سوره البقرة (2) آیه 120

قرآن، سوره البقرة (2) آیه 120

آیه پسین: سوره البقرة (2) آیه 121
آیه پیشین: سوره البقرة (2) آیه 119

عربی

وَ لَنْ تَرْضى عَنْكَ الْيَهُودُ وَ لاَ النَّصارى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدى وَ لَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْواءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ما لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَ لا نَصِيرٍ

بدون حرکات عربی

و لن ترضى عنك اليهود و لا النّصارى حتّى تتّبع ملّتهم قل إنّ هدى اللّه هو الهدى و لئن اتّبعت أهواءهم بعد الّذي جاءك من العلم ما لك من اللّه من وليّ و لا نصير

خوانش

Walan tarda AAanka alyahoodu wala alnnasara hatta tattabiAAa millatahum qul inna huda Allahi huwa alhuda wala-ini ittabaAAta ahwaahum baAAda allathee jaaka mina alAAilmi ma laka mina Allahi min waliyyin wala naseerin

آیتی

يهودان و ترسايان از تو خشنود نمي شوند ، تا به آيينشان گردن نهي بگو:، هدايت ، هدايتي است که از جانب خدا باشد اگر از آن پس که خدا تورا آگاه کرده است از خواسته آنها پيروي کني ، هيچ ياور و مددکاري از جانب او نخواهي داشت

خرمشاهی

و يهوديان و مسيحيان هرگز از تو خشنود نخواهند شد مگر آنكه از آيين آنها پيروى كنى; بگو هدايت الهى هدايت است; و اگر پس از دانشى كه بر تو [فرود] آمده است، از خواسته هاى آنان پيروى كنى، در برابر خداوند يار و ياورى ندارى.

کاویانپور

يهوديان و مسيحيان هرگز از تو راضى نمى‏شوند مگر پيرو آئين آنان شوى به آنان بگو، هدايت واقعى همانا هدايت خداست با وجود علم و آگاهى كه دارى اگر از اميال و خواستهاى آنان پيروى كنى، هيچ پشتيبان و ياورى از جانب خدا نخواهى داشت.

انصاریان

یهود و نصاری هرگز از تو راضی نمی شوند تا آنکه از آیینشان پیروی کنی. بگو: مسلماً هدایت خدا فقط هدایت [واقعی] است. و اگر پس از دانشی که [چون قرآن] برایت آمده از هوا و هوس های آنان پیروی کنی، از سوی خدا هیچ سرپرست و یاوری برای تو نخواهد بود.

سراج

و هرگز خوشنود نشوند از تو يهودان و نه ترسايان تا آنكه پيروى كنى آرزوهاى ايشان را (اى پيامبر) بگو البته راه نمودن خدا (دين اسلام) راه نمودن بحق است و بعزتم سوگند اگر پيروى كنى آرزوهاى ايشان را از پس آن چيزى كه آمد بتو از دانش (كه وحى است) نيست ترا از (عذاب) خدا هيچ دوستى و نه يارى

فولادوند

و هرگز يهوديان و ترسايان از تو راضى نمى‏شوند، مگر آنكه از كيش آنان پيروى كنى. بگو: «در حقيقت، تنها هدايت خداست كه هدايت [واقعى‏] است.» و چنانچه پس از آن علمى كه تو را حاصل شد، باز از هوسهاى آنان پيروى كنى، در برابر خدا سرور و ياورى نخواهى داشت.

پورجوادی

يهوديان و ترسايان هرگز از تو راضى نخواهند شد مگر اين كه از آيين‏شان پيروى كنى. بگو هدايت، هدايت الهى است و اگر از هوى و هوسهاى آنها پيروى كنى، بعد از آن كه آگاه شدى ديگر از جانب خدا يار و ياورى نخواهى داشت.

حلبی

و جهودان و ترسايان از تو خوشنود نشوند مگر آنكه از آيين آنها پيروى كنى. بگو به يقين هدايت خدايى [بهترين‏] هدايت است و اگر تو پس از دانشى كه برايت آمد، [باز] از آرزوهاى آنان پيروى كنى، تو را از سوى خدا دوستى و ياورى نباشد.

اشرفی

و خشنود نشود هرگز از تو يهودان و نه ترسايان تا آنكه پيروى كنى كيش ايشانرا بگو بدرستيكه هدايت خدا آنست هدايت و اگر پيروى كنى خواهشهاى ايشانرا از بعد آنچه آمد ترا از دانش نباشد مر ترا از خدا هيچ ياورى و نه يارى دهنده

خوشابر مسعود انصاري

هرگز يهوديان و مسيحيان از تو خشنود نمى‏شوند مگر آنكه از آيين آنان پيروى كنى. بگو: هدايت خداست كه هدايت [واقعى‏] است. و اگر پس از دانشى كه به تو رسيده است از خواسته‏هاى [نفسانى‏] آنان پيروى كنى. [براى رهايى‏] از [كيفر] خدا هيچ دوست و ياورى ندارى

مکارم

هرگز یهود و نصاری از تو راضی نخواهند شد، (تا به طور کامل، تسلیم خواسته‌های آنها شوی، و) از آیین (تحریف یافته) آنان، پیروی کنی. بگو: «هدایت، تنها هدایت الهی است!» و اگر از هوی و هوسهای آنان پیروی کنی، بعد از آنکه آگاه شده‌ای، هیچ سرپرست و یاوری از سوی خدا برای تو نخواهد بود.

مجتبوی

جهودان و ترسايان هرگز از تو خشنود نخواهند شد تا آنكه از كيش آنان پيروى كنى. بگو: رهنمونى [راستين‏] همان رهنمونىِ خداست. و اگر پس از دانشى كه سوى تو آمده از خواهشها و هوسهاشان پيروى كنى در برابر خدا هيچ دوست كارساز و ياورى نخواهى داشت.

مصباح زاده

و خشنود نشود هرگز از تو يهودان و نه ترسايان تا آنكه پيروى كنى كيش ايشان را بگو بدرستى كه هدايت خدا آنست هدايت و اگر پيروى كنى خواهشهاى ايشان را از بعد آنچه آمد ترا از دانش نباشد مر ترا از خدا هيچ ياورى و نه يارى دهنده

معزی

و هرگز راضى نشوند از تو جهودان و نه ترسايان تا پيروى كنى آيين آنان را بگو همانا هدايت خدا است هدايت و اگر پيروى كنى هوسهاى آنان را پس از آنچه بيامدت از دانش نباشدت از خدا دوست و نه ياورى

قمشه ای

هرگز یهود و نصاری از تو راضی نخواهند شد مگر آنکه پیروی از آیین آنها کنی. بگو: راهی که خدا بنماید به یقین راه حق تنها همان است؛ و البته اگر از میل و خواهش آنها پیروی کنی بعد از آنکه طریق حق را دریافتی، دیگر از سوی خدا یار و یاوری نخواهی داشت.

رشاد خليفه

نه يهوديان تو را خواهند پذيرفت و نه مسيحيان، مگر آنکه از دين آنها پيروي کني. بگو: هدايت راستين، هدايت خداست. اگر با وجود دانشي که دريافت كرداى، به خواسته هايشان تن دهي، هيچ يار و پشتيباني در برابر خدا نخواهي يافت.

Literal

And the Jews and nor the Christians will not/never accept/approve about you until you follow their religion/faith . Say: «That God’s guidance, it is the guidance.» And if (E) you followed their self attractions for desires after what came to you from the knowledge, (there is) none for you from (other than) God from a guardian and nor (a) victorior .

Al-Hilali Khan

Never will the Jews nor the Christians be pleased with you (O Muhammad Peace be upon him ) till you follow their religion. Say: «Verily, the Guidance of Allah (i.e. Islamic Monotheism) that is the (only) Guidance. And if you (O Muhammad Peace be upon him ) were to follow their (Jews and Christians) desires after what you have received of Knowledge (i.e. the Quran), then you would have against Allah neither any Walee (protector or guardian) nor any helper.

Arthur John Arberry

Never will the Jews be satisfied with thee, neither the Christians, not till thou followest their religion. Say: ‹God’s guidance is the true guidance.› If thou followest their caprices, after the knowledge that has come to thee, thou shalt have against God neither protector nor helper.

Asad

For, never will the Jews be pleased with thee. nor yet the Christians, unless thou follow their own creeds. Say: «Behold, God’s guidance is the only true guidance.» And, indeed, if thou shouldst follow their errant views after all the knowledge that has come unto thee. thou wouldst have none to protect thee from God, and none to bring thee succour.

Dr. Salomo Keyzer

Maar de Joden en Christenen zullen niet eerder met u tevreden zijn, dan zoo gij tot hunnen godsdienst overgaat; zeg echter slechts: het richtsnoer dat van God komt, is het ware. En waarlijk, indien gij hun verlangen waart nagekomen, na de reeds door u verkregen kennis, gij hadt bij God geene bescherming en geene redding gevonden.

Free Minds

Neither the Jews nor the Nazarenes will be pleased with you until you follow their creed. Say: "The guidance is God’s guidance." And if you follow their wishes after the knowledge that has come to you, then there is none who can help or protect you against God.

Hamza Roberto Piccardo

Né i giudei né i nazareni saranno mai soddisfatti di te, finché non seguirai la loro religione. Di›: » E› la Guida di Allah, la vera Guida «. E se acconsentirai ai loro desideri dopo che hai avuto la conoscenza, non troverai né patrono né soccorritore contro Allah.

Hilali Khan

Never will the Jews nor the Christians be pleased with you (O Muhammad Peace be upon him ) till you follow their religion. Say: "Verily, the Guidance of Allah (i.e. Islamic Monotheism) that is the (only) Guidance. And if you (O Muhammad Peace be upon him ) were to follow their (Jews and Christians) desires after what you have received of Knowledge (i.e. the Quran), then you would have against Allah neither any Walee (protector or guardian) nor any helper.

Kuliev E.

Иудеи и христиане не будут довольны тобой, пока ты не станешь придерживаться их религии. Скажи: «Путь Аллаха – это прямой путь». Если же ты станешь потакать их желаниям после того, как к тебе явилось знание, то Аллах не будет тебе ни Покровителем, ни Помощником.

M.-N.O. Osmanov

Никогда не будут довольны тобой ни иудеи, ни христиане, если не последуешь за их учением. Скажи [, о Мухаммад ]: «Только путь Аллаха – это прямой путь». А если ты последуешь за их желаниями, после того как тебе явилось [божественное] знание, то Аллах не будет тебе ни покровителем, ни заступником.

Mohammad Habib Shakir

And the Jews will not be pleased with you, nor the Christians until you follow their religion. Say: Surely Allah’s guidance, that is the (true) guidance. And if you follow their desires after the knowledge that has come to you, you shall have no guardian from Allah, nor any helper.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And the Jews will not be pleased with thee, nor will the Christians, till thou follow their creed. Say: Lo! the guidance of Allah (Himself) is Guidance. And if thou shouldst follow their desires after the knowledge which hath come unto thee, then wouldst thou have from Allah no protecting guardian nor helper.

Palmer

The Jews will not be satisfied with thee, nor yet the Christians, until thou followest their creed. Say, ‹God’s guidance is the guidance;› and if thou followest their lusts after the knowledge that has come to thee, thou hast not then from God a patron or a help.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Sen onların öz milletlerine uymadıkça Yahudiler de Hıristiyanlar da senden asla hoşnut olmaz. De ki: «Allah’ın kılavuzluğu, erdirici kılavuzluğun ta kendisidir.» İlimden sana ulaşan nasipten sonra bunların boş ve iğreti arzularına uyarsan, Allah katından ne bir dostun/destekçin olur ne de bir yardımcın.

Qaribullah

You will please neither the Jews nor the Nazarenes unless you follow their creed. Say: ‹The guidance of Allah is the guidance. ‹ And if after all the knowledge you have been given you yield to their desires, you shall not have, other than Allah, either a guide or a helper.

QXP

And the Jews will not be pleased with you, nor will the Christians unless you follow their own creeds. Say, «Behold, Allah’s Guidance is the only True Guidance.» (This is the updated, unadulterated Message from the same Creator who revealed the previous Scriptures). And, indeed, if you followed their desires after the Knowledge that has come unto you, then no ally nor helper would you have from Allah. ((7:3), (10:109), (13:37)).

Reshad Khalifa

Neither the Jews, nor the Christians, will accept you, unless you follow their religion. Say, «GOD’s guidance is the true guidance.» If you acquiesce to their wishes, despite the knowledge you have received, you will find no ally or supporter to help you against GOD.

Rodwell

But until thou follow their religion, neither Jews nor Christians will be satisfied with thee. SAY: Verily, guidance of God, – that is the guidance! And if, after «the Knowledge» which hath reached thee, thou follow their desires, thou shalt find neither helper nor protector against God.

Sale

But the Jews will not be pleased with thee, neither the Christians, until thou follow their religion; say, the direction of God is the true direction. And verily if thou follow their desires, after the knowledge which hath been given thee, thou shalt find no patron or protector against God.

Sher Ali

And the Jews will never be pleased with thee, nor the Christians, unless thou followest their creed. Say `Surely ALLAH’s guidance alone is the true guidance,› And if thou follow their evil desires after the knowledge has come to thee, thou shalt have from ALLAH, no friend nor helper.

Unknown German

Und weder die Juden werden mit dir zufrieden sein noch die Christen, es sei denn, du folgst ihrem Glauben. Sprich: «Allahs Führung allein ist die Führung.» Und wenn du nach der Kenntnis, die dir zuteil geworden, ihren bösen Gelüsten folgst, so wirst du bei Allah weder Freund noch Helfer finden.

V. Porokhova

Тобой не будут никогда довольны ■ Ни иудеи и ни христиане, ■ Пока ты не последуешь их вере. ■ Скажи: «Путь праведный, поистине, лишь тот, ■ Что нам Аллахом был указан». ■ Но если ты пойдешь дорогой их страстей, ■ Уже постигнув истинное знанье, ■ Не будет от Аллаха ни друга, ни помощника тебе.

Yakub Ibn Nugman

Яһүдләр һәм насаралар синнән һич риза булмаслар, аларга ияреп, диннәренә кергәнеңә чаклы. Син аларга әйт: «Диндә Аллаһ һидәяте генә һидәятдер». Сиңа барча дәлилләр килгәннән соң мөшрикләрнең һәм бидәгатьчеләрнең нәфесләре теләгән нәрсәләргә иярсәң, газабымнан котылу өчен Аллаһудан башка якын зат һәм ярдәмче тапмассың.

جالندہری

اور تم سے نہ تو یہودی کبھی خوش ہوں گے اور نہ عیسائی، یہاں تک کہ تم ان کے مذہب کی پیروی اختیار کرلو۔ (ان سے) کہہ دو کہ خدا کی ہدایت (یعنی دین اسلام) ہی ہدایت ہے۔ اور (اے پیغمبر) اگر تم اپنے پاس علم (یعنی وحی خدا) کے آ جانے پر بھی ان کی خواہشوں پر چلو گے تو تم کو (عذاب) خدا سے (بچانے والا) نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار

طاہرالقادری

اور یہود و نصارٰی آپ سے (اس وقت تک) ہرگز خوش نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کے مذہب کی پیروی اختیار نہ کر لیں، آپ فرما دیں کہ بیشک اللہ کی (عطا کردہ) ہدایت ہی (حقیقی) ہدایت ہے، (امت کی تعلیم کے لئے فرمایا:) اور اگر (بفرضِ محال) آپ نے اس علم کے بعد جو آپ کے پاس (اللہ کی طرف سے) آچکا ہے، ان کی خواہشات کی پیروی کی تو آپ کے لئے اللہ سے بچانے والا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.