سوره البقرة (2) آیه 283

قرآن، سوره البقرة (2) آیه 283

آیه پسین: سوره البقرة (2) آیه 284
آیه پیشین: سوره البقرة (2) آیه 282

عربی

وَ إِنْ كُنْتُمْ عَلى سَفَرٍ وَ لَمْ تَجِدُوا كاتِباً فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمانَتَهُ وَ لْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَ لا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ وَ مَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

بدون حرکات عربی

و إن كنتم على سفر و لم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدّ الّذي اؤتمن أمانته و ليتّق اللّه ربّه و لا تكتموا الشّهادة و من يكتمها فإنّه آثم قلبه و اللّه بما تعملون عليم

خوانش

Wa-in kuntum AAala safarin walam tajidoo katiban farihanun maqboodatun fa-in amina baAAdukum baAAdan falyu-addi allathee i/tumina amanatahu walyattaqi Allaha rabbahu wala taktumoo alshshahadata waman yaktumha fa-innahu athimun qalbuhu waAllahu bima taAAmaloona AAaleemun

آیتی

هر گاه در سفر بوديد و کاتبي نيافتيد ، بايد چيزي به گرو گرفته شود ،، واگر کسي از شما ديگري را امين دانست ، آن کس که امين دانسته شده امانت را باز دهد و بايد از الله ، پروردگارش ، بترسد و شهادت را کتمان مکنيد هر کس که شهادت را کتمان کند ، به دل گناهکار است و خدا از کاري که مي کنيد آگاه است

خرمشاهی

و اگر در سفر بوديد و نويسنده نيافتيد بايد گرويى بستانيد; پس اگر كسى از شما ديگرى را امين دانست [و گرويى نگرفت] بايد كسى كه امين دانسته شده، امانت [دين] خود را بازپس دهد و از خداوند [جهان] پروردگارش، پروا كند; و شهادت را كتمان نكنيد، و هر كس كه آن را كتمان

کاویانپور

اگر در مسافرت بوديد و نويسنده‏اى پيدا نكرديد، گروهى بگيريد، اگر كسى از شما شخصى را امين قرار داد (و امانتى نزد وى گذاشت) امانتدار بايد امانت را در موقع خود (صحيح و سالم) بصاحبش تحويل دهد و از خدايى كه پروردگار اوست بترسد و حقيقت و شهادت را انكار نكند و هر كس آن را انكار كند، براستى كه قلب وى گنهكار است و خدا به آنچه انجام مى‏دهيد دانا و آگاه است.

انصاریان

و اگر در سفر بودید و نویسنده ای [برای ثبت سند] نیافتید، وثیقه های دریافت شده [جایگزین سند و شاهد] است. و اگر یکدیگر را امین دانستید [وثیقه لازم نیست] پس باید کسی که امینش دانسته اند، امانتش را ادا کند. و از خدا پروردگار خود، پروا نماید و [شما ای شاهدان!] شهادت را پنهان نکنید و هر که آن را پنهان کند، یقیناً دلش گناهکار است؛ و خدا به آنچه انجام می دهید داناست.

سراج

و اگر باشيد در مسافرت و نيابيد نويسنده‏اى (كه قرار داد شما را ثبت كند) پس گروگانى گرفته شده (وثيقه است) پس اگر امين داند برخى از شما برخى ديگر را (و چيزى پيش وى نهد) بايد بپردازد آن كس كه امين شمرده شده امانت او را و بايد بترسد از (عذاب) خدا كه پروردگار اوست و پنهان مداريد گواهى را و هر كه كتمان كند آنرا پس بى‏گمان گنهكار است دل او (گنهكارى دل براى مبالغه است) و خدا بدانچه مى‏كنيد (از كتمان شهادت و اظهار آن) داناست

فولادوند

و اگر در سفر بوديد و نويسنده‏اى نيافتيد وثيقه‏اى بگيريد؛ و اگر برخى از شما برخى ديگر را امين دانست، پس آن كس كه امين شمرده شده، بايد سپرده وى را بازپس دهد؛ و بايد از خداوند كه پروردگار اوست، پروا كند. و شهادت را كتمان مكنيد، و هر كه آن را كتمان كند قلبش گناهكار است، و خداوند به آنچه انجام مى‏دهيد داناست.

پورجوادی

اگر در سفر بوديد و نويسنده‏اى نيافتيد بايد گرويى بگيريد و اگر به يكديگر اطمينان داشته باشيد بايد كسى كه امين واقع شده است امانت را باز دهد و از خدا- پروردگارش- بترسد، و شهادت را كتمان نكنيد، هر كس آن را كتمان كند، به دل گناهكار است و خدا بدانچه مى‏كنيد داناست.

حلبی

و اگر در حال سفر بوديد و نويسنده‏اى نيافتيد پس گروگانى بستانيد و اگر كسى از شما به كسى اطمينان پيدا كرد پس آن كس كه امين شد بايد امانت او را پس بدهد و از خداوند كه پروردگار اوست بترسد و شهادت را كتمان مكنيد و هر كه كتمان كند دل او گناهكار است، و خدا به آنچه مى‏كنيد داناست.

اشرفی

و اگر باشيد بر سفرى و نيابيد كاتبى را پس گروگانى بايد گرفته شود پس اگر امين داند برخى از شما برخى را پس بايد ادا كند آنكه امين داشته شده امانتش را و بايد كه بترسد از خدا كه پروردگار اوست و مپوشيد شهادت را و هر كه بپوشد آنرا پس او گناهكار است دلش و خدا بآنچه ميكنيد داناست

خوشابر مسعود انصاري

و اگر در سفر باشيد و نويسنده‏اى نيابيد، گروى قبض شده [بايد موجب استحكام معامله باشد] و اگر برخى از شما برخى ديگر را امين بداند، كسى كه امين دانسته شده است بايد امانت خود را باز پس دهد و بايد از خداوند، پروردگارش پروا بدارد. و شهادت را پنهان مكنيد و هر كس كه آن را پنهان كند، بى‏گمان دلش گناهكار است و خداوند به آنچه مى‏كنيد داناست.

مکارم

و اگر در سفر بودید، و نویسنده‌ای نیافتید، گروگان بگیرید! (گروگانی که در اختیار طلبکار قرار گیرد.) و اگر به یکدیگر اطمینان (کامل) داشته باشید، (گروگان لازم نیست، و) باید کسی که امین شمرده شده (و بدون گروگان، چیزی از دیگری گرفته)، امانت (و بدهی خود را بموقع) بپردازد؛ و از خدایی که پروردگار اوست. بپرهیزد! و شهادت را کتمان نکنید! و هر کس آن را کتمان کند، قلبش گناهکار است. و خداوند، به آنچه انجام می‌دهید، داناست.

مجتبوی

و اگر در سفر باشيد و نويسنده‏اى نيابيد پس گروگانى گرفته شود، و اگر يكى از شما ديگرى را امين شمرد آن كه امين شمرده شده است- امانت به وى سپرده شده- امانت را بازدهد و از خداى، پروردگار خويش، پروا كند. و گواهى را پنهان مكنيد، و هر كه آن را پنهان كند دل او گناهكار است، و خدا بدانچه مى‏كنيد داناست.

مصباح زاده

و اگر باشيد بر سفرى و نيابيد كاتبى را پس گروگانى بايد گرفته شود پس اگر امين داند برخى از شما برخى را پس بايد ادا كند آنكه امين داشته شده امانتش را و بايد كه بترسد از خدا كه پروردگار اوست و مپوشيد شهادت را و هر كه بپوشد آنرا پس او گناهكار است دلش و خدا بانچه ميكنيد داناست

معزی

و اگر بر سفرى باشيد و نيابيد نويسنده اى پس گروگانى به دست و اگر بسپرد يكى از شما به ديگرى پس بايد بپردازد آن كس كه سپرده شده است سپرده خويش را و بايد بترسد خدا را پروردگار خود و كتمان نكنيد گواهى را و هر كس كتمان كند آن را همانا گنهكار است دلش و خدا بدانچه مى كنيد دانا است

قمشه ای

و اگر در سفر باشید و نویسنده‌ای نیابید برای وثیقه دین گروی گرفته شود. و اگر برخی بعضی را امین داند (و به او امانت بسپارد) پس باید ادا کند آن امین آنچه را که به امانت گرفته است و از خدای خود بترسد (و به امانت خیانت نکند) ، و کتمان شهادت ننمایید، که هر کس کتمان کند البته به دل گناهکار است و خدا از همه کار شما آگاه است.

رشاد خليفه

اگر در سفر باشيد و كاتبى در دسترس نباشد، بايد وثيقه اي گذارده شود که پرداخت بدهي را تضمين کند. چنانچه به كسى به اين ترتيب اعتماد شده باشد، بايد وثيقه را موقع سررسيد آن بازگرداند و خدا، پروردگارش را در نظر داشته باشد. از شهادت دادن به آنچه شاهدش بوديد، خودداري نکنيد، هرکس شهادتي را کتمان کند قلبى گناهکار دارد. خدا از تمام اعمالتان كاملاً آگاه است.

Literal

And if you were on (a) journey/trip/voyage and did not find (a) writer/one able to write, so a secured pawn handed over/received , so if some/part of you trusted/entrusted some/part, so who was trusted should discharge/fulfill (E) his deposit/security, and (he) should fear and obey God, his Lord, and do not hide/conceal the testimony/certification and who hides/conceals it, so that he truly his heart/mind is sinning/committing a crime , and God (is) with what you make/do knowledgeable.

Al-Hilali Khan

And if you are on a journey and cannot find a scribe, then let there be a pledge taken (mortgaging); then if one of you entrust the other, let the one who is entrusted discharge his trust (faithfully), and let him be afraid of Allah, his Lord. And conceal not the evidence for he, who hides it, surely his heart is sinful. And Allah is All-Knower of what you do.

Arthur John Arberry

And if you are upon a journey, and you do not find a writer, then a pledge in hand. But if one of you trusts another, let him who is trusted deliver his trust, and let him fear God his Lord. And do not conceal the testimony; whoso conceals it, his heart is sinful; and God has knowledge of the things you do.

Asad

And if you are on a journey and cannot find a scribe, pledges [may be taken] in hand: but if you trust one another, then let him who is trusted fulfil his trust, and let him be conscious of God, his Sustainer. And do not conceal what you have witnessed – for, verily, he who conceals it is sinful at heart; and God has full knowledge of all that you do.

Dr. Salomo Keyzer

Zijt gij echter op reis en vindt gij geen schrijver, neemt dan een onderpand. Vertrouwt echter de een den ander zonder dat, dan geve hij, wien het vertrouwd werd, het vertrouwde weder terug en hij vreeze God. Weiger geene getuigenis. Wie het verbergt, heeft een boos hart, en God weet wat gij doet.

Free Minds

And if you are traveling or do not find a scribe, then a pledge of collateral. If you trust each other then let the one who was entrusted deliver his trust, and let him be aware of God, and do not hold back the testimony. And whoever holds it back, then he has sinned in his heart, and God is aware of what you do.

Hamza Roberto Piccardo

Se siete in viaggio e non trovate uno scriba, scambiatevi dei pegni. Se qualcuno affida qualcosa ad un altro, restituisca il deposito il depositario e tema Allah il suo Signore. Non siate reticenti nella testimonianza, ché invero, chi agisce così, ha un cuore peccatore. Allah conosce tutto quello che fate.

Hilali Khan

And if you are on a journey and cannot find a scribe, then let there be a pledge taken (mortgaging); then if one of you entrust the other, let the one who is entrusted discharge his trust (faithfully), and let him be afraid of Allah, his Lord. And conceal not the evidence for he, who hides it, surely his heart is sinful. And Allah is All-Knower of what you do.

Kuliev E.

Если вы окажетесь в поездке и не найдете писца, то назначьте залог, который можно получить в руки. Но если один из вас доверяет другому, то пусть тот, кому доверено, вернет доверенное ему и убоится Аллаха, своего Господа. Не скрывайте свидетельства. А у тех, кто скрывает его, сердце поражено грехом. Аллаху известно о том, что вы совершаете.

M.-N.O. Osmanov

Если вы окажетесь в поездке и не найдете писца, то надо брать залог. Если вы отдаете что-либо на хранение друг другу, то пусть тот, кому отдано, вернет отданное ему на хранение, и да убоится он Аллаха, Господа своего. Не отрекайтесь от данного свидетельства. А у тех, кто отречется, греховно сердце! Аллах ведает о том, что вы творите.

Mohammad Habib Shakir

And if you are upon a journey and you do not find a scribe, then (there may be) a security taken into possession; but if one of you trusts another, then he who is trusted should deliver his trust, and let him be careful (of his duty to) Allah, his Lord; and do not conceal testimony, and whoever conceals it, his heart is surely sinful; and Allah knows what you do.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

If ye be on a journey and cannot find a scribe, then a pledge in hand (shall suffice). And if one of you entrusteth to another let him who is trusted deliver up that which is entrusted to him (according to the pact between them) and let him observe his duty to Allah his Lord. Hide not testimony. He who hideth it, verily his heart is sinful. Allah is Aware of what ye do.

Palmer

But if ye be upon a journey, and ye cannot find a scribe, then let a pledge be taken. But if one of you trust another, then let him who is trusted surrender his trust, and let him fear God his Lord, and conceal not testimony, for he who conceals it, verily, sinful is his heart: God knows what ye do.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Eğer yolculuk halinde olur da yazacak birini bulamazsanız, o takdirde, alınan rehinler yeter. Birbirinize güvenmişseniz, kendisine güvenilen kişi, emaneti ödesin; Rabbi olan Allah’tan sakınsın. Tanıklığı gizlemeyin. Onu gizleyen, kalbi günaha batmış/kendi kalbine kötülük etmiş biridir. Allah, yapmakta olduklarınızı çok iyi bilmektedir.

Qaribullah

If you are upon a journey and a scribe cannot be found, then let pledges be taken. If any of you trusts another let the trusted deliver his trust; and let him fear Allah his Lord. And you shall not conceal the testimony. He who conceals it, his heart is sinful. Allah has knowledge of what you do.

QXP

If you are traveling and a scribe is not available, a collateral of some value may serve the purpose, or a bond shall be posted to guarantee repayment. If one is trusted in this manner, he shall return the collateral or the bond when due, and be mindful of Allah, his Lord. Do not withhold any testimony by concealing what you have witnessed. Anyone who withholds a testimony is noxious to his own sensitivity. Allah is Aware of all your actions.

Reshad Khalifa

If you are traveling, and no scribe is available, a bond shall be posted to guarantee repayment. If one is trusted in this manner, he shall return the bond when due, and he shall observe GOD his Lord. Do not withhold any testimony by concealing what you had witnessed. Anyone who withholds a testimony is sinful at heart. GOD is fully aware of everything you do.

Rodwell

And if ye be on a journey and shall find no notary, let pledges be taken: but if one of you trust the other, let him who is trusted, restore what he is trusted with, and fear God his Lord. And refuse not to give evidence. He who refuseth is surely wicked at heart: and God knoweth your deeds.

Sale

And if ye be on a journey, and find no writer, let pledges be taken: But if one of you trust the other, let him who is trusted return what he is trusted with, and fear God his Lord. And conceal not the testimony, for he who concealeth it, hath surely a wicked heart: God knoweth that which ye do.

Sher Ali

And if you be on a journey, and you find not a scribe, then let there be a pledge with possession. And if one of you entrust another with something, then let him who is entrusted, surrender his trust and let him fear ALLAH, his Lord. And hide not testimony; and whoever hides it his heart is certainly sinful. And ALLAH is Well-Aware of what you do.

Unknown German

Und wenn ihr auf Reisen seid und keinen Schreiber findet, so soll ein Pfand (gegeben werden) zur Verwahrung. Und wenn einer von euch dem anderen etwas anvertraut, dann soll der, dem anvertraut wurde, das Anvertraute herausgeben, und er fürchte Allah, seinen Herrn. Und haltet nicht Zeugenschaft zurück; wer sie verhehlt, gewiß, dessen Herz ist sündhaft, und Allah weiß wohl, was ihr tut.

V. Porokhova

А коль в пути вы и писца не можете найти, ■ Вам надлежит давать залог. ■ И кто из вас в залог доверил вещь другому, ■ То тот, кому доверена она, ■ Залог сей в целости вернуть обязан. ■ И пусть страшится своего Владыку ■ И никаких свидетельств не таит, – ■ Ведь у того, кто (с умыслом) утаивает их, ■ Разъедено грехами сердце, – ■ Аллах ведь знает все, что делаете вы.

Yakub Ibn Nugman

Әгәр сәфәрдә булып, язучы тапмасагыз ул вакытта бурычка алган кеше заклад бирсен, ягъни бурычын кайтарып биргәнче, берәр бәяле әйбер биреп торсын, әгәр бер-берегезгә ышанып язудан һәм закладтан башка бурычка бирсәгез, ул вакытта бурычка алган кеше инсаф белән бурычын иясенә тапшырсын һәм тәрбияче булган Аллаһудан курыксын. Ий шаһит булган кешеләр, Шәһадәтегезне яшермәгез, сөйләшкән сүзләрегезне үзгәртмәгез. Әгәр шаһит булган кеше шәһитлек эшендә дөреслекне яшерсә, аның күңеле гөнаһкәрдер. Бит Аллаһ сезнең эшләгән эшләрегезне белүче.

جالندہری

اور اگر تم سفر پر ہواور (دستاویز) لکھنے والا مل نہ سکے تو (کوئی چیز) رہن یا قبضہ رکھ کر (قرض لے لو) اور اگر کوئی کسی کو امین سمجھے (یعنی رہن کے بغیر قرض دیدے) تو امانتدار کو چاہیئے کہ صاحب امانت کی امانت ادا کردے اور خدا سے جو اس کا پروردگار ہے ڈرے۔اور (دیکھنا) شہادت کو مت چھپانا۔ جو اس کو چھپائے گا وہ دل کا گنہگار ہوگا۔ اور خدا تمہارے سب کاموں سے واقف ہے

طاہرالقادری

اور اگر تم سفر پر ہو اور کوئی لکھنے والا نہ پاؤ تو باقبضہ رہن رکھ لیا کرو، پھر اگر تم میں سے ایک کو دوسرے پر اعتماد ہو تو جس کی دیانت پر اعتماد کیا گیا اسے چاہئے کہ اپنی امانت ادا کر دے اور وہ اﷲ سے ڈرتا رہے جو اس کا پالنے والا ہے، اور تم گواہی کو چُھپایا نہ کرو، اور جو شخص گواہی چُھپاتا ہے تو یقینا اس کا دل گنہگار ہے، اور اﷲ تمہارے اعمال کو خوب جاننے والا ہے،

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.