سوره البقرة (2) آیه 271

قرآن، سوره البقرة (2) آیه 271

آیه پسین: سوره البقرة (2) آیه 272
آیه پیشین: سوره البقرة (2) آیه 270

عربی

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَ إِنْ تُخْفُوها وَ تُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَ يُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئاتِكُمْ وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

بدون حرکات عربی

إن تبدوا الصّدقات فنعمّا هي و إن تخفوها و تؤتوها الفقراء فهو خير لكم و يكفّر عنكم من سيّئاتكم و اللّه بما تعملون خبير

خوانش

In tubdoo alssadaqati faniAAimma hiya wa-in tukhfooha watu/tooha alfuqaraa fahuwa khayrun lakum wayukaffiru AAankum min sayyi-atikum waAllahu bima taAAmaloona khabeerun

آیتی

اگر آشکارا صدقه دهيد کاري نيکوست و اگر در نهان به بينوايان صدقه دهيدنيکوتر است و گناهان شما را مي زدايد و خدا به کارهايي که مي کنيد آگاه است

خرمشاهی

اگر صدقات خويش را آشكار كنيد، نيكوست و اگر پنهانش بداريد و به تهيدستانش بدهيد برايتان بهتر است، و بخشى از سيئات شما را مى زدايد و خداوند از آنچه مى كنيد آگاه است.

کاویانپور

صدقه آشكار خوبست و صدقه نهان براى شما بهتر و ثوابش بيشتر است و بخشى از گناهان شما را از بين مى‏برد و خدا از آنچه انجام مى‏دهيد بخوبى آگاه است.

انصاریان

اگر صدقه ها را آشکار کنید، کاری نیکوست، و اگر آنها را پنهان دارید و به تهیدستان دهید برای شما بهتر است؛ و خدا [به این سبب] بخشی از گناهانتان را محو می کند؛ و خدا به آنچه انجام می دهید، آگاه است.

سراج

اگر آشكار كنيد صدقه‏ها را پس (براى راغب كردن ديگران) نيكو چيزى است آن و اگر پنهان كنيد دادن صدقه‏ها را و بدهيدش بدرويشان آن پنهان دادن بهتر است براى شما (چون از آفت ريا محفوظ ماند) و بپوشاند (خدا بطريق تفضل يا اخفاى صدقات) از شما پاره‏اى از گناهانتان را و خدا بدانچه مى‏كنيد (از اظهار صدقات و اخفاى آن) آگاه است

فولادوند

اگر صدقه‏ها را آشكار كنيد، اين، كار خوبى است، و اگر آن را پنهان داريد و به مستمندان بدهيد، اين براى شما بهتر است؛ و بخشى از گناهانتان را مى‏زدايد، و خداوند به آنچه انجام مى‏دهيد آگاه است.

پورجوادی

اگر آشكارا صدقه دهيد نيكوست و اگر در نهان به تهيدستان دهيد برايتان بهتر است و بخشى از گناهانتان را مى‏زدايد و خداوند به كردارتان آگاه است.

حلبی

اگر صدقه‏ها را آشكار بدهيد، خوب است و اگر آنها را پنهان كنيد و به نيازمندان بدهيد، براى شما بهتر است و گناهان را از شما مى‏زدايد و خدا به آنچه مى‏كنيد آگاه است.

اشرفی

اگر ظاهر كنيد صدقه‏ها را پس خوب چيزيست آن و اگر پوشيده داريد آنرا و بدهيد آنها را بدرويشان پس آن بهتر است مر شما را و ميگرداند كفاره از شما از گناهانتان و خدا بآنچه ميكنيد آگاه است

خوشابر مسعود انصاري

اگر صدقات را آشكار كنيد، آن نيكو [كارى‏] است. و اگر آن را نهان داريد و به فقيرانش بدهيد، پس آن براى شما بهتر است. و برخى از بديهايتان را از شما مى‏زدايد و خداوند به آنچه مى‏كنيد، آگاه است

مکارم

اگر انفاقها را آشکار کنید، خوب است! و اگر آنها را مخفی ساخته و به نیازمندان بدهید، برای شما بهتر است! و قسمتی از گناهان شما را می‌پوشاند؛ (و در پرتو بخشش در راه خدا، بخشوده خواهید شد.) و خداوند به آنچه انجام می‌دهید، آگاه است.

مجتبوی

اگر صدقه‏ها را آشكارا دهيد نيك است و اگر آن را پنهان داريد و به بينوايان دهيد براى شما بهتر است و برخى از گناهانتان را از شما مى‏زدايد و خدا بدانچه مى‏كنيد آگاه است.

مصباح زاده

اگر ظاهر كنيد صدقه‏ها را پس خوب چيزيست آن و اگر پوشيده داريد آنرا و بدهيد آنها را بدرويشان پس آن بهتر است مر شما را و ميگرداند كفاره از شما از گناهانتان و خدا بانچه ميكنيد آگاه است

معزی

اگر آشكارا دهيد تصدقها را چه خوب و اگر پنهان داريد و به فقراء دهيد بهتر باشد براى شما و جبران كند از گناهان شما و خدا بدانچه مى كنيد دانا است

قمشه ای

اگر (به مستحقان) آشکارا صدقه دهید کاری نیکوست، لیکن اگر در پنهانی به فقیران (آبرومند) رسانید برای شما نیکوتر است و خدا (به پاداش آن) برخی از گناهان شما را محو و مستور دارد، و خداوند از (آشکارا و نهان) آنچه می‌کنید آگاه است.

رشاد خليفه

اگر صدقات خود را آشکار کنيد، باز هم خوب است ولي اگر آن را پنهاني، به تهيدستان بدهيد، براي شما بهتر است و گناهان بيشتري را از شما پاک مي کند. خدا از آنچه مي کنيد، کاملا ًآگاه است.

Literal

If you show the charities, so it is blessed/praised, and if you hide it and you bring/give (to) the poor/needy ,so it is better for you, and He covers/substitutes from you, from your sins/crimes, and God (is) with what you make/do informed/experienced.

Al-Hilali Khan

If you disclose your Sadaqat (alms-giving), it is well, but if you conceal it, and give it to the poor, that is better for you. (Allah) will forgive you some of your sins. And Allah is Well-Acquainted with what you do.

Arthur John Arberry

If you publish your freewill offerings, it is excellent; but if you conceal them, and give them to the poor, that is better for you, and will acquit you of your evil deeds; God is aware of the things you do.

Asad

If you do deeds of charity openly, it is well; but if you bestow it upon the needy in secret, it will be even better for you, and it will atone for some of your bad deeds. And God is aware of all that you do.

Dr. Salomo Keyzer

Maakt gij uwe aalmoezen bekend, het is goed; maar zoo gij verbergt wat gij den armen geeft, dan is het nog beter. Dit zal al uwe zonden uitwisschen. God weet wat gij doet.

Free Minds

If you openly give charity, then it is acceptable; but if you conceal it and give it to the poor, then that is better for you. And He cancels some of your sins; and God is Expert to all that you do.

Hamza Roberto Piccardo

Se lasciate vedere le vostre elargizioni, è un bene; ma è ancora meglio per voi, se segretamente date ai bisognosi; [ciò] espierà una parte dei vostri peccati. Allah è ben informato su quello che fate.

Hilali Khan

If you disclose your Sadaqat (alms-giving), it is well, but if you conceal it, and give it to the poor, that is better for you. (Allah) will forgive you some of your sins. And Allah is Well-Acquainted with what you do.

Kuliev E.

Если вы раздаете милостыню открыто, то это прекрасно. Но если вы скрываете это и раздаете ее нищим, то это еще лучше для вас. Он простит вам некоторые из ваших прегрешений. Аллах ведает о том, что вы совершаете.

M.-N.O. Osmanov

Если вы даете милостыню открыто – прекрасно. Если вы скрываете ее, когда даете бедным, это еще лучше для вас: она искупит некоторые ваши прегрешения. Аллах ведает о том, что вы творите.

Mohammad Habib Shakir

If you give alms openly, it is well, and if you hide it and give it to the poor, it is better for you; and this will do away with some of your evil deeds; and Allah is aware of what you do.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

If ye publish your almsgiving, it is well, but if ye hide it and give it to the poor, it will be better for you, and will atone for some of your ill-deeds. Allah is Informed of what ye do.

Palmer

If ye display your almsgiving, then well is it; but if ye hide it and bring it to the poor, then is it better for you, and will expiate for you your evil deeds; for God of what ye do is well aware.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Sadakaları açıklarsanız bu da güzeldir. Ama onları gizler ve yoksullara bu şekilde verirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır; günahlarınızdan bir kısmını örter. Allah, Habîr’dir, yapmakta olduklarınızdan gereğince haberi vardır.

Qaribullah

If you reveal your charity it is good, but to give charity to the poor in private is better and will acquit you from some of your evil deeds. Allah is Knowledgeable of what you do.

QXP

If you disclose your charities, it is well, but if you give in secret to the needy, it will be better for you. This kind of giving has the power of erasing the imprints of your ill deeds on your «Self». This Law has been decreed by Allah Who knows the interrelations of all your actions within and without your personality.

Reshad Khalifa

If you declare your charities, they are still good. But if you keep them anonymous, and give them to the poor, it is better for you, and remits more of your sins. GOD is fully Cognizant of everything you do.

Rodwell

Give ye your alms openly? it is well. Do ye conceal them and give them to the poor? This, too, will be of advantage to you, and will do away your sins: and God is cognisant of your actions.

Sale

If ye make your alms to appear, it is well; but if ye conceal them, and give them unto the poor, this will be better for you, and will atone for your sins: And God is well informed of that which ye do.

Sher Ali

If you give alms openly it is well and good; but if you hide them and give them to the poor, it is better for you, And HE will remit from you many of your evil deeds. And ALLAH is Aware of what you do.

Unknown German

Gebt ihr öffentlich Almosen, so ist es schön und gut; hält ihr sie aber geheim und gebt sie den Armen, so ist es noch besser für euch; und Er wird (viele) eurer Sünden von euch hinwegnehmen, denn Allah achtet wohl eures Tuns.

V. Porokhova

И если на виду вы милостыню подаете, ■ Сие для вас пристойно; ■ Когда ж вдали от всяких глаз ■ Вы бедным по нужде ее даете, ■ Сие есть лучшее для вас, ■ Что вам часть прегрешений сгладит, – ■ Аллах ведь знает то, что делаете вы!

Yakub Ibn Nugman

Әгәр садакаларыгызны күрсәтеп, әйтеп бирсәгез, ул күркәм эш. Әгәр яшертен бирсәгез, ул эш сезнең өчен тагын да яхшырак. Бу яхшылыкларыгызны Аллаһ гөнаһларыгызга кәффәрәт кылыр. Бит Аллаһ сезнең кылган яхшы эшләрегездән хәбәрдәр.

جالندہری

اگر تم خیرات ظاہر دو تو وہ بھی خوب ہے اور اگر پوشیدہ دو اور دو بھی اہل حاجت کو تو وہ خوب تر ہے اور (اس طرح کا دینا) تمہارے گناہوں کو بھی دور کردے گا۔ اور خدا کو تمہارے سب کاموں کی خبر ہے

طاہرالقادری

اگر تم خیرات ظاہر کر کے دو تو یہ بھی اچھا ہے (اس سے دوسروں کو ترغیب ہوگی)، اور اگر تم انہیں مخفی رکھو اور وہ محتاجوں کو پہنچا دو تو یہ تمہارے لئے (اور) بہتر ہے، اور اﷲ (اس خیرات کی وجہ سے) تمہارے کچھ گناہوں کو تم سے دور فرما دے گا، اور اﷲ تمہارے اعمال سے باخبر ہے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.