سوره البقرة (2) آیه 246

قرآن، سوره البقرة (2) آیه 246

آیه پسین: سوره البقرة (2) آیه 247
آیه پیشین: سوره البقرة (2) آیه 245

عربی

أَ لَمْ تَرَ إِلَى الْمَلإَِ مِنْ بَنِي إِسْرائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسى إِذْ قالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنا مَلِكاً نُقاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتالُ أَلاَّ تُقاتِلُوا قالُوا وَ ما لَنا أَلاَّ نُقاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ قَدْ أُخْرِجْنا مِنْ دِيارِنا وَ أَبْنائِنا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتالُ تَوَلَّوْا إِلاَّ قَلِيلاً مِنْهُمْ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ

بدون حرکات عربی

أ لم تر إلى الملإ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبيّ لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل اللّه قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألاّ تقاتلوا قالوا و ما لنا ألاّ نقاتل في سبيل اللّه و قد أخرجنا من ديارنا و أبنائنا فلمّا كتب عليهم القتال تولّوا إلاّ قليلا منهم و اللّه عليم بالظّالمين

خوانش

Alam tara ila almala-i min banee isra-eela min baAAdi moosa ith qaloo linabiyyin lahumu ibAAath lana malikan nuqatil fee sabeeli Allahi qala hal AAasaytum in kutiba AAalaykumu alqitalu alla tuqatiloo qaloo wama lana alla nuqatila fee sabeeli Allahi waqad okhrijna min diyarina waabna-ina falamma kutiba AAalayhimu alqitalu tawallaw illa qaleelan minhum waAllahu AAaleemun bialththalimeena

آیتی

آيا آن گروه از بني اسرائيل را پس از موسي نديدي که به يکي از، پيامبران خود گفتند : براي ما پادشاهي نصب کن تا در راه خدا بجنگيم گفت : نپنداريد که اگر قتال بر شما مقرر شود از آن سر باز خواهيد زد ؟ گفتند : چرادر راه خدا نجنگيم در حالي که ما از سرزمينمان بيرون رانده شده ايم و ازفرزندانمان جدا افتاده ايم ؟ و چون قتال بر آنها مقرر شد ، جز اندکي ، از آن روي برتافتند خدا به ستمکاران آگاه است

خرمشاهی

آيا [داستان] بزرگان بنى اسرائيل را پس از موسى ندانسته اى؟ آنگاه كه به پيامبرشان گفتند براى ما فرمانروائى بگمار تا [به فرمان او] در راه خدا جهاد كنيم; گفت اگر جهاد بر شما مقرر گردد، چه بسا كارزار نكنيد; گفتند دليلى ندارد كه در راه خدا نجنگيم، حال آنكه از خ

کاویانپور

نديدى گروه كثيرى از بنى اسرائيل وقتى كه بعد از موسى به پيامبر خود (اشموئيل) گفتند: براى ما شاه و فرماندهى انتخاب كن تا (تحت فرماندهى او) در راه خدا پيكار كنيم. پيامبرشان گفت: اگر فرمان پيكار صادر شود، ممكن است در راه خدا پيكار نكنيد. گفتند: چگونه ممكن است در راه خدا پيكار نكنيم در حالى كه (دشمنان) ما را از سرزمين و فرزندان خويش جدا كرده‏اند. ولى هنگامى كه فرمان پيكار بر آنان داده شد، جز عده كمى از آنان روى از پيكار و نبرد با دشمنان برتافتند و خدا از اعمال ستمكاران كاملًا آگاه است.

انصاریان

آیا [با دیده عبرت] آن گروه از سران و اشراف بنی اسرائیل را پس از موسی ندیدی که به پیامبرشان گفتند: برای ما زمامدار و فرمانروایی برانگیز تا در راه خدا جنگ کنیم؟ گفت: آیا احتمال نمی دهید، اگر جنگ بر شما مقرّر و لازم شود، جنگ نکنید [و سر به نافرمانی بزنید؟] گفتند: ما را چه هدف و مرادی است که در راه خدا جنگ نکنیم، در حالی که از میان خانه ها و فرزندانمان بیرون رانده شده ایم؟! پس چون جنگ بر آنان مقرّر و لازم شد، همه جز اندکی از آنان روی گرداندند؛ و خدا به ستمکاران داناست.

سراج

آيا ننگريستى بسوى گروهى از بنى از پس (وفات) موسى آن دم كه گفتند به پيامبرى كه داشتند (مشهور اشموئيل است) برانگيز (تعيين كن) براى ما پادشاهى كه تا (به كمك او) كارزار كنيم (با جالوت قبطى) در راه خدا آن پيامبر گفت آيا احتمال مى‏دهيد اگر مقرر گرديد بر شما جنگ كردن كارزار نكنيد (بنى اسرائيل) گفتند چيست ما را (و چه بر آن دارد) كه كارزار نكنيم در راه خدا و حال آنكه (بظلم جالوت و يارانش) بيرون رانده شديم ما از خانمان و فرزندانمان (و ما را از ايشان جدا كردند) پس آنگه كه مقرر گرديد بر ايشان جنگ كردن (با جالوت) برگشتند (و از جنگيدن منصرف شدند) مگر اندكى از ايشان و خدا داناست بحال ستمكاران (كه از جهاد تخلف ورزيدند)

فولادوند

آيا از [حال‏] سران بنى اسرائيل پس از موسى خبر نيافتى آنگاه كه به پيامبرى از خود گفتند: «پادشاهى براى ما بگمار تا در راه خدا پيكار كنيم»، [آن پيامبر] گفت: «اگر جنگيدن بر شما مقرر گردد، چه بسا پيكار نكنيد.» گفتند: «چرا در راه خدا نجنگيم با آنكه ما از ديارمان و از [نزد] فرزندانمان بيرون رانده شده‏ايم.» پس هنگامى كه جنگ بر آنان مقرر شد، جز شمارى اندك از آنان، [همگى‏] پشت كردند، و خداوند به [حال‏] ستمكاران داناست.

پورجوادی

آيا آن گروه از بنى اسرائيل را نديدى كه بعد از موسى به پيامبرشان گفتند: «فرماندهى براى ما انتخاب كن تا در راه خدا پيكار كنيم.» گفت: «مبادا اگر براى شما جنگ مقرر شود، پيكار نكنيد؟» گفتند: «چرا در راه خدا جنگ نكنيم در حالى كه از ديارمان و فرزندانمان رانده شده‏ايم.» چون فرمان جنگ صادر شد جز عده كمى همه سرپيچى كردند، خداوند به ستمگران واقف است.

حلبی

آيا نديدى بزرگان بنى اسرائيل را؟ كه پس از موسى به پيامبر خود گفتند: پادشاهى برايمان برانگيز، تا در راه خدا كارزار كنيم. گفت: آيا ممكن است اگر جنگ بر شما نوشته شود، كارزار نكنيد؟ گفتند: چرا در راه خدا كار زار نكنيم؟! و حال آنكه ما و فرزندانمان از ديار خود رانده شديم، پس چون كارزار برايشان نوشته شد همه پشت كردند، جز اندكى از آنها و خدا به [كار] ستمكاران داناست.

اشرفی

آيا نگاه نكردى به جمعى از بنى اسرائيل از بعد موسى چون گفتند مر پيغمبرى را كه بود مرايشانرا كه برانگيز از براى ما پادشاهى كه كارزار كنيم در راه خدا گفت آيا باشيد شما اگر نوشته شده باشد بر ما كارزار اينكه كارزار نكنيد گفتند و چيست ما را كه كارزار نكنيم در راه خدا و بتحقيق كه بيرون كرده شديم از ديارمان و فرزندانمان پس چون نوشته شد برايشان كارزار برگشتند مگر اندكى از ايشان و خدا داناست بر ستمكاران

خوشابر مسعود انصاري

آيا به [حال‏] بزرگان بنى اسرائيل پس از موسى نينديشيده‏اى؟ چون به پيامبرشان گفتند: پادشاهى براى ما بگمار تا در راه خدا جنگ كنيم. [پيامبر] گفت: اين انتظار از شما مى‏رود كه- اگر جهاد بر شما مقرر گردد- پيكار نكنيد. گفتند: دليلى نداريم كه در راه خدا جنگ نكنيم حال آنكه از ديار خود رانده و از [زن و] فرزندانمان به دور افتاده‏ايم. پس آن گاه كه كارزار بر آنان مقرر گشت- جز اندكى از آنان- روى گرداندند و خداوند به ستمكاران آگاه است

مکارم

آیا مشاهده نکردی جمعی از بنی اسرائیل را بعد از موسی، که به پیامبر خود گفتند: «زمامدار (و فرماندهی) برای ما انتخاب کن! تا (زیر فرمان او) در راه خدا پیکار کنیم. پیامبر آنها گفت: «شاید اگر دستور پیکار به شما داده شود، (سرپیچی کنید، و) در راه خدا، جهاد و پیکار نکنید!» گفتند: «چگونه ممکن است در راه خدا پیکار نکنیم، در حالی که از خانه‌ها و فرزندانمان رانده شده‌ایم، (و شهرهای ما به وسیله دشمن اشغال، و فرزندان ما اسیر شده‌اند)؟!» اما هنگامی که دستور پیکار به آنها داده شد، جز عدّه کمی از آنان، همه سرپیچی کردند. و خداوند از ستمکاران، آگاه است.

مجتبوی

آيا ننگريستى به آن گروه از فرزندان اسرائيل پس از موسى كه به پيامبر خود گفتند: براى ما پادشاهى برانگيز تا در راه خدا كارزار كنيم؟ گفت: آيا احتمال مى‏دهيد كه اگر كارزار بر شما نوشته شود كارزار نكنيد؟ گفتند: ما را چيست كه در راه خدا كارزار نكنيم و حال آنكه از خانمان و فرزندانمان بيرون رانده شده‏ايم؟ و چون كارزار بر آنها نوشته شد جز اندكى پشت كردند، و خداوند به ستمكاران داناست.

مصباح زاده

آيا نگاه نكردى به جمعى از بنى اسرائيل از بعد موسى چون گفتند مر پيغمبرى را كه بود مر ايشان را كه برانگيز از براى ما پادشاهى كه كارزار كنيم در راه خدا گفت آيا باشيد شما اگر نوشته شده باشد بر شما كارزار اينكه كارزار نكنيد گفتند و چيست ما را كه كارزار نكنيم در راه خدا و بتحقيق كه بيرون كرده شديم از ديارمان و فرزندانمان پس چون نوشته شد بر ايشان كارزار برگشتند مگر اندكى از ايشان و خدا داناست بر ستمكاران

معزی

آيا ننگرى بدان گروه از بنى اسرائيل پس از موسى هنگامى كه گفتند به پيمبرى كه ايشان را بود برانگيز براى ما پادشاهى (فرماندهى) تا جنگ كنيم در راه خدا گفت آيا چنين نيستيد كه اگر جنگ بر شما نوشته شود نكنيد گفتند چه شود ما را كه پيكار نكنيم در راه خدا و برون رانده شديم از خانمان و فرزندان خويش امّا گاهى كه نوشته شد بر ايشان جنگ پشت كردند جز كمى از ايشان و خدا دانا است به ستمگران

قمشه ای

آیا ندیدی آن گروه بنی اسرائیل را که پس از وفات موسی از پیغمبر وقت خود تقاضا کردند که پادشاهی برای ما برانگیز تا (به سرکردگی او) در راه خدا جهاد کنیم؛ پیغمبر آنها گفت: اگر جهاد فرض شود مبادا به جنگ قیام نکرده، نافرمانی کنید!گفتند: چگونه شود که ما به جنگ نرویم در صورتی که (دشمنان ما) ما و فرزندان ما را (به ستم) از دیارمان بیرون کردند؟! پس چون (با درخواست آنها) جهاد مقرّر گردید به جز اندکی همه روی گردانیدند، و خدا از کردار ستمکاران آگاه است.

رشاد خليفه

آيا به رهبران اسراييل پس از موسي توجه كرد اي؟ آنها به پيامبر خود گفتند: اگر پادشاهي براي ما برگزيني که ما را رهبري کند، ما در راه خدا خواهيم جنگيد. گفت: آيا مقصودتان اين است که اگر فرمان جنگ بر شما صادر شود، نمي جنگيد؟ گفتند: چرا در راه خدا نجنگيم، حال آنکه ما از ديار خود و از فرزاندان خود محروم شده ايم؟ با اين حال، هنگامى که فرمان جنگ برايشان صادر شد، آنها پشت کردند، جز عده كمى. خدا از ستمگران کاملاً آگاه است.

Literal

Do you not see/understand to the nobles/assembly from Israel’s sons and daughters from after Moses, when they said to a prophet to them: «Send to us a king , we will fight/kill in God’s way/road/sake.» He said: «Did you maybe hope if the fighting/killing (is) written/dictated/ordered on you, that you do not fight/kill?»They said: «And why not for us (that) we not fight/kill in God’s way/road/sake, and we had been brought out/forced from our homes/countries/tribes and our sons.» So when the fighting/killing was written/dictated/ordered on them they turned away, except little/few from them, and God (is) knowledgeable with the unjust.

Al-Hilali Khan

Have you not thought about the group of the Children of Israel after (the time of) Musa (Moses)? When they said to a Prophet of theirs, «Appoint for us a king and we will fight in Allahs Way.» He said, «Would you then refrain from fighting, if fighting was prescribed for you?» They said, «Why should we not fight in Allahs Way while we have been driven out of our homes and our children (families have been taken as captives)?» But when fighting was ordered for them, they turned away, all except a

Arthur John Arberry

Hast thou not regarded the Council of the Children of Israel, after Moses, when they said to a Prophet of theirs, ‹Raise up for us a king, and we will fight in God’s way.› He said, ‹Might it be that, if fighting is prescribed for you, you will not fight?› They said, ‹Why should we not fight in God’s way, who have been expelled from our habitations and our children?› Yet when fighting was prescribed for them, they turned their backs except a few of them; and God has knowledge of the evildoers.

Asad

Art thou not aware of those elders of the children of Israel, after the time of Moses, how they said unto a prophet of theirs, «Raise up a king for us, [and] we shall fight in God’s cause»? Said he: «Would you, perchance, refrain from fighting if fighting is ordained for you?» They answered: «And why should we not fight in God’s cause when we and our children have been driven from our homelands?» Yet, when fighting was ordained for them, they did turn back, save for a few of them; but God had full knowledge of the evildoers.

Dr. Salomo Keyzer

Hebt gij nog niet teruggeblikt op de vergadering der kinderen Israls, na den tijd van Mozes, toen zij tot den profeet zeiden: stel een koning over ons, dat wij voor des Heeren godsdienst mogen strijden. Hij antwoordde; Zult gij misschien niet weigeren te vechten, als u de oorlog bevolen wordt? Zij antwoordden; Zouden wij niet kampen voor den godsdienst onzes Heeren; wij die uit ons land verdreven en van onze kinderen gescheiden zijn? Toen hun nu echter de krijg werd bevolen, vloden zij op weinigen na. Maar God kent de goddeloozen.

Free Minds

Did you not note the leaders of the Children of Israel after Moses, they said to their prophet: "Send us a king that we may fight in the cause of God;" he said: "Are you not concerned that if fighting is decreed upon you, you will then not fight?" They said: "And why should we not fight in the cause of God when we have been driven out from our homes with our children." So it was, that when fighting was decreed for them they turned away, except for a few of them! God is fully aware of the wicked.

Hamza Roberto Piccardo

Non hai visto i notabili dei Figli di Israele quando, dopo Mosè, dissero al loro profeta: «Suscita tra noi un re, affinché possiamo combattere sul sentiero di Allah»? Disse: «E se non combatterete quando vi sarà ordinato di farlo?». Dissero: «Come potremmo non combattere sulla via di Allah, quando ci hanno scacciato dalle nostre case, noi e i nostri figli?». Ma quando fu loro ordinato di combattere, tutti voltarono le spalle, tranne un piccolo gruppo. Allah ben conosce gli iniqui.

Hilali Khan

Have you not thought about the group of the Children of Israel after (the time of) Musa (Moses)? When they said to a Prophet of theirs, "Appoint for us a king and we will fight in Allahs Way." He said, "Would you then refrain from fighting, if fighting was prescribed for you?" They said, "Why should we not fight in Allahs Way while we have been driven out of our homes and our children (families have been taken as captives)?" But when fighting was ordered for them, they turned away, all except a few of them. And Allah is All-Aware of the Zalimoon (polytheists and wrong-doers).

Kuliev E.

Не знаешь ли ты о знати сынов Исраила (Израиля), живших после Мусы (Моисея)? Они сказали своему пророку: «Назначь для нас царя, чтобы мы сражались на пути Аллаха». Он сказал: «Может ли быть, что если вам будет предписано сражаться, вы не станете сражаться?» Они сказали: «Отчего же нам не сражаться на пути Аллаха, если мы изгнаны из наших жилищ и разлучены с нашими детьми?» Когда же им было предписано сражаться, они отвернулись, за исключением немногих. Аллах ведает о беззаконниках.

M.-N.O. Osmanov

Не задумывался ли ты об участи сынов Исраила, живших после Мусы, когда они сказали своему пророку: «Поставь над нами царя, чтобы мы могли сражаться на пути Аллаха»? Он спросил: «Не случится ли так, что вам будет предписано сражаться, а вы не станете?» Они ответили: «Почему же нам не сражаться на пути Аллаха? Ведь мы изгнаны из наших жилищ и разлучены с нашими детьми». А когда им предписали сражаться, они уклонились, кроме немногих. Аллах знает нечестивцев.

Mohammad Habib Shakir

Have you not considered the chiefs of the children of Israel after Musa, when they said to a prophet of theirs: Raise up for us a king, (that) we may fight in the way of Allah. He said: May it not be that you would not fight if fighting is ordained for you? They said: And what reason have we that we should not fight in the way of Allah, and we have indeed been compelled to abandon our homes and our children. But when fighting was ordained for them, they turned back, except a few of them, and Allah knows the unjust.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Bethink thee of the leaders of the Children of Israel after Moses, how they said unto a prophet whom they had: Set up for us a king and we will fight in Allah’s way. He said: Would ye then refrain from fighting if fighting were prescribed for you? They said: Why should we not fight in Allah’s way when we have been driven from our dwellings with our children? Yet, when fighting was prescribed for them, they turned away, all save a few of them. Allah is aware of evil-doers.

Palmer

Dost thou not look at the crowd of the children of Israel after Moses time, when they said to a prophet of theirs, ‹Raise up for us a king, and we will fight in God’s way?› He said, ‹Will ye perhaps, if it be written down for you to fight, refuse to fight?› They said, ‹ And why should we not fight in God’s way, now that we are dispossessed of our homes and sons?› But when it was written down for them to fight they turned back, save a few of them, and God knows who are evildoers.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Mûsa’dan sonra İsrailoğullarının kodamanlar meclisini görmedin mi? Kendilerine gelen bir peygambere şöyle demişlerdi: «Bize bir kral gönder, Allah yolunda çarpışalım.» Peygamber dedi ki: «Üstünüze savaş yazılır da savaşmazsanız ne olacak?» Dediler ki: «Nasıl olur da Allah yolunda savaşmayız? Yurtlarımızdan çıkarıldık, oğullarımızdan uzak düşürüldük.» Nihayet, üzerlerine savaş yazıldığında pek azı hariç yüz çevirdiler. Allah, zalimleri çok iyi bilir.

Qaribullah

Have you not seen the congregation of the Children of Israel who demanded of one of their Prophets after (the death of) Moses? ‹Raise up for us a king, ‹ they said, ‹and we will fight in the way of Allah. ‹ He replied: ‹Might it be that if fighting is written for you, you will not fight? ‹ ‹Why shouldn’t we fight in the way of Allah, ‹ they replied, ‹when we and all our children have been driven from our dwellings? ‹ Yet, when fighting was written for them all except for a few, turned away. And Allah has knowledge of the harmdoers.

QXP

Sustained commitment to the Divine Order with your lives and wealth is no easy undertaking. After the times of Moses, some leaders of the Israelites promised their Prophet (Samuel), «If you appoint a king for us, we will fight in the Cause of Allah.» The Prophet said, «Is it your intention to refrain from fighting if it was decreed to you?» They said› «Why should we not fight in the Cause of Allah when we have been driven out of our homes with our children?» Yet when fighting was ordained for them, they turned away all but a few. Allah is Aware of the wrongdoers.

Reshad Khalifa

Have you noted the leaders of Israel after Moses? They said to their prophet, «If you appoint a king to lead us, we will fight in the cause of GOD.» He said, «Is it your intention that, if fighting is decreed for you, you will not fight?» They said, «Why should we not fight in the cause of GOD, when we have been deprived of our homes, and our children?» Yet, when fighting was decreed for them, they turned away, except a few. GOD is aware of the transgressors.

Rodwell

Hast thou not considered the assembly of the children of Israel after the death of Moses, when they said to a prophet of theirs, «Set up for us a king; we will do battle for the cause of God?» He said, «May it not be that if to fight were ordained you, ye would not fight?» They said, «And why should we not fight in the cause of God, since we and our children are driven forth from our dwellings?» But when fighting was commanded them, they turned back, save a few of them: But God knew the offender

Sale

Hast thou not considered the assembly of the children of Israel, after the time of Moses; when they said unto their prophet Samual, set a king over us, that we may fight for the religion of God? The prophet answered, if ye are injoined to go to war, will ye be near refusing to fight? They answered, and what should ail us that we should not fight for the religion of God, seeing we are dispossessed of our habitations, and deprived of our children? But when they were injoined to go to war, they tur

Sher Ali

Hast thou not heard of the chiefs of the Children of Israel after Moses, when they said to a Prophet of theirs, `Appoint for us a king that we may fight in the way of ALLAH ?› He said, `It is not likely that you will not fight, if fighting is prescribe for you ?› They said, `What reason have we that we should not fight in the way of ALLAH when we have been driven forth from our homes and our sons ?› But when fighting was ordained for them, they turned back except a small number of them. And ALLA

Unknown German

Hast du nicht von den Häuptern der Kinder Israels nach Moses gehört, wie sie zu einem ihrer Propheten sprachen: «Setze einen König über uns, daß wir für Allahs Sache kämpfen mögen»? Er sprach: «Ist es nicht wahrscheinlich, daß ihr nicht kämpfen werdet, wenn euch Kampf verordnet wird?» Sie sprachen: «Welchen Grund sollten wir haben, uns des Kampfes zu enthalten für Allahs Sache, wenn wir doch von unseren Wohnungen und unseren Kindern vertrieben worden sind?» Doch als ihnen nun Kampf befohlen ward

V. Porokhova

Неужто ты не видел родовую знать сынов Исраиля, ■ Что были после Мусы? ■ Посланнику, кто был средь них, они сказали: ■ «Дай нам царя, чтоб мы могли ■ Сражаться на пути Аллаха». ■ И он сказал: «Не может ли случиться так – ■ Когда назначат вам сраженье, ■ Не станете сражаться вы?» ■ Они ответили: ■ «Что ж на пути Аллаха нам не воевать, ■ Коль из домов мы изгнаны ■ И с нашими детьми разлучены?» ■ Когда ж назначено сражение им было, ■ Отворотилися они, за исключением немногих, – ■ Аллах, поистине, прекрасно различает нечестивых!

Yakub Ibn Nugman

Муса пәйгамбәрдән соң Ягъкуб балаларыннан бер җәмәгатьнең хәлен белдеңме? Алар үзләренең пәйгамбәре Юшагъ г-мгә әйттеләр: «Безгә патша билгелә, без аңа буйсынып Аллаһ юлында кәферләр белән сугышыр идек», – дип. Юшагъ әйтте: «Әгәр сезгә сугыш фарыз ителсә, ихтимал сугышмассыз, карышырсыз», – дип. Алар әйттеләр: «Безгә ни булган Аллаһ юлында сугышмаска? Чөнки без шул кәферләр тарафыннан йортларыбыздан чыгарылдык һәм балаларыбыздан аерылдык, әлбәттә, алар белән сугышабыз». Кайчан аларга кәферләр белән сугышу фарыз ителде, алар сугыштан баш тарттылар, мәгәр бик азлары баш тартмады, гайрәт белән сугыштылар. Аллаһ сугыштан баш тарткан залимнәрне белә.

جالندہری

بھلا تم نے بنی اسرائیل کی ایک جماعت کو نہیں دیکھا جس نے موسیٰ کے بعد اپنے پیغمبر سے کہا کہ آپ ہمارے لئے ایک بادشاہ مقرر کردیں تاکہ ہم خدا کی راہ میں جہاد کریں۔ پیغمبر نے کہا کہ اگر تم کو جہاد کا حکم دیا جائے تو عجب نہیں کہ لڑنے سے پہلو تہی کرو۔ وہ کہنے لگے کہ ہم راہ خدا میں کیوں نہ لڑیں گے جب کہ ہم وطن سے (خارج) اور بال بچوں سے جدا کردیئے گئے۔ لیکن جب ان کو جہاد کا حکم دیا گیا تو چند اشخاص کے سوا سب پھر گئے۔ اور خدا ظالموں سے خوب واقف ہے

طاہرالقادری

(اے حبیب!) کیا آپ نے بنی اسرائیل کے اس گروہ کو نہیں دیکھا جو موسٰی (علیہ السلام) کے بعد ہوا، جب انہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ ہمارے لئے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم (اس کی قیادت میں) اﷲ کی راہ میں جنگ کریں، نبی نے (ان سے) فرمایا: کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر قتال فرض کردیا جائے تو تم قتال ہی نہ کرو، وہ کہنے لگے: ہمیں کیا ہوا ہے کہ ہم اﷲ کی راہ میں جنگ نہ کریں حالانکہ ہمیں اپنے گھروں سے اور اولاد سے جدا کر دیا گیا ہے، سو جب ان پر قتال فرض کردیا گیا تو ان میں سے چند ایک کے سوا سب پھر گئے، اور اﷲ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.