سوره البقرة (2) آیه 261

قرآن، سوره البقرة (2) آیه 261

آیه پسین: سوره البقرة (2) آیه 262
آیه پیشین: سوره البقرة (2) آیه 260

عربی

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَ اللَّهُ يُضاعِفُ لِمَنْ يَشاءُ وَ اللَّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ

بدون حرکات عربی

مثل الّذين ينفقون أموالهم في سبيل اللّه كمثل حبّة أنبتت سبع سنابل في كلّ سنبلة مائة حبّة و اللّه يضاعف لمن يشاء و اللّه واسع عليم

خوانش

Mathalu allatheena yunfiqoona amwalahum fee sabeeli Allahi kamathali habbatin anbatat sabAAa sanabila fee kulli sunbulatin mi-atu habbatin waAllahu yudaAAifu liman yashao waAllahu wasiAAun AAaleemun

آیتی

مثل آنان که مال خود را در راه خدا انفاق مي کنند ، مثل دانه اي است ، که هفت خوشه برآورد و در هر خوشه اي صد دانه باشد خدا پاداش هر که را که بخواهد ، چند برابر مي کند خدا گشايش دهنده و داناست

خرمشاهی

داستان كسانى كه اموالشان را در راه خدا مى بخشند همچون داستان دانه اى است كه هفت خوشه بروياند و در هر خوشه اى يكصد دانه; و خداوند براى هر كس كه بخواهد [پاداشش ر] چند برابر مى كند و خداوند گشايشگر داناست.

کاویانپور

مثل كسانى كه اموال خود را در راه خدا مى‏بخشند، همانند مثل دانه‏ايست كه هفت خوشه برآورد و در هر خوشه صد دانه باشد و خدا براى هر كس كه بخواهد چندين برابر مى‏افزايد. خدا وسعت بخش داناست.

انصاریان

مَثَل آنان که اموالشان را در راه خدا انفاق می کنند، مانند دانه ای است که هفت خوشه برویاند، در هر خوشه صد دانه باشد؛ و خدا برای هر که بخواهد چند برابر می کند و خدا بسیار عطا کننده و داناست.

سراج

مثل آنانكه انفاق مى‏كنند اموالشان را در راه خدا (و راه خدا اختصاص بكار خاصى ندارد) همچون دانه ايست كه بروياند آن دانه هفت خوشه را در هر خوشه‏اى صد دانه باشد و خدا (از هفتصد برابر) افزون مى‏كند براى هر كس بخواهد و خدا بسيار بخشش و دانا است

فولادوند

مَثَل [صدقات‏] كسانى كه اموال خود را در راه خدا انفاق مى‏كنند همانند دانه‏اى است كه هفت خوشه بروياند كه در هر خوشه‏اى صد دانه باشد؛ و خداوند براى هر كس كه بخواهد [آن را] چند برابر مى‏كند، و خداوند گشايشگر داناست.

پورجوادی

مثل كسانى كه اموال خود را در راه خدا انفاق مى‏كنند، همچون دانه‏اى است كه هفت خوشه بروياند و در هر خوشه يكصد دانه باشد. خداوند آن را براى هر كس كه بخواهد چند برابر مى‏كند، خداوند گشايشگرى داناست.

حلبی

داستان آن كسانى كه اموال خود را در راه خدا انفاق كنند مانند دانه‏اى است كه هفت خوشه بروياند و در هر خوشه يكصد دانه باشد و خدا براى كسى كه بخواهد دو چندان مى‏كند و خدا فراخى دهنده داناست.

اشرفی

مثل كسانيكه انفاق ميكنند مالهاشان را در راه خدا چون مثل دانه ايست كه بروياند هفت خوشه كه در هر خوشه صد دانه و خدا ميافزايد از براى آنكه بخواهد و خدا فراخ رحمت داناست

خوشابر مسعود انصاري

داستان [صدقات‏] آنان كه مالهايشان را در راه خدا انفاق مى‏كنند، مانند داستان دانه‏اى است كه هفت خوشه بروياند كه در هر خوشه صد دانه باشد. و خداوند براى هر كس كه بخواهد دو چندان مى‏كند. و خداوند گشايشگر داناست

مکارم

کسانی که اموال خود را در راه خدا انفاق می‌کنند، همانند بذری هستند که هفت خوشه برویاند؛ که در هر خوشه، یکصد دانه باشد؛ و خداوند آن را برای هر کس بخواهد (و شایستگی داشته باشد)، دو یا چند برابر می‌کند؛ و خدا (از نظر قدرت و رحمت،) وسیع، و (به همه چیز) داناست.

مجتبوی

داستان آنان كه مالهاى خويش را در راه خدا انفاق مى‏كنند داستان دانه‏اى است كه هفت خوشه بروياند و در هر خوشه صد دانه باشد، و خدا هر كه را خواهد- دو يا چند برابر- فزونى دهد و خداوند فراخى‏بخش و داناست.

مصباح زاده

مثل كسانى كه انفاق ميكنند مالهاشان را در راه خدا چون مثل دانه ايست كه بروياند هفت خوشه كه در هر خوشه صد دانه و خدا ميافزايد از براى آنكه بخواهد و خدا فراخ رحمت داناست

معزی

مثَل آنان كه بخشند مال خود را در راه خدا مانند دانه است كه بروياند هفت خوشه در هر خوشه صد دانه و خدا چند برابر كند براى هر كه خواهد و خدا است گشايشمند دانا

قمشه ای

مثل آنان که مالشان را در راه خدا انفاق می‌کنند به مانند دانه‌ای است که از آن هفت خوشه بروید و در هر خوشه صد دانه باشد، و خداوند از این مقدار نیز برای هر که خواهد بیفزاید، و خدا را رحمت بی‌منتهاست و (به همه چیز) داناست.

رشاد خليفه

مثال كسانى كه پول خود را در راه خدا خرج مي كنند مانند دانه اى است كه از آن هفت خوشه برويد و در هر خوشه صد دانه باشد. خدا اين را براى هر كس بخواهد، چندين برابر مي افزايد. خداست سخاوتمند، دانا.

Literal

(The) example/proverb (of) those who spend their properties/wealth in God’s way/sake (is) as/like (the) example/proverb of a seed/grain (that) sprouted/grew seven ears/spikes , in every ear/spike (are) one hundred grain(s)/seed(s), and God doubles/multiplies for whom He wills/wants, and God (is) rich/abundant ,knowledgeable.

Al-Hilali Khan

The likeness of those who spend their wealth in the Way of Allah, is as the likeness of a grain (of corn); it grows seven ears, and each ear has a hundred grains. Allah gives manifold increase to whom He pleases. And Allah is All-Sufficient for His creatures needs, All-Knower.

Arthur John Arberry

The likeness of those who expend their wealth in the way of God is as the likeness of a grain of corn that sprouts seven ears, in every ear a hundred grains. So God multiplies unto whom He will; God is All-embracing, All-knowing.

Asad

THE PARABLE of those who spend their possessions for the sake of God is that of a grain out of which grow seven ears, in every ear a hundred grains: for God grants manifold increase unto whom He wills; and God is infinite, all-knowing.

Dr. Salomo Keyzer

Zij die hun vermogen voor des Heeren Godsdienst verteren, gelijken een zaadkorrel, die zeven aren oplevert en waarvan iedere aar honderd zaadkorrels voortbrengt; want God geeft tweevoudig aan hen die hem behagen; God is goed en wijs.

Free Minds

The example of those who spend their money in the cause of God is like a seed that sprouts forth seven pods, in each pod there is one hundred seeds; and God multiplies for whoever He chooses, and God is Encompassing, Knowledgeable.

Hamza Roberto Piccardo

Quelli che con i loro beni sono generosi per la causa di Allah, sono come un seme da cui nascono sette spighe e in ogni spiga ci sono cento chicchi. Allah moltiplica il merito di chi vuole Lui. Allah è immenso, sapiente.

Hilali Khan

The likeness of those who spend their wealth in the Way of Allah, is as the likeness of a grain (of corn); it grows seven ears, and each ear has a hundred grains. Allah gives manifold increase to whom He pleases. And Allah is All-Sufficient for His creatures needs, All-Knower.

Kuliev E.

Притчей о тех, кто расходует свое имущество на пути Аллаха, является притча о зерне, из которого выросло семь колосьев, и в каждом колосе – по сто зерен. Аллах увеличивает награду, кому пожелает. Аллах – Объемлющий, Знающий.

M.-N.O. Osmanov

Те, кто тратит свое имущество во имя Аллаха, подобны зерну, из которого выросло семь колосьев, а в каждом колосе – сто зерен: ведь Аллах воздает сторицей, кому пожелает. Аллах – всеобъемлющий, всезнающий.

Mohammad Habib Shakir

The parable of those who spend their property in the way of Allah is as the parable of a grain growing seven ears (with) a hundred grains in every ear; and Allah multiplies for whom He pleases; and Allah is Ample-giving, Knowing

Mohammed Marmaduke William Pickthall

The likeness of those who spend their wealth in Allah’s way is as the likeness of a grain which groweth seven ears, in every ear a hundred grains. Allah giveth increase manifold to whom He will. Allah is All-Embracing, All-Knowing.

Palmer

The likeness of those who expend their wealth in God’s way is as the likeness of a grain that grows to seven ears, in every ear a hundred grains, for God will double unto whom He pleases; for God both embraces and knows.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Mallarını Allah yolunda infak edip harcayanların durumu, yerden, her başağında yüz dane bulunan yedi başak çıkarmış bir daneye benzer. Ve Allah, dilediği kişi için daha da arttırır. Allah Vâsi’dir, yaratışını ve yarattıklarını genişletir; Alîm’dir, her şeyi en iyi biçimde bilir.

Qaribullah

The example of those who give their wealth in the way of Allah is like a grain of corn that sprouts seven ears, in every ear a hundred grains. Allah multiplies to whom He will, Allah is the Embracer, the Knower.

QXP

(In training their peoples, all Messengers of Allah advised them that) spending their wealth in the Cause of Allah is like sowing a seed that brings numerous shoots; each shoot with a hundred grains. This is how Allah’s Law of Requital rewards men and women. Allah is Infinite, All-Knowing.

Reshad Khalifa

The example of those who spend their monies in the cause of GOD is that of a grain that produces seven spikes, with a hundred grains in each spike. GOD multiplies this manifold for whomever He wills. GOD is Bounteous, Knower.

Rodwell

The likeness of those who expend their wealth for the cause of God, is that of a grain of corn which produceth seven ears, and in each ear a hundred grains; and God will multiply to whom He pleaseth: God is Liberal, Knowing!

Sale

The similitude of those who lay out their substance for advancing the religion of God, is as a grain of corn which produceth seven ears, and in every ear an hundred grains; for God giveth twofold unto whom he pleaseth: God is bounteous and wise.

Sher Ali

The similitude of those who spend their wealth in the way of ALLAH is like the similitude of a grain of corn which grows seven ears, in each ear a hundred grains. And ALLAH multiplies it further for whomsoever HE pleases and ALLAH is Bountiful, All-Knowing.

Unknown German

Die ihr Gut hingeben für Allahs Sache, sie gleichen einem Samenkorn, das sieben Ähren treibt, hundert Körner in jeder Ähre. Allah vermehrt (es) weiter, wem Er will; und Allah ist huldreich, allwissend.

V. Porokhova

И те, кто на пути Господнем ■ Расходует из своего добра, ■ Тому единому зерну подобны, ■ Что породило семь колосьев, ■ Хранящих сто таких же зерен в каждом. ■ Господь удвоит Свой надел тому, ■ Кого сочтет Своей угодой, – ■ Поистине, объемлет все Он и всеведущ!

Yakub Ibn Nugman

Аллаһ юлына биргән малның мисалы – бер бөртек орлык кеби, ул орлык үстерде җиде башак, һәр башакта йөзәр орлык. Аллаһ үзе теләгән бәндәсенә җиде йөздән дә арттырып бирер. Аллаһ киңлек иясе һәм барча нәрсәне белүче.

جالندہری

جو لوگ اپنا مال خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان (کے مال) کی مثال اس دانے کی سی ہے جس سے سات بالیں اگیں اور ہر ایک بال میں سو سو دانے ہوں اور خدا جس (کے مال) کو چاہتا ہے زیادہ کرتا ہے۔ وہ بڑی کشائش والا اور سب کچھ جاننے والا ہے

طاہرالقادری

جو لوگ اﷲ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال (اس) دانے کی سی ہے جس سے سات بالیاں اگیں (اور پھر) ہر بالی میں سو دانے ہوں (یعنی سات سو گنا اجر پاتے ہیں)، اور اﷲ جس کے لئے چاہتا ہے (اس سے بھی) اضافہ فرما دیتا ہے، اور اﷲ بڑی وسعت والا خوب جاننے والا ہے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.