سوره البقرة (2) آیه 178

قرآن، سوره البقرة (2) آیه 178

آیه پسین: سوره البقرة (2) آیه 179
آیه پیشین: سوره البقرة (2) آیه 177

عربی

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الأُْنْثى بِالأُْنْثى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْ‏ءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ ذلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَ رَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ

بدون حرکات عربی

يا أيّها الّذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحرّ بالحرّ و العبد بالعبد و الأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شي‏ء فاتّباع بالمعروف و أداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربّكم و رحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم

خوانش

Ya ayyuha allatheena amanoo kutiba AAalaykumu alqisasu fee alqatla alhurru bialhurri waalAAabdu bialAAabdi waalontha bialontha faman AAufiya lahu min akheehi shay-on faittibaAAun bialmaAAroofi waadaon ilayhi bi-ihsanin thalika takhfeefun min rabbikum warahmatun famani iAAtada baAAda thalika falahu AAathabun aleemun

آیتی

اي کساني که ايمان آورده ايد ، در باره کشتگان بر شما قصاص مقرر شد :، آزاد در برابر آزاد و بنده در برابر بنده و زن در برابر زن پس هر کس که از جانب برادر خود عفو گردد بايد که با خشنودي از پي اداي خونبها رود وآن را به وجهي نيکو بدو پردازد اين حکم ، تخفيف و رحمتي است از جانب پروردگارتان و هر که از آن سر باز زند ، بهره او عذابي است دردآور

خرمشاهی

اى مؤمنان بر شما در مورد كشتگان قصاص مقرر گرديده است، كه آزاد در برابر آزاد، و برده در برابر برده و زن در برابر زن [قصاص شود] و هر كه برادر [دينى]اش در حق او بخشش كند، بر اوست كه خوشرفتارى كند و [بايد ديه ر] به نيكى به او بپردازد، اين آسانگيرى و رحمتى از

کاویانپور

اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، درباره مقتولين حكم قصاص براى شما مقرر گرديد. بدينسان كه آزاد در مقابل آزاد، برده در مقابل برده، زن در برابر زن (قصاص خواهد ديد) پس اگر قاتلى (درباره خون مقتول) مورد عفو برادر (دينى) خود قرار گرفت (و سرپرست مقتول از قصاص صرفنظر كرد) بايد از روش پسنديده‏اى پيروى نمايد و بنحو شايسته، خونبها را بپردازد. اين حكم، تخفيف و رحمتى است از جانب پروردگارتان. بعد از اين هر كس از اين حكم تجاوز كند، عذابى بس دردناك براى اوست.

انصاریان

ای اهل ایمان! در مورد کشته شدگان بر شما قصاص مقرّر و لازم شده: آزاد در برابر آزاد، برده در برابر برده، زن در برابر زن. پس کسی که [مرتکب قتل شده چنانچه] از سوی برادر [دینی] اش [که ولیِّ مقتول است] مورد چیزی از عفو قرار گرفت [که به جای قصاص، دیه و خون بها پرداخت شود] پس پیروی از روش شایسته و پسندیده [نسبت به وضع مادی قاتل بر عهده عفو کننده است] ، و پرداخت دیه و خون بها با نیکویی و خوش رویی [بر عهده قاتل است]. این [حکم] تخفیف و رحمتی است از سوی پروردگارتان؛ پس هر که بعد از عفو، تجاوز کند [و به قصاص قاتل برخیزد] برای او عذابی دردناک است.

سراج

اى آنانكه گرويده‏ايد واجب شد بر شما قصاص كردن در باره كشتگان آزاد بعوض آزاد و بنده بعوض بنده (قصاص در قتل عمدى است نه خطا و شبه عمد) و آن بعوض زن پس قاتلى كه بخشيده شود از ناحيه برادر مسلمانش (كه خونخواه است) چيزى از قصاص پس پيروى كردن از نيكوئى (بر ورثه مقتول لازم است) و پرداختن خونبها بورثه مقتول (بر قاتل لازم است) اين گرفتن خونبها تخفيفى است از پروردگارتان و مهربانى است و هر كه تجاوز كند از پس عفو كردن (باز قصاص كند) او را عذابى دردناك است

فولادوند

اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، در باره كشتگان، بر شما [حق‏] قصاص مقرر شده: آزاد عوض آزاد و بنده عوض بنده و زن عوض زن. و هر كس كه از جانب برادر [دينى‏]اش [يعنى ولىّ مقتول‏]، چيزى [از حق قصاص‏] به او گذشت شود، [بايد از گذشت ولىّ مقتول‏] به طور پسنديده پيروى كند، و با [رعايت‏] احسان، [خونبها را] به او بپردازد. اين [حكم‏] تخفيف و رحمتى از پروردگار شماست؛ پس هر كس، بعد از آن از اندازه درگذرد، وى را عذابى دردناك است.

پورجوادی

اى مؤمنان! حكم قصاص درباره كشتگان براى شما مقرر شده: آزاد در برابر آزاد، برده در برابر برده و زن در برابر زن، اگر كسى از جانب برادر خود عفو شود بايد با رعايت عرف از پى اداى خونبها رود و آن را به نيكى به خونخواه بدهد، اين آسانگيرى و بخشايشى است از پروردگار شما و كسى كه بعد از آن تجاوز كند عذاب دردناكى خواهد داشت.

حلبی

اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد قصاص در [باره‏] كشتگان بر شما نوشته شده، آزاد به آزاد و بنده به بنده و زن به زن، پس هر كسى كه از برادرش چيزى به او بخشوده شود [يعنى قصاص را به ديه تبديل كند] سزاوار است روش نيكو [و عادلانه‏] را پيروى كنند و [قاتل هم در پرداخت ديه بايد تعهد خود را] نيكو ادا كند. تمام آنچه گفته شد، تخفيف و رحمتى است از جانب پروردگار شما. از آن پس، هر كس تجاوز كند [از آنچه خدا مقرر داشته است‏] او راست عذابى دردناك.

اشرفی

اى آنكسانيكه گرويديد نوشته شد بر شما قصاص كردن در كشته شده‏ها آزاد بآزاد و بنده به بنده و آن بزن پس هر كه عفو كرده شود او را از برادرش چيزى پس از بى‏رفتنى است بخوبى و ادا كردنى است بسوى او به نيكى آن تخفيفى است از پروردگارتان و رحمتى پس آنكه از حد درگذشت پس از آن پس مر او راست عذابى پر درد

خوشابر مسعود انصاري

اى مؤمنان، قصاص در [باره‏] كشته شدگان بر شما مقرر شده است. آزاد به آزاد و برده به برده و زن به زن [قصاص مى‏شود] آن گاه اگر براى كسى از [خون‏] برادرش چيزى گذشت شد. [حكم او] به نيكى پيروى كردن و پرداختن [خونبها] به او با خوشخويى است. اين تخفيف و رحمتى از سوى پروردگارتان است. پس اگر كسى بعد از اين از حدّ بگذرد، عذابى دردناك [در پيش‏] دارد

مکارم

ای افرادی که ایمان آورده‌اید! حکم قصاص در مورد کشتگان، بر شما نوشته شده است: آزاد در برابر آزاد، و برده در برابر برده، و زن در برابر زن، پس اگر کسی از سوی برادر (دینی) خود، چیزی به او بخشیده شود، (و حکم قصاص او، تبدیل به خونبها گردد،) باید از راه پسندیده پیروی کند. (و صاحب خون، حال پرداخت کننده دیه را در نظر بگیرد.) و او [= قاتل‌] نیز، به نیکی دیه را (به ولی مقتول) بپردازد؛ (و در آن، مسامحه نکند.) این، تخفیف و رحمتی است از ناحیه پروردگار شما! و کسی که بعد از آن، تجاوز کند، عذاب دردناکی خواهد داشت.

مجتبوی

اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، بر شما در باره كشتگان قصاص- خونخواهى- نوشته شد: آزاد به آزاد و بنده به بنده و زن به زن پس هر كه از سوى برادر [دينىِ‏] خود چيزى [از قصاص‏] برايش بخشوده شد- يعنى حكم قصاص به پرداخت خونبها بدل گرديد- پس پيش‏گرفتن رفتارى نيك و پسنديده بايد- بخشنده در پيگيرى خونبها و بخشوده‏شده در سپاس‏داشتن- و پرداخت [خونبها از سوى قاتل‏] به او- ولىّ مقتول- به نيكى گزارده شود. اين تخفيف و مهر و بخشايشى است از پروردگارتان، و هر كه پس از آن- عفوكردن و ديه‏ستاندن- از اندازه درگذرد او را عذابى است دردناك.

مصباح زاده

اى آنكسانيكه گرويديد نوشته شد بر شما قصاص كردن در كشته شده‏ها آزاد بآزاد و بنده به بنده و زن بزن پس هر كه عفو كرده شود او را از برادرش چيزى پس از پى رفتنى است بخوبى و ادا كردنى است بسوى او به نيكى آن تخفيفى است از پروردگارتان و رحمتى پس آنكه از حد در گذشت پس از آن پس مرا او راست عذابى پر درد

معزی

اى گروه مؤمنان نوشته شده است بر شما قصاص (خونخواهى) در كشتگان آزاد به آزاد و بنده به بنده و زن به زن و آن كس كه بخشيده شده است بدو از برادرش چيزى پس پيروى كردن خوبى و پرداختنى بدو به نكوئى اين كاهشى است از پروردگار شما و رحمتى پس آنكه تعدّى كند پس از اين او را است عذابى دردناك

قمشه ای

ای اهل ایمان بر شما حکم قصاص کشتگان چنین معین گشت که مرد آزاد در مقابل مرد آزاد، و بنده را به جای بنده، و زن را به جای زن قصاص توانید کرد. و چون صاحب خون از قاتل که برادر دینی اوست بخواهد درگذرد کاری است نیکو، پس قاتل دیه را در کمال خشنودی ادا کند. در این حکم، تخفیف (امر قصاص) و رحمت خداوندی است، و پس از این دستور، هر که تجاوز کند او را عذابی سخت خواهد بود.

رشاد خليفه

اي کساني که ايمان آورد ايد، هرگاه قتلي صورت بگيرد قانون مساوات برايتان مقرر شده است- آزاد در برابر آزاد، برده در برابر برده، مؤنث در برابر مؤنث. اگر خويشان مقتول کسي را عفو کنند، لازم است که او مراتب قدرداني خود را ابراز کند و غرامت منصفانه اي بپردازد. اين تخفيف و رحمتي است از جانب پروردگار شما. هر کس از اين حد تجاوز کند، به مجازاتي دردناک گرفتار مي شود.

Literal

You, you those who believed, it is dictated/ordered on you the revenge in the killed/murdered, the free/liberated with the free/liberated , and the slave with the slave, and the female with the female, so who was forgiven/pardoned for him a thing/something from his brother, so following with the goodness/kindness (peaceful settlement) and discharge/fulfillment to him with goodness, that (is) reduction/lightening from your Lord, and a mercy; so who transgressed/violated after that, so for him (is a) painful torture.

Al-Hilali Khan

O you who believe! Al-Qisas (the Law of Equality in punishment) is prescribed for you in case of murder: the free for the free, the slave for the slave, and the female for the female. But if the killer is forgiven by the brother (or the relatives, etc.) of the killed against blood money, then adhering to it with fairness and payment of the blood money, to the heir should be made in fairness. This is an alleviation and a mercy from your Lord. So after this whoever transgresses the limits (i.e. ki

Arthur John Arberry

O believers, prescribed for you is retaliation, touching the slain; freeman for freeman, slave for slave, female for female. But if aught is pardoned a man by his brother, let the pursuing be honourable, and let the payment be with kindliness. That is a lightening granted you by your Lord, and a mercy; and for him who commits aggression after that — for him there awaits a painful chastisement.

Asad

O YOU who have attained to faith! Just retribution is ordained for you in cases of killing: the free for the free, and the slave for the slave, and the woman for the woman. And if something [of his guilt] is remitted to a guilty person by his brother, this [remission] shall be adhered to with fairness, and restitution to his fellow-man shall be made in a goodly manner. This is an alleviation from your Sustainer, and an act of His grace. And for him who, none the less, wilfully transgresses the bounds of what is right, there is grievous suffering in store:

Dr. Salomo Keyzer

O geloovigen! u is het vergeldingsrecht voor den doodslag voorgeschreven. Een vrije man tegen een vrijen man, een slaaf tegen een slaaf, eene vrouw voor eene vrouw. Indien echter de broeder den moordenaar vergeeft, dan kan deze toch naar rechterlijke uitspraak en billijkheid bestraft worden. Dit is genade en barmhartigheid van uwen Heer. Wie dit echter overtreedt, zal eene groote straf ondergaan.

Free Minds

O you who believe, equivalent execution in warfare has been decreed for you in the case of mass killings; the free for the free, and the slave for the slave, and the female for the female. Whoever is forgiven anything by his brother, then it is to be followed with good deeds and kindness towards him; that is an alleviation from your Lord, and a mercy. Whoever transgresses after that, he will have a painful retribution.

Hamza Roberto Piccardo

O voi che credete, in materia di omicidio vi è stato prescritto il contrappasso: libero per libero, schiavo per schiavo, donna per donna. E colui che sarà stato perdonato da suo fratello, venga perseguito nella maniera più dolce e paghi un indennizzo: questa è una facilitazione da parte del vostro Signore, e una misericordia. Ebbene, chi di voi, dopo di ciò, trasgredisce la legge, avrà un doloroso castigo.

Hilali Khan

O you who believe! Al-Qisas (the Law of Equality in punishment) is prescribed for you in case of murder: the free for the free, the slave for the slave, and the female for the female. But if the killer is forgiven by the brother (or the relatives, etc.) of the killed against blood money, then adhering to it with fairness and payment of the blood money, to the heir should be made in fairness. This is an alleviation and a mercy from your Lord. So after this whoever transgresses the limits (i.e. kills the killer after taking the blood money), he shall have a painful torment.

Kuliev E.

О те, которые уверовали! Вам предписано возмездие за убитых: свободный – за свободного, раб – за раба, женщина – за женщину. Если же убийца прощен своим братом, то следует поступить по справедливости и уплатить ему выкуп надлежащим образом. Таково облегчение от вашего Господа и милость. А кто преступит границы дозволенного после этого, того постигнут мучительные страдания.

M.-N.O. Osmanov

О вы, которые уверовали! Предписано вам возмездие за убитых: свободный – за свободного, раб – за раба, женщина – за женщину. Если убийца прощен родственником убитого – своим братом по вере, – то убийце следует поступить достойным образом и уплатить достойный выкуп. Это – облегчение вам от вашего Господа и милость. А тому, кто преступит [эту заповедь] после разъяснения, – мучительная кара.

Mohammad Habib Shakir

O you who believe! retaliation is prescribed for you in the matter of the slain, the free for the free, and the slave for the slave, and the female for the female, but if any remission is made to any one by his (aggrieved) brother, then prosecution (for the bloodwit) should be made according to usage, and payment should be made to him in a good manner; this is an alleviation from your Lord and a mercy; so whoever exceeds the limit after this he shall have a painful chastisement.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

O ye who believe! Retaliation is prescribed for you in the matter of the murdered; the freeman for the freeman, and the slave for the slave, and the female for the female. And for him who is forgiven somewhat by his (injured) brother, prosecution according to usage and payment unto him in kindness. This is an alleviation and a mercy from your Lord. He who transgresseth after this will have a painful doom.

Palmer

O ye who believe! Retaliation is prescribed for you for the slain: the free for the free, the slave for the slave, the female for the female; yet he who is pardoned at all by his brother, must be prosecuted in reason, and made to pay with kindness. That is an alleviation from your Lord, and a mercy; and he who transgresses after that for him is grievous woe.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Ey iman edenler! Öldürülenler hakkında üzerinize kısas yazılmıştır. Hür kişiye karşılık hür, köleye karşılık köle, dişiye karşılık dişi… Kim kardeşi tarafından herhangi bir şekilde affa uğrarsa, bu durumda örfü izlemek ve affedene en güzel biçimde bir ödeme yapmak gerekir. İşte bu, Rabbinizden size bir hafifletme ve bir rahmettir. Kim bundan sonra azgınlık ve düşmanlık ederse onun için korkunç bir azap vardır.

Qaribullah

Believers, retaliation is decreed for you concerning the killed. A free (man) for a free (man), a slave for a slave, and a female for a female. He who is pardoned by his brother, let the ensuing be with kindness, and let the payment be with generosity. This is an alleviation from your Lord and mercy. He who transgresses thereafter shall have a painful punishment.

QXP

(Security of life is the cornerstone of a civilized society.) O You who have chosen to be graced with belief! QISAAS (The Law of Just Recompense) has been prescribed for you in dealing with murder. If a free person has committed murder, that free person will face the Law. If a slave has committed murder, that slave will face the Law. And if a woman has committed murder, that woman will face the Law. (The status of the victim or that of the offender, whether they are free men and women or those in bondage, will have no bearing before the Justice System). If the victim’s kin pardons the guilty, he must be appreciative and pay an equitable compensation to the kin in handsome gratitude. This pardon is a concession from your Lord and Mercy. Whoever, after this, trespasses this Law will have a painful doom (through the court of law and in the Court of Allah). (For full aspects please see (4:92-93), (5:32), (17:33), (42:40)).

Reshad Khalifa

O you who believe, equivalence is the law decreed for you when dealing with murder – the free for the free, the slave for the slave, the female for the female. If one is pardoned by the victim’s kin, an appreciative response is in order, and an equitable compensation shall be paid. This is an alleviation from your Lord and mercy. Anyone who transgresses beyond this incurs a painful retribution.

Rodwell

O believers! retaliation for bloodshedding is prescribed to you: the free man for the free, and the slave for the slave, and the woman for the woman: but he to whom his brother shall make any remission, is to be dealt with equitably; and to him should he pay a fine with liberality. This is a relaxation from your Lord and a mercy. For him who after his shall transgress, a sore punishment!

Sale

O true believers, the law of retaliation is ordained you for the slain: The free shall die for the free, and the servant for the servant, and a woman for a woman: But he whom his brother shall forgive, may be prosecuted, and obliged to make satisfaction according to what is just, and a fine shall be set on him with humanity. This is indulgence from your Lord, and mercy. And he who shall transgress after this, by killing the murderer, shall suffer a grievous punishment.

Sher Ali

O ye who believe ! equitable retaliation in the matter of the slain is prescribed for you; the free man for the free man, and the slave for the slave, and the female for the female. But for him who is granted any remission by his injured brother, pursuing the matter for the realization of the blood-money shall be done with fairness, and the murderer shall pay him the blood-money in a handsome manner. This is an alleviation from your Lord and a mercy. And whoso transgresses thereafter, for him th

Unknown German

O die ihr glaubt, Vergeltung nach rechtem Maß ist euch vorgeschrieben für die Ermordeten: der Freie für den Freien, der Sklave für den Sklaven, und das Weib für das Weib. Wird einem aber etwas erlassen von seinem Bruder, dann soll (die Sühneforderung) mit Billigkeit erhoben werden, und (der Mörder) soll ihm gutwillig Blutgeld zahlen. Das ist eine Erleichterung von eurem Herrn und eine Barmherzigkeit. Und wer hernach frevelt,den treffe schmerzliche Strafe.

V. Porokhova

О вы, кто верует! ■ Предписано вам право ■ За смерть (убитых близких) отплатить: ■ За жизнь свободного – свободный, ■ И раб – за жизнь раба, ■ И за жену – жена. ■ Но тот, кому собратом будет прощено, ■ Благодеянием разумным должен возместить. ■ Сие для вас – Господне облегчение и милость. ■ Того ж, кто после этого дозволенный предел преступит, ■ Мучительная кара ждет.

Yakub Ibn Nugman

Ий мөэминнәр үтерелмеш кеше хакына сезгә касас фарыз ителде: азат кеше үтерелсә аның урынына үтерүчеләр ягыннан бер азат кеше үтерелер, кол үтерелсә урынына кол үтерелер, хатын үтерелсә урынына хатын үтерелер. Әгәр үтерүче кеше, үтерелгән кешенең якыннары тарафыннан ихтыяры гафу ителеп үлем җәзасыннан коткарылса, үтерүче кешедә изгелеккә каршы изгелек итсен! Ягъни үзе үтергән кешенең якыннарына үз ихтыяры белән кан хакын түләсен. Кан хакын түләү бәрабәренә гафу ителү хөкеме Раббыгыздан сезгә җиңеллек һәм рәхмәтдер. Әгәр берәү бу гадел хөкемнән соң чиктән үтеп золым кыйлса ягъни үтерүчене гафу итеп кан хакын түләткәннән соң үтерсә, яки үтерүче кеше гафу ителгәннән соң кан хакын түләмәсә, ул кешегә ахирәттә рәнҗеткүче ґәзаб булыр.

جالندہری

مومنو! تم کو مقتولوں کے بارےمیں قصاص (یعنی خون کے بدلے خون) کا حکم دیا جاتا ہے (اس طرح پر کہ)آزاد کے بدلے آزاد (مارا جائے) اور غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت اور قاتل کو اس کے (مقتول) بھائی (کے قصاص میں) سے کچھ معاف کردیا جائے تو (وارث مقتول) کو پسندیدہ طریق سے (قرار داد کی) پیروی (یعنی مطالبہٴ خون بہا) کرنا اور (قاتل کو) خوش خوئی کے ساتھ ادا کرنا چاہیئے یہ پروردگار کی طرف سے تمہارے لئے آسانی اور مہربانی ہے جو اس کے بعد زیادتی کرے اس کے لئے دکھ کا عذاب ہے

طاہرالقادری

اے ایمان والو! تم پر ان کے خون کا بدلہ (قصاص) فرض کیا گیا ہے جو ناحق قتل کئے جائیں، آزاد کے بدلے آزاد اور غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت، پھر اگر اس کو (یعنی قاتل کو) اس کے بھائی (یعنی مقتول کے وارث) کی طرف سے کچھ (یعنی قصاص) معاف کر دیا جائے تو چاہئے کہ بھلے دستور کے موافق پیروی کی جائے اور (خون بہا کو) اچھے طریقے سے اس (مقتول کے وارث) تک پہنچا دیا جائے، یہ تمہارے رب کی طرف سے رعایت اور مہربانی ہے، پس جو کوئی اس کے بعد زیادتی کرے تو اس کے لئے دردناک عذاب ہے،

1 نظر برای “سوره البقرة (2) آیه 178

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.