سوره البقرة (2) آیه 258

قرآن، سوره البقرة (2) آیه 258

آیه پسین: سوره البقرة (2) آیه 259
آیه پیشین: سوره البقرة (2) آیه 257

عربی

أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْراهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قالَ إِبْراهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَ يُمِيتُ قالَ أَنَا أُحْيِي وَ أُمِيتُ قالَ إِبْراهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِها مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَ اللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

بدون حرکات عربی

أ لم تر إلى الّذي حاجّ إبراهيم في ربّه أن آتاه اللّه الملك إذ قال إبراهيم ربّي الّذي يحيي و يميت قال أنا أحيي و أميت قال إبراهيم فإنّ اللّه يأتي بالشّمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الّذي كفر و اللّه لا يهدي القوم الظّالمين

خوانش

Alam tara ila allathee hajja ibraheema fee rabbihi an atahu Allahu almulka ith qala ibraheemu rabbiya allathee yuhyee wayumeetu qala ana ohyee waomeetu qala ibraheemu fa-inna Allaha ya/tee bialshshamsi mina almashriqi fa/ti biha mina almaghribi fabuhita allathee kafara waAllahu la yahdee alqawma alththalimeena

آیتی

آن کسي را که خدا به او پادشاهي ارزاني کرده بود نديدي که با ابراهيم ، درباره پروردگارش محاجه مي کرد ؟ آنگاه که ابراهيم گفت : پروردگار من زنده مي کند و مي ميراند او گفت : من نيز زنده مي کنم و مي ميرانم ابراهيم گفت : خدا خورشيد را از مشرق بر مي آورد تو آن را از مغرب برآور آن کافر حيران شد زيرا خدا ستمکاران را هدايت نمي کند

خرمشاهی

آيا [داستان] كسى را كه از [سرمستى] آنكه خداوند به او ملك و مكنت بخشيده بود، با ابراهيم در باره پروردگارش محاجه مى كرد ندانسته اى؟ چون ابراهيم گفت پروردگار من كسى است كه زندگى مى بخشد و مى ميراند، او [نمرود] گفت من [نيز ]زندگى مى بخشم و مى ميرانم; ابراهيم

کاویانپور

نديدى آن كسى را كه خدا به او فرمانروايى داده بود و او با ابراهيم درباره پروردگارش بحث و مجادله ميكرد. هنگامى كه ابراهيم گفت: پروردگار من آن خدايى است كه زنده مى‏كند و مى‏ميراند. او گفت: منهم مى‏توانم زنده كنم و بميرانم (سپس دستور داد دو نفر زندانى آوردند، يكى را بخشيد و ديگرى را بقتل رساند) ابراهيم گفت: پروردگار من خورشيد را از مشرق مى‏آورد، تو آن را از مغرب بياور. آن كافر مبهوت بماند و خدا ستمكاران را هرگز هدايت نمى‏كند.

انصاریان

آیا [با دیده عبرت] ننگریستی به کسی که چون خدا او را پادشاهی داده بود [از روی کبر و غرور] با ابراهیم درباره پروردگارش به می ادله و ستیز و گفتگوی بی منطق پرداخت؟! هنگامی که ابراهیم گفت: پروردگارم کسی است که زنده می کند و می میراند [او] گفت: من هم زنده می کنم و می میرانم. [و برای مشتبه کردن کار بر مردم، دستور داد دو زندانی محکوم را حاضر کردند، یکی را آزاد و دیگری را کشت.] ابراهیم [برای بستن راه مغالطه و تزویر به روی دشمن] گفت: مسلماً خدا خورشید را از مشرق بیرون می آورد، تو آن را از مغرب برآور! پس آنکه کافر شده بود، متحیر و مبهوت شد. و خدا گروه ستم گر را [به خاطر تجاوز، ستم، پافشاری بر عناد و لجاجشان] هدایت نمی کند.

سراج

آيا ننگريستى بسوى آن كسى (نمرود) كه محاجه مى‏كرد با ابراهيم در باره (وحدانيت) پروردگارش براى آنكه داده بود نمرود را خدا پادشاهى هنگامى گفت ابراهيم پروردگار من آن كس است كه زنده مى‏كند (از عدم بوجود مى‏آورد) و مى‏ميراند نمرود گفت منم كه زنده مى‏كنم و مى‏ميرانم گفت ابراهيم (از پس آنكه ديد نمرود مغالطه مى‏كند) البته خدا مى‏آورد آفتاب را از خاور پس تو بياور آنرا از باختر پس مبهوت شد (عقلش متحير ماند كه چه بگويد) آن كس كه كفر ورزيد و خدا راهنمائى نمى‏كند گروه ستمكاران را

فولادوند

آيا از [حال‏] آن كس كه چون خدا به او پادشاهى داده بود [و بدان مى‏نازيد، و] در باره پروردگار خود با ابراهيم محاجّه [مى‏]كرد، خبر نيافتى؟ آنكاه كه ابراهيم گفت: «پروردگار من همان كسى است كه زنده مى‏كند و مى‏ميراند.» گفت: «من [هم‏] زنده مى‏كنم و [هم‏] مى‏ميرانم.» ابراهيم گفت: «خدا[ى من‏] خورشيد را از خاور برمى‏آورد، تو آن را از باختر برآور.» پس آن كس كه كفر ورزيده بود مبهوت ماند. و خداوند قوم ستمكار را هدايت نمى‏كند.

پورجوادی

آيا كسى را كه خدا به او فرمانروايى داده بود نديدى كه با ابراهيم درباره پروردگارش محاجه مى‏كرد؟ آن گاه كه ابراهيم گفت: «پروردگار من است كه زنده مى‏كند و مى‏ميراند.» او گفت: «من نيز زنده مى‏كنم و مى‏ميرانم.» ابراهيم گفت: «خداوند خورشيد را از مشرق برمى‏آورد تو از مغرب برآر.» مرد كافر مبهوت ماند. خداوند ستمگران را هدايت نمى‏كند.

حلبی

آيا نديدى آن كس را كه با ابراهيم درباره پروردگارش محاجّه كرد، [به غرور] آنكه خدا به وى پادشاهى داده بود؟ آن دم كه ابراهيم گفت: پروردگار من همان است كه زنده مى‏كند و مى‏ميراند گفت: من زنده مى‏كنم و مى‏ميرانم. ابراهيم گفت: خداوند خورشيد را از مشرق بر مى‏آورد، تو آن را از مغرب بر آر. پس آن كس كه ناباور بود مبهوت ماند و خدا گروه ستمكاران را هدايت نكند.

اشرفی

آيا ننگريستى به آنكه حجت گرفت ابراهيم را در حق پروردگارش كه داد او را خدا پادشاهى چون گفت ابراهيم پروردگار من آنستكه زنده ميكند و مى‏ميراند گفت من زنده ميكنم و ميميرانم گفت ابراهيم پس بدرستيكه خدا مى‏آورد آفتاب را از مشرق پس بياورش از مغرب پس سرگشته ماند آنكه كافر شد و خدا راه ننمايد گروه ستمكاران را

خوشابر مسعود انصاري

آيا نينديشيده‏اى به [حال‏] كسى كه با ابراهيم درباره پروردگارش، [از غرور] آنكه خدا به او فرمانروايى داد، مخاصمه كرد؟ آن گاه كه ابراهيم گفت: پروردگار من كسى است كه زنده مى‏كند و مى‏ميراند، گفت: من [نيز] زنده مى‏كنم و مى‏ميرانم. ابراهيم گفت: به راستى خدا آفتاب را از مشرق [بر] مى‏آورد، پس [اگر راست مى‏گويى‏] تو آن را از مغرب [بر] آور. در نتيجه كسى كه كفر ورزيده بود، مبهوت شد و خداوند گروه ستمكاران را هدايت نمى‏كند

مکارم

آیا ندیدی (و آگاهی نداری از) کسی [= نمرود] که با ابراهیم در باره پروردگارش محاجه و گفتگو کرد؟ زیرا خداوند به او حکومت داده بود؛ (و بر اثر کمی ظرفیت، از باده غرور سرمست شده بود؛) هنگامی که ابراهیم گفت: «خدای من آن کسی است که زنده می‌کند و می‌میراند.» او گفت: «من نیز زنده می‌کنم و می‌میرانم!» (و برای اثبات این کار و مشتبه‌ساختن بر مردم دستور داد دو زندانی را حاضر کردند، فرمان آزادی یکی و قتل دیگری را داد) ابراهیم گفت: «خداوند، خورشید را از افق مشرق می‌آورد؛ (اگر راست می‌گویی که حاکم بر جهان هستی تویی،) خورشید را از مغرب بیاور!» (در اینجا) آن مرد کافر، مبهوت و وامانده شد. و خداوند، قوم ستمگر را هدایت نمی‌کند.

مجتبوی

آيا ننگريستى به آن كس كه با ابراهيم در باره [هستى‏] پروردگارش گفت و گو و ستيزه مى‏كرد از آن رو كه خدا به او پادشاهى داده بود آنگاه كه ابراهيم گفت: پروردگار من آن است كه زنده مى‏كند و مى‏ميراند، او گفت: من هم زنده مى‏كنم و مى‏ميرانم. ابراهيم گفت: همانا خدا آفتاب را از سوى خاور برآرد تو آن را از سوى باختر برآر. پس آن كه كافر شده بود فروماند و سرگشته شد و خدا مردم ستمكار را راه ننمايد.

مصباح زاده

آيا ننگريستى به آنكه حجت گرفت ابراهيم را در حق پروردگارش كه داد او را خدا پادشاهى چون گفت ابراهيم پروردگار من آنستكه زنده ميكند و مى‏ميراند گفت من زنده ميكنم و ميميرانم گفت ابراهيم پس بدرستى كه خدا مياورد آفتاب را از مشرق پس بياورش از مغرب پس سرگشته ماند آنكه كافر شد و خدا راه ننمايد گروه ستمكاران را

معزی

آيا نديدى آن را كه ستيزه كرد با ابراهيم درباره پروردگارش زيرا كه خدا داده بودش پادشاهى را هنگامى كه گفت ابراهيم پروردگار من آن است كه زنده كند و بميراند گفت من زنده كنم و بميرانم ابراهيم گفت همانا خدا بياورد خورشيد را از خاور پس بيارش از باختر پس سراسيمه شد آنكه كفر ورزيد و خدا هدايت نكند گروه ستمگران را

قمشه ای

آیا ندیدی که پادشاه زمان ابراهیم (علیه السّلام) به دلیل حکومتی که خدا به او داده بود درباره (یکتایی) خدا با ابراهیم به جدل برخاست؟چون ابراهیم گفت: خدای من آن است که زنده گرداند و بمیراند، او گفت: من نیز زنده می‌کنم و می‌میرانم. ابراهیم گفت که خداوند خورشید را از طرف مشرق برآورد، تو اگر توانی از مغرب بیرون آر؛ آن نادان کافر در جواب عاجز ماند؛ و خدا راهنمای ستمکاران نخواهد بود.

رشاد خليفه

آيا توجه كرد اى به آن کس که خدا به او پادشاهي داده بود و او با ابراهيم درباره پروردگارش مجادله مي کرد؟ ابراهيم گفت: پروردگار من زندگي مي بخشد و مي ميراند. او گفت: من زندگي مي بخشم و مي ميرانم. ابراهيم گفت: خدا خورشيد را از مشرق بيرن مى آورد، آيا تو مي تواني آن را از مغرب بيرون آوري؟ پس کافر مات و مبهوت بماند. خدا ستمکاران را هدايت نمي کند.

Literal

Did you not see/understand to who quarreled/argued/disputed (with) Abraham in his Lord, that God gave him the ownership/kingdom , when Abraham said: «My Lord, (is) who revives/makes alive and makes die .» He said: «I revive/make alive and I make die.» Abraham said: «So then God comes with the sun from the east , so come with it from the west.» So who disbelieved was astonished/confused , and God does not guide the nation the unjust/oppressive.

Al-Hilali Khan

Have you not looked at him who disputed with Ibrahim (Abraham) about his Lord (Allah), because Allah had given him the kingdom? When Ibrahim (Abraham) said (to him): «My Lord (Allah) is He Who gives life and causes death.» He said, «I give life and cause death.» Ibrahim (Abraham) said, «Verily! Allah causes the sun to rise from the east; then cause it you to rise from the west.» So the disbeliever was utterly defeated. And Allah guides not the people, who are Zalimoon (wrong-doers, etc.).

Arthur John Arberry

Hast thou not regarded him who disputed with Abraham, concerning his Lord, that God had given him the kingship? When Abraham said, ‹My Lord is He who gives life, and makes to die,› he said, ‹I give life, and make to die.› Said Abraham, ‹God brings the sun from the east; so bring thou it from the west.› Then the unbeliever was confounded. God guides not the people of the evildoers.

Asad

ART THOU NOT aware of that [king] who argued with Abraham about his Sustainer, (simply] because God had granted him kingship? Lo! Abraham said: «My Sus’tainer is He who grants life and deals death.» [The king] replied: «I [too] grant life and deal death!» Said Abraham: «Verily, God causes the sun to rise in the east; cause it, then, to rise in the west!» Thereupon he who was bent on denying the truth remained dumbfounded: for God does not guide people who [deliberately] do wrong.

Dr. Salomo Keyzer

Hebt gij niet teruggeblikt op hem die met Abraham over God heeft gestreden, omdat God hem het koninkrijk had gegeven. Toen Abraham zeide: Mijn Heer is hij, die leven geeft en doodt. Hij antwoordde: Ook ik maak levend en dood. Abraham hernam: Hij brengt de zon van het Oosten hierheen, breng gij die van het Westen. De ongeloovige was verbaasd. God leidt de ongeloovigen niet.

Free Minds

Did the news come to you of the person who debated with Abraham regarding his Lord, while God had given him a kingship? Abraham said: "My Lord is the One who gives life and death," he said: "I bring life and death." Abraham said: "God brings the sun from the east, so you bring it from the west." The one who disbelieved was confounded! And God does not guide the wicked people.

Hamza Roberto Piccardo

Non hai visto colui che per il fatto che Allah lo aveva fatto re, discuteva con Abramo a proposito del suo Signore? Quando Abramo disse: «Il mio Signore è Colui che dà la vita e la morte», rispose [l’altro]: «Sono io che dò la vita e la morte!». E Abramo: «Allah fa sorgere il sole da Oriente, fallo nascere da Occidente». Restò confuso il miscredente: Allah non guida i popoli che prevaricano.

Hilali Khan

Have you not looked at him who disputed with Ibrahim (Abraham) about his Lord (Allah), because Allah had given him the kingdom? When Ibrahim (Abraham) said (to him): "My Lord (Allah) is He Who gives life and causes death." He said, "I give life and cause death." Ibrahim (Abraham) said, "Verily! Allah causes the sun to rise from the east; then cause it you to rise from the west." So the disbeliever was utterly defeated. And Allah guides not the people, who are Zalimoon (wrong-doers, etc.).

Kuliev E.

Не знаешь ли ты о том, кто спорил с Ибрахимом (Авраамом) относительно его Господа, поскольку Аллах даровал ему царство? Ибрахим (Авраам) сказал ему: «Мой Господь – Тот, Кто дарует жизнь и умерщвляет». Он сказал: «Я дарую жизнь и умерщвляю». Ибрахим (Авраам) сказал: «Аллах заставляет солнце восходить на востоке. Заставь же его взойти на западе». И тогда тот, кто не уверовал, пришел в замешательство. Аллах не ведет прямым путем несправедливых людей.

M.-N.O. Osmanov

Ты не задумывался над тем [, о Мухаммад,] кто спорил с Ибрахимом относительно его Господа, [кичась] тем, что Аллах даровал ему царство? Помни о том, что сказал ему Ибрахим: «Мой Господь – тот, кто оживляет и умерщвляет». [Царь] возразил: «Именно я оживляю и умерщвляю». Сказал Ибрахим: «Воистину, Аллах заставляет солнце восходить на востоке, заставь же его взойти на западе». И тот, кто не уверовал (т. е. царь), смутился. Ведь Аллах не указывает прямого пути нечестивцам.

Mohammad Habib Shakir

Have you not considered him (Namrud) who disputed with Ibrahim about his Lord, because Allah had given him the kingdom? When Ibrahim said: My Lord is He who gives life and causes to die, he said: I give life and cause death. Ibrahim said: So surely Allah causes the sun to rise from the east, then make it rise from the west; thus he who disbelieved was confounded; and Allah does not guide aright the unjust people.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Bethink thee of him who had an argument with Abraham about his Lord, because Allah had given him the kingdom; how, when Abraham said: My Lord is He Who giveth life and causeth death, he answered: I give life and cause death. Abraham said: Lo! Allah causeth the sun to rise in the East, so do thou cause it to come up from the West. Thus was the disbeliever abashed. And Allah guideth not wrongdoing folk.

Palmer

Do you not look at him who disputed with Abraham about his Lord, that God had given him the kingdom? When Abraham said, ‹My Lord is He who giveth life and death,› he said, ‹I give life and death.› Abraham said, ‹But verily, God brings the sun from the east, do thou then bring it from the west?› And he who misbelieved was dumbfounded, for God does not guide unjust folk.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Allah’ın kendisine mülk ve saltanat verdiğini iddia ederek/Allah kendisine mülk- saltanat verdiği için, Rabbi hakkında İbrahim’le çekişeni görmedin mi? İbrahim şöyle demişti: «Benim Rabbim odur ki, hayat verir ve öldürür.» O da şöyle demişti: «Ben de hayat veririm, ben de öldürürüm.» İbrahim, «Allah, Güneş’i doğudan getiriyor, hadi sen onu batıdan getir!» deyince, küfre sapan o adam apışıp kalmıştı. Allah, zalimler toplumunu doğruya ve güzele kılavuzlamaz.

Qaribullah

Have you not seen he who argued with Abraham about his Lord that Allah had given him the kingship! When Abraham said: ‹My Lord is He who revives, and causes to die. ‹ He said: ‹I revive, and cause to die. ‹ Abraham said: ‹Allah brings up the sun from the east; so you bring it from the west! ‹ Then he who disbelieved became pale. Allah does not guide the nation, the harmdoers.

QXP

Think of the one who adamantly argued with Abraham about his Lord because Allah had given him power (Nimrod Shaddad, the King of Babylon who used to proclaim divinity). Abraham said to him, «My Lord is He Who gives life and causes death.» He answered, «I give life and cause death.» (Being a tyrant king he could reverse or impose death penalty upon his subjects). Abraham said, «Allah makes the sun rise from the East; make it rise from the West.» Thereupon the rejecter of the Truth remained dumbfounded. And Allah does not guide people who displace reality with falsehood.

Reshad Khalifa

Have you noted the one who argued with Abraham about his Lord, though GOD had given him kingship? Abraham said, «My Lord grants life and death.» He said, «I grant life and death.» Abraham said, «GOD brings the sun from the east, can you bring it from the west?» The disbeliever was stumped. GOD does not guide the wicked.

Rodwell

Hast thou not thought on him who disputed with Abraham about his Lord, because God had given him the kingdom? When Abraham said, «My Lord is He who maketh alive and cause to die:» He said, «It is I who make alive and cause to die!» Abraham said, «Since God bringeth the sun from the East, do thou, then, bring it from the West.» The infidel was confounded; for God guideth not the evil doers:

Sale

Hast thou not considered him who disputed with Abraham concerning his Lord, because God had given him the kingdom? When Abraham said, my Lord is he who giveth life, and killeth: He answered, I give life, and I kill. Abraham said, verily God bringeth the sun from the east, now do thou bring it from the west. Whereupon the infidel was confounded; for God directeth not the ungoldly people.

Sher Ali

Hast thou not heard of him who disputed with Abraham about his Lord, because ALLAH has given him kingdom ? When Abraham said, `My Lord is HE WHO gives life and causes death,› he said, `I also give life and cause death.› Abraham said, `Well, ALLAH brings the sun from the East; bring it thou from the West,› Thereupon the infidel was confounded. And ALLAH guides not the unjust people.

Unknown German

Hast du nicht von dem gehört, der mit Abraham über seinen Herrn stritt, weil Allah ihm das Königreich verliehen hatte? Als Abraham sprach: «Mein Herr ist der, Der Leben gibt und tötet», sagte er: «Ich gebe Leben und töte.» Abraham sprach: «Wohlan, Allah bringt die Sonne von Osten; bringe du sie von Westen.» Da war der Ungläubige bestürzt. Und Allah weist den Ungerechten nicht den Weg.

V. Porokhova

Ужель не видел ты того, ■ Кто с Ибрахимом в спор вступил о Боге ■ За то, что царством одарил его Аллах? ■ И Ибрахим сказал: ■ «Поистине, Господь мой – Тот, ■ Кто жизнь и смерть дарует». ■ Но тот сказал: «Дарую я и жизнь, и смерть». ■ Ответил Ибрахим: ■ «Поистине, Господь повелевает Солнцу ■ Восходить с востока – ■ Ты с запада вели ему взойти». ■ Так был в смущение повергнут тот, ■ Кто пренебрег Господней верой. ■ Аллах не направляет тех, кто нечестив.

Yakub Ibn Nugman

Ий Мухәммәд г-м, белдеңме Аллаһ биргән байлыгына таянып, Раббысы хакында Ибраһим г-м белән тартышкан кешене? Ул Намрут патша иде. Ибраһим г-м Намрутка әйтте: «Кулыгыз белән ясаган нәрсәгә гыйбадәт кыласызмы?» Намрут сорады: «Ә син нәрсәгә гыйбәдәт кыласың?» Ибраһим г-м әйтте: «Мин гыйбадәт кыла торган зат үлекне тергезә һәм үтерә». Намрут әйтте: «Мин дә үтерәм һәм тергезәм». Ягъни Ибраһим г-мне алдарга хәйлә корды, ике кешене китертеп берсен күрсәтте һәм үтерде, икенчесен чыгарып күрсәтте: «Менә тергездем», – дип. Ибраһим г-м әйтте: «Ни теләсәм шуны булдырам дип мактанасың, Аллаһ кояшны мәшрыйктән чыгара, ә син мәгърибтән чыгар», – дип. Намрут бу эшне эшли алмагач хәйран булды, хурлыкка төште. Аллаһ, әлбәттә хакны инкяр итүче залимнәрне туры юлга күндермәс.

جالندہری

بھلا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو اس (غرور کے) سبب سے کہ خدا نے اس کو سلطنت بخشی تھی ابراہیم سے پروردگار کے بارے میں جھگڑنے لگا۔ جب ابراہیم نے کہا میرا پروردگار تو وہ ہے جو جلاتا اور مارتا ہے۔ وہ بولا کہ جلا اور مار تو میں بھی سکتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا کہ خدا تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے آپ اسے مغرب سے نکال دیجیئے (یہ سن کر) کافر حیران رہ گیا اور خدا بےانصافوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا

طاہرالقادری

(اے حبیب!) کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو اس وجہ سے کہ اﷲ نے اسے سلطنت دی تھی ابراہیم (علیہ السلام) سے (خود) اپنے رب (ہی) کے بارے میں جھگڑا کرنے لگا، جب ابراہیم (علیہ السلام) نے کہا: میرا رب وہ ہے جو زندہ (بھی) کرتا ہے اور مارتا (بھی) ہے، تو (جواباً) کہنے لگا: میں (بھی) زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں، ابراہیم (علیہ السلام) نے کہا: بیشک اﷲ سورج کو مشرق کی طرف سے نکالتا ہے تُو اسے مغرب کی طرف سے نکال لا! سو وہ کافر دہشت زدہ ہو گیا، اور اﷲ ظالم قوم کو حق کی راہ نہیں دکھاتا،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.