سوره البقرة (2) آیه 243

قرآن، سوره البقرة (2) آیه 243

آیه پسین: سوره البقرة (2) آیه 244
آیه پیشین: سوره البقرة (2) آیه 242

عربی

أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَ هُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْياهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَشْكُرُونَ

بدون حرکات عربی

أ لم تر إلى الّذين خرجوا من ديارهم و هم ألوف حذر الموت فقال لهم اللّه موتوا ثمّ أحياهم إنّ اللّه لذو فضل على النّاس و لكنّ أكثر النّاس لا يشكرون

خوانش

Alam tara ila allatheena kharajoo min diyarihim wahum oloofun hathara almawti faqala lahumu Allahu mootoo thumma ahyahum inna Allaha lathoo fadlin AAala alnnasi walakinna akthara alnnasi la yashkuroona

آیتی

آيا آن هزاران تن را نديده اي که از بيم مرگ ، از خانه هاي خويش ، بيرون رفتند ؟ سپس خدا به آنها گفت : بميريد آنگاه همه را زنده ساخت خدابه مردم نعمت مي دهد ولي بيشتر مردم شکر نعمت به جاي نمي آورند

خرمشاهی

آيا [داستان] كسانى را كه هزاران هزار بودند و از بيم مرگ از خانه و كاشانه خويش به در رفتند، ندانسته اى؟ كه خداوند به آنان گفت بميريد [و مردند] سپس زنده شان كرد، چرا كه خداوند بر مردم بخشش و بخشايش دارد، ولى بيشترينه مردم سپاس نمى گزارند.

کاویانپور

نديدى كسانى را كه هزاران نفر بودند و از ترس مرگ (و فرار از جهاد) از سرزمين و ديار خود بيرون رفتند. خدا به آنان گفت: بميريد، سپس آنها را زنده كرد (و ماجراى زندگى آنها را درس عبرتى براى آيندگان قرار داد.) خدا براى مردم هميشه داراى بخشش و رحمت است ولى اكثر مردم سپاسگزار نيستند.

انصاریان

آیا به کسانی که از ترس مرگ از خانه های خود در حالی که هزاران نفر بودند، بیرون آمدند [با دیده عبرت] ننگریستی؟ پس خدا به آنان فرمود: بمیرید [و آنان بدون فاصله مردند،] سپس آنان را زنده کرد [تا بدانند رهایی از چنگ مرگ ممکن نیست]. خدا نسبت به مردم دارای فضل و احسان است، ولی بیشتر مردم سپاس نمی گزارند.

سراج

آيا ننگريستى بسوى آنان كه بيرون رفتند از سراهاى خود در حالى كه هزاران نفر بودند براى احتراز از مرگ (زيرا گرفتار بيمارى طاعون شده بودند) پس گفت بديشان خدا (بامر تكوينى) كه بميريد (همه به يكبار بمردند) سپس زنده گردانيد ايشان را براستى خدا داراى فضل (و احسان) بر مردم است ولى بيشتر مردم سپاسدارى نمى‏كنند (بويژه بنى اسرائيل كه چنين معجزه‏ها ديدند و فرمان حق را گردن ننهاديد)

فولادوند

آيا از [حال‏] كسانى كه از بيم مرگ از خانه‏هاى خود خارج شدند، و هزاران تن بودند، خبر نيافتى؟ پس خداوند به آنان گفت: «تن به مرگ بسپاريد» آنگاه آنان را زنده ساخت. آرى، خداوند نسبت به مردم، صاحب بخشش است، ولى بيشتر مردم سپاسگزارى نمى‏كنند.

پورجوادی

آيا آن جمعيت چند هزار نفرى را نديدى كه از ترس مرگ از خانه‏هاى خود فرار كردند، خدا به آنها گفت بميريد و سپس آنها را زنده كرد، خداوند نسبت به بندگانش احسان مى‏كند ولى بيشتر مردم شاكر نيستند.

حلبی

آيا نديدى آن كسان را كه از بيم مرگ از خانه‏هاى خود بيرون شدند؟ و آنها چند هزار بودند. پس خداوند به آنها گفت: بميريد [و مردند] سپس آنان را زنده كرد و همانا خدا بر مردم، صاحب فضل است و ليكن بيشتر مردم شكرگزارى نمى‏كنند.

اشرفی

آيا ننگريستى به آنان كه بيرون رفتند از ديارشان و ايشان هزاران بودند از ترس مرگ پس گفت مرايشانرا خدا بميريد پس زنده كرد ايشانرا بدرستيكه خدا هر آينه صاحب تفضل است بر مردمان و ليكن بيشترين مردمان شكر نمى‏كنند

خوشابر مسعود انصاري

آيا [به حال‏] آنان كه از بيم مرگ از سرزمين خود بيرون رفتند، در حالى كه هزاران [كس‏] بودند، نينديشيده‏اى؟ كه خداوند به آنان گفت: بميريد. آن گاه آنان را زنده كرد. به راستى خداوند بر مردم دارنده فضل است. و امّا بيشتر مردمان، سپاس نمى‏گزارند

مکارم

آیا ندیدی جمعیتی را که از ترس مرگ، از خانه‌های خود فرار کردند؟ و آنان، هزارها نفر بودند (که به بهانه بیماری طاعون، از شرکت در میدان جهاد خودداری نمودند). خداوند به آنها گفت: بمیرید! (و به همان بیماری، که آن را بهانه قرار داده بودند، مردند.) سپس خدا آنها را زنده کرد؛ (و ماجرای زندگی آنها را درس عبرتی برای آیندگان قرار داد.) خداوند نسبت به بندگان خود احسان می‌کند؛ ولی بیشتر مردم، شکر (او را) بجا نمی‌آورند.

مجتبوی

آيا ننگريستى به آن هزاران تن كه از بيم مرگ از خانه‏هاى خود بيرون رفتند؟ پس خدا آنان را گفت: بميريد سپس زنده‏شان كرد. هر آينه خدا خداوند نيكويى و افزون‏دهى [نعمت‏] بر مردم است ولى بيشتر مردم سپاس نمى‏گزارند.

مصباح زاده

آيا ننگريستى به آنان كه بيرون رفتند از ديارشان و ايشان هزاران بودند از ترس مرگ پس گفت مر ايشان را خدا بميريد پس زنده كرد ايشان را بدرستى كه خدا هر آينه صاحب تفضل است بر مردمان و ليكن بيشترين مردمان شكر نميكنند

معزی

آيا نديدى آنان را كه برون شدند از كشور خود حالى كه هزاران بودند از ترس مرگ پس بديشان گفت خدا بميريد سپس زنده كردشان همانا خدا است خداوند افزايش و بخشايش بر مردم و ليكن بيشتر مردم سپاس نمى گزارند

قمشه ای

آیا ندیدید آنهایی را که از ترس مرگ از دیار خود بیرون رفتند که هزارها تن بودند، خدا فرمود که تمام بمیرید (همه مردند) سپس آنها را زنده کرد، زیرا خدا را در حق بندگان فضل و کرم بسیار است، و لیکن بیشتر مردم سپاسگزار نیستند.

رشاد خليفه

آيا توجه كرده اى به كسانى كه از بيم مرگ از خانه هايشان گريختند، با آنكه هزاران تن بودند؟ خدا به آنها گفت: بميريد، سپس آنها را دوباره زنده كرد. خدا موهبت خويش را بر مردم ارزانى مي دارد، ولى بيشتر مردم ناسپاسند.

Literal

Do you not see/understand to those who got out from their homes/countries/tribes/places , and they are thousands , fearing/cautioning the death, so God said to them: «Die.» Then He revived them. That God (is owner) of grace/favour/blessing on the people, and but most of the people do not thank/be grateful.

Al-Hilali Khan

Did you (O Muhammad SAW) not think of those who went forth from their homes in thousands, fearing death? Allah said to them, «Die». And then He restored them to life. Truly, Allah is full of Bounty to mankind, but most men thank not.

Arthur John Arberry

Hast thou not regarded those who went forth from their habitations in their thousands fearful of death? God said to them, ‹Die!› Then He gave them life. Truly God is bounteous to the people, but most of the people are not thankful.

Asad

ART THOU NOT aware of those who forsook their homelands in their thousands for fear of deathwhereupon God said unto them, «Die,» and later brought them back to life ? Behold, God is indeed limitless in His bounty unto man -but most people are ungrateful.

Dr. Salomo Keyzer

Hebt gij hen nog niet beschouwd die hunne woningen verlieten (zoo waren er duizenden) uit vrees voor den dood. God zeide tot hen: Sterft. Daarop wekte Hij hen weder op; want God is genadig voor de menschen, doch het grootste gedeelte hunner bedankt hem niet voor zijne weldaden.

Free Minds

Did you not see those who left their homes in groups, all the while they were weary of death; so God said to them: "Die," then He resurrected them. God has great favour over the people, but most people are not thankful.

Hamza Roberto Piccardo

Non hai forse visto coloro che uscirono dalle loro case a migliaia per timore della morte? Poi Allah disse: «Morite!». E poi rese loro la vita. Allah è veramente pieno di grazia verso gli uomini, ma la maggior parte di loro non sono riconoscenti.

Hilali Khan

Did you (O Muhammad SAW) not think of those who went forth from their homes in thousands, fearing death? Allah said to them, "Die". And then He restored them to life. Truly, Allah is full of Bounty to mankind, but most men thank not.

Kuliev E.

Разве ты не знаешь о тех, которые покинули свои жилища, опасаясь смерти, хотя их были тысячи? Аллах сказал им: «Умрите!» Затем Он оживил их. Воистину, Аллах милостив к людям, однако большинство людей неблагодарны.

M.-N.O. Osmanov

Разве тебе неизвестно о тех, которые, опасаясь смерти, покинули свои жилища, – их было тысячи! Аллах же сказал им: «Умрите!» А потом Он оживил их. Воистину, Аллах милостив к людям, но большинство людей неблагодарны.

Mohammad Habib Shakir

Have you not considered those who went forth from their homes, for fear of death, and they were thousands, then Allah said to them, Die; again He gave them life; most surely Allah is Gracious to people, but most people are not grateful.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Bethink thee (O Muhammad) of those of old, who went forth from their habitations in their thousands, fearing death, and Allah said unto them: Die; and then He brought them back to life. Lo! Allah is a Lord of Kindness to mankind, but most of mankind give not thanks.

Palmer

Dost thou not look at those who left their homes by thousands, for fear of death; and God said to them ‹Die,› and then He quickened them again? Verily God is Lord of grace to men, but most men give no thanks.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Ölüm korkusuyla binlerce kişi halinde yurtlarından çıkanları görmedin mi? Allah onlara «Ölün!» dedi de sonra onları diriltti. Şu bir gerçek ki Allah, insanlara karşı çok lütufkârdır. Fakat insanların çokları şükretmezler.

Qaribullah

Haven’t you seen those who went out from their homes in their thousands cautious of death? Allah said to them: ‹Die, ‹ and then He revived them. Surely, Allah is Bountiful to the people, but most people do not thank.

QXP

The Ideal Society that you establish shall have sound socio-economic fabric and Rule of Law. That would enable you to thwart aggression from any quarters. You won’t then, behave cowardly like those who were thousands in numbers, but when challenged by the enemy, they ran in droves leaving their homes behind. They feared death. Then they realized that the Divine Law of mortality is inescapable, hence the fear of death is vain. Soon, they stood up on their feet and defeated the enemy. They lived again. Allah’s Guidance is a Bounty to mankind but the majority of the people do not realize and appreciate this fact.

Reshad Khalifa

Have you noted those who fled their homes – though they were in the thousands – fearing death? GOD said to them, «Die,» then revived them. GOD showers His grace upon the people, but most people are unappreciative.

Rodwell

Hast thou not thought on those who quitted their dwellings – and they were thousands – for fear of death? God said to them, «Die:» then He restored them to life, for full of bounty towards man is God. But most men give not thanks!

Sale

Hast thou not considered those, who left their habitations, — and they were thousands — for fear of death? And God said unto them, die; then he restored them to life, for God is gracious towards mankind; but the greater part of men do not give thanks.

Sher Ali

Hast thou not heard of those who went forth from their homes, and they were thousands, fearing death ? And ALLAH said to them, `Die›, Then HE brought them to life. Surely ALLAH is Gracious to men, but most men are not grateful.

Unknown German

Weißt du denn nicht von denen, die aus ihren Wohnungen flüchteten, und sie waren Tausende, in Todesfurcht? Und Allah sprach zu ihnen: «Sterbet»; dann gab Er ihnen Leben. Wahrlich, Allah ist großmütig gegen die Menschen, doch die meisten Menschen danken nicht.

V. Porokhova

Неужто ты не видел тех, ■ Которые, остерегаясь смерти, ■ Покинули свои жилища – ■ А было их немало тысяч. ■ Господь сказал «Умрите!» им, ■ Потом же возвратил их к жизни, – ■ Ведь полон щедрости Господь к земному люду, ■ Но большинство из них Ему неблагодарны.

Yakub Ibn Nugman

Ий Мухәммәд г-м, белдеңме аларның хәлләрен? Тагун чиреннән куркып, үлемнән качып, күп мең кешеләр өйләреннән чыктылар, Аллаһ аларга: «Үлегез!» – диде, алар үлделәр. Соңра гыйбрәт өчен аларны тергезде. Дөреслектә Аллаһ кешеләргә фазыйләт иясе, ләкин күп кешеләр шөкер итмиләр.

جالندہری

بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو (شمار میں) ہزاروں ہی تھے اور موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل بھاگے تھے۔ تو خدا نے ان کو حکم دیا کہ مرجاؤ۔ پھر ان کو زندہ بھی کردیا۔ کچھ شک نہیں کہ خدا لوگوں پر مہربانی رکھتا ہے۔ لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے

طاہرالقادری

(اے حبیب!) کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل گئے حالانکہ وہ ہزاروں (کی تعداد میں) تھے، تو اﷲ نے انہیں حکم دیا: مر جاؤ (سو وہ مرگئے)، پھر انہیں زندہ فرما دیا، بیشک اﷲ لوگوں پر فضل فرمانے والا ہے مگر اکثر لوگ (اس کا) شکر ادا نہیں کرتے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.