سوره البقرة (2) آیه 148

قرآن، سوره البقرة (2) آیه 148

آیه پسین: سوره البقرة (2) آیه 149
آیه پیشین: سوره البقرة (2) آیه 147

عربی

وَ لِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيها فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ أَيْنَ ما تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعاً إِنَّ اللَّهَ عَلى كُلِّ شَيْ‏ءٍ قَدِيرٌ

بدون حرکات عربی

و لكلّ وجهة هو مولّيها فاستبقوا الخيرات أين ما تكونوا يأت بكم اللّه جميعا إنّ اللّه على كلّ شي‏ء قدير

خوانش

Walikullin wijhatun huwa muwalleeha faistabiqoo alkhayrati aynama takoonoo ya/ti bikumu Allahu jameeAAan inna Allaha AAala kulli shay-in qadeerun

آیتی

هر کسي را جانبي است که بدان روي مي آورد پس در نيکي کردن بر يکديگرسبقت گيريد هر جا که باشيد خدا شما را گرد مي آورد ، که او بر هر کاري تواناست

خرمشاهی

و هر يك را جهتى است [براى قبله] كه خداوند روى آورشان گردانده است، پس به انجام خيرات بشتابيد، و هر جا كه باشيد خداوند همگى شما را [در آخرت] بازمى آورد، چرا كه خدا بر هر كارى تواناست.

کاویانپور

هر گروهى را قبله‏ايست كه رو بسوى آن مى‏كنند پس (در اين مورد زياد بحث و مجادله نكنيد بلكه) در انجام اعمال نيكو پسندانه بر يكديگر پيشى بگيريد. هر كجا باشيد خدا همه شما را جمع ميكند. در حقيقت خدا بر همه چيز توانا است.

انصاریان

برای هر گروهی قبله ای است که خدا گرداننده روی آن گروه به آن قبله است؛ پس [درباره قبله، نزاع و کشمکش نکنید و به جای بحث و گفتگو] به جانب نیکی ها و کارهای خیر پیشی جویید. خدا همه شما را هر جا که باشید [به صحرای محشر] می آورد؛ مسلماً خدا بر هر کاری تواناست.

سراج

براى هر گروهى قبله‏اى است كه خدا گرداننده است روى آنان را بدان سوى پس پيشى گيريد بر ديگران در نيكوئيها (كه يكى از آن توجه به كعبه است) هر جا باشيد بياورد همه شما را خدا (در قيامت) زيرا خدا بر همه چيز تواناست

فولادوند

و براى هر كسى قبله‏اى است كه وى روى خود را به آن [سوى‏] مى‏گرداند؛ پس در كارهاى نيك بر يكديگر پيشى گيريد. هر كجا كه باشيد، خداوند همگى شما را [به سوى خود باز] مى‏آورد؛ در حقيقت، خدا بر همه چيز تواناست.

پورجوادی

هر گروه جهتى دارد كه بدان روى مى‏آورد. در كارهاى خير بر يكديگر سبقت گيريد و هر كجا باشيد خداوند همه شما را گرد مى‏آورد، زيرا او بر هر كارى تواناست.

حلبی

و هر گروهى را طريقتى [و قبله‏اى‏] است كه روى خود به سوى آن كند، پس به سوى نيكيها شتاب كنيد، هر كجا باشيد، خدا [روز قيامت‏] همه شما را فراهم مى‏آورد بى‏گمان خدا بر همه چيز تواناست.

اشرفی

و از براى هر يك جانبى است كه او روى آورنده آنست پس پيشى گيريد خيرات را هر كجا كه باشيد مى‏آورد شما را خدا همه را بدرستيكه خدا بر هر چيزى تواناست

خوشابر مسعود انصاري

و هر كس را [براى قبله‏] جهتى است كه رو به آن دارد. پس به [سوى‏] نيكيها بشتابيد. هر كجا كه باشيد، خداوند همه شما را [در ميان‏] خواهد آورد، كه خدا بر هر كارى تواناست

مکارم

هر طایفه‌ای قبله‌ای دارد که خداوند آن را تعیین کرده است؛ (بنابراین، زیاد در باره قبله گفتگو نکنید! و به جای آن،) در نیکی‌ها و اعمال خیر، بر یکدیگر سبقت جویید! هر جا باشید، خداوند همه شما را (برای پاداش و کیفر در برابر اعمال نیک و بد، در روز رستاخیز،) حاضر می‌کند؛ زیرا او، بر هر کاری تواناست.

مجتبوی

هر گروهى- يا هر كسى- را جهتى است كه رو سوى آن مى‏گرداند. پس به نيكيها پيشى گيريد. هر جا كه باشيد خدا همه شما را فراهم آورد، كه خدا بر هر چيزى تواناست.

مصباح زاده

و از براى هر يك جانبى است كه او روى آورنده آنست پس پيشى گيريد خيرات را هر كجا كه باشيد مى‏آورد شما را خدا همه را بدرستى كه خدا بر هر چيزى تواناست

معزی

و هر كدام را وجهه اى (سوئى) است كه بدان روى آورنده پس مسابقه كنيد بسوى خيرات هرجا باشيد بيارد شما را همگى خدا زيرا خدا است بر همه چيز توانا

قمشه ای

هر کسی را راهی است به سوی حق که بدان راه یابد (یا قبله‌ای است که به آن روی آورد) پس بشتابید به خیرات که هر کجا باشید همه شما را خداوند (به عرصه محشر) خواهد آورد و محققا خدا بر همه چیز تواناست.

رشاد خليفه

هر يک از شما جهت خود را براي پيروي انتخاب مي كند؛ در پرهيزكاري از يکديگر سبقت بگيريد. هر جا که باشيد، خدا همه شما را احضار خواهد کرد. خداست قادر مطلق.

Literal

And for each a direction/front , he is turning towards it , so race/surpass each other (to) the goodnesses wherever you are, God comes with you altogether , that God (is) on every thing powerful/capable .

Al-Hilali Khan

For every nation there is a direction to which they face (in their prayers). So hasten towards all that is good. Wheresoever you may be, Allah will bring you together (on the Day of Resurrection). Truly, Allah is Able to do all things.

Arthur John Arberry

Every man has his direction to which he turns; so be you forward in good works. Wherever you may be, God will bring you all together; surely God is powerful over everything.

Asad

for, every community faces a direction of its own, of which He’is the focal point. Vie, therefore, with one another in doing good works. Wherever you may be, God will gather you all unto Himself: for, verily, God has the power to will anything.

Dr. Salomo Keyzer

Ieder volk heeft eene richting van den hemel, waarheen het zijn gezicht wendt; keert u echter tot de betere, dan zal God u eens terugbrengen, waar gij ook zijn moogt; want God is almachtig.

Free Minds

And to each is a direction that he will take, so you shall race towards good deeds. Wherever you may be, God will bring you all together. God is capable of all things.

Hamza Roberto Piccardo

Ognuno ha una direzione verso la quale volgere il viso. Gareggiate nel bene. Ovunque voi siate, Allah vi riunirà tutti. In verità Allah è Onnipotente.

Hilali Khan

For every nation there is a direction to which they face (in their prayers). So hasten towards all that is good. Wheresoever you may be, Allah will bring you together (on the Day of Resurrection). Truly, Allah is Able to do all things.

Kuliev E.

У каждого есть сторона, куда он обращается лицом. Стремитесь же опередить друг друга в добрых делах. Где бы вы ни были, Аллах приведет всех вас вместе. Воистину, Аллах способен на всякую вещь.

M.-N.O. Osmanov

Для каждой общины есть своя кибла. Так стремитесь же опередить друг друга в добрых деяниях. И где бы вы ни были, Аллах всех вас соберет [в Судный день]. Воистину, властен Аллах над всем сущим.

Mohammad Habib Shakir

And every one has a direction to which he should turn, therefore hasten to (do) good works; wherever you are, Allah will bring you all together; surely Allah has power over all things.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And each one hath a goal toward which he turneth; so vie with one another in good works. Wheresoever ye may be, Allah will bring you all together. Lo! Allah is Able to do all things.

Palmer

Every sect has some one side to which they turn (in prayer); but do ye hasten onwards to good works; wherever ye are God will bring you all together; verily, God is mighty over all.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Herkesin bir yönü vardır, ona döner. O halde hayırlarda yarışın. Nerede olursanız olun Allah sizi bir araya getirecektir. Allah herşeye güç yetirendir.

Qaribullah

And for everyone is a direction for which he turns. So race in goodness. And wherever you are, Allah will bring you all together. He has power over all things.

QXP

Each person pursues his goal of interest. But you shall race toward doing good to the community. (2:177). Every «Self» has the innate capability of self-actualization (83:26). Regardless of the directions you humans choose, Allah will ultimately bring you all together under One Ideology, and all of you together again on the Day of Resurrection. This Proclamation comes from Allah who has Power and Control over all things in Time and Space. ((57:20), (83:26), (102:1-2)).

Reshad Khalifa

Each of you chooses the direction to follow; you shall race towards righteousness. Wherever you may be, GOD will summon you all. GOD is Omnipotent.

Rodwell

All have a quarter of the Heavens to which they turn them; but wherever ye be, hasten emulously after good: God will one day bring you all together; verily, God is all-powerful.

Sale

Every fact hath a certain tract of heaven to which they turn themselves in prayer; but for ye strive to run after good things: Wherever ye be, God will bring you all back at the resurrection, for God is almighty.

Sher Ali

And everyone has a goal to which he turns his whole attention. Then vie with one another in good works. Wherever you may be ALLAH will bring you all together. Surely, ALLAH has the power to do all that HE wills.

Unknown German

Und jeder hat ein Ziel, nach dem er strebt; wetteifert daher miteinander in guten Werken. Wo immer ihr seid, Allah wird euch zusammenführen. Allah hat die Macht, alles zu tun, was Er will.

V. Porokhova

(В сей жизни) всякая душа ■ Имеет собственную супротиву, ■ Что ей назначена Аллахом. ■ А потому в делах благочестивых ■ Старайтесь обогнать друг друга. ■ И где б вы ни были, ■ Аллах соединит вас всех ■ (Ответ держать пред Ним), – ■ Ведь всемогущ Аллах над всем!

Yakub Ibn Nugman

Һәр милләтнең үз кыйбласы бар, һәрберсе үз кыйбласына юнәлер. Ләкин мөшрикләрнең кыйблалары батыл. Әммә мөселманнарның кыйбласы хак кыйбладыр. Сез мөселманнар яхшы эштә ярышыгыз һәм алга чыгыгыз! Кайда гына булсагыз да, Аллаһ барыгызны да хөкем итәр өчен бер урынга җыяр, әлбәттә, Аллаһуның һәрнәрсәгә көче җитәдер.

جالندہری

اور ہر ایک (فرقے) کے لیے ایک سمت (مقرر) ہے۔ جدھر وہ (عبادت کے وقت) منہ کیا کرتے ہیں۔ تو تم نیکیوں میں سبقت حاصل کرو۔ تم جہاں رہو گے خدا تم سب کو جمع کرلے گا۔ بے شک خدا ہر چیز پر قادر ہے

طاہرالقادری

اور ہر ایک کے لئے توجہ کی ایک سمت (مقرر) ہے وہ اسی کی طرف رُخ کرتا ہے پس تم نیکیوں کی طرف پیش قدمی کیا کرو، تم جہاں کہیں بھی ہوگے اﷲ تم سب کو جمع کر لے گا، بیشک اﷲ ہر چیز پر خوب قادر ہے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.