سوره البقرة (2) آیه 247

قرآن، سوره البقرة (2) آیه 247

آیه پسین: سوره البقرة (2) آیه 248
آیه پیشین: سوره البقرة (2) آیه 246

عربی

وَ قالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طالُوتَ مَلِكاً قالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنا وَ نَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَ لَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمالِ قالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفاهُ عَلَيْكُمْ وَ زادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَ الْجِسْمِ وَ اللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشاءُ وَ اللَّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ

بدون حرکات عربی

و قال لهم نبيّهم إنّ اللّه قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنّى يكون له الملك علينا و نحن أحقّ بالملك منه و لم يؤت سعة من المال قال إنّ اللّه اصطفاه عليكم و زاده بسطة في العلم و الجسم و اللّه يؤتي ملكه من يشاء و اللّه واسع عليم

خوانش

Waqala lahum nabiyyuhum inna Allaha qad baAAatha lakum taloota malikan qaloo anna yakoonu lahu almulku AAalayna wanahnu ahaqqu bialmulki minhu walam yu/ta saAAatan mina almali qala inna Allaha istafahu AAalaykum wazadahu bastatan fee alAAilmi waaljismi waAllahu yu/tee mulkahu man yashao waAllahu wasiAAun AAaleemun

آیتی

پيغمبرشان به آنها گفت : خدا طالوت را پادشاه شما کرد گفتند :، چگونه او را بر ما پادشاهي باشد ؟ ما سزاوارتر از او به پادشاهي هستيم و او رادارايي چنداني نداده اند گفت : خدا او را بر شما برگزيده است و به دانش و توان او بيفزوده است ، و خدا پادشاهيش را به هر که خواهد دهد که خدا در برگيرنده و داناست

خرمشاهی

و پيامبرشان به ايشان گفت خداوند طالوت را به فرمانروايى شما برگماشته است; گفتند چگونه او بر ما فرمانروايى كند، حال آنكه ما از او به فرمانروايى سزاوارتريم، و مال و منال چندانى نيز ندارد; گفت خداوند او را بر شما برگزيده است و به او دانايى و توانايى بسيار بخش

کاویانپور

پيامبرشان به آنان گفت: خدا طالوت را براى شما شاه انتخاب كرده است. گفتند: چگونه او بر ما حكومت كند؟ در حالى كه ما براى حكومت و فرماندهى از طالوت شايسته‏تريم و او ثروت زيادى ندارد. پيامبرشان گفت: خدا او را براى شما انتخاب كرده است، و نيروى علمى و جسمى او را وسعت بخشيده است. خدا ملك خود را براى هر كس بخواهد مى‏بخشد. خدا وسعت بخش داناست.

انصاریان

و پیامبرشان به آنان گفت: بی تردید خدا طالوت را برای شما به زمامداری برانگیخت. گفتند: [شگفتا!] چگونه او را بر ما حکومت باشد و حال آنکه ما به فرمانروایی از او سزاوارتریم، و به او وسعت و فراخی مالی داده نشده [پس ما کجا و زمامداری انسانی تهیدست کجا!؟] [پیامبرشان] گفت: خدا او را بر شما برگزیده و وی را در دانش و نیروی جسمی فزونی داده؛ و خدا زمامداریش را به هر کس که بخواهد عطا می کند؛ و خدا بسیار عطا کننده و داناست.

سراج

و گفت به بنى اسرائيل پيامبرشان كه البته خداى تعالى برانگيخت براى شما طالوت را به پادشاهى (بنى اسرائيل) گفتند از كجا سزاوار باشد طالوت را پادشاهى بر ما (چه او از سبط بن يامين است) و حال آنكه ما سزاوارتريم بپادشاهى از او (زيرا ما از سبط يهودائيم) و داده نشده به طالوت گشايشى از مال (تا تجهيز لشكر كند) گفت پيامبرشان البته خدا برگزيد طالوت را بر شما و افزونى داد او را گشادگى و بسيارى در دانش (بامور سياست و تدبير كشور) و نيروى جسمانى و خدا مى‏دهد پادشاهيش را بهر كس كه بخواهد (بر طبق مصلحت) و خدا با وسعت (بى‏نياز) و داناست

فولادوند

و پيامبرشان به آنان گفت: «در حقيقت، خداوند، طالوت را بر شما به پادشاهى گماشته است.» گفتند: «چگونه او را بر ما پادشاهى باشد با آنكه ما به پادشاهى از وى سزاوارتريم و به او از حيث مال، گشايشى داده نشده است؟» پيامبرشان گفت: «در حقيقت، خدا او را بر شما برترى داده، و او را در دانش و [نيروى‏] بدنى بر شما برترى بخشيده است، و خداوند پادشاهى خود را به هر كس كه بخواهد مى‏دهد، و خدا گشايشگر داناست.»

پورجوادی

پيامبرشان به آنها گفت: «خداوند طالوت را براى زمامدارى شما برانگيخته است.» گفتند: «چطور او بر ما حكومت داشته باشد و حال اين كه ما از او به زمامدارى شايسته‏تريم و ثروت چندانى هم ندارد.» گفت: «خداوند او را بر شما برگزيده و به دانش و توان او بيفزوده است.» خداوند ملك خويش را به هر كس بخواهد مى‏بخشد، خداوند گشايشگرى داناست.

حلبی

و پيامبرشان [اشموئيل‏] آنان را گفت: خدا طالوت را براى شما چون پادشاهى بفرستاد. و آنها گفتند: چگونه او بر ما پادشاه باشد در حالى كه ما به شاهى از او سزاوارتريم [كه‏] به او وسعتى در مال داده نشده. گفت: بى‏گمان خدا او را بر شما برگزيده است و در نيروى دانش و تن، او را افزونى بسيار داده است و خدا پادشاهى خود را به هر كسى بخواهد مى‏دهد. و خدا گشايش دهنده داناست.

اشرفی

و گفت مرايشان را پيغمبرشان بدرستيكه خدا بتحقيق برانگيخت از براى شما طالوت را پادشاه گفتند از كجا باشد مر او را پادشاهى بر ما و ما سزاوارتريم بپادشاهى از او و داده نشده است فراخى را از مال گفت بدرستيكه خدا برگزيده او را بر شما و افزودش زيادتى در دانش و هيكل و خدا مى‏دهد ملكش را بهر كه خواهد و خدا گشايشمند داناست

خوشابر مسعود انصاري

و پيامبرشان به آنان گفت: بى شك خدا طالوت را [به عنوان‏] پادشاه براى شما بر گماشته است. گفتند: چگونه او [حق‏] پادشاهى بر ما دارد حال آنكه ما به فرمانروايى از او سزاوارتريم و از مال [دنيا نيز] بهره چندانى به او داده نشده است. گفت: به راستى خداوند او را بر شما برگزيده است و به او در دانش و [نيروى‏] بدن افزون داده است. و خداوند فرمانروايى‏اش را به هر كس كه بخواهد، مى‏دهد و خدا گشايشگر داناست

مکارم

و پیامبرشان به آنها گفت: «خداوند (*طالوت*) را برای زمامداری شما مبعوث (و انتخاب) کرده است.» گفتند: «چگونه او بر ما حکومت کند، با اینکه ما از او شایسته‌تریم، و او ثروت زیادی ندارد؟!» گفت: «خدا او را بر شما برگزیده، و او را در علم و (قدرت) جسم، وسعت بخشیده است. خداوند، ملکش را به هر کس بخواهد، می‌بخشد؛ و احسان خداوند، وسیع است؛ و (از لیاقت افراد برای منصب‌ها) آگاه است.»

مجتبوی

و پيامبرشان به آنها گفت: خداوند طالوت را به پادشاهى شما برانگيخت. گفتند: چگونه او را بر ما پادشاهى باشد و ما به پادشاهى از وى سزاوارتريم و او را گشايشى از مال نداده‏اند. گفت: خدا او را بر شما برگزيده است و در دانش و تن فزونى و فراخى داده است، و خداوند پادشاهى خود را به هر كه خواهد دهد و خدا فراخى‏بخش و داناست.

مصباح زاده

و گفت مر ايشان را پيغمبرشان بدرستى كه خدا بتحقيق برانگيخت از براى شما طالوت را پادشاه گفتند از كجا باشد مر او را پادشاهى بر ما و ما سزاوارتريم بپادشاهى از او و داده نشده است فراخى را از مال گفت بدرستى كه خدا برگزيده او را بر شما و افزودش زيادتى در دانش و هيكل و خدا ميدهد ملكش را بهر كه خواهد و خدا گشايشمند داناست

معزی

و گفت بديشان پيغمبرشان همانا خدا برانگيخت براى شما طالوت را پادشاهى گفتند چگونه وى را بر ما فرمانروائى باشد و ما سزاوارتريم از او به پادشاهى و داده نشده است گشايشى در مال گفت همانا خدا برگزيدش بر شما و بيفزودش عظمتى در دانش و پيكر و خدا دهد پادشاهيش را به هر كه خواهد و خدا است گشايشمند دانا

قمشه ای

پیغمبرشان به آنها گفت: خداوند طالوت را به پادشاهی شما برانگیخت. گفتند که از کجا او را بر ما بزرگی و شاهی رواست در صورتی که ما به پادشاهی شایسته‌تر از اوییم و او را مال فراوان نیست. رسول گفت: خداوند او را برگزیده و در دانش و توانایی و قوت جسم فزونی بخشیده، و خدا ملک خود را به هر که خواهد بخشد، که خدا به حقیقت توانگر و داناست.

رشاد خليفه

پيامبرشان به آنها گفت: خدا طالوت را به پادشاهى شما تعيين كرده است. آنها گفتند: او چگونه مي تواند بر ما پادشاهى كند، در حالى كه ما براى پادشاهى شايسته تريم؛ او حتى ثروتى هم ندارد؟ او گفت: خدا او را بر شما برگزيده است و با دانش فراوان و قدرت جسمانى او را مورد رحمت قرار داده است. خدا پادشاهى خويش را به هر كه بخواهد، عطا مي نمايد. خداست سخاوتمند، داناى مطلق.

Literal

And their prophet said to them: «That God had sent for you Saul/Taloot (as a) king». They said: «How is the ownership/kingdom to him over us and we are more worthy/deserving with the ownership/kingdom than him, and he was not given wealth/abundance from the property/wealth ?» He said: «That God chose/purified him over you, and increased him (in) expansion/wealth in the knowledge, and the body, and God gives His ownership/possession , (to) whom He wills/wants, and God (is) rich/spread, knowledgeable.»

Al-Hilali Khan

And their Prophet (Samuel ) said to them, «Indeed Allah has appointed Taloot (Saul) as a king over you.» They said, «How can he be a king over us when we are better fitted than him for the kingdom, and he has not been given enough wealth.» He said: «Verily, Allah has chosen him above you and has increased him abundantly in knowledge and stature. And Allah grants His Kingdom to whom He wills. And Allah is All-Sufficient for His creatures needs, All-Knower.»

Arthur John Arberry

Then their Prophet said to them, ‹Verily God has raised up Saul for you as king.› They said, ‹How should he be king over us who have better right than he to kingship, seeing he has not been given amplitude of wealth?› He said, ‹God has chosen him over you, and has increased him broadly in knowledge and body. God gives the kingship to whom He will; and God is All-embracing, All-knowing.›

Asad

And their prophet said unto those elders: «Behold, now God has raised up Saul to be your king.» They said: «How can he have dominion over us when we have a better claim to dominion than he, and he has not [even] been endowed with abundant wealth?» [The prophet] replied: «Behold, God has exalted him above you, and endowed him abundantly with knowledge and bodily perfection. And God bestows His dominion upon whom He wills: for God is infinite, all-knowing.»

Dr. Salomo Keyzer

En hun profeet zeide tot hen: Waarlijk, God heeft Talut als koning over u gesteld; toen zeiden zij: Hoe zal hij over ons regeeren, daar wij den schepter meer waardig zijn dan hij; daarbij bezit hij geene rijkdommen? De profeet zeide: God heeft hem voor u gekozen; hij heeft hem uitgerust met voordeelen van geest en lichaam. God geeft de regeering wien hij wil: God is goed en wijs.

Free Minds

And their prophet said to them: "God has sent Saul to you as a king." They said: "How can he have the kingship when we are more deserving than him, and he has not been given an abundance of wealth?" He said: "God has chosen him over you and increased him in knowledge and stature." God grants His sovereignty to whom He chooses; and God is Encompassing, Knowledgeable.

Hamza Roberto Piccardo

E disse il loro profeta: «Ecco che Allah vi ha dato per re Saul». Dissero: «Come potrà regnare su di noi? Noi abbiamo più diritto di lui a regnare, e a lui non sono state concesse ricchezze!». Disse: «In verità Allah lo ha scelto tra voi e lo ha dotato di scienza e di prestanza». Allah dà il regno a chi vuole, Egli è immenso, sapiente.

Hilali Khan

And their Prophet (Samuel ) said to them, "Indeed Allah has appointed Taloot (Saul) as a king over you." They said, "How can he be a king over us when we are better fitted than him for the kingdom, and he has not been given enough wealth." He said: "Verily, Allah has chosen him above you and has increased him abundantly in knowledge and stature. And Allah grants His Kingdom to whom He wills. And Allah is All-Sufficient for His creatures needs, All-Knower."

Kuliev E.

Их пророк сказал им: «Аллах назначил вам царем Талута (Саула)». Они сказали: «Как он может стать нашим царем, если мы более достойны править, чем он, и он лишен достатка в имуществе?» Он сказал: «Аллах предпочел его вам и щедро одарил его знаниями и статью. Аллах дарует Свое царство, кому пожелает. Аллах – Объемлющий, Знающий».

M.-N.O. Osmanov

Их пророк сказал им: «Воистину, Аллах послал вам Талута царем». Они ответили: «Как может он властвовать над нами, если мы более достойны владычества, чем он, и он не богаче нас имуществом?» Он ответил: «Воистину, Аллах предназначил его вам, одарив его в изобилии знанием и силой телесной. Аллах дарует власть, кому пожелает». Аллах – объемлющий, знающий.

Mohammad Habib Shakir

And their prophet said to them: Surely Allah has raised Talut to be a king over you. They said: How can he hold kingship over us while we have a greater right to kingship than he, and he has not been granted an abundance of wealth? He said: Surely Allah has chosen him in preference to you, and He has increased him abundantly in knowledge and physique, and Allah grants His kingdom to whom He pleases, and Allah is Amplegiving, Knowing.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Their Prophet said unto them: Lo! Allah hath raised up Saul to be a king for you. They said: How can he have kingdom over us when we are more deserving of the kingdom than he is, since he hath not been given wealth enough? He said: Lo! Allah hath chosen him above you, and hath increased him abundantly in wisdom and stature. Allah bestoweth His Sovereignty on whom He will. Allah is All-Embracing, All-Knowing.

Palmer

Then their prophet said to them, ‹Verily, God has raised up for you Talut as a king;› they said, ‹How can the kingdom be his over us; we have more right to the kingdom than he, for he has not an amplitude of wealth?› He said, ‹Verily, God has chosen him over you, and has provided him with an extent of knowledge and of form. God gives the kingdom unto whom He will; God comprehends and knows.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Peygamberleri onlara dedi ki: «Allah, Tâlût’u size kral gönderdi.» Şöyle konuştular: «O bizim üzerimizde nasıl saltanat kurabilir? Yönetimde biz ondan daha çok hak sahibiyiz. Ona bir mal genişliği de verilmemiştir.» Peygamber dedi ki: «Allah onu seçip size üst olarak gönderdi. Onu bilgi ve beden gücü yönünden üstün kıldı.» Allah, mülkünü dilediğine verir. Allah, mülkü genişletendir, her şeyi bilendir.

Qaribullah

Their Prophet said to them: ‹Allah has raised Saul to be your king. ‹ But they replied: ‹Should he be given the kingship over us, when we are more deserving of it than he and he has not been given abundant wealth? ‹ He said: ‹Allah has chosen him over you and increased him with amplitude in knowledge and body. Allah gives His kingship to whom He will. Allah is the Embracer, the Knower. ‹

QXP

Their Prophet said, «Allah has appointed Talut (Saul) as your king.» They objected, «How can he have kingship over us when we are more worthy of kingship than he; he is not even rich?» The Prophet said, «Allah has chosen him over you, and has blessed him with wisdom and stature. Allah bestows His kingship according to His Laws. He is Infinite, Knowing.»

Reshad Khalifa

Their prophet said to them, «GOD has appointed Taloot (Saul) to be your king.» They said, «How can he have kingship over us when we are more worthy of kingship than he; he is not even rich?» He said, «GOD has chosen him over you, and has blessed him with an abundance in knowledge and in body.» GOD grants His kingship to whomever He wills. GOD is Bounteous, Omniscient.

Rodwell

And their prophet said to them, «Now hath God set (Talout) Saul king over you.» They said, «How shall he reign over us, when we are more worthy of the kingdom than he, and of wealth he hath no abundance?» He said, «Verily God hath chosen him to be over you, and hath given him increase in knowledge and stature; God giveth his kingdom to whom he pleaseth; and God is Liberal, Knowing!»

Sale

And their prophet said unto them, verily God hath set Jalut, king over you: They answered, how shall he reign over us, seeing we are more worthy of the kingdom than he, neither is he possessed of great riches? Samual said, verily God hath chosen him before you, and hath caused him to increase in knowledge and stature, for God giveth his kingdom unto whom he pleaseth; God is bounteous and wise.

Sher Ali

And their Prophet said to them, `ALLAH has appointed for you Talut as king.› They said, `How can he have sovereignty over us while we are better entitled to sovereignty than he, and he is not given abundance of wealth ?› He said, `Surely, ALLAH has chosen him above you and has bestowed upon him abundant increase in knowledge and in strength of body. And ALLAH gives sovereignty to whom HE pleases. And ALLAH is Bountiful, All-Knowing.

Unknown German

Und ihr Prophet sprach zu ihnen: «Allah hat den Tálät zum König über euch gesetzt.» Sie sprachen: «Wie kann er Herrschaft über uns halten, obwohl wir der Herrschaft würdiger sind als er und ihm nicht Fülle des Reichtums beschieden ist?» Er sprach: «Wahrlich, Allah hat ihn erwählt über euch und hat ihn gemehrt an Wissen und im Fleische.» Allah verleiht Sein Reich, wem Er will, und Allah ist huldreich, allwissend.

V. Porokhova

И их пророк сказал им: ■ «Аллах послал Талута царствовать над вами». ■ Они ответили: ■ «Как может он над нами править, ■ Когда достойнее мы сами этой власти? ■ К тому ж не одарен он ни богатством, ни умом». ■ Но он сказал: «Избрал Господь его над вами ■ И щедро одарил и мудростью, и удалью мужскою». ■ Поистине, Аллах дарует царство ■ Тому, кого сочтет Себе угодным. ■ (Своею милостью) объемлет всех Он и ведает над всем и вся!

Yakub Ibn Nugman

Пәйгамбәрләре әйтте: «Аллаһ сезгә Талутны патша кылды». Алар пәйгамбәргә әйттеләр: «Кайда инде ул Талутка безнең өстән патша булу, патша булу өчен без хаклырак, чөнки Талутка малдан байлык бирелмәгән». (Ләкин Талут ярлы булса да гакыллы, галим һәм көчле иде). Пәйгамбәрләре әйтте: «Аллаһ сезгә Талутны патшалыкка ихтыяр кылды, дәхи аны белемдә һәм көчтә сездән артык кылды. Патша булу өчен бай булу шарт түгел, бәлки гакыллы, галим булу шарт». Аллаһ үзенең байлыгын теләгән бәндәсенә бирер, Аллаһ киңлек һәм белем иясе.

جالندہری

اور پیغمبر نے ان سے (یہ بھی) کہا کہ خدا نے تم پر طالوت کو بادشاہ مقرر فرمایا ہے۔ وہ بولے کہ اسے ہم پر بادشاہی کا حق کیونکر ہوسکتا ہےبادشاہی کے مستحق تو ہم ہیں اور اس کے پاس تو بہت سی دولت بھی نہیں۔ پیغمبر نے کہا کہ خدا نےاس کو تم پر فضیلت دی ہے اور (بادشاہی کے لئے) منتخب فرمایا ہے اس نے اسے علم بھی بہت سا بخشا ہے اور تن و توش بھی (بڑا عطا کیا ہے) اور خدا (کو اختیار ہے) جسے چاہے بادشاہی بخشے۔ وہ بڑا کشائش والا اور دانا ہے

طاہرالقادری

اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا: بیشک اﷲ نے تمہارے لئے طالوت کو بادشاہ مقرّر فرمایا ہے، تو کہنے لگے کہ اسے ہم پر حکمرانی کیسے مل گئی حالانکہ ہم اس سے حکومت (کرنے) کے زیادہ حق دار ہیں اسے تو دولت کی فراوانی بھی نہیں دی گئی، (نبی نے) فرمایا: بیشک اﷲ نے اسے تم پر منتخب کر لیا ہے اور اسے علم اور جسم میں زیادہ کشادگی عطا فرما دی ہے، اور اﷲ اپنی سلطنت (کی امانت) جسے چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے، اور اﷲ بڑی وسعت والا خوب جاننے والا ہے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.