commanded you, «Enter this town (the sacred land of Palestine (5:21)) and enjoy the provisions – partake as you desire. But enter the gate humbly saying, HITTATUN (Our Lord! Pardon our misdeeds since we mend our ways). Then do what you say and We shall forgive you your faults and amply reward the doers of good.»

Reshad Khalifa

Recall that we said, «Enter this town, where you will find as many provisions as you like. Just enter the gate humbly, and treat the people nicely. We will then forgive your sins, and increase the reward for the pious.»

Rodwell

And when we said, «Enter this city, and eat therefrom plentifully, at your will, and enter the gate with prostrations, and say, ‹Forgiveness;› and we will pardon you your sins, and give an increase to the doers of good:» –

Sale

And when We said, enter into this city, and eat of the provisions thereof plentifully as ye will; and enter the gate worshipping, and say, forgiveness! We will pardon you your sins, and give increase unto the well-doers.

Sher Ali

And remember the time when WE said `Enter this town and eat therefrom – whatever you will – plentifully; and enter the gate submissively and say, `God ! forgive us our sins.› WE shall forgive you your sins and WE shall give increase to those who do good.›

Unknown German

Und (gedenket der Zeit) da Wir sprachen: «Tretet ein in diese Stadt und esset reichlich von dem Ihren – wo immer ihr wollt – und tretet unterwürfig ein durch das Tor und sprechet: «Vergebung!» Wir werden euch eure Sünden vergeben und Wir werden jene mehren, die Gutes tun.»

V. Porokhova

И (вспомните), когда Мы вам сказали: ■ «Войдите в этот город, ■ Питайтесь всем, что там, себе в усладу; ■ Но во вратах его смиренно поклонитесь ■ И скажите: (Прощения) прошу у Бога», ■ И Мы простим вам ваши прегрешенья ■ И увеличим долю тем, кто делает добро».

Yakub Ibn Nugman

Янә: «Әрихә шәһәренә керегез», – дип әйткәнемне дә хәтерләгез! Ягъни кырык елдан соң Муса үлгәч, Ягькуб балаларына Әрихә шәһәренә керергә Аллаһудан әмер булды. Шәһәргә кергәч, андагы ризыкларны киңлек белән теләгәнчә ашагыз, шәһәр капкасыннан кергәндә баш иеп, түбәнчелек белән керегез, һәм хаталарыбызны гафу ит, Раббым, дип әйтегез! Шулай кылсагыз, хата эшләрегезне ярлыкарбыз. Яхшы эшләрне кылучы мөэминнәргә нигъмәтләребезне бик тиз арттырырбыз.

جالندہری

اور جب ہم نے (ان سے) کہا کہ اس گاؤں میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو، خوب کھاؤ (پیو) اور (دیکھنا) دروازے میں داخل ہونا تو سجدہ کرنا اور حطة کہنا، ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے

طاہرالقادری

اور (یاد کرو) جب ہم نے فرمایا: اس شہر میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو خوب جی بھر کے کھاؤ اور (یہ کہ شہر کے) دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا اور یہ کہتے جانا: (اے ہمارے رب! ہم سب خطاؤں کی) بخشش چاہتے ہیں، (تو) ہم تمہاری (گزشتہ) خطائیں معاف فرما دیں گے، اور (علاوہ اس کے) نیکوکاروں کو مزید (لطف و کرم سے) نوازیں گے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.