سوره البقرة (2) آیه 279

قرآن، سوره البقرة (2) آیه 279

آیه پسین: سوره البقرة (2) آیه 280
آیه پیشین: سوره البقرة (2) آیه 278

عربی

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ إِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ

بدون حرکات عربی

فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللّه و رسوله و إن تبتم فلكم رؤس أموالكم لا تظلمون و لا تظلمون

خوانش

Fa-in lam tafAAaloo fa/thanoo biharbin mina Allahi warasoolihi wa-in tubtum falakum ruoosu amwalikum la tathlimoona wala tuthlamoona

آیتی

و هر گاه چنين نکنيد ، بدانيد که با خدا و رسول او به جنگ برخاسته ايد، و اگر توبه کنيد ، اصل سرمايه از آن شماست در اين حال نه ستم کرده ايد و نه تن به ستم داده ايد

خرمشاهی

اما اگر نكرديد بدانيد كه به جنگ با خدا و رسولش برخاسته ايد; و اگر توبه كنيد، سرمايه هاى شما از آن شماست، نه ستم مى كنيد و نه بر شما ستم مى رود.

کاویانپور

و اگر صرفنظر نكنيد، آگاه باشيد كه با خدا و فرستاده او به مبارزه برخاسته‏ايد و اگر توبه كنيد، اصل اموالتان از آن شماست. نه ستم مى‏كنيد و نه ستم مى‏بينيد.

انصاریان

واگر چنین نکردید [و به رباخواری اصرار ورزیدید] به جنگی بزرگ از سوی خدا و رسولش [بر ضد خود] یقین کنید؛ و اگر توبه کردید، اصل سرمایه های شما برای خود شماست [و سودهای گرفته شده را به مردم بازگردانید] که در این صورت نه ستم می کنید و نه مورد ستم قرار می گیرید.

سراج

و اگر (فرمان خدا را امتثال) نكرديد آگاه (و يقين داشته) باشيد بجنگى از طرف خدا و رسولش (با شما رباخواران صورت مى‏گيرد) و اگر توبه نموديد براى شماست سرمايه‏هاى اموالتان در حاليكه (بگرفتن زياده بر سرمايه) ستم نكنيد و نه (بگرفتن كمتر از سرمايه) ستم به بينيد

فولادوند

و اگر [چنين‏] نكرديد، بدانيد به جنگ با خدا و فرستاده وى، برخاسته‏ايد؛ و اگر توبه كنيد، سرمايه‏هاى شما از خودتان است. نه ستم مى‏كنيد و نه ستم مى‏بينيد.

پورجوادی

اگر نكرديد بدانيد كه به جنگ خدا و رسولش برخاسته‏ايد. اگر توبه كنيد اصل سرمايه از آن شما خواهد بود، نه ستمكاره باشيد و نه ستمكش.

حلبی

و اگر نكرده‏ايد پس بدانيد كه در حال جنگ با خدا و پيامبران او هستيد و اگر توبه كرديد سرمايه‏هاى شما از آن شماست، نه شما ستم كنيد و نه بر شما ستم كنند.

اشرفی

پس اگر نكرديد پس اعلام دهيد به حربى از خدا و رسولش و اگر توبه كرديد پس شما را است سرمايه‏هاى مالهاتان ستم نميكنيد و ستم كرده نميشويد

خوشابر مسعود انصاري

اگر چنين نكرديد، به جنگى از [جانب‏] خدا و رسول او [آماده و] خبردار باشيد، و اگر توبه كرديد، اصل اموالتان از آن شماست. نه ستم كنيد و نه [بر شما] ستم رود

مکارم

اگر (چنین) نمی‌کنید، بدانید خدا و رسولش، با شما پیکار خواهند کرد! و اگر توبه کنید، سرمایه‌های شما، از آنِ شماست [= اصل سرمایه، بدون سود]؛ نه ستم می‌کنید، و نه بر شما ستم وارد می‌شود.

مجتبوی

و اگر [رها] نكنيد پس بدانيد كه از سوى خدا و پيامبر او در جنگيد و اگر توبه كنيد سرمايه‏هاى شما از آن شماست، در حالى كه نه ستم مى‏كنيد- به خواستن ربا- و نه بر شما ستم مى‏كنند- به بازندادن سرمايه-.

مصباح زاده

پس اگر نكرديد پس اعلام دهيد به حربى از خدا و رسولش و اگر توبه كرديد پس شما را است سرمايه‏هاى مالهاتان ستم نميكنيد و ستم كرده نميشويد

معزی

و اگر نكرديد پس اعلام كنيد جنگى را با خدا و پيمبرش و اگر توبه كرديد شما را است سرمايه هاى شما نه ستم كنيد و نه ستم كرده شويد

قمشه ای

پس اگر ترک ربا نکردید آگاه باشید که به جنگ خدا و رسول او برخاسته‌اید. و اگر از این کار پشیمان گشتید اصل مال شما برای شماست، که در این صورت به کسی ستم نکرده‌اید و از کسی ستم نکشیده‌اید.

رشاد خليفه

اگر چنين نکنيد، پس از جانب خدا و رسولش در انتظار جنگ باشيد. ولي اگر توبه کنيد، مي توانيد سرمايه خود را نگاه داريد، بي آنکه ستم کنيد، يا ستم ببينيد.

Literal

So if you do not make/do, so be announced to/informed with (of) a battle/war from God and His messenger, and if you repented , so for you (are) your properties/wealths/beginnings/(capital) (keep only your capital), you do not cause injustice/oppression (to others) and nor be caused injustice to/oppressed.

Al-Hilali Khan

And if you do not do it, then take a notice of war from Allah and His Messenger but if you repent, you shall have your capital sums. Deal not unjustly (by asking more than your capital sums), and you shall not be dealt with unjustly (by receiving less than your capital sums).

Arthur John Arberry

But if you do not, then take notice that God shall war with you, and His Messenger; yet if you repent, you shall have your principal, unwronging and unwronged.

Asad

for if you do it not, then know that you are at war with God and His Apostle. But if you repent, then you shall be entitled to [the return of] your principal : you will do no wrong, and neither will you be wronged.

Dr. Salomo Keyzer

Doet gij dit echter niet, verwacht dan den oorlog met God en zijnen apostel. Maar bekeert gij u, dan zal u uw kapitaal verblijven. Doet niemand onrecht, dan zal u geen onrecht geschieden.

Free Minds

And if you will not do this, then take notice of a war from God and His messenger; but if you repent, then you will have back your principal money, you will not be wronged nor will you wrong.

Hamza Roberto Piccardo

Se non lo farete vi è dichiarata guerra da parte di Allah e del Suo Messaggero; se vi pentirete, conserverete il vostro patrimonio. Non fate torto e non subirete torto.

Hilali Khan

And if you do not do it, then take a notice of war from Allah and His Messenger but if you repent, you shall have your capital sums. Deal not unjustly (by asking more than your capital sums), and you shall not be dealt with unjustly (by receiving less than your capital sums).

Kuliev E.

Но если вы не сделаете этого, то знайте, что Аллах и Его Посланник объявляют вам войну. А если вы раскаятесь, то вам останется ваш первоначальный капитал. Вы не поступите несправедливо, и с вами не поступят несправедливо.

M.-N.O. Osmanov

Если же вы не простите, так знайте, что Аллах и Его Посланник будут против вас. А если простите, то вам останется ваше первоначальное достояние. Не творите произвола, тогда и над вами не свершится произвол.

Mohammad Habib Shakir

But if you do (it) not, then be apprised of war from Allah and His Messenger; and if you repent, then you shall have your capital; neither shall you make (the debtor) suffer loss, nor shall you be made to suffer loss.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And if ye do not, then be warned of war (against you) from Allah and His messenger. And if ye repent, then ye have your principal (without interest). Wrong not, and ye shall not be wronged.

Palmer

and if ye will not do it, then hearken to the proclamation of war from God and His Apostle; but if ye repent, your capital is yours. Ye shall not wrong, nor shall ye be wronged.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Eğer bunu yapmazsanız, Allah ve resulünden bir harp ilanını duymuş olun. Tövbe ederseniz, mallarınızın esasları/ana paralarınız sizindir; ne zulmeden olursunuz ne de zulme uğratılan.

Qaribullah

but if you do not, then take notice of war from Allah and His Messenger. Yet, if you repent, you shall have the principal of your wealth. Neither will you harm nor will you be harmed.

QXP

And if you do it not, then know that you are at war with Allah and His Messenger. But, if you mend your ways, simply take back your capital sums. Inflict not injustice and you will not incur injustice.

Reshad Khalifa

If you do not, then expect a war from GOD and His messenger. But if you repent, you may keep your capitals, without inflicting injustice, or incurring injustice.

Rodwell

But if ye do it not, then hearken for war on the part of God and his apostle: yet if ye repent, ye shall have the principal of your money. Wrong not, and ye shall not be wronged.

Sale

but if ye do it not, hearken unto war, which is declared against you from God and his Apostle: Yet if ye repent, ye shall have the capital of your money. Deal not unjustly with others, and ye shall not be dealt with unjustly.

Sher Ali

But if you do it not, then beware of war from ALLAH and HIS Messenger; and if you repent, then you shall have your principal; thus you shall not wrong nor shall you be wronged.

Unknown German

Tut ihr es aber nicht, dann erwartet Krieg von Allah und Seinem Gesandten; und wenn ihr bereut, dann bleibt euch euer Kapital; ihr sollt weder Unrecht tun, noch Unrecht leiden.

V. Porokhova

Но если вы не сделаете это, ■ Услышьте, что грядет война вам от Аллаха и посланника Его. ■ А коль удержитесь (от лихоимства), ■ Ваш капитал останется при вас; ■ Ущерба и обид другим не причиняйте, ■ Тогда и сами вы не пострадаете от них.

Yakub Ibn Nugman

Әгәр риба белән мал алудан туктамасагыз, ул вакытта яхшы белегез! Аллаһуның һәм рәсүлнең сезгә каршы сугышуларын үзегезгә лязем иткән буласыз. Арттырып алу өчен бурычка бирүчеләр әгәр тәүбә итсәгез, бурычка биргән малыгыз сезнеке, биргәнегез хәтле генә алыгыз. Бурычка биргән кеше арттырып алу белән золым итмәсен һәм бурычны киметеп бирү белән бурычка бирүчегә дә золым ителмәсен.

جالندہری

اگر ایسا نہ کرو گے تو خبردار ہوجاؤ (کہ تم) خدا اور رسول سے جنگ کرنے کے لئے (تیار ہوتے ہو) اور اگر توبہ کرلو گے (اور سود چھوڑ دو گے) تو تم کو اپنی اصل رقم لینے کا حق ہے جس میں نہ اوروں کا نقصان اور تمہارا نقصان

طاہرالقادری

پھر اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اﷲ اور اس کے رسول (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی طرف سے اعلانِ جنگ پر خبردار ہو جاؤ، اور اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے لئے تمہارے اصل مال (جائز) ہیں، نہ تم خود ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.