سوره آل عمران (3) آیه 84

قرآن، سوره آل عمران (3) آیه 84

آیه پسین: سوره آل عمران (3) آیه 85
آیه پیشین: سوره آل عمران (3) آیه 83

عربی

قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَ ما أُنْزِلَ عَلَيْنا وَ ما أُنْزِلَ عَلى إِبْراهِيمَ وَ إِسْماعِيلَ وَ إِسْحاقَ وَ يَعْقُوبَ وَ الأَْسْباطِ وَ ما أُوتِيَ مُوسى وَ عِيسى وَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَ نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ

بدون حرکات عربی

قل آمنّا باللّه و ما أنزل علينا و ما أنزل على إبراهيم و إسماعيل و إسحاق و يعقوب و الأسباط و ما أوتي موسى و عيسى و النّبيّون من ربّهم لا نفرّق بين أحد منهم و نحن له مسلمون

خوانش

Qul amanna biAllahi wama onzila AAalayna wama onzila AAala ibraheema wa-ismaAAeela wa-ishaqa wayaAAqooba waal-asbati wama ootiya moosa waAAeesa waalnnabiyyoona min rabbihim la nufarriqu bayna ahadin minhum wanahnu lahu muslimoona

آیتی

بگو : به خدا و آنچه بر ما و بر ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و، فرزندان او و نيز آنچه بر موسي و عيسي و پيامبران ديگر از جانب پروردگارشان نازل شده است ، ايمان آورديم ميان هيچ يک از ايشان فرقي نمي نهيم و همه تسليم اراده او هستيم

خرمشاهی

بگو به خداوند و آنچه بر ما و آنچه بر ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و اسباط نازل شده و آنچه به موسى و عيسى و پيامبران از سوى پروردگارشان داده شده، ايمان آورده ايم، [و] بين هيچ يك از آنان فرق نمى گذاريم و ما فرمانبردار او هستيم.

کاویانپور

بگو، ما به خدا ايمان داريم و به آنچه بر ما و بر ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و پيامبران و اسباط بنى اسرائيل نازل گرديده و آنچه به موسى و عيسى و ساير پيامبران از طرف پروردگارشان اعطا شده است ايمان داريم. ما ميان هيچ كدام از آنان فرقى نمى‏گذاريم و در برابر خدا تسليم محض هستيم.

انصاریان

[ای پیامبر! از جانب خود و پیروانت به همه] بگو: ما به خدا و آنچه بر ما نازل شده و آنچه بر ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و نوادگان [دارای مقام نبوتشان] فرود آمده، و آنچه به موسی و عیسی و پیامبران از سوی پروردگارشان داده شده ایمان آوردیم، و میان هیچ یک از آنان فرق نمی گذاریم، و ما در برابر او [و فرمان ها و احکام او] تسلیم هستیم.

سراج

(اى پيامبر) بگو ايمان آورديم بخدا و آنچه فرو فرستاده شده بر ما و آنچه نازل شده بر ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و فرزند زادگان يعقوب و آنچه داده شده بموسى و عيسى (تورات و انجيل) و پيمبران ديگر از نزد پروردگارشان و فرقى نمى‏گذاريم ميان هيچ يك از پيمبران (نه مانند يهود و ترسا) و ما تنها خداى را فرمانبرداريم

فولادوند

بگو: «به خدا و آنچه بر ما نازل شده، و آنچه بر ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و اسباط نازل گرديده، و آنچه به موسى و عيسى و انبياى [ديگر] از جانب پروردگارشان داده شده، گرويديم؛ و ميان هيچ يك از آنان فرق نمى‏گذاريم و ما او را فرمانبرداريم.

پورجوادی

بگو: «به خدا ايمان آورديم و نيز به آنچه بر ما و ابراهيم، اسماعيل، اسحاق، يعقوب و نوادگان او نازل گرديده است و نيز آنچه از جانب پروردگار به موسى و عيسى و پيامبران ديگر داده شده است، ما در ميان آنها فرقى نمى‏گذاريم و در برابر او تسليم هستيم.

حلبی

بگو به خدا ايمان آوريم و به آنچه بر ما فرود آمده و به آنچه بر ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و اسباط فرود آمده و بر آنچه به موسى و عيسى و پيامبران، از پروردگارشان داده شده است. ميان هيچ كدام از آنها فرقى نمى‏گذاريم و همه فرمانبردار او هستيم.

اشرفی

بگو گرويديم بخدا و آنچه فرو فرستاده شده بر ما و آنچه فرو فرستاده شده بر ابراهيم و اسمعيل و اسحق و يعقوب و اسباب و آنچه داده شد بموسى و عيسى و پيغمبران از پروردگارشان تفرقه نمى‏كنيم ميان احدى از ايشان و ما مر او را منقادانيم

خوشابر مسعود انصاري

بگو: به خداوند و به آنچه بر ما فرو فرستاده شده است و به آنچه بر ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و نوادگان [وى‏] فرو فرستاده شده بود و به آنچه به موسى و عيسى و پيامبران از [جانب‏] پروردگارشان داده شده ايمان آورديم. بين كسى از آنها فرق نمى‏گذاريم و ما او را فرمانبرداريم

مکارم

بگو: «به خدا ایمان آوردیم؛ و (همچنین) به آنچه بر ما و بر ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط نازل گردیده؛ و آنچه به موسی و عیسی و (دیگر) پیامبران، از طرف پروردگارشان داده شده است؛ ما در میان هیچ یک از آنان فرقی نمی‌گذاریم؛ و در برابرِ (فرمان) او تسلیم هستیم.»

مجتبوی

بگو: به خدا و آنچه بر ما و بر ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و فرزندان و نوادگان او فرو فرستاده شده، و به آنچه به موسى و عيسى و پيامبران از پروردگارشان داده شده ايمان داريم ميان هيچ يك از ايشان جدا نكنيم- فرق ننهيم- و ما او را گردن‏نهاده و فرمانبرداريم.

مصباح زاده

بگو گرويديم بخدا و آنچه فرو فرستاده شده بر ما و آنچه فرو فرستاده شده بر ابراهيم و اسمعيل و اسحق و يعقوب و اسباط و آنچه داده شد بموسى و عيسى و پيغمبران از پروردگارشان تفرقه نمى‏كنيم ميان احدى از ايشان و ما مر او را منقادانيم

معزی

بگو ايمان آورديم به خدا و آنچه بر ما فرود آمد و آنچه فرود آمد بر ابراهيم و اسماعيل و اسحق و يعقوب و اسباط و آنچه داده شدند موسى و عيسى و پيمبران از پروردگارشان فرق نگذاريم ميان هيچكدام از ايشان و مائيم براى او اسلام آرندگان

قمشه ای

بگو: ما به خدای عالم و شریعت و کتابی که به خود ما نازل شده و آنچه به ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و فرزندانش نازل شده و آنچه به موسی و عیسی و پیغمبران دیگر از جانب پروردگارشان داده شده (به همه ایمان آورده‌ایم) فرقی میان هیچ یک از پیغمبران نگذاریم و ما مطیع فرمان خداییم.

رشاد خليفه

بگو: ما به خدا و به آنچه بر ما نازل شد و به آنچه بر ابراهيم، اسماعيل، اسحاق، يعقوب و اسباط نازل شد و به آنچه به موسي، عيسي و پيامبران از جانب پروردگارشان داده شد، ايمان داريم. ما فرقي ميان هيچ يك از آنها نمي ‌گذاريم. ما فقط تسليم او هستيم.

Literal

Say: «We believed with God, and what descended on us, and what descended on Abraham, and Ishmael, and Isaac, and Jacob, and the grandchildren , and what Moses and Jesus and the prophets were given/brought from their Lord, we do not separate/distinguish/differentiate between any from them, and we are for Him submitters/surrenderers/Moslems.»

Al-Hilali Khan

Say (O Muhammad SAW): «We believe in Allah and in what has been sent down to us, and what was sent down to Ibrahim (Abraham), Ismail (Ishmael), Ishaque (Isaac), Yaqoob (Jacob) and Al-Asbat (the twelve sons of Yaqoob (Jacob)) and what was given to Moosa (Moses), Iesa (Jesus) and the Prophets from their Lord. We make no distinction between one another among them and to Him (Allah) we have submitted (in Islam).»

Arthur John Arberry

Say: ‹We believe in God, and that which has been sent down on us, and sent down on Abraham and Ishmael, Isaac and Jacob, and the Tribes, and in that which was given to Moses and Jesus, and the Prophets, of their Lord; we make no division between any of them, and to Him we surrender.›

Asad

Say: «We believe in God, and in that which has been bestowed from on high upon us, and that which has been bestowed upon Abraham and Ishmael and Isaac and Jacob and their descendants, and that which has been vouchsafed by their Sustainer unto Moses and Jesus and all the [other] prophets: we make no distinction between any of them. And unto Him do we surrender ourselves.»

Dr. Salomo Keyzer

Zegt: Wij gelooven aan God, aan hetgeen hij ons geopenbaard heeft, en aan datgene wat hij aan Abraham, en Ismal, en Izaak, Jacob en de stammen heeft geopenbaard, en aan datgene wat aan Mozes, Jezus en de profeten door hunnen Heer werd geopenbaard. Wij maken geen onderscheid tusschen hen. Wij zijn God onderworpen (Muzelmannen).

Free Minds

Say: "We believe in God and what was sent down to us and what was sent down to Abraham and Ishmael and Isaac and Jacob and the Patriarchs, and what was given to Moses and Jesus and the prophets from their Lord. We do not make any distinction between them, and to Him we surrender."

Hamza Roberto Piccardo

Di›: «Crediamo in Allah e in quello che ha fatto scendere su di noi e in quello che ha fatto scendere su Abramo, Ismaele, Isacco, Giacobbe e le Tribù, e in ciò che, da parte del Signore, è stato dato a Mosè, a Gesù e ai Profeti: non facciamo alcuna differenza tra loro e a Lui siamo sottomessi».

Hilali Khan

Say (O Muhammad SAW): "We believe in Allah and in what has been sent down to us, and what was sent down to Ibrahim (Abraham), Ismail (Ishmael), Ishaque (Isaac), Yaqoob (Jacob) and Al-Asbat (the twelve sons of Yaqoob (Jacob)) and what was given to Moosa (Moses), Iesa (Jesus) and the Prophets from their Lord. We make no distinction between one another among them and to Him (Allah) we have submitted (in Islam)."

Kuliev E.

Скажи: «Мы уверовали в Аллаха и в то, что ниспослано нам, и в то, что было ниспослано Ибрахиму (Аврааму), Исмаилу (Измаилу), Исхаку (Исааку), Йакубу (Иакову) и коленам (двенадцати сыновьям Йакуба) и в то, что было даровано Мусе (Моисею), Исе (Иисусу) и пророкам от их Господа. Мы не делаем различий между ними, и Ему одному мы покоряемся».

M.-N.O. Osmanov

Скажи [, Мухаммад]: «Мы уверовали в Аллаха, в то, что было ниспослано Ибрахиму, Исма’илу, Исхаку, Йа’кубу и их потомкам, в то, что было даровано Мусе, ‹Исе и пророкам Господом их. Мы не делаем различия между ними, и Ему мы предаемся».

Mohammad Habib Shakir

Say: We believe in Allah and what has been revealed to us, and what was revealed to Ibrahim and Ismail and Ishaq and Yaqoub and the tribes, and what was given to Musa and Isa and to the prophets from their Lord; we do not make any distinction between any of them, and to Him do we submit.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Say (O Muhammad): We believe in Allah and that which is revealed unto us and that which was revealed unto Abraham and Ishmael and Isaac and Jacob and the tribes, and that which was vouchsafed unto Moses and Jesus and the prophets from their Lord. We make no distinction between any of them, and unto Him we have surrendered.

Palmer

Say, ‹We believe in God, and what has been revealed to thee, and what was revealed to Abraham, and Ishmael, and Isaac, and Jacob, and the tribes, and what was given to Moses, and Jesus, and the prophets from their Lord,- we will make no distinction between any of them,- and we are unto Him resigned.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

De ki: «Allah’a, bize indirilene, İbrahim’e, İsmail’e, İshak’a, Yakub’a, torunlarına indirilmiş olana, Mûsa’ya, İsa’ya ve diğer nebilere Rablerinden verilmiş bulunana inandık. Onlardan hiçbirini ötekinden ayırmayız. Biz O’na teslim olanlarız.»

Qaribullah

Say: ‹We believe in Allah and in what is sent down to us and in that which was sent down to Abraham, Ishmael, Isaac, Jacob and the tribes, and in that which was given to (Prophets) Moses and Jesus, and the Prophets from their Lord. We do not differentiate between any of them. To Him we are submitters (Muslims). ‹

QXP

Say, «We believe in Allah and what has been revealed to us and to Abraham, Ishmael, Isaac, Jacob and the Prophets of the Israelite Tribes, and that which was given to Moses, Jesus and other Prophets from their Lord. We make no distinction among any of them (See (2:253), (17:55)). Unto Him we have surrendered.»

Reshad Khalifa

Say, «We believe in GOD, and in what was sent down to us, and in what was sent down to Abraham, Ismail, Isaac, Jacob, and the Patriarchs, and in what was given to Moses, Jesus, and the prophets from their Lord. We make no distinction among any of them. To Him alone we are submitters.»

Rodwell

SAY: We believe in God, and in what hath been sent down to us, and what hath been sent down to Abraham, and Ismael, and Isaac, and Jacob, and the tribes, and in what was given to Moses, and Jesus, and the Prophets, from their Lord. We make no difference between them. And to Him are we resigned (Muslims).

Sale

Say, we believe in God, and that which hath been sent down unto us, and that which was sent down unto Abraham, and Ismael, and Isaac, and Jacob, and the tribes, and that which was delivered to Moses, and Jesus, and the prophets, from their Lord; we make no distinction between any of them; and to him are we resigned.

Sher Ali

Say, `We believe in ALLAH and that which has been revealed to us, and that which was revealed to Abraham and Ishmael and Isaac and Jacob and the tribes, and in that which was given to Moses and Jesus and other Prophets from their Lord. We make no distinction between any of them and to HIM we submit.

Unknown German

Sprich: «Wir glauben an Allah und an das, was zu uns herabgesandt worden und was herabgesandt ward zu Abraham und Ismael und Isaak und Jakob und den Nachfahren, und was gegeben ward Moses und Jesus und

V. Porokhova

Скажи, (о Мухаммад!): «Мы веруем в Аллаха и (в Откровение), ■ Что Он нам ниспослал, ■ И в то, что ниспослал Он Ибрахиму, Исмаилу, Исхаку и Йакубу, ■ И (всем двенадцати исраильским) коленам, ■ И в то, что Мусе Он послал, ■ И в то, что даровал Он Исе ■ И что другим пророкам снизошло, – ■ Меж ними мы не делаем различий, – ■ И лишь Единому Ему мы предаемся».

Yakub Ibn Nugman

Әйт: «Үзем һәм өммәтем иман китердек Аллаһуга, үзегезгә иңдерелгән Коръәнгә, Ибраһим, Исмагыйл, Исхак, Ягькуб пәйгамбәрләргә һәм аларның нәселеннән килгән пәйгамбәрләргә иңдерелгән вәхийләргә һәм Мусага бирелгән Тәүратка, Гыйсага бирелгән Инҗилгә, шулай ук башка пәйгамбәрләргә Раббыларыннан иңдерелгән вәхийләргә. Пәйгамбәрләрне берсен икенчесеннән аермыйбыз, барчасына да бер тигез ышанабыз. Без Аллаһуга итагать итүче мөэминнәрбез», – дип.

جالندہری

کہو کہ ہم خدا پر ایمان لائے اور جو کتاب ہم پر نازل ہوئی اور جو صحیفے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحٰق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر اترے اور جو کتابیں موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے انبیاء کو پروردگار کی طرف سے ملیں سب پر ایمان لائے ہم ان پیغمبروں میں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے اور ہم اسی (خدائے واحد) کے فرماں بردار ہیں

طاہرالقادری

آپ فرمائیں: ہم اﷲ پر ایمان لائے ہیں اور جو کچھ ہم پر اتارا گیا ہے اور جو کچھ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب (علیھم السلام) اور ان کی اولاد پر اتارا گیا ہے اور جو کچھ موسٰی اور عیسٰی اور جملہ انبیاء (علیھم السلام) کو ان کے رب کی طرف سے عطا کیا گیا ہے (سب پر ایمان لائے ہیں)، ہم ان میں سے کسی پر بھی ایمان میں فرق نہیں کرتے اور ہم اسی کے تابع فرمان ہیں،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.