سوره البقرة (2) آیه 170

قرآن، سوره البقرة (2) آیه 170

آیه پسین: سوره البقرة (2) آیه 171
آیه پیشین: سوره البقرة (2) آیه 169

عربی

وَ إِذا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا ما أَنْزَلَ اللَّهُ قالُوا بَلْ نَتَّبِعُ ما أَلْفَيْنا عَلَيْهِ آباءَنا أَ وَ لَوْ كانَ آباؤُهُمْ لا يَعْقِلُونَ شَيْئاً وَ لا يَهْتَدُونَ

بدون حرکات عربی

و إذا قيل لهم اتّبعوا ما أنزل اللّه قالوا بل نتّبع ما ألفينا عليه آباءنا أ و لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا و لا يهتدون

خوانش

Wa-itha qeela lahumu ittabiAAoo ma anzala Allahu qaloo bal nattabiAAu ma alfayna AAalayhi abaana awa law kana abaohum la yaAAqiloona shay-an wala yahtadoona

آیتی

چون به ايشان گفته شود که از آنچه خدا نازل کرده است پيروي کنيد ،، گويند : نه ، ما به همان راهي مي رويم که پدرانمان مي رفتند حتي اگر پدرانشان بيخرد و گمراه بوده اند

خرمشاهی

و چون به ايشان گفته شود از آنچه خداوند نازل كرده است پيروى كنيد، گويند خير، ما از آنچه نياكانمان را بر آن يافته ايم پيروى مى كنيم. حتى اگر نياكانشان چيزى نينديشيده و راهى نيافته باشند [باز هم از آنان پيروى مى كنند؟].

کاویانپور

و زمانى كه به آنان گفته شد: از آنچه خدا نازل كرده است پيروى كنيد، گفتند: ما فقط از آئينى كه نياكان خود را بر آن يافتيم پيروى ميكنيم، آيا آئين نياكان آنها دور از عقل و هدايت نبود؟

انصاریان

و هنگامی که به آنان [که مشرک و کافرند] گویند: از آنچه خدا نازل کرده پیروی کنید، می گویند: نه، بلکه از آیینی که پدرانمان را بر آن یافتیم، پیروی می کنیم. آیا هر چند پدرانشان چیزی نمی فهمیدند و راه [حق را به سبب کوردلی] نمی یافتند [باز هم کورکورانه از آنان پیروی خواهند کرد؟!]

سراج

و چون گفته شود باين طايفه كه پيروى كنيد آنچه را كه فرو فرستاده خدا گويند (به قرآن نمى‏گرويم) بلكه پيروى مى‏كنيم آنچه را كه يافته‏ايم بر آن پدران خود را آيا اگر پدرانشان تعقل نمى‏كردند چيزى را و راه راست نيافته بودند (باز هم از پى آنان مى‏روند)

فولادوند

و چون به آنان گفته شود: «از آنچه خدا نازل كرده است پيروى كنيد»؛ مى‏گويند: «نه، بلكه از چيزى كه پدران خود را بر آن يافته‏ايم، پيروى مى‏كنيم.» آيا هر چند پدرانشان چيزى را درك نمى‏كرده و به راه صواب نمى‏رفته‏اند [باز هم در خور پيروى هستند]؟

پورجوادی

چون به آنها گفته شود: از نازل كرده‏هاى خدا پيروى كنيد پاسخ دهند: نه! آنچه را پيروى مى‏كنيم كه نياكانمان را بر آن يافتيم، اگر چه نياكانشان چيزى نمى‏فهميدند و هدايت نشده بودند.

حلبی

و هر گاه به آنها گفته شود كه از آنچه خدا فرو فرستاده پيروى كنيد مى‏گويند: [نه‏] بلكه ما از آنچه پدرانمان را بر آن يافتيم پيروى مى‏كنيم اگر چه پدرانشان چيزى نفهميده و راه نيافته باشند.

اشرفی

و چون گفته شود مر ايشان را پيروى كنيد آنچه را فرو فرستاد خدا گويند بلكه پيروى كنيم آنچه يافتيم بر آن پدران خود را آيا و اگر چه باشند پدرانشان كه در نيابند چيزى را و راه نيابند

خوشابر مسعود انصاري

و چون به آنان گفته شود: از آنچه خدا نازل كرده است پيروى كنيد، گويند: [نه‏] بلكه از شيوه‏اى كه نياكانمان را بر آن يافته‏ايم، پيروى مى‏كنيم. آيا [چنين مى‏كنند] اگر چه پدرانشان چيزى نفهميده و راه نيافته باشند؟

مکارم

و هنگامی که به آنها گفته شود: «از آنچه خدا نازل کرده است، پیروی کنید!» می‌گویند: «نه، ما از آنچه پدران خود را بر آن یافتیم، پیروی می‌نماییم.» آیا اگر پدران آنها، چیزی نمی‌فهمیدند و هدایت نیافتند (باز از آنها پیروی خواهند کرد)؟!

مجتبوی

و چون به آنها- مشركان- گفته شود كه از آنچه خدا فرو فرستاده پيروى كنيد، گويند: بلكه از آنچه پدران خويش را بر آن يافته‏ايم پيروى مى‏كنيم آيا [از آنها پيروى مى‏كنند] هر چند كه پدرانشان چيزى نمى‏فهميدند و رهيافته نبودند؟

مصباح زاده

و چون گفته شود مر ايشان را پيروى كنيد آنچه را فرو فرستاد خدا گويند بلكه پيروى كنيم آنچه يافتيم بر آن پدران خود را آيا و اگر چه باشند پدرانشان كه در نيابند چيزى را و راه نيابند

معزی

و اگر گفته شود بديشان پيروى كنيد آنچه را خدا فرستاده گويند بلكه پيروى كنيم آنچه را يافتيم بر آن پدران خويش را و اگر چه باشند پدرانشان نه چيزى را تعقّل كنند و نه هدايت يابند

قمشه ای

و چون کفار را گویند: پیروی از شریعت و کتابی که خدا فرستاده کنید، پاسخ دهند که ما پیرو کیش پدران خود خواهیم بود. آیا بایست آنها تابع پدران باشند گر چه آن پدران بی‌عقل و نادان بوده و هرگز به حق و راستی راه نیافته باشند؟

رشاد خليفه

هنگامى كه به آنان گفته شود: از آنچه خدا در اين نازل کرده است، پيروي کنيد مي گويند: ما فقط از آنچه والدينمان انجام مي دادند، پيروي مي کنيم. اگر والدين آنها نفهميدند و هدايت نشد بودند، چطور؟

Literal

And if it (was) said to them: «Follow what God descended.» They said: «But we follow what we found our fathers on it.» Even even if their fathers were not reasoning/comprehending a thing and nor being guided ?

Al-Hilali Khan

When it is said to them: «Follow what Allah has sent down.» They say: «Nay! We shall follow what we found our fathers following.» (Would they do that!) Even though their fathers did not understand anything nor were they guided?

Arthur John Arberry

And when it is said to them, ‹Follow what God has sent down,› they say, ‹No; but we will follow such things as we found our fathers doing.› What? And if their fathers had no understanding of anything, and if they were not guided?

Asad

But when they are told, «Follow what God has bestowed from on high,» some answer, «Nay, we shall follow [only] that which we found our forefathers believing in and doing.» Why, even if their forefathers did not use their reason at all, and were devoid of all guidance?

Dr. Salomo Keyzer

Als men hun zegt: Volgt datgene wat God heeft gezonden! dan antwoordt gij: Neen, wij volgen de gebruiken onzer vaderen. Maar waren hunne vaderen dan geen onverstandigen en verkeerd geleiden?

Free Minds

And if they are told: "Follow what God has sent down," they Say: "No, we will follow what we found our fathers doing!" What if their fathers did not understand anything and were not guided?

Hamza Roberto Piccardo

E quando si dice loro: «Seguite quello che Allah ha fatto scendere», essi dicono: «Seguiremo piuttosto quello che seguivano i nostri antenati!». E ciò anche se i loro antenati non comprendevano e non erano ben guidati.

Hilali Khan

When it is said to them: "Follow what Allah has sent down." They say: "Nay! We shall follow what we found our fathers following." (Would they do that!) Even though their fathers did not understand anything nor were they guided?

Kuliev E.

Когда им говорят: «Следуйте тому, что ниспослал Аллах», – они отвечают: «Нет! Мы будем следовать тому, на чем застали наших отцов». А если их отцы ничего не разумели и не следовали прямым путем?

M.-N.O. Osmanov

Когда им говорят: «Следуйте тому, что ниспослал Аллах», – они отвечают: «Нет! Мы будем следовать тому, на чем стояли наши отцы». А если их отцы ни в чем не разбирались и не ведали истинного пути?

Mohammad Habib Shakir

And when it is said to them, Follow what Allah has revealed, they say: Nay! we follow what we found our fathers upon. What! and though their fathers had no sense at all, nor did they follow the right way.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And when it is said unto them: Follow that which Allah hath revealed, they say: We follow that wherein we found our fathers. What! Even though their fathers were wholly unintelligent and had no guidance?

Palmer

When it is said to them, ‹Follow what God has revealed,› they say, ‹Nay, we will follow what we found our fathers agreed upon.› What! and though their fathers had no sense at all or guidance -?

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Onlara, «Allah’ın indirdiğine uyun!» dendiğinde: «Hayır! Biz, atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye uyarız.» derler. Peki, ataları bir şeye akıl erdiremiyor, doğruya ve güzele ulaşamıyor idiyseler!…

Qaribullah

When it is said to them: ‹Follow what Allah has sent down, ‹ they reply: ‹We will follow that which we found our fathers upon, ‹ even though their fathers did not understand anything and they were not guided.

QXP

And when it is said unto them, «Follow that which Allah has revealed», they say, » Nay, we follow that wherein we found our fathers.» «What! Even though their fathers used no reason at all and journeyed through life without any light?» ((5:104), (10:78), (11:62), (11:87), (21:53), (34:43), (38:7), (43:23). ‹Hudan› = Prominent and bright = Lighted = Visibly ahead = Leading = Guidance).

Reshad Khalifa

When they are told, «Follow what GOD has revealed herein,» they say, «We follow only what we found our parents doing.» What if their parents did not understand, and were not guided?

Rodwell

And when it is said to them, «Follow ye that which God hath sent down;» they say, «Nay, we follow the usages which we found with our fathers.» What! though their fathers were utterly ignorant and devoid of guidance?

Sale

And when it is said unto them who believe not, follow that which God hath sent down; they answer, nay, but we will follow that which we found our fathers practise. What? Though their fathers knew nothing, and were not rightly directed?

Sher Ali

And when it is said to them, `Follow that which ALLAH has sent down, they say, `Nay, we will follow that wherein we found our fathers.› What ! even if their fathers had no sense at all and followed not the right path.

Unknown German

Und wenn ihnen gesagt wird: «Befolget, was Allah herabgesandt hat», sagen sie: «Nein, wir wollen dem folgen, worin wir unsere Väter vorgefunden.» Wie! wenn selbst ihre Väter keinen Verstand hatten und nicht auf dem rechten Wege wandelten?

V. Porokhova

Когда им говорят: ■ «Вы следуйте тому, что вам открыл Аллах», ■ Они ответствуют: «О нет! ■ Пойдем мы по наследию отцов», – ■ Неужто и тогда, когда отцы их были лишены ■ И разумения, и руководства (от Аллаха)?

Yakub Ibn Nugman

Мөшрикләргә һәм бидеґәтче мөселманнарга һичкемгә, һичнәрсәгә иярмәгез, фәкать Аллаһ иңдергән Коръән хөкемнәренә иярегез, дип әйтелсә, алар әйтәләр: «Ата-бабаларыбызны нинди юлда тапсак, шул юлга иярәбез, алар кылган гамәлләрне кылабыз, алар юлыннан чыкмыйбыз», – диләр. Әйә, аларның ата-бабалары ислам диненең хаклыгыннан һич нәрсә белмәүче һәм туры юлны тапмаучы иделәр түгелме? «Әүвәлгеләр белмәгәнме әллә», – дип сукыр хәлендә сукырларга ияргән кеше, туры юлны һич тә тапмас!

جالندہری

اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ جو (کتاب) خدا نے نازل فرمائی ہے اس کی پیروی کرو تو کہتے ہیں (نہیں) بلکہ ہم تو اسی چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ بھلا اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ سمجھتے ہوں اورنہ سیدھے رستے پر ہوں (تب بھی وہ انہیں کی تقلید کئے جائیں گے)

طاہرالقادری

اور جب ان (کافروں) سے کہا جاتا ہے کہ جو اﷲ نے نازل فرمایا ہے اس کی پیروی کرو تو کہتے ہیں: (نہیں) بلکہ ہم تو اسی (روش) پر چلیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ عقل رکھتے ہوں اور نہ ہی ہدایت پر ہوں،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.