سوره آل عمران (3) آیه 93

قرآن، سوره آل عمران (3) آیه 93

آیه پسین: سوره آل عمران (3) آیه 94
آیه پیشین: سوره آل عمران (3) آیه 92

عربی

كُلُّ الطَّعامِ كانَ حِلاًّ لِبَنِي إِسْرائِيلَ إِلاَّ ما حَرَّمَ إِسْرائِيلُ عَلى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْراةُ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْراةِ فَاتْلُوها إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ

بدون حرکات عربی

كلّ الطّعام كان حلاّ لبني إسرائيل إلاّ ما حرّم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزّل التّوراة قل فأتوا بالتّوراة فاتلوها إن كنتم صادقين

خوانش

Kullu alttaAAami kana hillan libanee isra-eela illa ma harrama isra-eelu AAala nafsihi min qabli an tunazzala alttawratu qul fa/too bialttawrati faotlooha in kuntum sadiqeena

آیتی

همه طعامها بر بني اسرائيل حلال بود ، مگر آنها که پيش از نزول تورات ،اسرائيل بر خود حرام کرده بود بگو : اگر راست مي گوييد تورات را بياوريد و بخوانيد

خرمشاهی

همه خوردنيها براى بنى اسرائيل حلال بود، مگر آنچه اسرائيل[=يعقوب] پيش از نزول تورات بر خود حرام كرده بود; بگو اگر راست مى گوييد [و سخن مرا باور نداريد] تورات را بياوريد و آن را بخوانيد.

کاویانپور

همه خوراكيها براى بنى اسرائيل حلال بود جز آنچه خود اسرائيل (يعقوب عليه السّلام) پيش از نزول تورات بر خود تحريم كرده بود. بگو، اگر شما راست مى‏گوييد تورات را بياوريد و بخوانيد.

انصاریان

همه خوراکی ها بر بنی اسرائیل حلال بود، جز آنچه اسرائیل [یعنی حضرت یعقوب] پیش از آنکه تورات نازل شود [به علتی] بر خود حرام کرد؛ [بنابراین آنچه از خوراکی ها در توراتْ حرام شده به کیفر گناهان بنی اسرائیل است نه آنکه از آیین ابراهیم به جا مانده باشد] بگو: اگر راستگویید [و حقیقت غیر از این است] تورات را [که از نظرها پنهان کرده اید] بیاورید و آن را بخوانید، [و اگر از آوردن تورات و خواندنش خودداری ورزید، اعتراف کنید که به تورات دروغ می بندید.]

سراج

همه خوردنى‏ها حلال بوده است براى فرزندان يعقوب مگر آنچه را كه حرام كرد اسرائيل (يعقوب پيغمبر) بر خويشتن پيش از آنكه فرو فرستاده شود تورات (اى پيامبر به يهودان) بگو بياوريد تورات را و بخوانيد (آيه تحريم) آنرا اگر هستيد شما راستگويان

فولادوند

همه خوراكيها بر فرزندان اسرائيل حلال بود. جز آنچه پيش از نزول تورات، اسرائيل [=يعقوب‏] بر خويشتن حرام ساخته بود. بگو: «اگر [جز اين است و] راست مى‏گوييد، تورات را بياوريد و آن را بخوانيد.»

پورجوادی

تمام طعامها بر بنى اسرائيل حلال بود مگر آنچه اسرائيل (يعقوب) قبل از نزول تورات بر خود حرام كرده بود. بگو: «اگر راست مى‏گوييد تورات را بياوريد و بخوانيد.»

حلبی

تمام خوراكيها بر فرزندان اسرائيل حلال بود مگر آنچه اسرائيل بر خود، پيش از آنكه تورات نازل شود، حرام كرده بود. بگو: تورات را بياوريد و تلاوت كنيد اگر راستگويانيد.

اشرفی

همه طعام بود حلال از براى بنى اسرائيل مگر آنكه حرام كرد اسرائيل بر خودش پيش از آنكه فرو فرستاده شود تورية بگو پس بياوريد تورية را پس بخوانيدش اگر هستيد راستگويان

خوشابر مسعود انصاري

همه خوردنيها براى بنى اسرائيل حلال بود مگر آنچه يعقوب پيش از آنكه تورات فرو فرستاده شود بر خودش حرام كرده بود. بگو: اگر راستگوييد تورات را بياوريد و آن را بخوانيد

مکارم

همه غذاها(ی پاک) بر بنی اسرائیل حلال بود، جز آنچه اسرائیل (یعقوب)، پیش از نزول تورات، بر خود تحریم کرده بود؛ (مانند گوشت شتر که برای او ضرر داشت.) بگو: «اگر راست می‌گویید تورات را بیاورید و بخوانید! (این نسبتهایی که به پیامبران پیشین می‌دهید، حتّی در تورات تحریف شده شما نیست!)»

مجتبوی

همه خوردنيها براى فرزندان اسرائيل حلال بود- پيش از آنكه تورات فرو آيد-، مگر آنچه اسرائيل- يعقوب- بر خود حرام كرده بود. [ولى جهودان گويند: اين حرǙřǘǠاز پيش بوده است.] بگو: اگر راست مى‏گوييد. پس تورات را بياوريد و آن را بخوانيد.

مصباح زاده

همه طعام بود حلال از براى بنى اسرائيل مگر آنكه حرام كرد اسرائيل بر خودش پيش از آنكه فرو فرستاده شود توراة بگو پس بياوريد توراة را پس بخوانيدش اگر هستيد راستگويان

معزی

همه خوراكها حلال بود براى بنى اسرائيل جز آنچه حرام كرد اسرائيل بر خويشتن پيش از آنكه نازل شود تورات بگو بياريد تورات را پس بخوانيدش اگر هستيد راستگويان

قمشه ای

همه طعامها بر بنی اسرائیل حلال بود مگر آن را که یعقوب پیش از نزول تورات بر خود حرام کرد. بگو: اگر راست می‌گویید حکم تورات را آورده، تلاوت کنید.

رشاد خليفه

تمام خوراکي ها بر بني اسراييل حلال بود، تا اينکه قوم اسراييل، بعضي از چيزها را پيش از نزول تورات بر خود حرام کردند. بگو: تورات را بياوريد و بخوانيد، اگر راست مي گوييد.

Literal

All the food was/is/became permitted/allowed to Israel’s sons and daughters, except what Israel forbade on himself from before that the Torah (was) made to descend. Say: «So come/bring with the Torah, so read/recite it if you were truthful.»

Al-Hilali Khan

All food was lawful to the Children of Israel, except what Israel made unlawful for himself before the Taurat (Torah) was revealed. Say (O Muhammad SAW): «Bring here the Taurat (Torah) and recite it, if you are truthful.»

Arthur John Arberry

All food was lawful to the Children of Israel save what Israel forbade for himself before the Torah was sent down. Say: ‹Bring you the Torah now, and recite it, if you are truthful.›

Asad

ALL FOOD was lawful unto the children of Israel, save what Israel had made unlawful unto itself [by its sinning] before the Torah was bestowed from on high. Say: «Come forward, then, with the Torah and recite it, if what you say is true!»

Dr. Salomo Keyzer

Het gebruik van alle spijzen was den kinderen Israls geoorloofd, uitgezonderd datgene wat Isral zich zelven verbood, vr de thora werd gegeven. Zeg: breng de thora en lees die, indien gij oprecht zijt.

Free Minds

All the food was made lawful to the Children of Israel except what Israel forbade for himself before the Torah was sent down. Say: "Bring the Torah and recite it if you are truthful."

Hamza Roberto Piccardo

Ogni cibo era permesso ai figli di Israele, eccetto quello che Israele stesso si era vietato prima che fosse stata fatta scendere la Torâh. Di›: «Portate dunque la Torâh e recitatela, se siete veridici».

Hilali Khan

All food was lawful to the Children of Israel, except what Israel made unlawful for himself before the Taurat (Torah) was revealed. Say (O Muhammad SAW): "Bring here the Taurat (Torah) and recite it, if you are truthful."

Kuliev E.

Любая пища была дозволена сынам Исраила (Израиля), кроме той, которую Исраил (Израиль) запретил самому себе до ниспослания Таурата (Торы). Скажи: «Принесите Таурат (Тору) и прочтите его, если вы говорите правду».

M.-N.O. Osmanov

Любая пища была дозволена сынам Исраила, кроме той, что запретил себе Исраил до ниспослания Торы. Скажи [, Мухаммад] : «Так несите же Тору и читайте ее, если вы говорите правду».

Mohammad Habib Shakir

All food was lawful to the children of Israel except that which Israel had forbidden to himself, before the Taurat was revealed. Say: Bring then the Taurat and read it, if you are truthful.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

All food was lawful unto the Children of Israel, save that which Israel forbade himself, (in days) before the Torah was revealed. Say: Produce the Torah and read it (unto us) if ye are truthful.

Palmer

All food was lawful to the children of Israel save what Israel made unlawful to himself before that the law was revealed. Say, ‹Bring the law and recite it, if ye speak the truth.›

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Tevrat indirilmeden önce İsrail’in kendi nefsine haram kıldığı şeyler dışında tüm yiyecekler İsrailoğullarına helaldi. Onlara de ki: «Tevrat’ı ortaya getirin; doğru sözlü iseniz onu okuyun.»

Qaribullah

All food was lawful to the Children of Israel except what Israel forbade himself before the Torah had been sent down. Say: ‹Bring the Torah and recite it, if you are truthful. ‹

QXP

(Jews wonder how certain foods have been declared Permissible in the Qur’an, while they were forbidden for them!) All food was lawful to the Children of Israel, except what Jacob had forbidden for himself before the revelation of the Torah. And there were things that were forbidden to you as a punishment for your transgressions (4:160), (6:147). Say, «Produce the Torah and read it to show what, in the DEEN of Abraham, was contrary to the Qur’an concerning food. Read it unto us if you are truthful.»

Reshad Khalifa

All food used to be lawful for the Children of Israel, until Israel imposed certain prohibitions on themselves before the Torah was sent down. Say, «Bring the Torah and read it, if you are truthful.»

Rodwell

All food was allowed to the children of Israel, except what Jacob forbad himself, ere the law was sent down; SAY: Bring ye then the law and read it, if ye be men of truth.

Sale

All food was permitted unto the children of Israel, except what Israel forbad unto himself, before the Pentateuch was sent down. Say unto the Jews, bring hither the Pentateuch and read it, if ye speak truth.

Sher Ali

All food was lawful to the Children of Israel, except what Israel forbade himself before the Torah was sent down. Say, `Bring, then, the Torah and read it, if you are truthful.›

Unknown German

Alle Speise war den Kindern Israels erlaubt, mit Ausnahme dessen, was Israel sich selbst verbot, ehe die Thora herabgesandt war. Sprich: «Bringt also die Thora herbei und leset sie, wenn ihr wahrhaft seid.»

V. Porokhova

И всякая еда сынам Исраиля дозволена была, ■ Помимо той, что сам себе Исраиль запретил, ■ Пока к ним не пришел Закон; ■ Скажи: «Коль вы в своих словах правдивы, ■ То принесите Тору и прочтите».

Yakub Ibn Nugman

Ягъкуб балаларына барча ризык хәләл булып, мәгәр Тәүрат иңмәс борын үзләре хәрам кылган нәрсәләр хәләл түгел иде. Ягькуб пәйгамбәр: «Сырхау чагында сәләмәтләнсәм, дөя итен вә сөтен үземә хәрам кылырмын», – дип нәзер әйткән иде, сәламәтләнгәч дөя итен ашамас һәм сөтен эчмәс булды. Аңа карап балалары да үзләренә хәрам кылдылар. Яһүдләр, бу хөкем Тәүратта бар дип, Мухәммәд г-м белән тартыштылар. Син аларга Тәүратны алып килегез, ул хөкемне карыйк, диген! Алар хәйран булдылар, чөнки ул хөкем Тәүратта юк.

جالندہری

بنی اسرائیل کے لیے (تورات کے نازل ہونے سے) پہلے کھانے کی تمام چیزیں حلال تھیں بجز ان کے جو یعقوب نے خود اپنے اوپر حرام کر لی تھیں کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو تورات لاؤ اور اسے پڑھو (یعنی دلیل پیش کرو)

طاہرالقادری

تورات کے اترنے سے پہلے بنی اسرائیل کے لئے ہر کھانے کی چیز حلال تھی سوائے ان (چیزوں) کے جو یعقوب (علیہ السلام) نے خود اپنے اوپر حرام کر لی تھیں، فرما دیں: تورات لاؤ اور اسے پڑھو اگر تم سچے ہو،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.