سوره البقرة (2) آیه 173

قرآن، سوره البقرة (2) آیه 173

آیه پسین: سوره البقرة (2) آیه 174
آیه پیشین: سوره البقرة (2) آیه 172

عربی

إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَ ما أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

بدون حرکات عربی

إنّما حرّم عليكم الميتة و الدّم و لحم الخنزير و ما أهلّ به لغير اللّه فمن اضطرّ غير باغ و لا عاد فلا إثم عليه إنّ اللّه غفور رحيم

خوانش

Innama harrama AAalaykumu almaytata waalddama walahma alkhinzeeri wama ohilla bihi lighayri Allahi famani idturra ghayra baghin wala AAadin fala ithma AAalayhi inna Allaha ghafoorun raheemun

آیتی

جز اين نيست که مردار را و خون را و گوشت خوک را و آنچه را که به هنگام ذبح نام غير خدا بر آن بخوانند ، بر شما حرام کرد اما کسي که ناچارشود هر گاه که از حد نگذراند و بي ميلي جويد ، گناهي مرتکب نشده است ،که خدا آمرزنده و بخشاينده است

خرمشاهی

[بدانيد كه خداوند] تنها بر شما مردار و خون و گوشت خوك و آنچه نامى جز نام خدا به هنگام ذبحش برده باشند، حرام كرده است; اما اگر كسى درمانده شود، بى آنكه تجاوزكار و زياده خواه باشد [و از آنها بخورد] گناهى بر او نيست، چرا كه خداوند آمرزگار مهربان است.

کاویانپور

مرده حيوان (گوشت مردار) خون، گوشت خوك و آنچه نام غير خدا بهنگام ذبح بر آن خوانده شود، براى شما حرام است. ولى هر كس ناگزير به خوردن آنها شود و (از حد ضرورى) تجاوز نكند، گناهى بر او نيست البته خدا بخشاينده مهربانست.

انصاریان

جز این نیست که خدا [برای مصون ماندن شما از زیان های جسمی و روحی] مردار و خون و گوشت خوک و حیوانی را که [هنگام ذبح] نام غیر خدا بر آن برده شده، بر شما حرام کرده. پس کسی که [برای نجات جانش از خطر] به خوردن آنها ناچار شود، در حالی که خواهان لذت نباشد و از حدّ لازم تجاوز نکند، گناهی بر او نیست؛ زیرا خدا بسیار آمرزنده و مهربان است.

سراج

فقط خدا حرام كرده است بر شما مردار (حيوان ماكول اللحمى كه ذبح شرعى نشده) و خون و گوشت خوك و آن حيوانى كه بر كشتن وى نام معبودى جز خدا برند پس هر كه (از خوردن پاره‏اى از اين محرمات) ناچار شود در حاليكه ستمكار نباشد و نه تجاوز كننده از حد شرع (مقدس اسلام) پس نيست هيچ گناهى بر او زيرا خدا بس آمرزنده و مهربانست

فولادوند

[خداوند،] تنها مردار و خون و گوشت خوك و آنچه را كه [هنگام سر بريدن‏] نام غير خدا بر آن برده شده، بر شما حرام گردانيده است. [ولى‏] كسى كه [براى حفظ جان خود به خوردن آنها] ناچار شود، در صورتى كه ستمگر و متجاوز نباشد بر او گناهى نيست، زيرا خدا آمرزنده و مهربان است.

پورجوادی

خداوند فقط مردار، خون، گوشت خوك و چيزهايى را كه جز به نام خدا كشته شود حرام كرده است، اما بر درمانده‏اى كه مفرط و متجاوز نباشد گناهى نيست كه خداوند آمرزنده مهربان است.

حلبی

جز اين نيست كه [خدا] بر شما حرام كرد مردار را و خون را و گوشت خوك را و آنچه را كه [هنگام ذبح‏] به غير از نام خدا بر آن برده شده است. پس از آن كسى كه ناچار [به خوردن‏] شد، نه از راه نافرمانى و نه بيش از حد، [اگر سدّ جوع كند] گناهى بر او نيست. همانا خدا بخشنده مهربان است.

اشرفی

جز اين نيست كه حرام كرده بر شما مردار و خون و گوشت خوك و آنچه را صدا بلند كرده شد بآن از براى غير خدا پس كسى كه مضطر شد غير باغى و نه تجاوز كننده پس نيست گناهى بر او بدرستيكه خدا آمرزنده مهربان است

خوشابر مسعود انصاري

جز اين نيست [كه خداوند] مردار و خون و گوشت خوك و آنچه را كه [به هنگام سرزدنش‏] نام غير خدا بر او برده شده است، بر شما حرام كرده است. و اگر كسى بى آنكه سركش و تجاوزكار باشد [به خوردن موارد پيش گفته‏] ناچار گردد، گناهى بر او نيست. حقّا كه خداوند بخشايشگر مهربان است

مکارم

خداوند، تنها (گوشت) مردار، خون، گوشت خوک و آنچه را نام غیرِ خدا به هنگام ذبح بر آن گفته شود، حرام کرده است. (ولی) آن کس که مجبور شود، در صورتی که ستمگر و متجاوز نباشد، گناهی بر او نیست؛ (و می‌تواند برای حفظ جان خود، در موقع ضرورت، از آن بخورد؛) خداوند بخشنده و مهربان است.

مجتبوی

جز اين نيست كه مردار و خون و گوشت خوك و آنچه را كه [هنگام كشتن‏] نام غير خدا بر آن خوانده شده بر شما حرام كرده است و هر كه [به خوردن اينها] ناچار شود در حالى كه نه ستمكار و سركش باشد و نه از حدّ گذرنده، گناهى بر او نيست، كه خدا آمرزگار و مهربان است.

مصباح زاده

جز اين نيست كه حرام كرده بر شما مردار و خون و گوشت خوك و آنچه را صدا بلند كرده شد بآن از براى غير خدا پس كسى كه مضطر شد غير باغى و نه تجاوز كننده پس نيست گناهى بر او بدرستى كه خدا آمرزنده مهربان است

معزی

جز اين نيست حرام كرد بر شما مردار و خون و گوشت خوك و آنچه را برده شده است بر آن نام جز خدا پس اگر كسى ناچار شود نه ستم كننده و نه تجاوزكننده نيست گناهى بر او همانا خداوند است آمرزنده مهربان

قمشه ای

به تحقیق، خدا حرام گردانید بر شما مردار و خون و گوشت خوک را و آنچه را که به اسم غیر خدا کشته باشند، پس هر کس که به خوردن آنها محتاج و مضطر شود در صورتی که به آن تمایل نداشته و (از اندازه رمق) تجاوز نکند گناهی بر او نخواهد بود (که به قدر احتیاج صرف کند که) محققا خدا آمرزنده و مهربان است.

رشاد خليفه

او فقط خوردن حيواناتي را كه (بدون دخالت انسان) خودشان بميرند، خون، گوشت خوك و حيواناتي كه براي غير خدا نذر و اهدا شوند، برايتان حرام مي كند. اگر كسي مجبور (به خوردن اينها) شود، بدون آنكه عمداً اين کار را بکند يا قصد بدي داشته باشد، مرتكب گناهي نمي شود. خداست عفوكننده، مهربان ترين.

Literal

But He forbade/prohibited on you animals whose death was caused by suffocation or strangulation/dead, and the blood, and the pig’s/swine’s meat/flesh, and what is praised/declared to whom the sacrifice was made with it to other than God, so who was forced, not transgressing/corrupting , and nor transgressing/violating , so no sin/crime on him, that God (is) forgiving , most merciful .

Al-Hilali Khan

He has forbidden you only the Maytatah (dead animals), and blood, and the flesh of swine, and that which is slaughtered as a scrifice for others than Allah (or has been slaughtered for idols, etc., on which Allahs Name has not been mentioned while slaughtering). But if one is forced by necessity without wilful disobedience nor transgressing due limits, then there is no sin on him. Truly, Allah is Oft-Forgiving, Most Merciful.

Arthur John Arberry

These things only has He forbidden you: carrion, blood, the flesh of swine, what has been hollowed to other than God. Yet who so is constrained, not desiring nor transgressing, no sin shall be on him; God is All-forgiving, All-compassionate.

Asad

He has forbidden to you only carrion, and blood, and the flesh of swine, and that over which any name other than God’s has been invoked; but if one is driven by necessity – neither coveting it nor exceeding his immediate need -no sin shall be upon him: for, behold, God is much-forgiving, a dispenser of grace.

Dr. Salomo Keyzer

Er is u verboden, doode dieren, bloed, varkensvleesch en elk dier te eten, waarover men een anderen naam dan dien van God heeft aangeroepen. Maar hij die gedwongen, onvrijwillig of zonder boos opzet daarvan geniet, zal geene zonde begaan hebben; want God is genadig en barmhartig.

Free Minds

He has only forbidden for you what is already dead, and the blood, and the meat of pig, and what was dedicated to other than God. Whoever finds himself forced out of need and without disobedience or animosity, then there is no sin upon him. God is Forgiving, Merciful.

Hamza Roberto Piccardo

In verità vi sono state vietate le bestie morte, il sangue, la carne di porco e quello su cui sia stato invocato altro nome che quello di Allah. E chi vi sarà costretto, senza desiderio o intenzione, non farà peccato. Allah è perdonatore, misericordioso.

Hilali Khan

He has forbidden you only the Maytatah (dead animals), and blood, and the flesh of swine, and that which is slaughtered as a scrifice for others than Allah (or has been slaughtered for idols, etc., on which Allahs Name has not been mentioned while slaughtering). But if one is forced by necessity without wilful disobedience nor transgressing due limits, then there is no sin on him. Truly, Allah is Oft-Forgiving, Most Merciful.

Kuliev E.

Он запретил вам мертвечину, кровь, мясо свиньи и то, что принесено в жертву не ради Аллаха. Если же кто-либо вынужден съесть запретное, не проявляя ослушания и не преступая пределы необходимого, то нет на нем греха. Воистину, Аллах – Прощающий, Милосердный.

M.-N.O. Osmanov

Воистину, [Аллах] запретил Вам [есть] мертвечину, кровь, мясо свиньи и то, что заколото без произнесения имени Аллаха. Если же кто-либо вынужден съесть это по необходимости, не будучи нечестивцем и преступающим свой долг, то нет на нем греха. Воистину, Аллах – прощающий, милосердный.

Mohammad Habib Shakir

He has only forbidden you what dies of itself, and blood, and flesh of swine, and that over which any other (name) than (that of) Allah has been invoked; but whoever is driven to necessity, not desiring, nor exceeding the limit, no sin shall be upon him; surely Allah is Forgiving, Merciful.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

He hath forbidden you only carrion, and blood, and swineflesh, and that which hath been immolated to (the name of) any other than Allah. But he who is driven by necessity, neither craving nor transgressing, it is no sin for him. Lo! Allah is Forgiving, Merciful.

Palmer

He has only forbidden for you what is dead, and blood, and flesh of swine, and whatsoever has been consecrated to other than God; but he who is forced, neither revolting nor transgressing, it is in no sin for him; verily, God is forgiving and merciful.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Allah size leşi, kanı, domuz etini, Allah’tan başkası adına kesileni haram kılmıştır. Ama zorda kalanın, sınırı aşmadan, şuna-buna haksızlık ve tecavüze gitmeden yemesinde kendisi için günah yoktur. Allah çok affedici, çok merhametlidir.

Qaribullah

He has forbidden you the dead, blood, and the flesh of swine, also that which is invoked to other than Allah. But whoever is constrained (to eat) any of these, not intending to sin or transgress, incurs no guilt. Allah is Forgiving and the Most Merciful.

QXP

He has forbidden you only carrion (any animal that dies by itself), and blood, and swine flesh, and anything — (not just meat) — that has been dedicated to any other than Allah (be it any person, an ancestor, a saint, an idol or a tomb (5:3)). But, he who is compelled out of necessity, neither craving nor indulging in excess, it is not a dragging violation for him. Behold, Allah is Forgiving, Merciful.

Reshad Khalifa

He only prohibits for you the eating of animals that die of themselves (without human interference), blood, the meat of pigs, and animals dedicated to other than GOD. If one is forced (to eat these), without being malicious or deliberate, he incurs no sin. GOD is Forgiver, Most Merciful.

Rodwell

But that which dieth of itself, and blood, and swine’s flesh, and that over which any other name than that of God hath been invoked, is forbidden you. But he who shall partake of them by constraint, without lust or wilfulness, no sin shall be upon him. Verily God is Indulgent, Merciful.

Sale

Verily he hath forbidden you to eat that which dieth of is self, and blood, and swine’s flesh, and that on which any other name but God’s hath been invocated. But he who is forced by necessity, not lusting, nor returning to transgress, it shall be no crime in him if he eat of those things, for God is gracious and merciful.

Sher Ali

HE has made unlawful to you only that which dies of itself, and blood and the flesh of swine, and that on which the name of any other than ALLAH has been invoked. But he who is driven by necessity, being neither disobedient nor exceeding the limit, it shall be no sin for him. Surely, ALLAH is most Forgiving, Merciful.

Unknown German

Verwehrt hat Er euch nur das von selbst Verendete und Blut und Schweinefleisch und das, worüber ein anderer Name als Allahs angerufen worden ist. Wer aber durch Not getrieben wird – nicht ungehorsam und das Maß überschreitend -, für ihn soll es keine Sünde sein. Allah ist allvergebend, barmherzig.

V. Porokhova

Он запретил вам в пищу только мертвечину, ■ Кровь, и свинину, и всякую живую тварь, ■ Что с именем других, а не Аллаха была заколота (для пищи). ■ Но кто принужден будет к этой пище ■ Без нечестивости и своевольного непослушанья, ■ На том греха не будет, – ■ Аллах ведь всепрощающ, милосерд!

Yakub Ibn Nugman

Әлбәттә, Аллаһ сезгә үлгән хайван итен, бугаз канын, дуңгыз итен һәм Аллаһудан башка затның исеме белән бугазланган хайван итен хәрам кылды. (Мәсәлән: бер кабер иясенә атап бугазланган хайван ите хәрамдыр). Берегез һич ашарга тапмаса, ачка үлү ихтималы булганда, җан саклау өчен золым итүдән башка һәм җан саклаудан артыгын ашап, чиктән үтеп китүдән башка ашаса, гөнаһ юктыр. Мондый хәлләрдә Мин ярлыкаучымын, рәхимлемен.

جالندہری

اس نے تم پر مرا ہوا جانور اور لہو اور سور کا گوشت اور جس چیز پر خدا کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے حرام کردیا ہے ہاں جو ناچار ہوجائے (بشرطیکہ ) خدا کی نافرمانی نہ کرے اور حد (ضرورت) سے باہر نہ نکل جائے اس پر کچھ گناہ نہیں۔ بےشک خدا بخشنے والا (اور) رحم کرنے والا ہے

طاہرالقادری

اس نے تم پر صرف مُردار اور خون اور سؤر کا گوشت اور وہ جانور جس پر ذبح کے وقت غیر اﷲ کا نام پکارا گیا ہو حرام کیا ہے، پھر جو شخص سخت مجبور ہو جائے نہ تو نافرمانی کرنے والا ہو اور نہ حد سے بڑھنے والا تو اس پر (زندگی بچانے کی حد تک کھا لینے میں) کوئی گناہ نہیں، بیشک اﷲ نہایت بخشنے والا مہربان ہے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.