سوره البقرة (2) آیه 272

قرآن، سوره البقرة (2) آیه 272

آیه پسین: سوره البقرة (2) آیه 273
آیه پیشین: سوره البقرة (2) آیه 271

عربی

لَيْسَ عَلَيْكَ هُداهُمْ وَ لكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ وَ ما تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلأَِنْفُسِكُمْ وَ ما تُنْفِقُونَ إِلاَّ ابْتِغاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَ ما تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَ أَنْتُمْ لا تُظْلَمُونَ

بدون حرکات عربی

ليس عليك هداهم و لكنّ اللّه يهدي من يشاء و ما تنفقوا من خير فلأنفسكم و ما تنفقون إلاّ ابتغاء وجه اللّه و ما تنفقوا من خير يوفّ إليكم و أنتم لا تظلمون

خوانش

Laysa AAalayka hudahum walakinna Allaha yahdee man yashao wama tunfiqoo min khayrin fali-anfusikum wama tunfiqoona illa ibtighaa wajhi Allahi wama tunfiqoo min khayrin yuwaffa ilaykum waantum la tuthlamoona

آیتی

هدايت يافتن آنان بر عهده تو نيست ، بلکه خداست که هر که را که بخواهد، هدايت مي کند و هر مالي که انفاق مي کنيد ثوابش از آن خود شماست وجز براي خشنودي خدا چيزي انفاق مکنيد و هر چه انفاق کنيد پاداش آن به شما مي رسد و بر شما ستم نخواهد شد

خرمشاهی

هدايت آنان بر عهده تو نيست، بلكه خداوند هر كس را كه بخواهد هدايت مى كند; و هر مالى كه ببخشيد به سود خودتان است، و جز در راه رضاى الهى انفاق نكنيد، و هر مالى كه ببخشيد، پاداشش به تمامى به شما داده خواهد شد و بر شما ستم نمى رود.

کاویانپور

(يا پيامبر) هدايت آنان با تو نيست، خدا هر كه را بخواهد (به راه راست) هدايت مى‏كند و (شما اى مؤمنين) آنچه از مال (پاك و حلال) خود مى‏بخشيد به سود خود شماست جز براى رضاى خدا انفاق نكنيد و آنچه را كه از خيرات انفاق مى‏كنيد، سزاى نيك آن به شما خواهد رسيد و هيچ گونه ظلم و ستمى به شما نخواهد شد.

انصاریان

[ای پیامبر!] هدایت آنان [به سوی اخلاص در انفاق و ترک منّت و آزار] بر عهده تو نیست، [وظیفه تو ابلاغ پیام و اتمام حجّت است] بلکه خداست که هر کس را بخواهد هدایت می کند. [ای اهل ایمان!] و هر مالی را که انفاق کنید به سود خود شماست، و این در صورتی است که انفاق نکنید جز برای طلب خشنودی خدا. و آنچه از مال [باارزش و بی عیب] انفاق کنید، پاداشش به طور کامل به شما داده می شود، و مورد ستم قرار نخواهید گرفت.

سراج

(اى پيامبر) نيست بعهده تو هدايت كردن مردم (بلكه به عهده تو تبليغ احكام است) و لكن خدا هدايت مى‏كند هر كه را خواهد و آنچه انفاق مى‏كنيد از مال (حلال و) خوب پس بسود خودتان است در حاليكه انفاق نمى‏كنيد مگر بطلب خوشنودى خدا و آنچه انفاق (و احسان به مردم) مى‏كنيد از مال حلال داده مى‏شود به شما (پاداش آن) و شما (در جزاى عمل خود) ستمديده نخواهيد شد

فولادوند

هدايت آنان بر عهده تو نيست، بلكه خدا هر كه را بخواهد هدايت مى‏كند، و هر مالى كه انفاق كنيد، به سود خود شماست، و[لى‏] جز براى طلب خشنودى خدا انفاق مكنيد، و هر مالى را كه انفاق كنيد [پاداش آن‏] به طور كامل به شما داده خواهد شد و ستمى بر شما نخواهد رفت.

پورجوادی

مسئوليت هدايت آنها بر تو نيست، خداوند هر كه را بخواهد هدايت مى‏كند و انفاق كردن از اموال به سود خودتان است و جز براى رضاى خدا انفاق نكنيد و جزاى هر مالى كه ببخشيد به شما باز مى‏گردد و ستمى بر شما نخواهد رفت.

حلبی

هدايت يافتن آنها به عهده تو نيست و ليكن خدا هر كه را بخواهد راه نمايد و آنچه از مال انفاق كنيد به سود خود شما خواهد بود و جز براى رضاى خدا انفاق نمى‏كنيد. و آنچه از مال انفاق كنيد تمام به شما بر مى‏گردد و [چيزى از حق شما] كاسته نمى‏شود.

اشرفی

نيست بر تو هدايتشان و ليكن خدا راه مينمايد آنرا كه خواهد و آنچه را انفاق ميكنيد از مالى پس باشد از براى خودتان و انفاق نميكنيد مگر از براى طلب رضاى خدا و آنچه را انفاق ميكنيد از مالى بتمام داده ميشود بشما و شما ستمديده نشويد

خوشابر مسعود انصاري

[توفيق‏] هدايت آنان بر عهده تو نيست [و مسئوليت ندارى كه حتما هدايتشان كنى‏] بلكه خداوند هر آن كس را كه بخواهد، هدايت مى‏كند و هر مالى كه انفاق مى‏كنيد، به سود خودتان است و [روا نيست‏] كه جز براى كسب خشنودى خدا انفاق كنيد. و هر مالى كه ببخشيد، پاداشش به تمامى به شما داده شود و شما ستم نمى‏بينيد

مکارم

هدایت آنها (به‌طور اجبار،) بر تو نیست؛ (بنابر این، ترک انفاق به غیر مسلمانان، برای اجبار به اسلام، صحیح نیست؛) ولی خداوند، هر که را بخواهد (و شایسته بداند)، هدایت می‌کند. و آنچه را از خوبیها و اموال انفاق می‌کنید، برای خودتان است؛ (ولی) جز برای رضای خدا، انفاق نکنید! و آنچه از خوبیها انفاق می‌کنید، (پاداش آن) به طور کامل به شما داده می‌شود؛ و به شما ستم نخواهد شد.

مجتبوی

هدايت- به راه آوردن- آنان بر [عهده‏] تو نيست بلكه خدا هر كه را بخواهد راه نمايد- به راه آورد-. و هر خيرى- مالى- كه انفاق كنيد براى خودتان است، و جز براى جستن خشنودى خدا انفاق نمى‏كنيد [پس بر كسى منّت منهيد]. و هر خيرى- مالى- كه انفاق كنيد شما را بتمامى باز دهند و بر شما ستم نرود.

مصباح زاده

نيست بر تو هدايتشان و ليكن خدا راه مينمايد آنرا كه خواهد و آنچه را انفاق ميكنيد از مالى پس باشد از براى خودتان و انفاق نمى‏كنيد مگر از براى طلب رضاى خدا و آنچه را انفاق ميكنيد از مالى بتمام داده ميشود بشما و شما ستمديده نشويد

معزی

نيست بر تو هدايت ايشان و ليكن خدا هدايت كند آنكه را خواهد و آنچه انفاق كنيد از مال براى خود شما است و انفاق نمى كنيد جز در پيجوئى روى خدا و آنچه انفاق كنيد از مال داده مى شود به شما و ستم كرده نمى شويد

قمشه ای

(ای رسول بر تو دعوت خلق است و) هدایت خلق بر تو نیست، خدا هر که را خواهد هدایت کند. و هر قسم انفاق و احسان کنید درباره خویش کرده‌اید، و نبایست انفاق کنید جز در راه رضای خدا، و هر انفاق و احسانی کنید از خدا پاداش تمام به شما رسد و به هرگز به شما ستم نخواهد رسید.

رشاد خليفه

تو مسئول هدايت هيچ كس نيستى. فقط خداست كه هر كه را بخواهد (هدايت شود) هدايت مي كند. هرچه انفاق كنيد به نفع خود كرده ايد. هر انفاقى كه مي كنيد بايد به خاطر خدا باشد. هرچه انفاق كنيد، بدون كوچک ترين بي عدالتى به شما بازگردانده خواهد شد.

Literal

Their guidance (is) not on you, and but God guides whom he wills/wants, and what you spend from goodness/wealth , so it is for yourselves, and you do not spend, except asking/desiring God’s face/direction , and what you spend from goodness/wealth is fulfilled/completed to you, and you are not being caused injustice to/oppressed.

Al-Hilali Khan

Not upon you (Muhammad SAW) is their guidance, but Allah guides whom He wills. And whatever you spend in good, it is for yourselves, when you spend not except seeking Allahs Countenance. And whatever you spend in good, it will be repaid to you in full, and you shall not be wronged.

Arthur John Arberry

Thou art not responsible for guiding them; but God guides whomsoever He will. And whatever good you expend is for yourselves, for then you are expending, being desirous only of God’s Face; and whatever good you expend shall be repaid to you in full, and you will not be wronged,

Asad

It is not for thee [O Prophet] to make people follow the right path, since it is God [alone] who guides whom He wills. And whatever good you may spend on others is for your own good, provided that you spend only out of a longing for God’s countenance: for, whatever good you may spend will be repaid unto you in full, and you shall not be wronged.

Dr. Salomo Keyzer

Gij zijt niet verplicht hen terecht te wijzen, God leidt wien hij wil. Wat gij aan aalmoezen geeft is voor uw heil; wat gij geeft, geeft het met het doel, Gods aangezicht te zien. Wat gij den armen goed doet, zal u eens betaald worden, en gij zult niet onrechtvaardig behandeld worden.

Free Minds

You are not responsible for their guidance, but it is God who will guide whoever He wishes. And whatever you spend out of goodness is for your own souls. And anything you spend should be in seeking God’s presence. And whatever you spend out of goodness will be retuned to you, and you will not be wronged.

Hamza Roberto Piccardo

Non sta a te guidarli, ma è Allah che guida chi vuole. E tutto quello che darete nel bene sarà a vostro vantaggio, se darete solo per tendere al Volto di Allah. E tutto quello che darete nel bene vi sarà restituito e non subirete alcun torto.

Hilali Khan

Not upon you (Muhammad SAW) is their guidance, but Allah guides whom He wills. And whatever you spend in good, it is for yourselves, when you spend not except seeking Allahs Countenance. And whatever you spend in good, it will be repaid to you in full, and you shall not be wronged.

Kuliev E.

Вести их прямым путем – не твоя обязанность, ибо Аллах ведет прямым путем, кого пожелает. Все, что вы расходуете, идет на пользу вам самим. Вы расходуете это только из стремления к Лику Аллаха. Какое бы добро вы ни израсходовали, вам воздастся сполна, и с вами не поступят несправедливо.

M.-N.O. Osmanov

Вести людей прямым путем не твоя обязанность. Это Аллах ведет путем истины тех, кого пожелает. То, что вы тратите [во имя Аллаха], тратите для самих себя. Вы тратите только из стремления умилостивить Аллаха. И воздается вам сполна за то, что вы потратите, и не будете вы в убытке.

Mohammad Habib Shakir

To make them walk in the right way is not incumbent on you, but Allah guides aright whom He pleases; and whatever good thing you spend, it is to your own good; and you do not spend but to seek Allah’s pleasure; and whatever good things you spend shall be paid back to you in full, and you shall not be wronged.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

The guiding of them is not thy duty (O Muhammad), but Allah guideth whom He will. And whatsoever good thing ye spend, it is for yourselves, when ye spend not save in search of Allah’s Countenance; and whatsoever good thing ye spend, it will be repaid to you in full, and ye will not be wronged.

Palmer

Thou art not bound to guide them; but God guides whom He will; and whatever good ye expend it is for yourselves, and do not expend save craving for God’s face. And what ye expend of good, it shall be repaid you, and ye shall not be wronged,-

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Onların iyiyi ve güzeli bulmaları, senin üzerine bir borç değildir. Tam aksine, dilediğini/dileyeni iyiye ve güzele kılavuzlayan Allah’tır. Nimet ve imkândan başkalarına bağışladığınız, esasında sizin öz benlikleriniz lehinedir. Allah’ın yüzünü arzulama dışında bir şey için infak etmiyorsunuz. İnfak ettiğiniz her nimet size tam bir biçimde geri verilir. Ve siz, asla zulme uğratılmazsınız.

Qaribullah

It is not for you (Prophet Muhammad to cause) their guidance. Allah guides whom He will. Whatever good you spend is for yourselves, provided that you give it desiring the Face of Allah. And whatever good you spend shall be repaid to you in full, you shall not be harmed.

QXP

Your responsibility (O Messenger!) is only to show them the Right Way (and not to make them walk it). He has established Rules for attaining Guidance.(4:88). (O People!) Whatever good you give benefits your own «Self» when you spend for the sake of Allah. Any charity you give will be repaid to you, without the least injustice.

Reshad Khalifa

You are not responsible for guiding anyone. GOD is the only one who guides whoever chooses (to be guided). Any charity you give is for your own good. Any charity you give shall be for the sake of GOD. Any charity you give will be repaid to you, without the least injustice.

Rodwell

Their guidance is not thine affair, O Muhammad; but God guideth whom he pleaseth. And the good that ye shall give in alms shall redound unto yourselves; and ye shall not give but as seeking the face of God; and whatever good thing ye shall have given in alms, shall be repaid you, and ye shall not be wronged.

Sale

The direction of them belongeth not unto thee; but God directeth whom he pleaseth. The good that ye shall give in alms shall redound unto your selves; and ye shall not give unless out of desire of seeing the face of God. And what good thing ye shall give in alms, it shall be repaid you, and ye shall not be treated unjustly;

Sher Ali

It is not thy responsibility to make them follow the right path; But ALLAH guides whosoever HE pleases. And whatever of wealth you spend, the benefit will of it will be for yourselves, for, you spend not but to seek the favour of ALLAH. And whatever of wealth you spend, it shall be paid back to you in full and you shall not be wronged.

Unknown German

Nicht deine Verantwortung ist es, ihnen den Weg zu weisen; doch Allah weist den Weg, wem Er will. Und was ihr an Gut spendet, es ist für euch selbst, und ihr spendet nur, um Allahs Huld zu suchen. Und was ihr an Gut spendet, es soll euch voll zurückgezahlt werden, und ihr sollt keinen Nachteil erleiden.

V. Porokhova

Не на тебя возложено вести их праведной стезей, – ■ Аллах ведет прямым путем того, ■ Кого сочтет Себе угодным. ■ И что бы вы из благ своих ни издержали, ■ Сполна воздастся вашим душам, – ■ Ведь вы даете только потому, ■ Что ищете Господнего благодаренья; ■ И что бы вы из своего добра ни издержали, ■ Сполна вам будет воздано, ■ И вам не нанесут обид несправедливых.

Yakub Ibn Nugman

Ий Мухәммәд г-м, кешеләрне һидәяткә салу синең эшең түгел, ләкин һидәяткә Аллаһ үзе теләгән кешене күндерер. Бер яхшы нәрсәне садака итеп бирсәгез, файдасы үзегезгәдер. Садакаларыгызны фәкать Аллаһ ризалыгы өчен генә бирсәгез, яхшы нәрсәләрдән садака бирсәгез, аның хаклары сезгә түләнер җәннәт нигъмәтләре белән һәм сез ахирәттә золым кыланмассыз.

جالندہری

(اے محمدﷺ) تم ان لوگوں کی ہدایت کے ذمہ دار نہیں ہو بلکہ خدا ہی جس کو چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے۔ اور (مومنو) تم جو مال خرچ کرو گے تو اس کا فائدہ تمہیں کو ہے اور تم جو خرچ کرو گے خدا کی خوشنودی کے لئے کرو گے۔ اور جو مال تم خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا پورا دے دیا جائے گا اور تمہارا کچھ نقصان نہیں کیا جائے گا،

طاہرالقادری

ان کو ہدایت دینا آپ کے ذمہ نہیں بلکہ اﷲ ہی جسے چاہتا ہے ہدایت سے نوازتا ہے، اور تم جو مال بھی خرچ کرو سو وہ تمہارے اپنے فائدے میں ہے، اور اﷲ کی رضاجوئی کے سوا تمہارا خرچ کرنا مناسب ہی نہیں ہے، اور تم جو مال بھی خرچ کرو گے (اس کا اجر) تمہیں پورا پورا دیا جائے گا اور تم پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.