سوره آل عمران (3) آیه 91

قرآن، سوره آل عمران (3) آیه 91

آیه پسین: سوره آل عمران (3) آیه 92
آیه پیشین: سوره آل عمران (3) آیه 90

عربی

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ ماتُوا وَ هُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْ‏ءُ الأَْرْضِ ذَهَباً وَ لَوِ افْتَدى بِهِ أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ وَ ما لَهُمْ مِنْ ناصِرِينَ

بدون حرکات عربی

إنّ الّذين كفروا و ماتوا و هم كفّار فلن يقبل من أحدهم مل‏ء الأرض ذهبا و لو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم و ما لهم من ناصرين

خوانش

Inna allatheena kafaroo wamatoo wahum kuffarun falan yuqbala min ahadihim milo al-ardi thahaban walawi iftada bihi ola-ika lahum AAathabun aleemun wama lahum min nasireena

آیتی

آنان که کافر شدند و کافر مردند ، اگر بخواهند به اندازه همه زمين طلا دهند و خويشتن را از عذاب باز خرند ، از آنها پذيرفته نخواهد شد برايشان عذابي دردناک است و هيچ ياوري ندارند

خرمشاهی

كسانى كه كفر ورزيده اند و در حال كفر مرده اند، اگر به اندازه روى زمين، طلا فديه دهند از ايشان پذيرفته نمى شود; اينان عذابى دردناك [در پيش] دارند و ياورانى ندارند.

کاویانپور

كسانى كه كافر شدند و در حال كفر از دنيا رفتند، اگر همه روى زمين پر از طلا باشد و آن را عوض بدهند، هرگز از آنان پذيرفته نخواهد شد و عذابى دردناك در انتظار آنهاست و كمكى بر آنان نخواهد شد.

انصاریان

قطعاً کسانی که کافر شدند و در حال کفر از دنیا رفتند، هرگز از هیچ یک از آنان [برای رهایی از عذاب] هر چند به اندازه آکندگی زمین از طلا فدیه و عوض دهد، پذیرفته نمی شود؛ برای آنان عذابی دردناک خواهد بود، و هیچ یاوری نخواهند داشت.

سراج

براستى آنانكه كافر شدند و بمردند در حاليكه ايشان كافر بودند هرگز پذيرفته نشود از هيچ يك از ايشان مقدارى كه كره زمين پر باشد از طلا و اگر چه فدا دهد به همه آن (تا خويشتن را از عذاب برهاند) آن گروه براى ايشان عذابى دردناك است و نيست ايشان را هيچ يارى دهنده‏اى

فولادوند

در حقيقت، كسانى كه كافر شده و در حال كفر مرده‏اند، اگر چه [فراخناى‏] زمين را پر از طلا كنند و آن را [براى خود] فديه دهند، هرگز از هيچ يك از آنان پذيرفته نگردد؛ آنان را عذابى دردناك خواهد بود، و ياورانى نخواهند داشت.

پورجوادی

كافر شدگانى كه در كفر بميرند اگر به گنجايش زمين طلا فديه بدهند پذيرفته نخواهد شد و آنها را مجازاتى دردناك باشد و ياورى ندارند.

حلبی

بيقين آنان كه كافر شدند و كافر مردند اگر زمين را پر از زر كنند و فديه دهند [كه خود را از عذاب باز خرند] هرگز از آنان پذيرفته نخواهد شد اين گروهند كه برايشان عذابى دردناك است و آنها را ياورانى نباشد.

اشرفی

بدرستيكه آنان كه كافر شدند و مردند و ايشان بودند كافران پس هرگز پذيرفته نشود از هيچيك از ايشان پر زمين زر سرخ هر چند خود را باز خرد بآن آنها مر ايشانراست عذابى دردناك و نيست ايشانرا هيچ يارى كنندگان

خوشابر مسعود انصاري

آنان كه كفر ورزيدند و كافر مردند، اگر به پرى زمين طلا فديه دهند، از كسى از ايشان پذيرفته نمى‏شود. اينان عذابى دردناك [در پيش‏] دارند و آنان را ياورانى نيست.

مکارم

کسانی که کافر شدند و در حال کفر از دنیا رفتند، اگر چه روی زمین پر از طلا باشد، و آن را بعنوان فدیه (و کفّاره اعمال بد خویش) بپردازند، هرگز از هیچ‌یک آنها قبول نخواهد شد؛ و برای آنان، مجازاتِ دردناک است؛ و یاورانی ندارند.

مجتبوی

همانا كسانى كه كافر شدند و بر كفر مردند از هيچ يك از آنها اگر چه همه زمين را كه پر از زر باشد براى بازخريد خود دهد [تا از عذاب دوزخ بازرهد] هرگز پذيرفته نشود، آنان را عذابى است دردناك و هيچ يارى‏كننده‏اى ندارند.

مصباح زاده

بدرستى كه آنان كه كافر شدند و مردند و ايشان بودند كافران پس هرگز پذيرفته نشود از هيچيك از ايشان پر زمين زر سرخ هر چند خود را باز خرد بان آنها مر ايشان را است عذابى دردناك و نيست ايشان را هيچ يارى كنندگان

معزی

همانا آنان كه كفر ورزيدند و مُردند حالى كه كافرند هرگز قبول نشود از يكى از ايشان سراسر زمين آكنده از زر و گرچه فديه دهد آن را به جاى خويش آنان را است عذابى دردناك و نيست براى ايشان يارانى

قمشه ای

البته آنان که کافر شدند و بر کفر خویش مردند، اگر هر یک برای آزادی خویش (از عذاب خدا) برابر تمام زمین طلا به فدا آرند هرگز از ایشان پذیرفته نشود، آنها را عذاب دردناک مهیّا باشد و یارانی نخواهند داشت.

رشاد خليفه

كساني كه ايمان نياورند و كافر بميرند، اگر فديه اي به اندازه زميني از طلا هم امكان پذير بود، از هيچ يك از آنها پذيرفته نخواهد شد. آنها سزاوار عذابي دردناك شده‌اند؛ آنها هيچ ياوري نخواهند داشت.

Literal

That those who disbelieved, and died and they are disbelievers, so will never/not be accepted from anyone of them the Earth’s fill (of) gold and (even) if he ransomed/compensated with it. Those, for them (is) a painful torture, and (there are) none for them from victoriors/saviors.

Al-Hilali Khan

Verily, those who disbelieved, and died while they were disbelievers, the (whole) earth full of gold will not be accepted from anyone of them even if they offered it as a ransom. For them is a painful torment and they will have no helpers.

Arthur John Arberry

Surely those who disbelieve, and die disbelieving, there shall not be accepted from any one of them the whole earth full of gold, if he would ransom himself thereby; for them awaits a painful chastisement, and they shall have no helpers.

Asad

Verily, as for those who are bent on denying the truth and die as deniers of the truth – not all the gold on earth could ever be their ransom. It is they for whom grievous suffering is in store; and they shall have none to succour them.

Dr. Salomo Keyzer

Waarlijk, zij die niet gelooven en als ongeloovigen sterven, van hen worden alle schatten der aarde niet aangenomen, indien zij zich daarmede willen los koopen; zij zullen eene strenge straf ondergaan en zullen geen verdediger hebben.

Free Minds

Those who have rejected and died while they are rejecters, if the Earth full of gold were to be ransomed with it would not be accepted from any of them. For these there will be a painful retribution and they will have no supporters.

Hamza Roberto Piccardo

Quanto ai miscredenti che muoiono nella miscredenza, quand’anche offrissero come riscatto tutto l’oro della terra, non sarà accettato. Avranno un castigo doloroso e nessuno li soccorrerà.

Hilali Khan

Verily, those who disbelieved, and died while they were disbelievers, the (whole) earth full of gold will not be accepted from anyone of them even if they offered it as a ransom. For them is a painful torment and they will have no helpers.

Kuliev E.

Воистину, от тех, которые не уверовали и умерли неверующими, не будет принято даже золото размером с землю, если кто-нибудь из них попытается откупиться этим. Им уготованы мучительные страдания, и не будет у них помощников.

M.-N.O. Osmanov

Воистину, от тех, которые не уверовали и умерли неверующими, в искупление грехов не будет принято все золото земли. Уготовано им мучительное наказание, и не будет у них заступников.

Mohammad Habib Shakir

Surely, those who disbelieve and die while they are unbelievers, the earth full of gold shall not be accepted from one of them, though he should offer to ransom himself with it, these it is who shall have a painful chastisement, and they shall have no helpers.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Lo! those who disbelieve, and die in disbelief, the (whole) earth full of gold would not be accepted from such an one if it were offered as a ransom (for his soul). Theirs will be a painful doom and they will have no helpers.

Palmer

Verily, those who misbelieve and die in misbelief, there shall not be accepted from any one of them the earth-full of gold, though he should give it as a ransom. For them is grievous woe, and helpers have they none.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Gerçeği örtüp de küfre sapmış olarak ölenlere gelince, onların her biri kendini kurtarmak için dünya dolusu altın verse de asla kabul edilmeyecektir. Korkunç bir azap vardır onlar için. Hiçbir yardımcıları olmayacaktır.

Qaribullah

As for those who disbelieve and die unbelievers, there shall be not accepted from anyone of them, the whole earth full of gold, if he would ransom himself thereby. Those, for them there is a painful punishment, and none shall help them.

QXP

As for those who reject the Truth and die in that state, not the entire gold of the earth shall be accepted from them, if they could offer such ransom. They have incurred a painful doom upon themselves and there shall be no helpers for them.

Reshad Khalifa

Those who disbelieve and die as disbelievers, an earthful of gold will not be accepted from any of them, even if such a ransom were possible. They have incurred painful retribution; they will have no helpers.

Rodwell

As for those who are infidels, and die infidels, from no one of them shall as much gold as the earth could contain be accepted, though he should offer it in ransom. These! a grievous punishment awaiteth them; and they shall have none to help them.

Sale

Verily they who believe not, and die in their unbelief, the world full of gold shall in no wise be accepted from any of them, even though he should give it for his ransom; they shall suffer a grievous punishment, and they shall have none to help them.

Sher Ali

As for those who have disbelieved, and die while they are disbelievers, there shall not be accepted from anyone of them even the earth-full of gold though he offer it as ransom. It is these for whom shall be a grievous punishment, and they shall have no helpers.

Unknown German

Die aber ungläubig waren und als Ungläubige sterben, von ihrer keinem soll selbst eine Weltvoll Gold angenommen werden, auch wenn er es als Lösegeld bietet. Sie sind es, denen schmerzliche Strafe wird, und keine Helfer sollen sie finden.

V. Porokhova

Поистине, от тех, кто не уверовал и умер, – ■ Ни от единого из них ■ Не будет принято все злато мира, ■ Коль им бы откупиться он хотел, – ■ Их ждет жестокая расплата, ■ И здесь у них заступников не будет.

Yakub Ibn Nugman

Әгәр алар Коръән юлына кайтмыйча, кәфер хәлләреңдә үлсәләр, кулларында җир тулысы алтын булса да, Аллаһ ґәзабыннан котылу өчен шул алтыннарын садака кылсалар да, кабул булмас иде. Ул кәферләргә ахирәттә каты рәнҗеткүче ґәзаб булыр, ярдәмче булмас.

جالندہری

جو لوگ کافر ہوئے اور کفر ہی کی حالت میں مر گئے وہ اگر (نجات حاصل کرنی چاہیں اور) بدلے میں زمین بھر کر سونا دیں تو ہرگز قبول نہ کیا جائے گا ان لوگوں کو دکھ دینے والا عذاب ہو گا اور ان کی کوئی مدد نہیں کرے گا

طاہرالقادری

بیشک جو لوگ کافر ہوئے اور حالتِ کفر میں ہی مر گئے سو ان میں سے کوئی شخص اگر زمین بھر سونا بھی (اپنی نجات کے لئے) معاوضہ میں دینا چاہے تو اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، انہی لوگوں کے لئے دردناک عذاب ہے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہو سکے گا،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.