سوره البقرة (2) آیه 223

قرآن، سوره البقرة (2) آیه 223

آیه پسین: سوره البقرة (2) آیه 224
آیه پیشین: سوره البقرة (2) آیه 222

عربی

نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَ قَدِّمُوا لأَِنْفُسِكُمْ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلاقُوهُ وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

بدون حرکات عربی

نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنّى شئتم و قدّموا لأنفسكم و اتّقوا اللّه و اعلموا أنّكم ملاقوه و بشّر المؤمنين

خوانش

Nisaokum harthun lakum fa/too harthakum anna shi/tum waqaddimoo li-anfusikum waittaqoo Allaha waiAAlamoo annakum mulaqoohu wabashshiri almu/mineena

آیتی

زنانتان کشتزار شما هستند هر جا که خواهيد به کشتزار خود در آييد وکاري کنيد که مستوجب کرامت شويد و از خدا بترسيد و بدانيد که به نزد اوخواهيد شد و مؤمنان را بشارت ده

خرمشاهی

زنان شما [در حكم] كشتزار شما هستند، پس هرگونه كه خواستيد به كشتزار خويش درآييد و براى خويش پيش انديشى كنيد، و از خداوند پروا كنيد و بدانيد كه شما به لقاى او خواهيد رسيد، و مؤمنان را بشارت ده.

کاویانپور

همسران شما محل كشت و زرع شما هستند. شما هر زمان بخواهيد مى‏توانيد با آنان آميزش كنيد (ولى سعى كنيد با پرورش فرزندان نيكوكار و متدين) اثر نيكو براى خود از پيش بفرستيد. از خدا بترسيد و بدانيد كه او را ملاقات خواهيد كرد و بر مؤمنين نويد رحمت بده.

انصاریان

زنان شما کشتزار شمایند، هر زمان و هر کجا که خواستید به کشتزار خود در آیید. و [با رعایت حقوق یکدیگر، و حفظ عفت و پاکی، در سایه زناشویی و تولید نسلی پاک و شایسته و صالح، خیر و ثوابی] برای خودتان پیش فرستید، و از خدا پروا کنید، و بدانید که او را ملاقات خواهید کرد، و مؤمنان را بشارت ده.

سراج

آنان شما كشت زار شمايند پس بيائيد به كشت زار خود هر زمان (يا هر كجا) كه خواهيد و از پيش بفرستيد براى خويشتن (اعمال شايسته‏اى) و بترسيد از (نافرمانى) خدا و بدانيد آنكه شما ملاقات خواهيد كرد او را (يا آنچه از پيش مى‏فرستيد) و بشارت ده مؤمنان را

فولادوند

زنان شما كشتزار شما هستند. پس، از هر جا [و هر گونه‏] كه خواهيد به كشتزار خود [در]آييد، و آنها را براى خودتان مقدم داريد، و از خدا پروا كنيد و بدانيد كه او را ديدار خواهيد كرد، و مؤمنان را [به اين ديدار] مژده ده.

پورجوادی

زنانتان كشتزار شمايند، چنان كه خواهيد به كشتزار خود درآييد و براى خود پيش انديشى كنيد و از خدا بترسيد و بدانيد او را ملاقات خواهيد كرد و مؤمنان را بشارت ده.

حلبی

زنان شما كشتزار شمايند. پس به كشتزار خود در آييد چنان كه خواهيد و از پيش، براى خودتان [كارهاى نيك را] بفرستيد و از خدا بترسيد و بدانيد كه شما او را ديدار كنيد و [همين را] به مومنان مژده بده.

اشرفی

زنان شما كشتزارند مر شما را پس بيائيد كشتزار خود را هر جا خواسته باشيد و مقدم داريد براى خودتان و بترسيد از خدا و بدانيد كه شما ملاقات كنندگانيد او را و مژده ده گروندگان را

خوشابر مسعود انصاري

زنانتان كشتزار شما هستند، پس هر گونه كه خواهيد، به كشتزار خود در آييد و [ره توشه‏اى از كارهاى نيك‏] براى خودتان پيش فرستيد. و از خداوند پروا بداريد و بدانيد كه شما به لقاى او خواهيد رسيد. و مؤمنان را نويد ده

مکارم

زنان شما، محل بذرافشانی شما هستند؛ پس هر زمان که بخواهید، می‌توانید با آنها آمیزش کنید. و (سعی نمائید از این فرصت بهره گرفته، با پرورش فرزندان صالح) اثر نیکی برای خود، از پیش بفرستید! و از خدا بپرهیزید و بدانید او را ملاقات خواهید کرد و به مؤمنان، بشارت ده!

مجتبوی

زنانتان كشتزار شمايند به كشتزار خويش هر جا و هر گاه كه خواهيد در آييد- مگر در موارد ممنوع كه در فقه آمده است-. و براى خود [كار نيك‏] پيش فرستيد و از خدا بترسيد و بدانيد كه با او ديدار خواهيد كرد و مؤمنان را مژده ده.

مصباح زاده

زنان شما كشتزارند مر شما را پس بيائيد كشتزار خود را هر جا خواسته باشيد و مقدم داريد براى خودتان و بترسيد از خدا و بدانيد كه شما ملاقات كنندگانيد او را و مژده ده گروندگان را

معزی

زنان شما كشتزار شمايند پس به كشتزار خويش درآئيد هر جا خواهيد و پيش فرستيد براى خود و بترسيد خدا را و بدانيد شمائيد ملاقات كننده او و بشارت ده به مؤمنان

قمشه ای

زنان شما کشتزار شمایند، پس (برای کشت فرزند صالح) بدانها نزدیک شوید هرگاه (مباشرت آنان) خواهید، و چیزی برای خود پیش فرستید و خدا ترس باشید و بدانید که محققا نزد خدا خواهید رفت. و (ای رسول) اهل ایمان را بشارت ده.

رشاد خليفه

زنان شما حامل ذريه شما هستند. بنابراين، مي توانيد بدان گونه که دوست داريد، به شرط رعايت پرهيزكاري، از اين مزيت برخوردار شويد. خدا را در نظر داشته باشيد و بدانيد که او را ملاقات خواهيد کرد. به مؤمنان بشارت ده.

Literal

Your women (are) a cultivation/plantation to you, so come (to) your cultivation/plantation when you wanted/willed, and present/advance to yourselves, and fear and obey God and know that you are meeting Him , and announce good news (to) the believers.

Al-Hilali Khan

Your wives are a tilth for you, so go to your tilth (have sexual relations with your wives in any manner as long as it is in the vagina and not in the anus), when or how you will, and send (good deeds, or ask Allah to bestow upon you pious offspring) before you for your ownselves. And fear Allah, and know that you are to meet Him (in the Hereafter), and give good tidings to the believers (O Muhammad SAW).

Arthur John Arberry

Your women are a tillage for you; so come unto your tillage as you wish, and forward for your souls; and fear God, and know that you shall meet Him. Give thou good tidings to the believers.

Asad

Your wives are your tilth; go, then, unto your tilth as you may desire, but first provide something for your souls, and remain conscious of God, and know that you are destined to meet Him. And give glad tidings unto those who believe.

Dr. Salomo Keyzer

Uwe vrouwen zijn uw veld. Gaat in uw veld zoo als gij wilt, maar doet eerst iets wat goed is voor uwe zielen. Vreest God en weet dat gij eens voor hem zult verschijnen. Kondigt de geloovigen goede daden aan.

Free Minds

Your women are a cultivation for you. So approach your cultivation as you wish towards goodness. And be aware of God and know that you will meet Him, and give good news to the believers.

Hamza Roberto Piccardo

Le vostre spose per voi sono come un campo. Venite pure al vostro campo come volete, ma predisponetevi ; temete Allah e sappiate che Lo incontrerete. Danne la lieta novella ai credenti!

Hilali Khan

Your wives are a tilth for you, so go to your tilth (have sexual relations with your wives in any manner as long as it is in the vagina and not in the anus), when or how you will, and send (good deeds, or ask Allah to bestow upon you pious offspring) before you for your ownselves. And fear Allah, and know that you are to meet Him (in the Hereafter), and give good tidings to the believers (O Muhammad SAW).

Kuliev E.

Ваши жены являются пашней для вас. Приходите же на вашу пашню, когда и как пожелаете. Готовьте для себя добрые деяния, бойтесь Аллаха и знайте, что вы встретитесь с Ним. Обрадуй же верующих!

M.-N.O. Osmanov

Ваши жены – Ваша пашня [где вы сеете семена потомства]. Приходите на вашу пашню, когда возжелаете. Готовьте для себя [грядущее добрыми деяниями], бойтесь Аллаха и знайте, что вы предстанете перед Ним. Обрадуй же этой [вестью] верующих.

Mohammad Habib Shakir

Your wives are a tilth for you, so go into your tilth when you like, and do good beforehand for yourselves, and be careful (of your duty) to Allah, and know that you will meet Him, and give good news to the believers.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Your women are a tilth for you (to cultivate) so go to your tilth as ye will, and send (good deeds) before you for your souls, and fear Allah, and know that ye will (one day) meet Him. Give glad tidings to believers, (O Muhammad).

Palmer

Your women are your tilth, so come into your tillage how you choose; but do a previous good act for yourselves, and fear God, and know that ye are going to meet Him; and give good tidings unto those who do believe.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Kadınlarınız sizin tarlanızdır. O halde tarlanıza dilediğiniz şekilde varın. Öz benlikleriniz için önceden bir şeyler gönderin. Allah’tan sakının ve bilin ki, O’na mutlaka ulaşacaksınız. İman sahiplerine müjde ver.

Qaribullah

Women are your planting place (for children); come then to your planting place as you please and forward (good deeds) for your souls, and fear Allah. And know that you shall meet Him. Give glad tidings to the believers.

QXP

Remember, that women in the society are the guardians of your future generations, just as a garden keeps the seeds and turns them into flowering plants. So, whenever you meet with women socially, treat them with respect, keeping the aforementioned principle in mind. This conduct will go a along way to insure the betterment of the future generations. Send forth good today for tomorrow. Be mindful of Allah’s Laws and know that you will, one day face Him. O Messenger! Give good news to the believers.

Reshad Khalifa

Your women are the bearers of your seed. Thus, you may enjoy this privilege however you like, so long as you maintain righteousness. You shall observe GOD, and know that you will meet Him. Give good news to the believers.

Rodwell

Your wives are your field: go in, therefore, to your field as ye will; but do first some act for your souls› good: and fear ye God, and know that ye must meet Him; and bear these good tidings to the faithful.

Sale

Your wives are your tillage; go in therefore unto your tillage in what manner soever ye will: And do first some act that may be profitable unto your souls; and fear God, and know that ye must meet him; and bear good tidings unto the faithful.

Sher Ali

Your wives are a sort of tilth for you; so approach your tilth when and as you like and send ahead some good for yourselves; and fear ALLAH and know that you shall meet HIM; and bear good tidings to those who believe.

Unknown German

Eure Frauen sind euch ein Acker; so naht eurem Acker, wann und wie ihr wollt, und sendet etwas voraus für euch; und fürchtet Allah und wisset, daß ihr Ihm begegnen werdet; und bringe frohe Botschaft den Gläubigen.

V. Porokhova

Для вас супруги ваши – нива, ■ И вы на свою ниву приходите, ■ Когда желание в вас есть; ■ Но перед этим вы для душ своих ■ Какую-либо благость уготовьте. ■ Страшитесь гнева Господа и знайте, ■ Что все вы встретите Его. ■ (Ты ж, Мухаммад!), обрадуй праведных сей вестью.

Yakub Ibn Nugman

Хатыннарыгыз сезгә игенлек урыны, үзегез теләгән яктан игенлекләрегезгә килегез! Ягыш алдан булса да, арттан булса да, ләкин фәкать алдагы юлга керегез! Хатыннарыгыз белән эш кылганда яхшылыкны үзегез башлап кылыгыз, якынлык кылырга да үзегез башлагыз, бисмиллә әйтегез, Аллаһудан изге бала сорагыз! Аллаһудан куркыгыз, Аның хөкемнәрен бозудан сакланыгыз! Яхшы белегез, ахирәттә, әлбәттә, Аллаһуга юлыгырсыз. Мөэминнәрне җәннәт һәм хур кызлары белән шатландыр.

جالندہری

تمہاری عورتیں تمہارای کھیتی ہیں تو اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو جاؤ۔ اور اپنے لئے (نیک عمل) آگے بھیجو۔ اور خدا سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ (ایک دن) تمہیں اس کے روبرو حاضر ہونا ہے اور (اے پیغمبر) ایمان والوں کو بشارت سنا دو

طاہرالقادری

تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں پس تم اپنی کھیتیوں میں جیسے چاہو آؤ، اور اپنے لئے آئندہ کا کچھ سامان کرلو، اور اﷲ کا تقوٰی اختیار کرو اور جان لو کہ تم اس کے حضور پیش ہونے والے ہو، اور (اے حبیب!) آپ اہلِ ایمان کو خوشخبری سنادیں (کہ اﷲ کے حضور ان کی پیشی بہتر رہے گی)،

1 نظر برای “سوره البقرة (2) آیه 223

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.