سوره البقرة (2) آیه 137

قرآن، سوره البقرة (2) آیه 137

آیه پسین: سوره البقرة (2) آیه 138
آیه پیشین: سوره البقرة (2) آیه 136

عربی

فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ ما آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَ إِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّما هُمْ فِي شِقاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

بدون حرکات عربی

فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا و إن تولّوا فإنّما هم في شقاق فسيكفيكهم اللّه و هو السّميع العليم

خوانش

Fa-in amanoo bimithli ma amantum bihi faqadi ihtadaw wa-in tawallaw fa-innama hum fee shiqaqin fasayakfeekahumu Allahu wahuwa alssameeAAu alAAaleemu

آیتی

اگر به آنچه شما ايمان آورده ايد ، آنان نيز ايمان بياورند ، هدايت ، يافته اند اما اگر روي برتافتند ، پس با تو سر خلاف دارند و در برابر آنهاخدا تو را کافي است که او شنوا و داناست

خرمشاهی

پس اگر به مانند آنچه شما ايمان آورده ايد، ايمان آورند، راهياب شده اند و اگر روى برتافتند، بيشك در ستيزند، خداوند تو را در برابر انان حمايت كند، و او شنواى داناست.

کاویانپور

اگر اهل كتاب بر آنچه شما (مؤمنين) ايمان آورده‏ايد، ايمان بياورند، هدايت مى‏يابند و اگر روى برگردانند به يقين اهل تشتت و اختلافند. خدا شما را از شر آنها مصون مى‏دارد. او شنواى داناست.

انصاریان

پس اگر آنان هم به آنچه شما به آن ایمان آورده اید، ایمان آورند [که ایمان به قرآن و به پیامبر است] مسلماً هدایت یافته اند، و اگر روی برتابند جز این نیست که در ستیز و دشمنی اند؛ پس به زودی خدا شرّ آنان را [به کشته شدن یا آوارگی از خانه و کاشانه] دفع خواهد کرد؛ و او شنوا و داناست.

سراج

پس اگر كتابيان ايمان آوردند مانند ايمان شما بخدا قطعا راه راست يافتند و اگر (از ايمان بخدا) روى برتافتند فقط ايشان در مقام مخالفت‏اند بزودى بازدارد ترا از آسيب ايشان و خدا و او شنوا داناست

فولادوند

پس اگر آنان [هم‏] به آنچه شما بدان ايمان آورده‏ايد، ايمان آوردند، قطعاً هدايت شده‏اند، ولى اگر روى برتافتند، جز اين نيست كه سر ستيز [و جدايى ] دارند؛ و به زودى خداوند [شر] آنان را از تو كفايت خواهد كرد، كه او شنواى داناست.

پورجوادی

اگر آنها ايمان بياورند مانند آنچه شما ايمان آورده‏ايد، هدايت يافته‏اند و اگر سرپيچى كنند از حق جدا افتاده‏اند و خدا شر آنها را از شما دفع مى‏كند و او شنواى بيناست.

حلبی

پس اگر ايمان آرند بدانچه كه شما به آن ايمان آورديد بى‏گمان هدايت شده‏اند. و اگر روى گردانند پس براستى كه آنها در ستيزه‏اند. و خدا شرّ آنها را از تو باز دارد و او شنواى داناست.

اشرفی

پس اگر ايمان آرند بمانند آنچه ايمان آورديد بآن پس بتحقيق راه يافتند و اگر روى گردانند پس جز اين نيست كه ايشان در مخالفتند پس بزودى بازدارد از تو ايشانرا خدا و اوست شنواى دانا

خوشابر مسعود انصاري

پس اگر به آنچه شما به آن ايمان آورده‏ايد، ايمان آورند، در حقيقت راه يافته‏اند و اگر روى برتافتند جز اين نيست كه آنان در ستيزند. زودا كه خداوند [در برابر] آنان تو را كفايت كند. و اوست شنواى دانا

مکارم

اگر آنها نیز به مانند آنچه شما ایمان آورده‌اید ایمان بیاورند، هدایت یافته‌اند؛ و اگر سرپیچی کنند، از حق جدا شده‌اند و خداوند، شر آنها را از تو دفع می‌کند؛ و او شنونده و داناست.

مجتبوی

پس اگر به مانند آنچه شما بدان ايمان آورده‏ايد ايمان آورند همانا [به حق‏] راه يافته‏اند، و اگر روى برتابند جز اين نيست كه در ناسازى و ستيزند و خدا تو را از [شرّ و گزند] آنها نگاه خواهد داشت، و اوست شنوا و دانا.

مصباح زاده

پس اگر ايمان آرند بمانند آنچه ايمان آورديد بآن پس بتحقيق راه يافتند و اگر روى گردانند پس جز اين نيست كه ايشان در مخالفتند پس بزودى باز دارد از تو ايشان را خدا و اوست شنواى دانا

معزی

پس اگر ايمان آوردند به مثل آنچه بدان ايمان آورديد همانا هدايت يافتند و اگر روى گردانيدند جز اين نيست كه ايشانند در خلافى بزودى كفايت كند شما را از ايشان خدا و او است شنواى دانا

قمشه ای

پس اگر به آنچه شما ایمان آوردید یهود و نصاری نیز ایمان آوردند، راه حق یافته‌اند و اگر (از حق) روی بگردانند شک نیست که آنها در ستیز با حق خواهند بود و خداوند تو را از شر و آسیب آنها نگه می‌دارد و خدا شنوا و داناست.

رشاد خليفه

اگر آنها هم مانند شما ايمان بياورند، پس هدايت شده‌اند. اما اگر روي گردانند، از مخالفان هستند. خدا شما را از شر مخالفت آنها حفظ خواهد كرد؛ اوست شنوا، داناي مطلق.

Literal

So if they believed with a similar/equal/alike (to) what you believed with (it), so they had been guided, and if they turned away, so but they are in defiance/disobedience , so God will suffice (protect) you against them , and He (is) the hearing/listening, the knowledgeable.

Al-Hilali Khan

So if they believe in the like of that which you believe, then they are rightly guided, but if they turn away, then they are only in opposition. So Allah will suffice you against them. And He is the All-Hearer, the All-Knower.

Arthur John Arberry

And if they believe in the like of that you believe in, then they are truly guided; but if they turn away, then they are clearly in schism; God will suffice you for them; He is the All-hearing, the All-knowing;

Asad

And if [others] come to believe in the way you believe, they will indeed find themselves on the right path; and if they turn away, it is but they who will be deeply in the wrong, and God will protect thee from them: for He alone is all-hearing, all-knowing.

Dr. Salomo Keyzer

Gelooft gij nu wat wij gelooven, dan zijt gij op den rechten weg; dwaalt gij echter daarvan af, dan maakt gij tweespalt. God zal u ondersteunen tegen hen; want God hoort en weet alles.

Free Minds

So, if they believe exactly as you have believed, then they are guided; but if they turn away, then they are in opposition and God will suffice you against them, and He is the Hearer, the Knower.

Hamza Roberto Piccardo

Se crederanno nelle stesse cose in cui voi avete creduto, saranno sulla retta via; se invece volgeranno le spalle, saranno nell’eresia. Ma Allah ti basterà contro di loro. Egli è Colui che tutto ascolta e conosce.

Hilali Khan

So if they believe in the like of that which you believe, then they are rightly guided, but if they turn away, then they are only in opposition. So Allah will suffice you against them. And He is the All-Hearer, the All-Knower.

Kuliev E.

Если они уверуют в то, во что уверовали вы, то последуют прямым путем. Если же они отвернутся, то окажутся в разладе с истиной. Аллах избавит тебя от них, ибо Он – Слышащий, Знающий.

M.-N.O. Osmanov

Если [иудеи и христиане] уверовали в то, во что вы уверовали, то они стали на истинный путь. Если же они отвернулись [от истинной веры], то они в разладе с [последователями ислама], и Аллах избавит тебя от [ответственности за] разлад, ибо Он – слышащий, знающий.

Mohammad Habib Shakir

If then they believe as you believe in Him, they are indeed on the right course, and if they turn back, then they are only in great opposition, so Allah will suffice you against them, and He is the Hearing, the Knowing.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And if they believe in the like of that which ye believe, then are they rightly guided. But if they turn away, then are they in schism, and Allah will suffice thee (for defence) against them. He is the Hearer, the Knower.

Palmer

If they believe in that in which ye believe, then are they guided; but if they turn back, then are they only in a schism, and God will suffice thee against them, for He both hears and knows.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Eğer onlar da sizin inandığınız gibi inanırlarsa, hiç kuşkusuz, iyiyi ve güzeli bulmuş olurlar; eğer sırt dönerlerse artık onlar parçalanmış olurlar. Onlara karşı sana Allah yeter. En iyi işiten, en güzel bilendir O.

Qaribullah

If they believe as you have believed they shall be guided; if they reject it, they shall surely be in clear dissension. Allah will suffice you. He is the Hearer, the Knower.

QXP

So, if they come to believe like you believe, then they are rightly guided. But if they turn away, then they are in schism and opposition and Allah will suffice you against them. For, He is the Hearer, the Knower.

Reshad Khalifa

If they believe as you do, then they are guided. But if they turn away, then they are in opposition. GOD will spare you their opposition; He is the Hearer, the Omniscient.

Rodwell

If therefore they believe even as ye believe, then have they true guidance; but if they turn back, then do they cut themselves off from you: and God will suffice to protect thee against them, for He is the Hearer, the Knower.

Sale

Now if they believe according to what ye believe, they are surely directed, but if they turn back, they are in schism. God shall support thee against them, for he is the hearer, the wise.

Sher Ali

And if they believe as you have believed, then they are rightly guided; but if they turn back, then they are bent upon creating a schism, and ALLAH will surely suffice thee against them, for HE is All-Hearing, the All-Knowing.

Unknown German

Und wenn sie glauben, wie ihr geglaubt habt; dann sind sie rechtgeleitet; kehren sie jedoch um, dann bringen sie Spaltung, aber Allah wird dir sicherlich genügen gegen sie, denn Er ist der Allhörende, der Allwissende.

V. Porokhova

Но если, как и вы, они уверуют (в Аллаха), ■ Они, поистине, пойдут прямой стезею. ■ А коль они отворотятся, ■ Они войдут в раскол (единой веры). ■ Аллах убережет тебя от них, – ■ Ведь Он всеслышащ и всезнающ!

Yakub Ibn Nugman

Әгәр яһүд һәм насара, сезнең кебек пәйгамбәрләргә дә, китапларга да, барчасына ышанып, Коръән белән гамәл кылсалар иде, әлбәттә, туры юлга күнелер иделәр. Әгәр бу эшләрдән баш тартсалар, ул вакытта алар, әлбәттә, адашмакталар. Коръән белән гамәл кылучы кешеләрнең һидияттә икәнлекләрен һәм Коръән белән гамәл кылмаучы кешеләрнең адашканлыкларын ачыклау, сиңа ярдәм бирергә Аллаһ үзе җитәдер. Ул ишетүче һәм белүче.

جالندہری

تو اگر یہ لوگ بھی اسی طرح ایمان لے آئیں جس طرح تم ایمان لے آئے ہو تو ہدایت یاب ہو جائیں اور اگر منہ پھیر لیں (اور نہ مانیں) تو وہ (تمھارے) مخالف ہیں اور ان کے مقابلے میں تمھیں خدا کافی ہے۔ اور وہ سننے والا (اور) جاننے والا ہے

طاہرالقادری

پھر اگر وہ (بھی) اسی طرح ایمان لائیں جیسے تم اس پر ایمان لائے ہو تو وہ (واقعی) ہدایت پا جائیں گے، اور اگر وہ منہ پھیر لیں تو (سمجھ لیں کہ) وہ محض مخالفت میں ہیں، پس اب اللہ آپ کو ان کے شر سے بچانے کے لئے کافی ہوگا، اور وہ خوب سننے والا جاننے والا ہے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.