سوره البقرة (2) آیه 109

قرآن، سوره البقرة (2) آیه 109

آیه پسین: سوره البقرة (2) آیه 110
آیه پیشین: سوره البقرة (2) آیه 108

عربی

وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمانِكُمْ كُفَّاراً حَسَداً مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَ اصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلى كُلِّ شَيْ‏ءٍ قَدِيرٌ

بدون حرکات عربی

ودّ كثير من أهل الكتاب لو يردّونكم من بعد إيمانكم كفّارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبيّن لهم الحقّ فاعفوا و اصفحوا حتّى يأتي اللّه بأمره إنّ اللّه على كلّ شي‏ء قدير

خوانش

Wadda katheerun min ahli alkitabi law yaruddoonakum min baAAdi eemanikum kuffaran hasadan min AAindi anfusihim min baAAdi ma tabayyana lahumu alhaqqu faoAAfoo waisfahoo hatta ya/tiya Allahu bi-amrihi inna Allaha AAala kulli shay-in qadeerun

آیتی

گروهي از اهل کتاب بر شما حسد مي ورزند و با آنکه حقيقت بر آنها آشکارشده ، دوست دارند شما را از راه خود به کفر بازگردانند عفو کنيد و گذشت کنيد ، تا خدا فرمانش را بياورد ، که او بر هر کاري تواناست

خرمشاهی

بسيارى از اهل كتاب، با آنكه حق برايشان آشكار شده است، به انگيزه رشكى كه در دل دارند، خوش دارند كه شما را پس از ايمانتان كافر گردانند; بگذاريد و بگذريد تا خداوند فرمان خويش را به ميان آورد; آرى خداوند بر هر كارى تواناست.

کاویانپور

بسيارى از اهل كتاب با وجود اينكه حق بر آنان روشن بود از روى حسادت سعى مى‏كردند شما مؤمنين را پس از ايمان آوردن بكفر برگردانند. شما از گناهان آنان صرفنظر كنيد و آنها را ببخشيد تا فرمان خدا برسد. همانا خدا بر همه چيز تواناست.

انصاریان

بسیاری از اهل کتاب پس از آنکه حق برای آنان روشن شد به سبب حسدی که از وجودشان شعله کشیده، دوست دارند که شما را پس از ایمانتان به کفر بازگردانند. هم اکنون [از ستیز و جدال با آنان] درگذرید، و [از آنان] روی بگردانید، تا خدا فرمانش را [به جنگ یا جزیه] اعلام کند؛ یقیناً خدا بر هر کاری تواناست.

سراج

و آرزو مى‏كنند بسيارى از اهل كتاب (چون حى بن اخطب يهودى و طرفداران او) آنكه برگردانند شما را (مراد حذيفه يمان و عمار ياسر است) از پس ايمان آوردنتان بحال كفر از جهت حسدى كه در نهاد ايشان است از پس آنكه آشكار گشت براى ايشان حق (رسالت محمد) پس در گذريد (از عقوبتشان) و روى بگردانيد (از كشتن ايشان) تا آنكه بياورد خدا فرمان خود را (كه آن حكم بكشتن يا جزيه گرفتن است) زيرا خدا بر هر چيزى تواناست

فولادوند

بسيارى از اهل كتاب -پس از اينكه حق برايشان آشكار شد- از روى حسدى كه در وجودشان بود، آرزو مى‏كردند كه شما را، بعد از ايمانتان، كافر گردانند. پس عفو كنيد و درگذريد، تا خدا فرمان خويش را بياورد، كه خدا بر هر كارى تواناست.

پورجوادی

بسيارى از اهل كتاب به سبب حسادتى كه در دلهايشان هست، دوست دارند شما را كه ايمان آورده‏ايد به كفر بازگردانند با اين كه حق براى‏شان كاملا روشن شده است، از آنها درگذريد و ببخشيدشان تا خدا فرمان خود را نازل كند، خداوند بر همه چيز قادر است.

حلبی

بسيارى از اهل كتاب دوست دارند- با اينكه حق برايشان آشكار گشته- شما را پس از ايمانتان به كفر باز گردانند از حسدى كه در دلهايشان است. پس [آنها را] ببخشيد و روى بگردانيد تا خدا فرمان خود را بياورد، بى‏گمان خدا بر همه چيز تواناست.

اشرفی

تمنا كرد بسيارى از اهل كتاب كه كاش ميگردانيدند شما را از بعد ايمانتان كافران از روى حسد از نزد خودهاشان از پس آنچه ظاهر شد مرايشانرا حق پس عفو كنيد و درگذرانيد تا بياورد خدا امرش را بدرستيكه خدا بر همه چيز تواناست

خوشابر مسعود انصاري

بسيارى از اهل كتاب- از روى حسدى كه ريشه در جانهايشان داشت- پس از آنكه حقّ برايشان آشكار شد، خوش داشتند شما را پس از ايمانتان به حال كفر باز گردانند. پس در گذريد و روى بگردانيد. تا اينكه خدا فرمان [جهاد] خود را [در ميان‏] آورد. بى‏گمان خدا بر هر كارى تواناست.

مکارم

بسیاری از اهل کتاب، از روی حسد -که در وجود آنها ریشه دوانده- آرزو می‌کردند شما را بعد از اسلام و ایمان، به حال کفر باز گردانند؛ با اینکه حق برای آنها کاملا روشن شده است. شما آنها را عفو کنید و گذشت نمایید؛ تا خداوند فرمان خودش (فرمان جهاد) را بفرستد؛ خداوند بر هر چیزی تواناست.

مجتبوی

بسيارى از اهل كتاب با اينكه حق براى آنها روشن و هويدا شده از روى حسدى كه در دلشان هست دوست دارند كه شما را پس از ايمان آوردنتان به كفر بازگردانند پس درگذريد و چشم بپوشيد تا خدا فرمان خود بيارد، كه خدا بر همه چيز تواناست.

مصباح زاده

تمنا كرد بسيارى از اهل كتاب كه كاش ميگردانيدند شما را از بعد ايمانتان كافران از روى حسد از نزد خودهاشان از پس آنچه ظاهر شد مر ايشان را حق پس عفو كنيد و در گذرانيد تا بياورد خدا امرش را بدرستى كه خدا بر همه چيز تواناست

معزی

دوست داشتند بسيارى از اهل كتاب كه برگردانند شما را پس از ايمان شما كافران به رشكى از نزد خود از پس آنكه آشكار شد براى ايشان حقّ پس درگذريد و گذشت كنيد تا بيارد خدا امر خويش را همانا خدا بر همه چيز است توانا

قمشه ای

بسیاری از اهل کتاب آرزو دارند که شما را از ایمان به کفر برگردانند به سبب رشک و حسدی که در نفس خود بر ایمان شما برند بعد از آنکه حق بر آنها آشکار گردید، پس (اگر ستمی از آنها به شما رسید) در گذرید (و مدارا کنید) تا هنگامی که فرمان خدا برسد، که البته خدا بر هر چیز قادر و تواناست.

رشاد خليفه

اکنون که شما ايمان آورده ايد، بسياري از اهل کتاب مايلند ببينند که شما به کفر بازگشته ايد. اين ناشي از حسادتي است که در نهاد آنهاست، پس از آنکه حقيقت برايشان آشكار شده است. آنان را ببخشيد و به حال خود رها کنيد، تا خدا حکمش را صادر کند. خداست قادر مطلق.

Literal

Many from The Book’s people wished/loved if they return you (back) from after your belief (to) disbelievers, envying/jealousy from at themselves from after what was clarified to them (from) the truth , so forgive/pardon and forgive/pardon until God comes with His order/command , that God (is) on every thing powerful/capable .

Al-Hilali Khan

Many of the people of the Scripture (Jews and Christians) wish that if they could turn you away as disbelievers after you have believed, out of envy from their ownselves, even, after the truth (that Muhammad Peace be upon him is Allahs Messenger) has become manifest unto them. But forgive and overlook, till Allah brings His Command. Verily, Allah is Able to do all things.

Arthur John Arberry

Many of the People of the Book wish they might restore you as unbelievers, after you have believed, in the jealousy of their souls, after the truth has become clear to them; yet do you pardon and be forgiving, till God brings His command; truly God is powerful over everything.

Asad

Out of their selfish envy, many among the followers of earlier revelation would like to bring you back to denying the truth after you have attained to faith – [even] after the truth has become clear unto them. None the less, forgive and forbear, until God shall make manifest His will: behold, God has the power to will anything.

Dr. Salomo Keyzer

Velen der bezitters van de schrift wenschen, dat gij, nadat gij geloovig zijt geworden, weder ongeloovig zoudt worden, uit nijd hunner zielen, daar zij de waarheid hebben gezien. Vergeeft hun, laat hen gaan, tot God gebiedt; want God is almachtig.

Free Minds

Many of the people of the Scripture have wished that they could return you to being rejecters after your believing, out of envy from their souls after the truth was made clear to them. You shall forgive them and overlook until God brings His will. God is capable of all things.

Hamza Roberto Piccardo

Tra la gente del Libro, ci sono molti che, per invidia, vorrebbero farvitornare miscredenti dopo che avete creduto e dopo che anche a loro la verità è apparsa chiaramente! Perdonateli e lasciateli da parte, finché Allah non invii il Suo ordine. In verità Allah è Onnipotente.

Hilali Khan

Many of the people of the Scripture (Jews and Christians) wish that if they could turn you away as disbelievers after you have believed, out of envy from their ownselves, even, after the truth (that Muhammad Peace be upon him is Allahs Messenger) has become manifest unto them. But forgive and overlook, till Allah brings His Command. Verily, Allah is Able to do all things.

Kuliev E.

После того, как прояснилась им истина, многие из людей Писания из зависти своей хотели бы отвратить вас от веры, когда вы уже приняли ее. Простите их и будьте великодушны, пока Аллах не явится со Своим повелением. Воистину, Аллах способен на всякую вещь.

M.-N.O. Osmanov

После того как прояснилась им истина, многие из обладателей Писания из зависти, присущей им, хотели бы отвратить вас от веры, когда вы уже приняли ее. Простите их и отвернитесь от них, пока не явит Аллах свое повеление. Воистину, властен Аллах над всем сущим.

Mohammad Habib Shakir

Many of the followers of the Book wish that they could turn you back into unbelievers after your faith, out of envy from themselves, (even) after the truth has become manifest to them; but pardon and forgive, so that Allah should bring about His command; surely Allah has power over all things.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Many of the people of the Scripture long to make you disbelievers after your belief, through envy on their own account, after the truth hath become manifest unto them. Forgive and be indulgent (toward them) until Allah give command. Lo! Allah is Able to do all things.

Palmer

Many of those who have the Book would fain turn you back into misbelievers after ye have once believed, through envy from themselves, after the truth has been made manifest to them; but pardon and shun them till God brings His command; verily, God is mighty over all.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Ehlikitap’tan birçoğu, benliklerindeki kıskançlık yüzünden sizi, imanınızdan sonra kâfirler haline bir döndürebilseler diye yürekten istedi. Hem de gerçek kendilerine ayan-beyan olduktan sonra… Allah, buyruğunu getirinceye değin affedin, hoşgörün. Allah, her şeye gücü yetendir.

Qaribullah

Many of the People of the Book wish they might turn you back as unbelievers after you have believed, in envy of their souls, after the truth has been clarified to them. So pardon and forgive until Allah brings His command. Allah is Powerful over everything.

QXP

Many of the People of the Book wish to make you turn back to disbelief after you have attained belief. They do this because of their personal envy even though the Truth has become manifest to them. (Ethnic and nationalistic prejudices give rise to such feelings of envy (2:111), (5:18)). Pardon them and leave them with their ways until Allah issues His Command. ((5:13), (15:85), (73:10), (74:11)). Verily, Allah has Power over all things and all events take place within the framework of His Laws.

Reshad Khalifa

Many followers of the scripture would rather see you revert to disbelief, now that you have believed. This is due to jealousy on their part, after the truth has become evident to them. You shall pardon them, and leave them alone, until GOD issues His judgment. GOD is Omnipotent.

Rodwell

Many of the people of the Book desire to bring you back to unbelief after ye have believed, out of selfish envy, even after the truth hath been clearly shewn them. But forgive them, and shun them till God shall come in with His working. Truly God hath power over all things.

Sale

Many of those unto whom the scriptures have been given, desire to render you again unbelievers, after ye have believed; out of envy from their souls, even after the truth is become manifest unto them; but forgive them, and avoid them, till God shall send his command; for God is omnipotent.

Sher Ali

Many people of the Book wish, out of sheer envy from themselves, that, after you have believed, they could turn you again into disbelievers after the truth has become manifest to them. But forgive and overlook till ALLAH brings HIS decree, surely ALLAH has the power to do all that HE wills.

Unknown German

Viele unter dem Volke der Schrift wünschen aus dem Neid ihrer Seelen, daß sie vermöchten, euch, die ihr schon geglaubt, wieder in Ungläubige zu verwandeln, nachdem ihnen doch selbst die Wahrheit deutlich kundgetan ward. Aber vergebt und wendet euch ab (von ihnen), bis Allah Seinen Ratschluß kundtut. Wahrlich, Allah hat die Macht, alles zu tun, was Er will.

V. Porokhova

Но из людей Писания есть много и таких, ■ Кому б хотелось вас – уже принявших веру – ■ Из зависти в неверие повергнуть вновь, ■ Хотя им истина уже предстала. ■ Простите им, забудьте (их уловки), ■ Пока Аллах наказ Свой не предъявит, – ■ Ведь всемогущ Аллах над всем!

Yakub Ibn Nugman

Китабий кәферләрнең күберәге сезнең, иман китергәннән соң көферлеккә кайтувыгызны телиләр, сезгә хөседлекләре булганы өчен вә ул көферләргә Тәүратта Мухәммәд г-мнең дине хак икәнлеге ачыкланганнан соң. Гафу итегез һәм яхшылык белән киселегез шул көферләрдән, Аллаһ үзе хөкем иткәнче.

جالندہری

بہت سے اہل کتاب اپنے دل کی جلن سے یہ چاہتے ہیں کہ ایمان لا چکنے کے بعد تم کو پھر کافر بنا دیں۔ حالانکہ ان پر حق ظاہر ہو چکا ہے۔ تو تم معاف کردو اور درگزر کرو۔ یہاں تک کہ خدا اپنا (دوسرا) حکم بھیجے۔ بے شک خدا ہر بات پر قادر ہے

طاہرالقادری

بہت سے اہلِ کتاب کی یہ خواہش ہے تمہارے ایمان لے آنے کے بعد پھر تمہیں کفر کی طرف لوٹا دیں، اس حسد کے باعث جو ان کے دلوں میں ہے اس کے باوجود کہ ان پر حق خوب ظاہر ہو چکا ہے، سو تم درگزر کرتے رہو اور نظرانداز کرتے رہو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم بھیج دے، بیشک اللہ ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.