سوره النساء (4) آیه 1

قرآن، سوره النساء (4) آیه 1

آیه پسین: سوره النساء (4) آیه 2
آیه پیشین: سوره آل عمران (3) آیه 200

عربی

يا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَ خَلَقَ مِنْها زَوْجَها وَ بَثَّ مِنْهُما رِجالاً كَثِيراً وَ نِساءً وَ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسائَلُونَ بِهِ وَ الأَْرْحامَ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً

بدون حرکات عربی

يا أيّها النّاس اتّقوا ربّكم الّذي خلقكم من نفس واحدة و خلق منها زوجها و بثّ منهما رجالا كثيرا و نساء و اتّقوا اللّه الّذي تسائلون به و الأرحام إنّ اللّه كان عليكم رقيبا

خوانش

Ya ayyuha alnnasu ittaqoo rabbakumu allathee khalaqakum min nafsin wahidatin wakhalaqa minha zawjaha wabaththa minhuma rijalan katheeran wanisaan waittaqoo Allaha allathee tasaaloona bihi waal-arhama inna Allaha kana AAalaykum raqeeban

آیتی

اي مردم بترسيد از پروردگارتان ، آن که ، شما را از يک تن بيافريد و از آن يک تن همسر او را و از آن دو ، مردان و زنان بسيار پديد آورد و بترسيد از آن خدايي که با سوگند به نام او از يکديگر چيزي مي خواهيد و زنهار از خويشاوندان مبريد هر آينه خدا مراقب شماست

خرمشاهی

اى مردم از پروردگارتان پروا كنيد، همو كه شما را از يك تن يگانه بيافريد و همسر او را هم از او پديد آورد و از آن دو، مردان و زنان بسيارى پراكند; و از خداوند كه به نام او پيمان مى بنديد [يا سوگند مى دهيد]، همچنين از گسستن پيوند خويشاوندان پروا كنيد، چرا كه خ

کاویانپور

اى مردم، خداترس و پرهيزگار باشيد كه خدا شما را از تنى واحد آفريد و همسر او را همنوع وى خلق كرد و از آن دو تن، مردان و زنان بسيارى پديد آورد. از خدا كه بنام او درخواست ميكنيد، بترسيد. خويشان و بستگان خود را بپائيد و به آنان يارى كنيد. در حقيقت خدا مراقب اعمال شماست.

انصاریان

ای مردم! از [مخالفت با فرمان هایِ] پروردگارتان بپرهیزید، آنکه شما را از یک تن آفرید و جفتش را [نیز] از [جنس] او پدید آورد و از آن دو تن، مردان و زنان بسیاری را پراکنده و منتشر ساخت. و از خدایی که به نام او از یکدیگر درخواست می کنید، پروا کنید و از [قطع رابطه با] خویشاوندان بپرهیزید. یقیناً خدا همواره بر شما حافظ و نگهبان است.

سراج

اى مردم بترسيد از (نافرمانى) پروردگارتان كه بيافريد شما را از يك تن (: آدم أبو البشر) و بيافريد از آن تن جفتش (حوا) را و پراكنده كرد از آن دو تن مردان و زنان بسيارى و بترسيد از (نافرمانى) خدائى كه سؤال مى‏كنيد از يكديگر بخاطر او و از (قطع) خويشاونديها زيرا خدا بر (گفتار و كردار) شما مراقب است

فولادوند

اى مردم، از پروردگارتان كه شما را از «نفس واحدى» آفريد و جفتش را [نيز ] از او آفريد، و از آن دو، مردان و زنان بسيارى پراكنده كرد، پروا داريد؛ و از خدايى كه به [نام‏] او از همديگر درخواست مى‏كنيد پروا نماييد؛ و زنهار از خويشاوندان مَبُريد، كه خدا همواره بر شما نگهبان است.

پورجوادی

اى مردم بترسيد از پروردگارى كه شما را از يك تن آفريد و همسرش را از او پديد آورد، و از آن دو، مردان و زنان بسيارى را به وجود آورد. از خدايى بترسيد كه به نام او از يكديگر تقاضا مى‏كنيد و حرمت پيوند خويشان را نيز رعايت كنيد، زيرا خداوند مراقب شماست.

حلبی

اى مردم، از [عذاب‏] پروردگارتان بپرهيزيد، آنكه شما را از نفس واحد [آدم‏] آفريد و جفت او را از او بيافريد و از آن دو مردان بسيار و زنان بسيار بپراكند. و بترسيد از خدايى كه [داد و زنهار، از يكديگر به نام‏] وى مى‏خواهيد، و بترسيد از بريدن پيوند با [خويشاوندان‏]. براستى خدا بر شما نگاهبان است.

اشرفی

اى مردمان بترسيد از پروردگارتان كه آفريد شما را از يك تن و آفريد از آن جفت او را و پراكنده كرد از نسل آندو تا مردان بسيار و آنان را و بترسيد از خدائى كه درخواست كرده ميشويد بآن و رحم‏ها بدرستيكه خدا باشد بر شما نگهبان

خوشابر مسعود انصاري

اى مردم، از آن پروردگارتان پروا بداريد كه شما را از يك تن يگانه آفريد و همسرش را از او خلق كرد و از آن دو مردان و زنان بسيارى پراكند. و از خدايى كه به [نام‏] او از همديگر درخواست مى‏كنيد، و از [گسستن‏] رابطه خويشاوندى پروا داريد. بيگمان خداوند بر شما نگهبان است

مکارم

ای مردم! از (مخالفت) پروردگارتان بپرهیزید! همان کسی که همه شما را از یک انسان آفرید؛ و همسر او را (نیز) از جنس او خلق کرد؛ و از آن دو، مردان و زنان فراوانی (در روی زمین) منتشر ساخت. و از خدایی بپرهیزید که (همگی به عظمت او معترفید؛ و) هنگامی که چیزی از یکدیگر می‌خواهید، نام او را می‌برید! (و نیز) (از قطع رابطه با) خویشاوندان خود، پرهیز کنید! زیرا خداوند، مراقب شماست.

مجتبوی

اى مردم، از پروردگارتان پروا كنيد، آن كه شما را از يك تن- آدم (ع)- آفريد و جفت او را از [جنس‏] او آفريد و از آن دو، مردان و زنان بسيار بپراكند. و از خدايى كه به نام او از يكديگر درخواست مى‏كنيد و از [بريدن با] خويشاوندان پروا داشته باشيد، كه خداوند بر شما نگاهبان است.

مصباح زاده

اى مردمان بترسيد از پروردگارتان كه آفريد شما را از يك تن و آفريد از آن جفت او را و پراكنده كرد از نسل آن دو تا مردان بسيار و زنان را و بترسيد از خدائى كه درخواست كرده ميشويد بان و رحم‏ها بدرستى كه خدا باشد بر شما نگهبان

معزی

اى مردم بترسيد پروردگار خود را كه آفريدتان از يك تن و آفريد از او جفتش را و گسترانيد از آنان مردانى بسيار و زنانى و بترسيد خداوندى را كه از او پرسش شويد و رحمها همانا خداوند است بر شما نگهبان

قمشه ای

ای مردم، بترسید از پروردگار خود، آن خدایی که همه شما را از یک تن بیافرید و هم از آن، جفت او را خلق کرد و از آن دو تن خلقی بسیار در اطراف عالم از مرد و زن پراکند، و بترسید از آن خدایی که به نام او از یکدیگر مسئلت و درخواست می‌کنید و درباره ارحام کوتاهی نکنید، که خدا مراقب اعمال شماست.

رشاد خليفه

اي مردم، پروردگارتان را در نظر داشته باشيد؛ يكتايي که شما را از يک تن آفريد و از آن زوجش را آفريد، سپس از آن دو مردان و زنان بسياري پراکنده ساخت. ارادت و توجه خود را به خدا معطوف داريد، به آنکه سوگند مي خوريد، و به والدين خود ارادت و توجه داشته باشيد. خدا مراقب شماست.

Literal

You, you the people, fear and obey your Lord who created you from one self and He created from it its spouse, and He scattered/distributed from them (B) many men and women, and fear and obey God who you ask each other/make oath to each other with Him, and the wombs/uteruses, that God was/is on you observing .

Al-Hilali Khan

O mankind! Be dutiful to your Lord, Who created you from a single person (Adam), and from him (Adam) He created his wife (Hawwa (Eve)), and from them both He created many men and women and fear Allah through Whom you demand your mutual (rights), and (do not cut the relations of) the wombs (kinship). Surely, Allah is Ever an AllWatcher over you.

Arthur John Arberry

Mankind, fear your Lord, who created you of a single soul, and from it created its mate, and from the pair of them scattered abroad many men and women; and fear God by whom you demand one of another, and the wombs; surely God ever watches over you.

Asad

O MANKIND! Be conscious of your Sustainer, who has created you out of one living entity, and out of it created its mate, and out of the two spread abroad a multitude of men and women. And remain conscious of God, in whose name you demand [your rights] from one another, and of these ties of kinship. Verily, God is ever watchful over you!

Dr. Salomo Keyzer

O menschen! vreest uwen God, die u uit eenen man geschapen heeft en uit dezen diens vrouw, en uit beiden vele mannen en vrouwen deed ontstaan. Vreest God, tot wien gij voor elkander bidt, en eert de vrouw die u heeft geboren: want God waakt over u.

Free Minds

O people, be aware of your Lord who has created you from one soul and He created from it its mate and sent forth from it many men and women; and be aware of God whom you ask about, and the relatives. God is watcher over you.

Hamza Roberto Piccardo

Uomini, temete il vostro Signore che vi ha creati da un solo essere, e da esso ha creato la sposa sua, e da loro ha tratto molti uomini e donne. E temete Allah, in nome del Quale rivolgete l’un l’altro le vostre richieste e rispettate i legami di sangue. Invero Allah veglia su di voi.

Hilali Khan

O mankind! Be dutiful to your Lord, Who created you from a single person (Adam), and from him (Adam) He created his wife (Hawwa (Eve)), and from them both He created many men and women and fear Allah through Whom you demand your mutual (rights), and (do not cut the relations of) the wombs (kinship). Surely, Allah is Ever an AllWatcher over you.

Kuliev E.

О люди! Бойтесь вашего Господа, Который сотворил вас из одного человека, сотворил из него пару ему и расселил много мужчин и женщин, произошедших от них обоих. Бойтесь Аллаха, именем Которого вы просите друг друга, и бойтесь разрывать родственные связи. Воистину, Аллах наблюдает за вами.

M.-N.O. Osmanov

О люди! Бойтесь вашего Господа, который сотворил вас из одного живого существа и из него же сотворил пару ему, а от них обоих [произвел и] расселил [по свету] много мужчин и женщин. Бойтесь же Аллаха, именем которого вы предъявляете друг к «Другу [свои права], и [бойтесь] разорвать родственные связи [между собой]. Воистину, Аллах [всегда] наблюдает за вами.

Mohammad Habib Shakir

O people! be careful of (your duty to) your Lord, Who created you from a single being and created its mate of the same (kind) and spread from these two, many men and women; and be careful of (your duty to) Allah, by Whom you demand one of another (your rights), and (to) the ties of relationship; surely Allah ever watches over you.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

O mankind! Be careful of your duty to your Lord Who created you from a single soul and from it created its mate and from them twain hath spread abroad a multitude of men and women. Be careful of your duty toward Allah in Whom ye claim (your rights) of one another, and toward the wombs (that bare you). Lo! Allah hath been a watcher over you.

Palmer

O ye folk! fear your Lord, who created you from one soul, and created therefrom its mate, and diffused from them twain many men and women. And fear God, in whose name ye beg of one another, and the wombs; verily, God over you doth watch.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Ey insanlar! Sizi bir tek canlıdan yaratan, ondan eşini vücuda getiren ve o ikisinden birçok erkekler ve kadınlar üreten Rabbinize karşı gelmekten sakının. Adını anarak birbirinizden dilekler dilediğiniz Allah’tan korkun. Rahimlerin haklarına saygısızlıktan da sakının. Şu bir gerçek ki Allah, Rakîb’dir, sizin üzerinizde sürekli ve titiz bir gözetleyicidir.

Qaribullah

O people, fear your Lord, who created you from a single soul. From it He created its spouse, and from both of them scattered many men and women. Fear Allah, by whom you ask one another, and (fear) the wombs (lest you sever its relationship). Allah is ever watching over you.

QXP

The noble goal of the development of human personality can be easier achieved in a benevolent society (9:111), (16:71), (43:32), (59:9). In this situation the individual and the society complement each other (14:34). At the outset, it is imperative for you, O Mankind, to know that all of you, men and women, have a common origin. Your Lord began the creation of life at the unicellular level. There was one life cell that divided into two, male and female (6:99). Evolution took place, as has been alluded to in this Book (16:8), (20:50), (21:30), (22:45), (30:20), (31:28), (51:49). Eventually, numerous men and women came into existence on the earth. Since all of you have this common origin, you must consider all mankind as one community (10:19), (57:25). Your first step in that direction is to strengthen your family relations. Be careful of your duty to Allah in Whose Name you expect rights from one another. Allah ever Watches over you.

Reshad Khalifa

O people, observe your Lord; the One who created you from one being, and created from it its mate, then spread from the two many men and women. You shall regard GOD, by whom you swear, and regard the parents. GOD is watching over you.

Rodwell

O MEN! fear your Lord, who hath created you of one man (nafs, soul), and of him created his wife, and from these twain hath spread abroad so many men and WOMEN. And fear ye God, in whose name ye ask mutual favours, – and reverence the wombs that bare you. Verily is God watching over you!

Sale

O men, fear your Lord, who hath created you out of one man, and out of him created his wife, and from them two hath multiplied many men, and women: And fear God by whom ye beseech one another; and respect women who have born you, for God is watching over you.

Sher Ali

O ye people ! fear your Lord who created you from a single soul and of its kind created its mate, and from them twain spread many men and women; and fear ALLAH, in Whose name you appeal to one another, and fear him particularly respecting ties of kinship. Verily ALLAH watches over you.

Unknown German

O ihr Menschen, fürchtet euren Herrn, Der euch aus einem einzigen Wesen erschaffen hat; aus diesem erschuf Er ihm die Gefährtin, und aus beiden ließ Er viele Männer und Frauen sich vermehren. Fürchtet Allah, in Dessen Namen ihr einander bittet, und (fürchtet Ihn besonders in der Pflege der) Verwandtschaftsbande. Wahrlich, Allah wacht über euch.

V. Porokhova

О люди! Благоговейте пред Аллахом, ■ Кто сотворил вас из одной души ■ И от нее же сотворил ей пару. ■ От них обеих Он рассеял (по земле) ■ В великом множестве мужчин и женщин. ■ Благоговейте пред Аллахом, ■ С чьим именем вы предъявляете друг к другу спрос, ■ И чтите родственные связи, – ■ Поистине, Аллах – над вами страж!

Yakub Ibn Nugman

Ий кешеләр! Сезне бер ата-анадан яратучы Аллаһуга каршылык күрсәтүдән сакланыгыз, Ул Адәм г-мнең үзеннән хатын яратты вә икесеннән күп ирләрне һәм күп хатыннарны дөньяга чәчте. Янә Аллаһуга тәкъвалык кылыгыз ки үзегез, Ул – Аллаһ исеме белән бер-берегездән сорыйсыз, ягъни Аллаһ ризалыгы өчен бир, сүземне тыңла, дисез, шулай булгач, Аллаһуны зурлагыз вә якын кардәшләр хакыннан сакланыгыз! Бит Аллаһ сезнең барча эшләрегезне тикшереп күзәтүче.

جالندہری

لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا (یعنی اول) اس سے اس کا جوڑا بنایا۔ پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد وعورت (پیدا کرکے روئے زمین پر) پھیلا دیئے۔ اور خدا سے جس کے نام کو تم اپنی حاجت بر آری کا ذریعہ بناتے ہو ڈرو اور (قطع مودت) ارحام سے (بچو) کچھ شک نہیں کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے

طاہرالقادری

اے لوگو! اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہاری پیدائش (کی ابتداء) ایک جان سے کی پھر اسی سے اس کا جوڑ پیدا فرمایا پھر ان دونوں میں سے بکثرت مردوں اور عورتوں (کی تخلیق) کو پھیلا دیا، اور ڈرو اس اللہ سے جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو اور قرابتوں (میں بھی تقوٰی اختیار کرو)، بیشک اللہ تم پر نگہبان ہے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.