سوره البقرة (2) آیه 128

قرآن، سوره البقرة (2) آیه 128

آیه پسین: سوره البقرة (2) آیه 129
آیه پیشین: سوره البقرة (2) آیه 127

عربی

رَبَّنا وَ اجْعَلْنا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِنا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَ أَرِنا مَناسِكَنا وَ تُبْ عَلَيْنا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

بدون حرکات عربی

ربّنا و اجعلنا مسلمين لك و من ذرّيّتنا أمّة مسلمة لك و أرنا مناسكنا و تب علينا إنّك أنت التّوّاب الرّحيم

خوانش

Rabbana waijAAalna muslimayni laka wamin thurriyyatina ommatan muslimatan laka waarina manasikana watub AAalayna innaka anta alttawwabu alrraheemu

آیتی

اي پروردگار ما ، ما را فرمانبردار خويش ساز و نيز فرزندان ما را فرمانبردار خويش گردان ، و مناسکمان را به ما بياموز ، و توبه ما بپذير که توتوبه پذيرنده و مهربان هستي

خرمشاهی

پروردگارا ما را فرمانبردار خويش بگردان و از زاد و رود ما امتى فرمانبردار خويش پديد آور و مناسك ما را به ما بنما، و از ما درگذر كه تويى توبه پذير مهربان.

کاویانپور

پروردگارا، ما را مطيع اوامر خود قرار بده و از نسل ما امتى مسلمان كه مطيع اوامر تو باشند بوجود آورد و آداب عبادت خود را (اعمال حج را) بر ما نشان بده و توبه ما را بپذير كه تو حقيقتا توبه پذير و مهربانى.

انصاریان

پروردگارا! ما را [با همه وجود] تسلیم خود قرار ده، و نیز از دودمان ما امتی که تسلیم تو باشند پدید آر، و راه و رسم عبادتمان را به ما نشان ده، و توبه ما را بپذیر، که تو بسیار توبه پذیر و مهربانی،

سراج

پروردگارا قرار ده ما را تسليم كامل خود و از فرزندان ما نيز گروهى را تسليم كامل خود گردان و بنما بما اعمال حج ما را كه انجام داده‏ايم و بپذير توبه ما را كه تو خود توبه پذير مهربانى

فولادوند

پروردگارا، ما را تسليم [فرمان‏] خود قرار ده؛ و از نسل ما، امتى فرمانبردار خود [پديد آر]؛ و آداب دينى ما را به ما نشان ده؛ و بر ما ببخشاى، كه تويى توبه‏پذير مهربان.

پورجوادی

پروردگارا! ما را تسليم خويش قرار بده و فرزندان ما را فرمانبردار خويش گردان و آداب عبادتمان را به ما بياموز و توبه ما را بپذير زيرا تو توبه پذير مهربانى.

حلبی

پروردگار ما، ما را از فرمانبرداران خود قرار بده. و از فرزندان ما، يك امت فرمانبردار براى خود [قرار بده‏] و [جايگاههاى‏] اعمال حج را به ما بنما و توبه ما را بپذير كه بى‏گمان تو توبه پذير مهربانى.

اشرفی

پروردگار ما و بگردان ما را دو منقاد مر ترا و از ذريت ما امتى منقاد مر ترا و بنماى ما را مناسكمان و بپذير توبه از ما بدرستيكه توئى تو توبه پذير مهربان

خوشابر مسعود انصاري

پروردگارا، ما را فرمانبردارت بگردان و از فرزندانمان [نيز] امّتى فرمانبردار خود [قرار ده‏] و شيوه پرستشمان را به ما بنما و ما را ببخشاى. حقّا تويى كه توبه پذير مهربانى

مکارم

پروردگارا! ما را تسلیم فرمان خود قرار ده! و از دودمان ما، امتی که تسلیم فرمانت باشند، به وجود آور! و طرز عبادتمان را به ما نشان ده و توبه ما را بپذیر ، که تو توبه‌پذیر و مهربانی!

مجتبوی

پروردگارا، ما را دو مسلمان- گردن‏نهاده و فرمانبردار- خويش گردان و از فرزندان ما نيز امتى مسلمان خود كن و به ما احكام عبادتمان- حج را بنماى و [به مِهر و بخشايش خود] بر ما بازگرد و توبه ما بپذير، كه تويى توبه‏پذير و مهربان.

مصباح زاده

پروردگار ما و بگردان ما را دو منقاد مر ترا و از ذريت ما امتى منقاد مر ترا و بنماى ما را مناسكمان و بپذير توبه از ما بدرستى كه توئى تو توبه پذير مهربان

معزی

بار پروردگارا بگردان ما را اسلام آرندگانى براى تو و از نژاد ما مردمى اسلام آورنده براى تو و بنماى به ما عبادتهاى ما را و توبه كن بر ما كه توئى توبه پذيرنده مهربان

قمشه ای

پروردگارا، دل ما را تسلیم فرمان خود گردان و فرزندان ما را نیز امتی تسلیم و رضای خود بدار، و راه پرستش و طاعت را به ما بنما و بر ما (وظیفه بندگی را) سهل و آسان‌گیر، که تویی توبه‌پذیر و مهربان.

رشاد خليفه

پروردگار ما، ما را از تسليم شدگان خود قرار بده و بگذار از نسل ما امتي ‌پديد آيد كه به تو تسليم باشد. آداب دينمان را به ما بياموز و توبه ما را بپذير. تويي آمرزنده، مهربان‌ترين.

Literal

Our Lord and make us two Moslems to you, and from our descendants, a nation submitting/surrendering/Moslems to you, and show us our rituals/methods of worship and forgive on us, that you are the forgiver, the most merciful.

Al-Hilali Khan

«Our Lord! And make us submissive unto You and of our offspring a nation submissive unto You, and show us our Manasik (all the ceremonies of pilgrimage – Hajj and Umrah, etc.), and accept our repentance. Truly, You are the One Who accepts repentance, the Most Merciful.

Arthur John Arberry

and, our Lord, make us submissive to Thee, and of our seed a nation submissive to Thee; and show us our holy rites, and turn towards us; surely Thou turnest, and art All-compassionate;

Asad

«O our Sustainer! Make us surrender ourselves unto Thee, and make out of our offspring a community that shall surrender itself unto Thee, and show us our ways of worship, and accept our repentance: for, verily, Thou alone art the Acceptor of Repentance, the Dispenser of Grace!

Dr. Salomo Keyzer

Heer, maak ons u geheel onderworpen en onze nakomelingen tot een u onderworpen volk; toon ons onze heilige ceremonin en wend u tot ons; want gij zijt de genadige en barmhartige.

Free Minds

"Our Lord, and let us surrender to You and from our progeny a nation surrendering to You, and show us our rites and forgive us; You are the most Forgiving, Most Merciful."

Hamza Roberto Piccardo

O Signor nostro, fai di noi dei musulmani e della nostra discendenza una comunità musulmana. Mostraci i riti e accetta il nostro pentimento. In verità Tu sei il Perdonatore, il Misericordioso!

Hilali Khan

"Our Lord! And make us submissive unto You and of our offspring a nation submissive unto You, and show us our Manasik (all the ceremonies of pilgrimage – Hajj and Umrah, etc.), and accept our repentance. Truly, You are the One Who accepts repentance, the Most Merciful.

Kuliev E.

Господь наш! Сделай нас покорившимися Тебе, а из нашего потомства – общину, покорившуюся Тебе. Покажи нам обряды поклонения и прими наше покаяние. Воистину, Ты – Принимающий покаяние, Милосердный.

M.-N.O. Osmanov

Господи наш! Сделай нас предавшимися Тебе, а из нашего потомства – общину, предавшуюся тебе, и укажи нам обряды поклонения. Прими наше покаяние, ибо, воистину, Ты – прощающий и милосердный.

Mohammad Habib Shakir

Our Lord! and make us both submissive to Thee and (raise) from our offspring a nation submitting to Thee, and show us our ways of devotion and turn to us (mercifully), surely Thou art the Oft-returning (to mercy), the Merciful.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Our Lord! And make us submissive unto Thee and of our seed a nation submissive unto Thee, and show us our ways of worship, and relent toward us. Lo! Thou, only Thou, art the Relenting, the Merciful.

Palmer

Lord! and make us too resigned unto Thee, and of our seed also a nation resigned unto Thee, and show us our rites, and turn towards us, verily, Thou art easy to be turned and merciful.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

«Rabbimiz! Bizi, sana teslim olmuş iki müslüman/Allah’a teslim olan kıl. Soyumuzdan da sana teslim olan müslüman bir ümmet oluştur. Bize ibadet yerlerimizi göster, bizim tövbemizi kabul et! Sen, evet sen, Tevvâb’sın, tövbeleri cömertçe kabul edersin; Rahîm’sin, rahmetini cömertçe yayarsın.»

Qaribullah

Our Lord, make us both submissive to You, and of our descendants a submissive nation to You. Show us our rites and accept us; You are the Receiver of Repentance, the Merciful.

QXP

«Our Lord! Make us true Muslims, submissive unto You, and of our descendants a community true Muslims, submissive to You. And show us how we can serve You best and grant Your attention to us. Verily, You, only You, are the Acceptor, the Merciful.» (2:186).

Reshad Khalifa

«Our Lord, make us submitters to You, and from our descendants let there be a community of submitters to You. Teach us the rites of our religion, and redeem us. You are the Redeemer, Most Merciful.

Rodwell

O our Lord! make us also Muslims, and our posterity a Muslim people; and teach us our holy rites, and be turned towards us, for thou art He who turneth, the Merciful.

Sale

Lord, make us also resigned unto thee, and of our posterity a people resigned unto thee, and shew us our holy ceremonies, and be turned unto us, for thou art easy to be reconciled, and merciful:

Sher Ali

`Our Lord, make us both submissive to THEE and make of our offspring a people submissive to THEE. And show us our ways of worship and turn to us with mercy; for thou art Oft-Returning with compassion, and art Merciful.

Unknown German

Unser Herr, mache uns beide Dir ergeben und (mache) aus unserer Nachkommenschaft eine Schar, die Dir ergeben sei. Und weise uns unsere Wege der Verehrung, und kehre Dich gnädig zu uns; denn Du bist der oft gnädig Sich Wendende, der Barmherzige.

V. Porokhova

Господь наш! Сделай нас покорными Тебе, ■ И подчини потомков наших Своей воле, ■ И укажи обряды и места для поклонений, ■ К нам милостиво лик Свой обрати, – ■ Ведь обращающ Ты и милосерд!

Yakub Ibn Nugman

Ий Раббыбыз! Икебезне дә үзеңә итагать итүче мөселманнардан кыл һәм нәселебездән дә мөселман булган җәмәгатьне насыйп ит һәм безгә хаҗ гамәлләрен өйрәт вә тәүбәләребезне кабул итеп гөнаһларыбызны гафу ит! Син, әлбәттә, тәүбәләрне кабул итүче, рәхимлесең.

جالندہری

اے پروردگار، ہم کو اپنا فرمانبردار بنائے رکھیو۔ اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک گروہ کو اپنا مطیع بنائے رہیو، اور (پروردگار) ہمیں طریق عبادت بتا اور ہمارے حال پر (رحم کے ساتھ) توجہ فرما۔ بے شک تو توجہ فرمانے والا مہربان ہے

طاہرالقادری

اے ہمارے رب! ہم دونوں کو اپنے حکم کے سامنے جھکنے والا بنا اور ہماری اولاد سے بھی ایک امت کو خاص اپنا تابع فرمان بنا اور ہمیں ہماری عبادت (اور حج کے) قواعد بتا دے اور ہم پر (رحمت و مغفرت) کی نظر فرما، بیشک تو ہی بہت توبہ قبول فرمانے والا مہربان ہے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.