سوره البقرة (2) آیه 132

قرآن، سوره البقرة (2) آیه 132

آیه پسین: سوره البقرة (2) آیه 133
آیه پیشین: سوره البقرة (2) آیه 131

عربی

وَ وَصَّى بِها إِبْراهِيمُ بَنِيهِ وَ يَعْقُوبُ يا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفى لَكُمُ الدِّينَ فَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

بدون حرکات عربی

و وصّى بها إبراهيم بنيه و يعقوب يا بنيّ إنّ اللّه اصطفى لكم الدّين فلا تموتنّ إلاّ و أنتم مسلمون

خوانش

Wawassa biha ibraheemu baneehi wayaAAqoobu ya baniyya inna Allaha istafa lakumu alddeena fala tamootunna illa waantum muslimoona

آیتی

ابراهيم به فرزندان خود وصيت کرد که در برابر خدا تسليم شوند و يعقوب ، به فرزندان خود گفت : اي فرزندان من ، خدا براي شما اين دين را برگزيده است ، مباد بميريد بي آنکه بدان گردن نهاده باشيد

خرمشاهی

و ابراهيم و يعقوب پسرانشان را به آن سفارش كردند كه اى فرزندان من خداوند اين دين را براى شما برگزيده است، پس مبادا كه جز به فرمانبردارى، [از جهان] درگذريد.

کاویانپور

ابراهيم و يعقوب فرزندانشان را به اين آئين وصيت كردند (و گفتند) اى فرزندان من، در حقيقت خدا اين آئين پاك را براى شما انتخاب كرد. از اين جهان نرويد، مگر اينكه مسلمان باشيد.

انصاریان

و ابراهیم و یعقوب پسرانشان را به آیین اسلام سفارش کردند که ای پسران من! یقیناً خدا این دین را برای شما برگزیده، پس شما باید جز در حالی که مسلمان باشید، نمیرید.

سراج

و سفارش كرد به آن آئين ابراهيم پسران خود را و يعقوب نيز (پسران خويش را) كه اى پسران البته خدا برگزيد براى شما دين اسلام را پس زنهار نميريد (از اين جهان نرويد) مگر در آن حال كه شما مسلمان باشيد (نهى از ترك اسلام است نه از مرگ)

فولادوند

و ابراهيم و يعقوب، پسران خود را به همان [آيين‏] سفارش كردند؛ [و هر دو در وصيتشان چنين گفتند:] «اى پسران من، خداوند براى شما اين دين را برگزيد؛ پس، البته نبايد جز مسلمان بميريد.»

پورجوادی

ابراهيم و يعقوب فرزندان خود را بدان سفارش كردند:- اى فرزندان من، خداوند براى شما اين كيش را برگزيد و تا گاه مرگ تسليم باشيد.

حلبی

و ابراهيم و يعقوب آن [دين‏] را به پسرانشان وصيت كردند: اى فرزندان ما براستى كه خدا براى شما اين دين را برگزيد پس شما نبايد بميريد مگر اينكه فرمانبردار باشيد.

اشرفی

و وصيت بآن ابراهيم پسرانش را و يعقوب اى پسران من بدرستيكه خدا برگزيد براى شما دين را پس نبايد كه بميريد البته مگر و شما باشيد منقادان

خوشابر مسعود انصاري

و ابراهيم فرزندانش را به آن (فرمانپذيرى پروردگار) سفارش كرد. همچنين يعقوب [نيز فرزندانش را به آن سفارش كرد]: اى فرزندان من، خداوند اين دين را برايتان برگزيده است. پس جز در مسلمانى نميريد

مکارم

و ابراهیم و یعقوب (در واپسین لحظات عمر،) فرزندان خود را به این آیین، وصیت کردند؛ (و هر کدام به فرزندان خویش گفتند:) «فرزندان من! خداوند این آیین پاک را برای شما برگزیده است؛ و شما، جز به آیین اسلام [= تسلیم در برابر فرمان خدا] از دنیا نروید!»

مجتبوی

و ابراهيم فرزندان خود را به همين [كيش‏] سفارش كرد و يعقوب نيز، كه اى فرزندان من، خدا اين دين را براى شما برگزيده است پس مميريد مگر آنكه مسلمان- گردن نهاده و تسليم- باشيد.

مصباح زاده

و وصيت بآن ابراهيم پسرانش را و يعقوب اى پسران من بدرستى كه خدا برگزيد براى شما دين را پس نبايد كه بميريد البته مگر و شما باشيد منقادان

معزی

و وصيت كرد بدان ابراهيم فرزندان خويش را و يعقوب اى فرزندان من همانا برگزيد خدا براى شما دين را پس نميريد جز آنكه باشيد مسلمانان

قمشه ای

و ابراهیم و یعقوب بدین گونه به فرزندان خود سفارش و توصیه نمودند که ای فرزندان من، خدا برای شما آیین پاک برگزید، پس (پیروی کنید و) تا گاه جان سپردن الاّ تسلیم رضای خدا نباشید.

رشاد خليفه

علاوه بر اين، ابراهيم فرزندانش را به همين كار سفارش کرد و يعقوب نيز چنين کرد: اي فرزندان من، خدا دين را براي شما مشخص کرده است؛ مبادا تسليم نشده از دنيا برويد.

Literal

And Abraham directed/commanded with it his sons and daughters , and Jacob: «You my sons and daughters, that God chose/purified for you the religion, so do not die (E) except and you are submitters/surrenderers/Moslems .»

Al-Hilali Khan

And this (submission to Allah, Islam) was enjoined by Ibrahim (Abraham) upon his sons and by Yaqoob (Jacob), (saying), «O my sons! Allah has chosen for you the (true) religion, then die not except in the Faith of Islam (as Muslims – Islamic Monotheism).»

Arthur John Arberry

And Abraham charged his sons with this and Jacob likewise: ‹My sons, God has chosen for you the religion; see that you die not save in surrender.›

Asad

And this very thing did Abraham bequeath unto his children, and [so did] Jacob: «O my children! Behold, God has granted you the purest faith; so do not allow death to overtake you ere you have surrendered yourselves unto Him.»

Dr. Salomo Keyzer

En Abraham leerde zijnen kinderen dien godsdienst, en ook Jacob deed dat, zeggende: O mijn kinderen! waarlijk, God heeft dezen godsdienst voor u uitverkoren; sterft niet zonder God onderworpen te zijn (muzelmannen).

Free Minds

And Abraham enjoined his sons and Jacob: "O my sons, God has selected the system for you, so do not die except as ones who have surrendered."

Hamza Roberto Piccardo

Fu questo che Abramo inculcò ai suoi figli, e anche Giacobbe: «Figli miei, Allah ha scelto per voi la religione: non morite se non musulmani «.

Hilali Khan

And this (submission to Allah, Islam) was enjoined by Ibrahim (Abraham) upon his sons and by Yaqoob (Jacob), (saying), "O my sons! Allah has chosen for you the (true) religion, then die not except in the Faith of Islam (as Muslims – Islamic Monotheism)."

Kuliev E.

Ибрахим (Авраам) и Йакуб (Иаков) заповедали это своим сыновьям. Йакуб (Иаков) сказал: «О сыновья мои! Аллах избрал для вас религию. И умирайте не иначе, как будучи мусульманами».

M.-N.O. Osmanov

Ибрахим, а также Йа’куб заповедали веру своим сынам: «О сыны мои! Аллах предназначил вам эту веру. Не умирайте же не предавшимися [Аллаху] «.

Mohammad Habib Shakir

And the same did Ibrahim enjoin on his sons and (so did) Yaqoub. O my sons! surely Allah has chosen for you (this) faith, therefore die not unless you are Muslims.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

The same did Abraham enjoin upon his sons, and also Jacob, (saying): O my sons! Lo! Allah hath chosen for you the (true) religion; therefore die not save as men who have surrendered (unto Him).

Palmer

And Abraham instructed his sons therein, and Jacob (saying), ‹O my sons! verily, God has chosen for you a religion, do not therefore die unless ye be resigned.›

Prof. Yasar Nuri Ozturk

İbrahim de oğullarına şunu vasiyet etti, Yakub da: «Oğullarım! Allah sizin için bu dini seçmiştir. O halde ancak müslümanlar olarak can verin.»

Qaribullah

Abraham charged his children with this, and so did Jacob, saying: ‹My sons, Allah has chosen for you the religion. Do not die except being submissive (Muslims). ‹

QXP

Abraham held fast to his pledge and enjoined upon his sons to do the same, and so did Jacob, saying, «O› My children! Behold, Allah has chosen for you the True System of Life. Therefore, do not let death overtake you except that you are truly Muslims.»

Reshad Khalifa

Moreover, Abraham exhorted his children to do the same, and so did Jacob: «O my children, GOD has pointed out the religion for you; do not die except as submitters.»

Rodwell

And this to his children did Abraham bequeath, and Jacob also, saying, «O my children! truly God hath chosen a religion for you; so die not unless ye be also Muslims.»

Sale

And Abraham bequeathed this religion to his children, and Jacob did the same, saying, my children, verily God hath chosen this religion for you, therefore die not, unless ye also be resigned.

Sher Ali

The same did Abraham enjoin upon his sons, – and Jacob also – saying, `O my sons, truly ALLAH has chosen this religion for you; so let not death overtake you except when you are in a state of complete submission.›

Unknown German

Und ebenso beschwor Abraham – und Jakob – seine Söhne: «O meine Söhne, in Wahrheit hat Allah (diesen) Glauben für euch erwählt; sterbet also nicht, außer ihr seid Gottergebene.»

V. Porokhova

И Ибрахим своим сынам в Завет поставил, ■ Что также сделал и Йакуб: ■ «О сыновья мои! Аллах вам выбрал веру, ■ И не умрите вы никак иначе, ■ Как всей душой Ему предавшись – ■ (Став мусульманами и телом, и душой)».

Yakub Ibn Nugman

Ибраһим г-м угылларына васыять әйтте һәм әмер бирде: «Ий угылларым, шиксез, Аллаһ сезгә ислам динен ирекле итте. Дөрес һәм ныклап Аллаһ динен тотыгыз! Динегез була торып, кәфер булмагыз, мөселман булып яшәп, мөселман булып үлегез!» Ягькуб г-мдә угылларына шул ук сүзләрне әйтте. Яһүдләр исә Ягъкуб безгә: «Яһүдлекне ташламагыз, дип әйтте», – диделәр. (Түбәндәге аять шул хакта инде).

جالندہری

اور ابرہیم نے اپنے بیٹوں کو اسی بات کی وصیت کی اور یعقوب نے بھی (اپنے فرزندوں سے یہی کہا) کہ بیٹا خدا نے تمہارے لیے یہی دین پسند فرمایا ہے تو مرنا ہے تو مسلمان ہی مرنا

طاہرالقادری

اور ابراہیم (علیہ السلام) نے اپنے بیٹوں کو اسی بات کی وصیت کی اور یعقوب (علیہ السلام) نے بھی (یہی کہا:) اے میرے لڑکو! بیشک اللہ نے تمہارے لئے (یہی) دین (اسلام) پسند فرمایا ہے سو تم (بہرصورت) مسلمان رہتے ہوئے ہی مرنا،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.