سوره البقرة (2) آیه 254

قرآن، سوره البقرة (2) آیه 254

آیه پسین: سوره البقرة (2) آیه 255
آیه پیشین: سوره البقرة (2) آیه 253

عربی

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْناكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لا بَيْعٌ فِيهِ وَ لا خُلَّةٌ وَ لا شَفاعَةٌ وَ الْكافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ

بدون حرکات عربی

يا أيّها الّذين آمنوا أنفقوا ممّا رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه و لا خلّة و لا شفاعة و الكافرون هم الظّالمون

خوانش

Ya ayyuha allatheena amanoo anfiqoo mimma razaqnakum min qabli an ya/tiya yawmun la bayAAun feehi wala khullatun wala shafaAAatun waalkafiroona humu alththalimoona

آیتی

اي کساني که ايمان آورده ايد ، پيش از آنکه آن روز فرا رسد ، که نه درآن خريد و فروشي باشد و نه دوستي و شفاعتي ، از آنچه به شما روزي داده ايم انفاق کنيد و کافران خود ستمکارانند

خرمشاهی

اى مؤمنان، پيش از آنكه روزى فرا رسد كه در آن نه خريد و فروشى هست و نه دوستى و شفاعتى، از آنچه روزيتان كرده ايم، انفاق كنيد و [بدانيد كه] كافران همان ستمگرانند.

کاویانپور

اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، از آنچه به شما روزى داده‏ايم، بخشش كنيد پيش از آنكه روزى فرا رسد كه نه داد و ستدى در آن روز وجود دارد و نه دوستى و رفاقتى و نه شفاعتى و كافران همواره ستمكارند.

انصاریان

ای اهل ایمان! از آنچه به شما روزی کرده ایم انفاق کنید، پیش از آنکه روزی بیاید که در آن نه داد و ستدی است و نه دوستی و نه شفاعتی؛ و تنها کافران ستمکارند.

سراج

اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد انفاق كنيد از آن چيزى كه روزى داده‏ايم شما را پيش از آنكه بيايد روزى كه نه داد و ستدى در آنست و نه دوستى و نه شفاعتى (مگر براى كسى كه خدا اذنش دهد) و تنها كافران ستمكارند

فولادوند

اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، از آنچه به شما روزى داده‏ايم انفاق كنيد، پيش از آنكه روزى فرا رسد كه در آن نه داد و ستدى است و نه دوستى و نه شفاعتى. و كافران خود ستمكارانند.

پورجوادی

اى مؤمنان از آنچه به شما روزى داده‏ايم انفاق كنيد، پيش از آن كه روزى فرا رسد كه نه خريد و فروشى در آن است و نه دوستى و نه شفاعت، و كافران ستمكارند.

حلبی

اى كسانى كه ايمان آورديد انفاق كنيد از آنچه به شما روزى داديم، پيش از آنكه آن روز فرا رسد كه در آن خريد و فروخت و دوستى و پايندانى نباشد و كافران همان ستمكارانند.

اشرفی

اى آن كسانيكه ايمان آورديد انفاق كنيد از آنچه روزى داديمتان پيش از آن كه بيايد روزى كه نباشد بيعى در آن و نه دوستى و نه درخواستى و كافران ايشانند ستمكاران

خوشابر مسعود انصاري

اى مؤمنان، از آنچه به شما روزى داده‏ايم، پيش از آنكه روزى فرا رسد كه خريد و فروش و دوستى و شفاعتى در آن [روز] نيست، انفاق كنيد. و كافرانند كه ستمكارند

مکارم

ای کسانی که ایمان آورده‌اید! از آنچه به شما روزی داده‌ایم، انفاق کنید! پیش از آنکه روزی فرا رسد که در آن، نه خرید و فروش است (تا بتوانید سعادت و نجات از کیفر را برای خود خریداری کنید)، و نه دوستی (و رفاقتهای مادی سودی دارد)، و نه شفاعت؛ (زیرا شما شایسته شفاعت نخواهید بود.) و کافران، خود ستمگرند؛ (هم به خودشان ستم می‌کنند، هم به دیگران).

مجتبوی

اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، از آنچه شما را روزى كرده‏ايم انفاق كنيد پيش از آنكه روزى بيايد كه در آن نه داد و ستدى باشد و نه دوستى و نه شفاعتى و كافران همان ستمكارانند.

مصباح زاده

اى آن كسانى كه ايمان آورديد انفاق كنيد از آنچه روزى داديمتان پيش از آن كه بيايد روزى كه نباشد بيعى در آن و نه دوستى و نه درخواستى و كافران ايشانند ستمكاران

معزی

اى آنان كه ايمان آورديد انفاق كنيد از آنچه شما را روزى داديم پيش از آنكه بيايد روزى كه نيست در آن سوداگرى و نه دوستى و نه شفاعتى و كافرانند ستمگران

قمشه ای

ای اهل ایمان، از آنچه روزی شما کردیم انفاق کنید پیش از آنکه بیاید روزی که نه کسی (برای آسایش خود) چیزی تواند خرید و نه دوستی و شفاعتی به کار آید، و کافران (دریابند که) خود ستمکار بوده‌اند.

رشاد خليفه

اي کساني که ايمان آورده ايد، از آنچه به شما روزي داده ايم انفاق کنيد، پيش از آنکه روزي فرا رسد که در آن نه معامله اي در کار است، نه ارفاقي به سبب خويشاوندى و نه هيچ گونه شفاعتي. کافران بى عدالتى مى كنند.

Literal

You, you those who believed, spend from what We provided for you from before that a day comes, (there is) no selling/trading in it and nor faithful/close friendship , and nor mediation, and the disbelievers, they are the unjust/oppressive.

Al-Hilali Khan

O you who believe! Spend of that with which We have provided for you, before a Day comes when there will be no bargaining, nor friendship, nor intercession. And it is the disbelievers who are the Zalimoon (wrong-doers, etc.).

Arthur John Arberry

O believers, expend of that wherewith We have provided you, before there comes a day wherein shall be neither traffick, nor friendship, nor intercession; and the unbelievers — they are the evildoers.

Asad

O YOU who have attained to faith! Spend [in Our way] out of what We have granted you as sustenance ere there come a Day when there will be no bargaining, and no friendship, and no intercession. And they who deny the truth -it is they who are evildoers!

Dr. Salomo Keyzer

O geloovigen! geeft aalmoezen van hetgeen wij u schonken, tot de dag komt, waarop noch onderhandeling, noch vriendschap, noch bemiddeling zal zijn. Goddeloozen zijn de ongeloovigen.

Free Minds

O you who believe, spend from what We have provided for you before a Day will come when there is no trade, nor friendship, nor intercession; and the disbelievers are the wicked.

Hamza Roberto Piccardo

O voi che credete, elargite di quello che vi abbiamo concesso, prima che venga il Giorno in cui non ci saranno più commerci, amicizie e intercessioni. I negatori sono coloro che prevaricano.

Hilali Khan

O you who believe! Spend of that with which We have provided for you, before a Day comes when there will be no bargaining, nor friendship, nor intercession. And it is the disbelievers who are the Zalimoon (wrong-doers, etc.).

Kuliev E.

О те, которые уверовали! Делайте пожертвования из того, чем Мы наделили вас, до наступления дня, когда не будет ни торговли, ни дружбы, ни заступничества. А неверующие являются беззаконниками.

M.-N.O. Osmanov

О вы, которые уверовали! Тратьте то, что Я даровал вам в удел, прежде чем наступит [Судный] день, когда бессильны и торговля, и дружба, и заступничество [за кого бы то ни было]. А неверные – нечестивцы.

Mohammad Habib Shakir

O you who believe! spend out of what We have given you before the day comes in which there is no bargaining, neither any friendship nor intercession, and the unbelievers– they are the unjust.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

O ye who believe! spend of that wherewith We have provided you ere a day come when there will be no trafficking, nor friendship, nor intercession. The disbelievers, they are the wrong-doers.

Palmer

O ye who believe! expend in alms of what we have bestowed upon you, before the day comes in which is no barter, and no friendship, and no intercession; and the misbelievers, they are the unjust.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Ey iman edenler! Alış-verişin, dostluğun, şefaatin olmadığı o gün gelmeden önce size verdiğimiz rızıktan infak edip dağıtın. Küfre sapanlar zalimlerin ta kendileridir.

Qaribullah

Believers, spend of what We have given you before that Day arrives when there shall be neither trade, nor friendship, nor intercession. It is the unbelievers who are the harmdoers.

QXP

O You who have chosen to be graced with belief! Spend of Our Provision on fellow human beings, and for the betterment of the society. Do that before the day comes when no bargaining, friendship or intercession shall be of any avail. Those who reject such sensible admonition, do grave injustice to themselves.

Reshad Khalifa

O you who believe, you shall give to charity from the provisions we have given to you, before a day comes where there is no trade, no nepotism, and no intercession. The disbelievers are the unjust.

Rodwell

O Believers! give alms of that with which we have supplied you, before the day cometh when there shall be no trafficking, nor friendship, nor intercession. And the infidels are the wrong-doers.

Sale

O true believers, give alms of that which we have bestowed on you, before the day cometh wherein there shall be no merchandizing, nor friendship, nor intercession. The infidels are unjust doers.

Sher Ali

O ye who believe ! spend out of what WE have bestowed on you before the day comes wherein there shall be no buying and selling, nor friendship, nor intercession, and it is those who disbelieve that do wrong to themselves.

Unknown German

O die ihr glaubt, spendet von dem, was Wir euch gegeben haben, ehe der Tag kommt, an dem kein Handel gilt, noch Freundschaft noch Fürbitte; die Widerspenstigen aber schaden sich.

V. Porokhova

О вы, кто верует! ■ Расходуйте из благ, что Мы вам даровали, ■ Пока не наступил тот День, ■ Когда не будут (приняты в защиту) ■ И ни оплата торгом (за грехи), ■ Ни дружба, ни заступничество (верных), – ■ Неверные, поистине, дурные люди.

Yakub Ibn Nugman

Ий мөэминнәр! Мин сезгә биргән байлыктан Аллаһ юлына һәм мохтаҗларга садака бирегез, кыямәт көне килмәс борын, ул көндә үзегезне ут газабыннан сатып алу сәүдәсе булмас һәм ул көндә дуслык һәм шәфәгать итү эшләре булмас, зәкәтне бирмичә кәфер булган кешеләр залимнәрдер.

جالندہری

اے ایمان والو جو (مال) ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے اس دن کے آنے سے پہلے پہلے خرچ کرلو جس میں نہ (اعمال کا) سودا ہو اور نہ دوستی اور سفارش ہو سکے اور کفر کرنے والے لوگ ظالم ہیں

طاہرالقادری

اے ایمان والو! جو کچھ ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے (اﷲ کی راہ میں) خرچ کرو قبل اس کے کہ وہ دن آجائے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور (کافروں کے لئے) نہ کوئی دوستی (کار آمد) ہوگی اور نہ (کوئی) سفارش، اور یہ کفار ہی ظالم ہیں،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.