سوره البقرة (2) آیه 262

قرآن، سوره البقرة (2) آیه 262

آیه پسین: سوره البقرة (2) آیه 263
آیه پیشین: سوره البقرة (2) آیه 261

عربی

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لا يُتْبِعُونَ ما أَنْفَقُوا مَنًّا وَ لا أَذىً لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ

بدون حرکات عربی

الّذين ينفقون أموالهم في سبيل اللّه ثمّ لا يتبعون ما أنفقوا منّا و لا أذى لهم أجرهم عند ربّهم و لا خوف عليهم و لا هم يحزنون

خوانش

Allatheena yunfiqoona amwalahum fee sabeeli Allahi thumma la yutbiAAoona ma anfaqoo mannan wala athan lahum ajruhum AAinda rabbihim wala khawfun AAalayhim wala hum yahzanoona

آیتی

مزد کساني که اموال خود را در راه خدا انفاق مي کنند و پس از انفاق منتي نمي نهند و آزاري نمي رسانند با پروردگارشان است نه بيمناک مي شوندو نه اندوهگين

خرمشاهی

كسانى كه اموالشان را در راه خدا مى بخشند و به دنبال بخشش خود منت و آزارى در ميان نمى آورند، پاداششان نزد پروردگارشان [محفوظ] است، نه بيمى بر آنهاست و نه اندوهگين مى شوند.

کاویانپور

كسانى كه اموال خود را در راه خدا مى‏بخشند و در پى آنچه بخشيده‏اند منت نمى‏گذارند و آزارى نمى‏رسانند، پاداش آنان نزد پروردگارشان محفوظ است و هيچ ترس و اندوهى براى آنان نخواهد بود.

انصاریان

کسانی که اموالشان را در راه خدا انفاق می کنند، سپس منت و آزاری به دنبال انفاقشان نمی آورند، برای آنان نزد پروردگارشان پاداشی شایسته و مناسب است، و نه بیمی بر آنان است و نه اندوهگین می شوند.

سراج

آنان كه انفاق مى‏كنند اموالشان را در راه خدا پس از پى در نمى‏آورند آنچه را كه مصرف كرده‏اند منتى (در صدقه دادن منت ننهند) و نه آزارى (فقير را نرنجانند) براى ايشانست پاداششان نزد پروردگارشان و نيست بيمى برايشان و نيستند ايشان كه غمگين شوند

فولادوند

كسانى كه اموال خود را در راه خدا انفاق مى‏كنند، سپس در پى آنچه انفاق كرده‏اند، منّت و آزارى روا نمى‏دارند، پاداش آنان برايشان نزد پروردگارشان [محفوظ] است، و بيمى بر آنان نيست و اندوهگين نمى‏شوند.

پورجوادی

آنان كه اموال خود را در راه خدا انفاق مى‏كنند و انفاقشان با منت و يا آزارى همراه نيست، براى آنها نزد پروردگارشان پاداشى است، نه ترسى بر آنهاست و نه اندوهناك مى‏شوند.

حلبی

كسانى كه اموال خود را در راه خدا انفاق كنند و به دنبال انفاق خويش منت ننهند و آزار نرسانند، آنان را نزد پروردگارشان پاداش است، نه بر آنها بيمى است و نه اندوهگين مى‏شوند.

اشرفی

آنان كه انفاق ميكنند مالهاشان را در راه خدا پس از پى نميكنند آنچه را كه انفاق ميكنند مشتى و نه آزارى مرايشانراست مزدشان نزد پروردگارشان و نيست بيمى برايشان و نه ايشان اندوهناك ميشوند

خوشابر مسعود انصاري

كسانى كه مالهايشان را در راه خدا انفاق مى‏كنند، آن گاه در پى آنچه انفاق كرده‏اند، منّت و آزارى در ميان نمى‏آرند، آنان اجرشان را در نزد پروردگارشان دارند و بيمى بر آنان نيست و آنان اندوهگين نشوند

مکارم

کسانی که اموال خود را در راه خدا انفاق می‌کنند، سپس به دنبال انفاقی که کرده‌اند، منت نمی‌گذارند و آزاری نمی‌رسانند، پاداش آنها نزد پروردگارشان (محفوظ) است؛ و نه ترسی دارند، و نه غمگین می‌شوند.

مجتبوی

كسانى كه مالهاى خود را در راه خدا انفاق كنند و از پى انفاقى كه كرده‏اند منتى ننهند و نرنجانند، مزد آنان نزد پروردگارشان است، نه بيمى بر آنهاست و نه اندوهگين شوند.

مصباح زاده

آنان كه انفاق ميكنند مالهاشان را در راه خدا پس از پى نميكنند آنچه را كه انفاق ميكنند منتى و نه آزارى مر ايشان راست مزدشان نزد پروردگارشان و نيست بيمى بر ايشان و نه ايشان اندوهناك ميشوند

معزی

آنان كه بخشند مال خود را در راه خدا و در پى نيارند آنچه را بخشيدند منتى و نه آزارى ايشان را است پاداش ايشان نزد پروردگار خويش و نه ترسى بر ايشان است و نه اندوهگين شوند

قمشه ای

آنان که مالشان را در راه خدا انفاق کنند و در پی انفاق منّتی نگذارده و آزاری نکنند، آنها را پاداش نیکو نزد خدا خواهد بود و از هیچ پیشامدی بیمناک نباشند و هرگز اندوهناک نخواهند بود.

رشاد خليفه

کساني که از پول خود در راه خدا خرج کنند و از پس انفاق خود اهانت نکنند و نرنجانند، پاداش خود را از جانب پروردگارشان دريافت خواهند کرد؛ ايشان نه ترسي خواهند داشت و نه اندوهگين خواهند شد.

Literal

Those who spend their properties/wealths in God’s way/sake , then they do not follow what they spend (by) bragging , and nor mild harm , for them (is) their reward/wage at their Lord, and no fear on them and nor they be sad/grieving.

Al-Hilali Khan

Those who spend their wealth in the Cause of Allah, and do not follow up their gifts with reminders of their generosity or with injury, their reward is with their Lord. On them shall be no fear, nor shall they grieve.

Arthur John Arberry

Those who expend their wealth in the way of God then follow not up what they have expended with reproach and injury, their wage is with their Lord, and no fear shall be on them, neither shall they sorrow.

Asad

They who spend their possessions for the sake of God and do not thereafter mar their spending by stressing their own benevolence and hurting [the feelings of the needy] shall have their reward with ‹their Sustainer, and no fear need they have, and neither shall they grieve.

Dr. Salomo Keyzer

Zij die hun vermogen voor des Heeren Godsdienst verteren en die gaven niet terugvorderen, en ook geen strijd daarom beginnen, zullen door hunnen Heer beloond worden; hun treft vrees noch droefheid.

Free Minds

Those who spend their money in the cause of God, then they do not follow what they have spent with either insult or harm; they will have their reward with their Lord, there is no fear over them nor will they grieve.

Hamza Roberto Piccardo

Quelli che con i loro beni sono generosi per la causa di Allah senza far seguire il bene da rimproveri e vessazioni, avranno la loro ricompensa presso il loro Signore, non avranno nulla da temere e non saranno afflitti.

Hilali Khan

Those who spend their wealth in the Cause of Allah, and do not follow up their gifts with reminders of their generosity or with injury, their reward is with their Lord. On them shall be no fear, nor shall they grieve.

Kuliev E.

Тем, кто расходует свое имущество на пути Аллаха и не сопровождает свои пожертвования попреками и оскорблениями, уготована награда у их Господа. Они не познают страха и не будут опечалены.

M.-N.O. Osmanov

Тем, кто тратит свое имущество во имя Аллаха и не сопровождает это попреками и обидными напоминаниями, уготована награда у Господа. Им нечего страшиться, и не будут они огорчены.

Mohammad Habib Shakir

(As for) those who spend their property in the way of Allah, then do not follow up what they have spent with reproach or injury, they shall have their reward from their Lord, and they shall have no fear nor shall they grieve.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Those who spend their wealth for the cause of Allah and afterward make not reproach and injury to follow that which they have spent; their reward is with their Lord, and there shall no fear come upon them, neither shall they grieve.

Palmer

Those who expend their wealth in God’s way, then do not follow up what they expend by taunting with it and by annoyance, these have their hire with their Lord, and no fear is on them, neither shall they grieve.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Mallarını Allah yolunda harcayıp sonra bu harcadıklarına bir eziyet ve başa kakma eklemeyenlerin, Rableri katında kendilerine has ödülleri vardır. Korku yoktur onlar için; tasalanmayacaklardır onlar.

Qaribullah

Those who spend their wealth in the way of Allah and do not follow their spending with reproach and insults shall be rewarded by their Lord; they shall have nothing to fear or to regret.

QXP

Those who spend their wealth in the Cause of Allah, must remember that they have not obliged any persons. Therefore they do not afflict them with reminders of their generosity ((17:26), (30:38)). Their reward is with their Lord. (The society will return their generosity in this life as well). There will be no fear for them from without, nor grief will touch them from within.

Reshad Khalifa

Those who spend their money in the cause of GOD, then do not follow their charity with insult or harm, will receive their recompense from their Lord; they have nothing to fear, nor will they grieve.

Rodwell

They who expend their wealth for the cause of God, and never follow what they have laid out with reproaches or harm, shall have their reward with their Lord; no fear shall come upon them, neither shall they be put to grief.

Sale

They who lay out their substance for the religion of God, and afterwards follow not what they have so laid out by reproaches or mischief, they shall have their reward with their Lord; upon them shall no fear come, neither shall they be grieved.

Sher Ali

They who spend their wealth in the way of ALLAH, then follow not up what they have spent with taunt or injury, for them is their reward with their Lord, and they shall have no fear, nor shall they grieve.

Unknown German

Die ihr. Gut hingeben für Allahs Sache und dann ihrer Gabe nicht Vorhaltung und Anspruch folgen lassen, sie haben ihren Lohn bei ihrem Herrn; und keine Furcht soll über sie kommen, noch sollen sie trauern.

V. Porokhova

И те, кто на пути Господнем ■ Расходует из своего добра ■ И вслед за тем попреков и обид не посылает, ■ Награду Господа получат – ■ На них не ляжет страх, ■ Не отягчит печаль их.

Yakub Ibn Nugman

Биргән садакаларның сәвабы күп мәртәбә арттырылачак, кешеләр Аллаһ юлына садака бирерләр, ләкин садакаларына миннәтне вә рәнҗетүне ияртмәсләр. Аларның әҗерләре Раббылары хозурында, аларга аңда курку һәм кайгы булмас.

جالندہری

جو لوگ اپنا مال خدا کے رستے میں صرف کرتے ہیں پھر اس کے بعد نہ اس خرچ کا (کسی پر) احسان رکھتے ہیں اور نہ (کسی کو) تکلیف دیتے ہیں۔ ان کا صلہ ان کے پروردگار کے پاس (تیار) ہے۔ اور (قیامت کے روز) نہ ان کو کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے

طاہرالقادری

جو لوگ اﷲ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں پھر اپنے خرچ کئے ہوئے کے پیچھے نہ احسان جتلاتے ہیں اور نہ اذیت دیتے ہیں ان کے لئے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے اور (روزِ قیامت) ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.