سوره البقرة (2) آیه 67

قرآن، سوره البقرة (2) آیه 67

آیه پسین: سوره البقرة (2) آیه 68
آیه پیشین: سوره البقرة (2) آیه 66

عربی

وَ إِذْ قالَ مُوسى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قالُوا أَ تَتَّخِذُنا هُزُواً قالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجاهِلِينَ

بدون حرکات عربی

و إذ قال موسى لقومه إنّ اللّه يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أ تتّخذنا هزوا قال أعوذ باللّه أن أكون من الجاهلين

خوانش

Wa-ith qala moosa liqawmihi inna Allaha ya/murukum an tathbahoo baqaratan qaloo atattakhithuna huzuwan qala aAAoothu biAllahi an akoona mina aljahileena

آیتی

و به ياد آريد آن هنگام را که موسي به قوم خود گفت : خدا فرمان مي ، دهدکه گاوي را بکشيد گفتند : آيا ما را به ريشخند مي گيري ؟ گفت : به خداپناه مي برم اگر از نادانان باشم

خرمشاهی

و چون موسى به قومش گفت خداوند به شما دستور مى دهد كه ماده گاوى بكشيد، گفتند آيا ما را ريشخند مى كنى؟ گفت پناه بر خدا مى برم كه [مباد] از نادانان باشم.

کاویانپور

بخاطر بياوريد هنگامى كه موسى بقوم خود گفت: خدا بشما امر مى‏كند كه ماده گاوى را بكشيد. گفتند: آيا ما را به مسخره گرفته‏اى؟ موسى گفت: بخدا پناه مى‏برم از اينكه (با مسخره كردن مردم) از جاهلان باشم.

انصاریان

و [یاد کنید] زمانی که موسی به قومش گفت: خدا به شما فرمان می دهد گاوی را ذبح کنید، گفتند: آیا ما را مسخره می کنی؟! گفت: به خدا پناه می برم از اینکه از نادانان باشم.

سراج

و نيز زمانى كه (از موسى خواستند كه قاتل عاميل را معرفى كند) گفت موسى به گروه خود كه خدا مى‏فرمايد شما را كه بكشيد گاوى را گروه موسى گفتند آيا مى‏گيرى ما را به مسخره (زيرا رابطه‏اى ميان كشتن گاو و قاتل نمى‏ديدند) موسى گفت پناه مى‏برم بخدا كه باشم از نادانان

فولادوند

و هنگامى كه موسى به قوم خود گفت: «خدا به شما فرمان مى‏دهد كه: ماده گاوى را سر ببريد»، گفتند: «آيا ما را به ريشخند مى‏گيرى؟» گفت: «پناه مى‏برم به خدا كه [مبادا] از جاهلان باشم.»

پورجوادی

هنگامى كه موسى به قومش گفت: «خداوند به شما دستور داده‏است كه گاوى را بكشيد.» گفتند: «آيا ما را مسخره مى‏كنى؟» گفت: «از اين كه از نادانان باشم به خدا پناه مى‏برم.»

حلبی

و [ياد كنيد] آن وقت را كه موسى به قوم خود گفت: خدا فرمان داده است كه گاوى بكشيد. گفتند: آيا ما را به استهزا مى‏گيرى؟ گفت: من به خدا پناه مى‏برم كه از [جمله‏] نادانان باشم.

اشرفی

و هنگاميكه گفت موسى مر قومش را بدرستيكه خدا ميفرمايد شما را كه بكشيد گاوى را گفتند ما را استهزاء ميكنى گفت پناه ميبرم بخدا كه باشم از نادانان

خوشابر مسعود انصاري

و هنگامى كه موسى به قومش گفت: خداوند شما را به سر بريدن گاوى فرمان مى‏دهد. گفتند: آيا ما را به ريشخند مى‏گيرى؟ گفت: به خدا پناه مى‏برم از آنكه از نادانان باشم

مکارم

و (به یاد آورید) هنگامی را که موسی به قوم خود گفت: «خداوند به شما دستور می‌دهد ماده‌گاوی را ذبح کنید (و قطعه‌ای از بدن آن را به مقتولی که قاتل او شناخته نشده بزنید، تا زنده شود و قاتل خویش را معرفی کند؛ و غوغا خاموش گردد.)» گفتند: «آیا ما را مسخره می‌کنی؟» (موسی) گفت: «به خدا پناه می‌برم از اینکه از جاهلان باشم!»

مجتبوی

و [به ياد آريد] آنگاه كه موسى به قوم خويش گفت: خداوند شما را مى‏فرمايد كه گاوى را سر ببريد. گفتند: آيا ما را به ريشخند مى‏گيرى؟!- ما از تو مى‏پرسيم فلان را چه كسى كشته؟ و تو مى‏گويى گاوى بكشيد!- گفت: به خدا پناه مى‏برم كه از نادانان باشم.

مصباح زاده

و هنگامى كه گفت موسى مر قومش را بدرستى كه خدا ميفرمايد شما را كه بكشيد گاوى را گفتند ما را استهزاء ميكنى گفت پناه ميبرم بخدا كه باشم از نادانان

معزی

و هنگامى كه گفت موسى به قوم خود كه خدا فرمانتان دهد كه بكشيد گاوى گفتند ما را به مسخره گيرى گفت پناه مى برم به خدا كه باشم از نادانان

قمشه ای

و (به یاد آرید) وقتی که موسی به قوم خود فرمود که به امر خدا گاوی را ذبح کنید، گفتند: ما را به تمسخر گرفته‌ای؟موسی گفت: پناه می‌برم به خدا از آنکه (سخن به تمسخر گویم و) از مردم نادان باشم.

رشاد خليفه

موسي به قوم خود گفت: خدا به شما فرمان مي دهد که ماده گاوي را قرباني کنيد. گفتند: آيا ما را به تمسخر مي گيري؟ گفت: خدا نكند که مانند نادانان رفتار کنم.

Literal

And when Moses said to his nation: «That God orders/commands you that you slaughter a cow.» They said: «Do you take us mockingly ?» He said: «I seek protection by God that I be from the lowly/ignorant.»

Al-Hilali Khan

And (remember) when Moosa (Moses) said to his people: «Verily, Allah commands you that you slaughter a cow.» They said, «Do you make fun of us?» He said, «I take Allahs Refuge from being among Al-Jahiloon (the ignorants or the foolish).»

Arthur John Arberry

And when Moses said to his people, ‹God commands you to sacrifice a cow.› They said, ‹Dost thou take us in mockery?› He said, ‹I take refuge with God, lest I should be one of the ignorant.›

Asad

AND LO! Moses said unto his people: «Behold, God bids you to sacrifice a cow.» They said: «Dost thou mock at us?» He answered: «I seek refuge with God against being so ignorant!»

Dr. Salomo Keyzer

Toen Mozes tot zijn volk zeide: «God gebiedt u eene koe te offeren,» toen antwoordden zij; «Spot gij met ons?» Hij zeide: «God beware mij tot de zotten te behooren.»

Free Minds

And Moses said to his people: "God orders you to slaughter a heifer." They said: "Do you mock us?" He said: "I seek refuge with God that I not be of the ignorant ones."

Hamza Roberto Piccardo

E quando Mosè disse al suo popolo: «Allah vi ordina di sacrificare una giovenca!». Risposero: «Ti prendi gioco di noi?»»Mi rifugio in Allah dall’essere tra gli ignoranti».

Hilali Khan

And (remember) when Moosa (Moses) said to his people: "Verily, Allah commands you that you slaughter a cow." They said, "Do you make fun of us?" He said, "I take Allahs Refuge from being among Al-Jahiloon (the ignorants or the foolish)."

Kuliev E.

Вот Муса (Моисей) сказал своему народу: «Аллах приказывает вам зарезать корову». Они сказали: «Неужели ты насмехаешься над нами?» Он сказал: «Упаси меня Аллах оказаться одним из невежд».

M.-N.O. Osmanov

[Вспомните,] как Муса сказал своему народу: «Воистину, Аллах велит вам закласть корову». Они спросили: «Не шутишь ли ты с нами?» Он ответил: «Уповаю на Аллаха, чтобы не оказаться невеждой».

Mohammad Habib Shakir

And when Musa said to his people: Surely Allah commands you that you should sacrifice a cow; they said: Do you ridicule us? He said: I seek the protection of Allah from being one of the ignorant.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And when Moses said unto his people: Lo! Allah commandeth you that ye sacrifice a cow, they said: Dost thou make game of us? He answered: Allah forbid that I should be among the foolish!

Palmer

And when Moses said to his people, ‹God bids you slaughter a cow,› they said, ‹Art thou making a jest of us?› Said he, ‹I seek refuge with God from being one of the unwise.›

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Mûsa, toplumuna dedi ki: «Allah size, bir inek boğazlamanızı emrediyor.» Dediler ki: «Sen bizimle alay mı ediyorsun?» Dedi ki: «Cahillerden biri olmaktan Allah’a sığınırım.»

Qaribullah

When Moses said to his nation: ‹Allah commands you to slaughter a cow, ‹ they replied: ‹Are you taking us in mockery? ‹ ‹I seek protection with Allah lest I should be one of the ignorant› he said.

QXP

And when Moses said unto his people, «Behold, Allah Commands you to sacrifice a cow» – (So that the belief in it as a deity could be dispelled (2:54), (7:152)) – They said, «Are you mocking us?» Moses said, «I seek refuge in Allah from being so ignorant.»

Reshad Khalifa

Moses said to his people, «GOD commands you to sacrifice a heifer.» They said, «Are you mocking us?» He said, «GOD forbid, that I should behave like the ignorant ones.»

Rodwell

And when Moses said to his people, «Verily, God bids you sacrifice a COW;» they said, «Makest thou a jest of us?» He said, «God keep me from being one of the foolish.»

Sale

And when Moses said unto his people, verily God commandeth you to sacrifice a cow; they answered, dost thou make a jest of us? Moses said, God fobid that I should be one of the foolish.

Sher Ali

And remember when Moses said to his people, `ALLAH commands you to slaughter a cow,› they said, `Dost thou make a jest of us ?› He said `I seek refuge with ALLAH least I should be of the ignorant.›

Unknown German

Und (denket daran) als Moses zu seinem Volke sprach: «Allah befiehlt euch, eine Kuh zu schlachten»; da sagten sie: «Treibst du Spott mit uns?» Er sprach: «Ich suche Zuflucht bei Allah, daß ich nicht sei der Unwissenden einer.»

V. Porokhova

И (вспомните), как Муса ■ Народу своему сказал: ■ «Аллах, поистине, приказывает вам корову заколоть». ■ Они ответили: «Ты делаешь посмешище из нас?» ■ Но он сказал: «Да сохранит меня Аллах, ■ Не допустив в число лишившихся рассудка!»

Yakub Ibn Nugman

Янә Мусаның сезгә сыер бугазларга әмер иткәнен хәтерләгез! Муса кавеменә әйтте: «Дөреслектә Аллаһ сезгә сыер бугазларга боера». Алар әйттеләр: «Безне сыер бугазларга кушып мәсхәрә кыласыңмы?» Муса әйтте: «Сезне мәсхәрә кылып ахмаклардан булудан Аллаһуга сыгынамын». (Яһүдләрдән бер кеше үтерелгән иде, ләкин кем үтергәнлеге мәгълүм түгел иде. Муса г-мгә килеп: «Үтерүчене табарга безгә ярдәм ит», – диделәр. Муса әйтте: «Бер сыер бугазлагыз һәм шул сыерның койрыгы белән мәеткә сугарсыз, мәет терелер һәм үтерүчеләрне әйтер).

جالندہری

اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ خدا تم کو حکم دیتا ہے کہ ایک بیل ذبح کرو۔ وہ بولے، کیا تم ہم سے ہنسی کرتے ہو۔ (موسیٰ نے) کہا کہ میں الله کی پناہ مانگتا ہوں کہ نادان بنوں

طاہرالقادری

اور (وہ واقعہ بھی یاد کرو) جب موسیٰ (علیہ السلام) نے اپنی قوم سے فرمایا کہ بیشک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، (تو) وہ بولے: کیا آپ ہمیں مسخرہ بناتے ہیں؟ موسیٰ (علیہ السلام) نے فرمایا: اللہ کی پناہ مانگتا ہوں (اس سے) کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.