سوره آل عمران (3) آیه 99

قرآن، سوره آل عمران (3) آیه 99

آیه پسین: سوره آل عمران (3) آیه 100
آیه پیشین: سوره آل عمران (3) آیه 98

عربی

قُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَها عِوَجاً وَ أَنْتُمْ شُهَداءُ وَ مَا اللَّهُ بِغافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

بدون حرکات عربی

قل يا أهل الكتاب لم تصدّون عن سبيل اللّه من آمن تبغونها عوجا و أنتم شهداء و ما اللّه بغافل عمّا تعملون

خوانش

Qul ya ahla alkitabi lima tasuddoona AAan sabeeli Allahi man amana tabghoonaha AAiwajan waantum shuhadao wama Allahu bighafilin AAamma taAAmaloona

آیتی

بگو : اي اهل کتاب ، به چه سبب آنها را که ايمان آورده اند از راه خدا باز مي داريد و مي خواهيد که به راه کج روند ؟ و شما خود به زشتي کار خويش آگاهيد و خدا نيز از آنچه مي کنيد غافل نيست

خرمشاهی

بگو اى اهل كتاب چرا مؤمنان را از راه خداوند باز مى داريد و آن را آگاهانه [و به ناحق] ناهموار و ناهنجار مى شماريد; و خداوند از كار و كردار شما غافل نيست.

کاویانپور

بگو، اى اهل كتاب، چرا افرادى را كه ايمان آورده‏اند، از راه خدا بازميداريد؟ و مى‏خواهيد اين راه را منحرف سازيد (و آن را نادرست نشان دهيد) در حالى كه شما (بدرستى آن) گواه هستيد و خدا از آنچه انجام مى‏دهيد، غافل نيست.

انصاریان

بگو: ای اهل کتاب! چرا کسانی را که ایمان آورده اند از راه خدا ـ در حالی که خواهان کج نشان دادن آن هستید ـ بازمی دارید؟ با اینکه شما [به مستقیم بودن و حقّانیّتش] گواهید، و خدا از آنچه انجام می دهید بی خبر نیست.

سراج

(اى پيامبر) بگو اى اهل كتاب چرا بازمى‏داريد از راه خدا (از دين اسلام) كسى را كه ايمان آورده است در حاليكه مى‏جوئيد براى آن راه انحراف را با اينكه شما گواهيد (كه راه راست دين اسلام است) و نيست خدا بى‏خبر از آنچه مى‏كنيد

فولادوند

بگو: «اى اهل كتاب، چرا كسى را كه ايمان آورده است، از راه خدا بازمى‏داريد؛ و آن [راه‏] را كج مى‏شماريد، با آنكه خود [به راستىِ آن‏] گواهيد؟» و خدا از آنچه مى‏كنيد غافل نيست.

پورجوادی

بگو: «اى اهل كتاب چرا كسانى را كه ايمان آورده‏اند از راه خدا باز مى‏داريد و گمراهشان مى‏خواهيد در حالى كه شما گواه هستيد، خداوند از آنچه انجام مى‏دهيد غافل نيست.»

حلبی

بگو: اى اهل كتاب، چرا كسى را كه ايمان آورده، از راه خدا باز مى‏داريد [و] كژى آن را مى‏طلبيد در حالى كه شما گواهيد و خدا از آنچه مى‏كنيد غافل نيست.

اشرفی

بگو اى اهل كتاب چرا بازميداريد از راه خدا كسى را كه ايمان آورد ميخواهيد آنرا كج و شما شاهدانيد و نيست خدا غافل از آنچه مى‏كنيد

خوشابر مسعود انصاري

بگو: اى اهل كتاب، چرا كسى را كه ايمان آورد، از راه خدا باز مى‏داريد؟ براى آن [راه‏] در حالى كه آگاهيد كژى مى‏جوييد. و خداوند از آنچه مى‏كنيد غافل نيست

مکارم

بگو: «ای اهل کتاب! چرا افرادی را که ایمان آورده‌اند، از راه خدا بازمی‌دارید، و می‌خواهید این راه را کج سازید؟! در حالی که شما (به درستی این راه) گواه هستید؛ و خداوند از آنچه انجام می‌دهید، غافل نیست!»

مجتبوی

بگو: اى اهل كتاب، چرا كسانى را كه ايمان آورده‏اند از راه خدا باز مى‏داريد در حالى كه آن [راه راست‏] را كژ مى‏خواهيد؟ و شما خود [بر راستى و درستى آنچه انكار مى‏كنيد] گواهيد، و خداوند از آنچه مى‏كنيد غافل نيست.

مصباح زاده

بگو اى اهل كتاب چرا باز ميداريد از راه خدا كسى را كه ايمان آورد ميخواهيد آنرا كج و شما شاهدانيد و نيست خدا غافل از آنچه مى‏كنيد

معزی

بگو اى اهل كتاب چرا باز مى داريد از راه خدا آن را كه ايمان آورده است خواهيدش كج و شما خود گواهيد و نيست خدا غافل از آنچه مى كنيد

قمشه ای

بگو: ای اهل کتاب، چرا اهل ایمان را از راه خدا باز می‌دارید و اهل ایمان را به راه باطل می‌خوانید در صورتی که (به زشتی این عمل) آگاهید؟! و (بترسید که) خدا از کردار شما غافل نیست.

رشاد خليفه

بگو: اي پيروان کتاب آسماني، چرا کساني را که مي خواهند ايمان بياورند از راه خدا بازمي داريد و سعي داريد آن را تحريف کنيد، با اينکه شما خود شاهديد؟ خدا هرگز از آنچه مي کنيد، غافل نيست.

Literal

Say: «You The Book’s people , why do you prevent/obstruct from God’s way/path who believed, you desire it (be) bent/crookedness, and you are witnessing/testifying, and God is not with ignoring/neglecting what you are making/doing/working.»

Al-Hilali Khan

Say: «O people of the Scripture (Jews and Christians)! Why do you stop those who have believed, from the Path of Allah, seeking to make it seem crooked, while you (yourselves) are witnesses (to Muhammad SAW as a Messenger of Allah and Islam (Allahs Religion, i.e. to worship none but Him Alone))? And Allah is not unaware of what you do.»

Arthur John Arberry

Say: ‹People of the Book, why do you bar from God’s way the believer, desiring to make it crooked, yourselves being witnesses? God is not heedless of the things you do.›

Asad

Say: «O followers of earlier revelation! Why do you [endeavour to] bar those who have come to believe [in this divine writ] from the path of God by trying to make it appear crooked, when you yourselves bear witness [to its being straight]? For, God is not unaware of what you do.»

Dr. Salomo Keyzer

Zeg: o gij! die de schrift hebt ontvangen, waarom wilt gij de geloovigen van den weg Gods afleiden? Gij tracht hen te verwarren, en gij zijt zelven getuigen. Maar God is niet onopmerkzaam omtrent hetgeen gij doet.

Free Minds

Say: "O people of the Scripture, why do you repel from the path of God those who believe? You wish to twist it while you were witness. And God is not unaware of what you do."

Hamza Roberto Piccardo

Di›: «O gente della Scrittura, perchè spingete quelli che hanno creduto lontano dal sentiero di Allah e volete renderlo difficoltoso mentre siete testimoni?». Allah non è incurante di quello che fate.

Hilali Khan

Say: "O people of the Scripture (Jews and Christians)! Why do you stop those who have believed, from the Path of Allah, seeking to make it seem crooked, while you (yourselves) are witnesses (to Muhammad SAW as a Messenger of Allah and Islam (Allahs Religion, i.e. to worship none but Him Alone))? And Allah is not unaware of what you do."

Kuliev E.

Скажи: «О люди Писания! Почему вы сбиваете верующих с пути Аллаха, пытаясь исказить его, будучи свидетелями правдивости Мухаммада и истинности ислама? Аллах не находится в неведении относительно того, что вы совершаете».

M.-N.O. Osmanov

Скажи: «О люди Писания! Почему вы сбиваете верующих с пути Аллаха, склоняя к кривде? Ведь вы зрите [истину] воочию! Аллаху ведомо то, что вы творите.

Mohammad Habib Shakir

Say: O followers of the Book! why do you hinder him who believes from the way of Allah? You seek (to make) it crooked, while you are witness, and Allah is not heedless of what you do.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Say: O People of the Scripture! Why drive ye back believers from the way of Allah, seeking to make it crooked, when ye are witnesses (to Allah’s guidance)? Allah is not unaware of what ye do.

Palmer

Say, ‹O people of the Book! why do ye turn from the way of God him who believes, craving to make it crooked, while ye are witnesses? But God is not careless of what ye do.›

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Şunu da söyle: «Ey Ehlikitap! Neden iman edenleri Allah yolundan alıkoyuyorsunuz? Gözünüzle gördüğünüz halde, Allah yolunu neden çarpıtmak istiyorsunuz? Allah, yaptıklarınızdan habersiz değildir.»

Qaribullah

Say: ‹People of the Book, why do you bar he who believes from the Path of Allah and seek to make it crooked, when you yourselves are witnesses? Allah is not inattentive of what you do. ‹

QXP

Say, «O People of the Book! Why do you repel believers from the Path of God, seeking to make it crooked, even though you are witnesses to the Divine Guidance?» Allah is not unaware of what you do.

Reshad Khalifa

Say, «O followers of the scripture, why do you repel from the path of GOD those who wish to believe, and seek to distort it, even though you are witnesses?» GOD is never unaware of anything you do.

Rodwell

SAY: O people of the Book! why repel believers from the way of God? Ye fain would make it crooked, and yet ye are its witnesses! But God is not regardless of what ye do.

Sale

Say, O ye who have received the scriptures, why do ye keep back from the way of God, him who believeth? Ye seek to make it crooked, and yet are witnesses that it is the right: But God will not be unmindful of what ye do.

Sher Ali

Say, `O People of the Book ! why hinder ye the believers from the path of ALLAH, seeking to make it crooked, while you are witnesses thereof ? And ALLAH is not unmindful of what you do.›

Unknown German

Sprich: «O Volk der Schrift, warum haltet ihr vom Wege Allahs denjenigen zurück, der glaubt; ihr sucht ihn krumm zu machen, während ihr doch selber Zeugen seid? Und Allah ist nicht uneingedenk eures Tuns.»

V. Porokhova

Скажи: «О люди Книги! ■ Зачем вы тех, которые уверовали (в Бога), ■ Сбиваете с пути прямого, ■ Стремясь в него извилины внести, – ■ Ведь были вы свидетели (Завету). ■ И в небрежении Господь не остается ■ К поступкам вашим и делам».

Yakub Ibn Nugman

Әйт: «Ий китап әһелләре, ни өчен ислам диненә зарар өстәп, иман китергән кешеләрне Аллаһ юлыннан тыясыз? Бит үзегез исламның хаклыгына шәһитләрсез. Аллаһ сезнең кылган эшләрегездән гафил түгел.

جالندہری

کہو کہ اہلِ کتاب تم مومنوں کو خدا کے رستے سے کیوں روکتے ہو اور باوجود یہ کہ تم اس سے واقف ہو اس میں کجی نکالتے ہو اور خدا تمھارے کاموں سے بےخبر نہیں

طاہرالقادری

فرما دیں: اے اہلِ کتاب! جو شخص ایمان لے آیا ہے تم اسے اللہ کی راہ سے کیوں روکتے ہو؟ تم ان کی راہ میں بھی کجی چاہتے ہو حالانکہ تم (اس کے حق ہونے پر) خود گواہ ہو، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.