سوره البقرة (2) آیه 140

قرآن، سوره البقرة (2) آیه 140

آیه پسین: سوره البقرة (2) آیه 141
آیه پیشین: سوره البقرة (2) آیه 139

عربی

أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْراهِيمَ وَ إِسْماعِيلَ وَ إِسْحاقَ وَ يَعْقُوبَ وَ الأَْسْباطَ كانُوا هُوداً أَوْ نَصارى قُلْ أَ أَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَ مَا اللَّهُ بِغافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

بدون حرکات عربی

أم تقولون إنّ إبراهيم و إسماعيل و إسحاق و يعقوب و الأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أ أنتم أعلم أم اللّه و من أظلم ممّن كتم شهادة عنده من اللّه و ما اللّه بغافل عمّا تعملون

خوانش

Am taqooloona inna ibraheema wa-ismaAAeela wa-ishaqa wayaAAqooba waal-asbata kanoo hoodan aw nasara qul aantum aAAlamu ami Allahu waman athlamu mimman katama shahadatan AAindahu mina Allahi wama Allahu bighafilin AAamma taAAmaloona

آیتی

آيا مي گوييد که ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و سبطها يهودي يا، نصراني بودند ، بگو : آيا شما آگاه تريد يا خدا ؟ ستمکارتر از کسي که گواهي خود را از خدا پنهان مي کند کيست ؟ و خداوند از کارهايي که مي کنيد غافل نيست

خرمشاهی

يا بر آنيد كه ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و اسباط يهودى يا مسيحى بوده اند؟ بگو شما داناتريد يا خداوند؟ و كيست ستمكارتر از كسى كه شهادتى را كه از جانب خداوند بر او مقرر گرديده است، پنهان دارد؟ و خداوند از آنچه مى كنيد غافل نيست.

کاویانپور

يا مى‏گوييد: ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و اسباط بنى اسرائيل (پيامبرانى كه از نسل يعقوب عليه السّلام بودند) همه‏شان يهودى يا مسيحى بودند. بگو، آيا شما بهتر ميدانيد يا خدا؟ ستمكارتر از آن كس كيست كه شهادت خدا را نزد خويش نهان دارد و خدا از اعمال شما غافل نيست.

انصاریان

آیا می گویید: ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و نوادگان [دارای مقام نبوّت] آنان یهودی یا نصرانی بودند؟! بگو: شما داناترید یا خدا؟ [شما به یقین می دانید که آنان یهودی و نصرانی نبودند، پس چرا واقعیت را پنهان می دارید؟!] وستمکارتر از کسی که شهادتی را که از خدا نزد اوست پنهان کند، کیست؟ وخدا از آنچه انجام می دهید، بی خبر نیست.

سراج

آيا مى‏گوئيد (شما يهودان و ترسايان) كه ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و اسباط (پيغمبرزادگان) بودند (بر آئين) يهود يا (بر كيش) ترسا (اى پيامبر) بگو آيا شما داناتريد (به اديان پيمبران) يا خدا و كيست ستمكارتر از آنكس كه بپوشد گواهى را كه نزد اوست از جانب خدا (شهادتى كه تحمل كرده كتمان كند) و نيست خدا بيخبر از آنچه مى‏كنيد

فولادوند

يا مى‏گوييد: «ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و اسباط [دوازده‏گانه‏] يهودى يا نصرانى بوده‏اند؟» بگو: «آيا شما بهتر مى‏دانيد يا خدا؟» و كيست ستمكارتر از آن كس كه شهادتى از خدا را در نزد خويش پوشيده دارد؟ و خدا از آنچه مى‏كنيد غافل نيست.

پورجوادی

يا مى‏گوييد: ابراهيم، اسماعيل، اسحاق، يعقوب و نوادگان، يهودى يا نصرانى بودند. بگو: شما بهتر مى‏دانيد يا خدا؟ ستمكارتر از كسى كه گواهى خدا را نزد خود پنهان كند كيست؟ خداوند از اعمال شما غافل نيست.

حلبی

آيا مى‏گوييد كه ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و اسباط يهودى يا نصرانى بودند؟ بگو آيا شما داناتريد يا خدا؟ كيست ستمكارتر از آن كس كه شهادتى از خدا نزد او باشد و كتمانش كند و خدا از آنچه مى‏كنيد غافل نيست.

اشرفی

آيا ميگوئيد كه ابراهيم و اسمعيل و اسحق و يعقوب و اسباب بودند يهودان يا ترسايان بگو آيا شما داناتريد يا خدا و كيست ستمكارتر از آنكه پوشيد گواهى نزدش از خدا و نيست خدا غافل از آنچه ميكنيد

خوشابر مسعود انصاري

آيا مى‏گوييد: در حقيقت ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و نوادگان يعقوب يهودى يا مسيحى بودند؟ بگو: شما داناتريد يا خدا؟ و كيست ستمكارتر از كسى كه شهادتى را كه از [جانب‏] خدا در نزد اوست، پوشيده دارد؟ و خداوند از آنچه كه مى‏كنيد، غافل نيست.

مکارم

یا می‌گویید: «ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط، یهودی یا نصرانی بودند»؟! بگو: «شما بهتر می‌دانید یا خدا؟! (و با اینکه می‌دانید آنها یهودی یا نصرانی نبودند، چرا حقیقت را کتمان می‌کنید؟)» و چه کسی ستمکارتر است از آن کس که گواهی و شهادت الهی را که نزد اوست، کتمان می‌کند؟! و خدا از اعمال شما غافل نیست.

مجتبوی

يا مگر مى‏گوييد ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و نوادگان وى جهود بودند يا ترسا؟! بگو: شما داناتريد يا خدا؟ و كيست ستمكارتر از آن كه آن گواهى را كه از خدا [در باره اين پيامبران‏] نزد اوست پنهان كند؟ و خداوند از آنچه مى‏كنيد غافل نيست.

مصباح زاده

آيا ميگوئيد كه ابراهيم و اسمعيل و اسحق و يعقوب و اسباب بودند يهودان يا ترسايان بگو آيا شما داناتريد يا خدا و كيست ستمكارتر از آنكه پوشيد گواهى نزدش از خدا و نيست خدا غافل از آنچه ميكنيد

معزی

يا گوئيد ابراهيم و اسماعيل و اسحق و يعقوب و سبطها بودند جهودان يا ترسايان بگو آيا شما داناتريد يا خدا و كيست ستمگرتر از آنكه نهان كرده است گواهيى را كه نزد او است از خدا و نيست خدا غافل از آنچه مى كنيد

قمشه ای

یا آنکه گویید که ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و فرزندان او بر آیین یهودیت یا نصرانیّت بودند؟ (خدا مرا فرماید که در پاسخ) بگو: شما بهتر می‌دانید یا خدا؟و کیست ستمکارتر از آن که شهادت خدا را (درباره این انبیا) کتمان کند؟و خدا از آنچه می‌کنید غافل نیست.

رشاد خليفه

آيا مي گوييد که ابراهيم، اسماعيل، اسحاق، يعقوب و اسباط يهودي يا مسيحي بودند؟ بگو: آيا شما بهتر از خدا مي دانيد؟ کيست پليدتر از آن که شهادتي را که از خدا آموخته است، كتمان كند؟ خدا هرگز از آنچه مي کنيد، غافل نيست.

Literal

Or (do) you say that Abraham, and Ishmael, and Issac, and Jacob, and the grandchildren/branches/Jewish tribes were Jews or Christians? Say: «Are you more knowing or God? And who (is) more unjust/oppressive than who hid/concealed a testimony at (with) him (self) from God, and God is not ignoring about what you make/do .»

Al-Hilali Khan

Or say you that Ibrahim (Abraham), Ismail (Ishmael), Ishaque (Isaac), Yaqoob (Jacob) and Al-Asbat (the twelve sons of Yaqoob (Jacob)) were Jews or Christians? Say, «Do you know better or does Allah (knows better? that they all were Muslims)? And who is more unjust than he who conceals the testimony (i.e. to believe in Prophet Muhammad Peace be upon him when he comes, written in their Books. (See Verse :)) he has from Allah? And Allah is not unaware of what you do.»

Arthur John Arberry

Or do you say, «Abraham, Ishmael, Isaac and Jacob, and the Tribes — they were Jews, or they were Christians»?› Say: ‹Have you then greater knowledge, or God? And who does greater evil than he who conceals a testimony received from God? And God is not heedless of the things you do.›

Asad

«Do you claim that Abraham and Ishmael and Isaac and Jacob and their descendants were `Jews› or `Christians›?» Say: «Do you know more than God does? And who could be more wicked than he who suppresses a testimony given to him by God? Yet God is not unmindful of what you do.

Dr. Salomo Keyzer

Wilt gij zeggen dat Abraham, Izaak, Jacob en de stammen, Joden of Christenen zijn geweest? Zegt: zijt gij wijzer dan God? En wie is schuldiger dan hij, die de getuigenis verduistert welke hij van God heeft ontvangen? Maar God is niet onopmerkzaam nopens hetgeen gij doet.

Free Minds

"Or do you say that Abraham and Ishmael and Isaac and Jacob and the Patriarchs were all Jewish or Nazarene?" Say: "Are you more knowledgeable or is God?" Who is more wicked than one who conceals a testimony with him from God? God is not unaware of what you do.

Hamza Roberto Piccardo

Vorreste forse sostenere che Abramo e Ismaele e Isacco e Giacobbe e le Tribù erano giudaizzati o nazareni?». Di›: «Ne sapete forse più di Allah?». Chi è peggior empio di chi nasconde qualcosa che ha ricevuto da Allah? Ma Allah non è incurante di quello che fate.

Hilali Khan

Or say you that Ibrahim (Abraham), Ismail (Ishmael), Ishaque (Isaac), Yaqoob (Jacob) and Al-Asbat (the twelve sons of Yaqoob (Jacob)) were Jews or Christians? Say, "Do you know better or does Allah (knows better that they all were Muslims)? And who is more unjust than he who conceals the testimony (i.e. to believe in Prophet Muhammad Peace be upon him when he comes, written in their Books. (See Verse 7:157)) he has from Allah? And Allah is not unaware of what you do."

Kuliev E.

Неужели вы скажете, что Ибрахим (Авраам), Исмаил (Измаил), Исхак (Исаак), Йакуб (Иаков) и колена (двенадцать сыновей Йакуба) были иудеями или христианами? Скажи: «Вы лучше знаете или же Аллах? Кто может быть несправедливее того, кто скрыл имеющееся у него от Аллаха свидетельство? Аллах не пребывает в неведении относительно того, что вы совершаете».

M.-N.O. Osmanov

Ведь не станете же вы утверждать, что Ибрахим, Исма’ил, Исхак, Йа’куб и их потомки были иудеями или христианами? Скажи: «Вы лучше знаете или же Аллах? И кто же нечестивее того, кто скрыл имеющееся у него от Аллаха свидетельство? Аллах ведь знает то, что вы творите».

Mohammad Habib Shakir

Nay! do you say that Ibrahim and Ismail and Yaqoub and the tribes were Jews or Christians? Say: Are you better knowing or Allah? And who is more unjust than he who conceals a testimony that he has from Allah? And Allah is not at all heedless of what you do.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Or say ye that Abraham, and Ishmael, and Isaac, and Jacob, and the tribes were Jews or Christians? Say: Do ye know best, or doth Allah? And who is more unjust than he who hideth a testimony which he hath received from Allah? Allah is not unaware of what ye do.

Palmer

Do ye say that Abraham, and Ishmael, and Isaac, and Jacob, and the Tribes were Jews or Christians? Say, ‹Are ye more knowing than God? Who is more unjust than one who conceals a testimony that he has from God?› But God is not careless of what ye do.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Yoksa siz, «İbrahim, İsmail, İshak, Yakub ve torunları Yahudi yahut Hıristiyanlardı» mı diyorsunuz? Söyle onlara: «Siz mi daha bilgilisiniz yoksa Allah mı?» Allah’tan kendine ulaşmış bir tanıklığı gizleyenden daha zalim kim vardır! Allah, yapmakta olduklarınızdan habersiz değildir.

Qaribullah

Or do you say that Abraham, Ishmael, Isaac, Jacob, and the tribes, were Jews or Nazarenes! Say: ‹Who knows better, you or Allah? Who is more unjust than he who hides a testimony received from Allah? And Allah is not inattentive of what you do. ‹

QXP

Do you still insist that Abraham, and Ishmael, and Isaac, and Jacob as well as the Tribal Israelite Prophets were Jews or Christians? Say, «Do you know better than Allah? And who could be more unjust than he who conceals a testimony that he has received from Allah? (You have received the testimony in your Scriptures). And Allah is not unaware of what you do, reveal or conceal.

Reshad Khalifa

Do you say that Abraham, Ismail, Isaac, Jacob, and the Patriarchs were Jewish or Christian? Say, «Do you know better than GOD? Who is more evil than one who conceals a testimony he has learned from GOD? GOD is never unaware of anything you do.»

Rodwell

Will ye say, «Verily Abraham, and Ismael, and Isaac, and Jacob, and the tribes, were Jews or Christians?» SAY: Who knoweth best, ye, or God? And who is more in fault than he who concealeth the witness which he hath from God? But God is not regardless of what ye do.

Sale

Will ye say, truly Abraham, and Ismael, and Isaac, and Jacob, and the tribes were Jews or Christians? Say, are ye wiser, or God? And who is more unjust than he who hideth the testimony which he hath received from God? But God is not regardless of that which ye do.

Sher Ali

Do you say that Abraham and Ishmael, and Isaac and Jacob and his children were Jews or Christians ?› Say `Do you know better or ALLAH and who is more unjust than he who hides the testimony that he has from ALLAH ? And ALLAH is not unaware of what you do.›

Unknown German

Oder wollt ihr sagen, Abraham und Ismael und Isaak und Jakob und (seine) Kinder waren Juden oder Christen?» Sprich: «Wißt ihr es besser oder Allah?» Und wer ist ungerechter, als wer das Zeugnis verhehlt, das er von Allah hat? Und Allah ist nicht achtlos eures Tuns.

V. Porokhova

Или вы скажете, что Ибрахим и Исмаил, ■ Исхак, Йакуб или (сынов Исраиля) колена ■ Держались веры Моисея иль Христа?» ■ Скажи: «Кто знает больше: вы иль Аллах?» ■ И есть ли нечестивее таких, ■ Кто у себя сокрыл свидетельство Господне? ■ Ведь в небрежении Господь не остается ■ К поступкам вашим и делам.

Yakub Ibn Nugman

Әйә, сез әйтәсезме: «Ибраһим, Исмагыйл, Исхак, Ягькуб һәм башка пәйгамбәрләр яһүд динендә яки насара динендә иделәр», – дип? Син аларга әйт: «Пәйгамбәрләрнең кайсы диндә булганлыкларын сезме белүчерәк, яки Аллаһ белүчерәкме? Пәйгамбәрләр хакында белгән нәрсәсен Аллаһудан яшереп маташкан кеше хәтле залим кеше булырмы? Бит Аллаһ сезнең кылган эшләрегездән һич гафил түгел».

جالندہری

(اے یہود ونصاریٰ) کیا تم اس بات کے قائل ہو کہ ابراہیم اور اسمٰعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی یا عیسائی تھے۔ (اے محمدﷺ ان سے) کہو کہ بھلا تم زیادہ جانتے ہو یا خدا؟ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون، جو خدا کی شہادت کو، جو اس کے پاس (کتاب میں موجود) ہے چھپائے۔ اور جو کچھ تم کر رہے ہو، خدا اس سے غافل نہیں

طاہرالقادری

(اے اہلِ کتاب!) کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحٰق اور یعقوب (علیھم السلام) اور ان کے بیٹے یہودی یا نصرانی تھے، فرما دیں: کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اس گواہی کو چھپائے جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے (کتاب میں موجود) ہے، اور اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.