سوره النساء (4) آیه 3

قرآن، سوره النساء (4) آیه 3

آیه پسین: سوره النساء (4) آیه 4
آیه پیشین: سوره النساء (4) آیه 2

عربی

وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ذلِكَ أَدْنى أَلاَّ تَعُولُوا

بدون حرکات عربی

و إن خفتم ألاّ تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النّساء مثنى و ثلاث و رباع فإن خفتم ألاّ تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألاّ تعولوا

خوانش

Wa-in khiftum alla tuqsitoo fee alyatama fainkihoo ma taba lakum mina alnnisa-i mathna wathulatha warubaAAa fa-in khiftum alla taAAdiloo fawahidatan aw ma malakat aymanukum thalika adna alla taAAooloo

آیتی

اگر شما را بيم آن است که در کار يتيمان عدالت نورزيد ، از زنان هر چه شما را پسند افتد ، دو دو و سه سه و چهار چهار به نکاح در آوريد و اگربيم آن داريد که به عدالت رفتار نکنيد تنها يک زن بگيريد يا هر چه مالک آن شويد اين راهي بهتر است تا مرتکب ستم نگرديد

خرمشاهی

و اگر بيمناكيد كه در حق دختران يتيم به عدل و انصاف رفتار نكنيد، در اين صورت از زنانى كه مى پسنديد [يك ي] دو و [ي] سه و [ي] چهار تن را به همسرى درآوريد; و اگر مى ترسيد كه مبادا عادلانه رفتار نكنيد، فقط به يك تن، يا ملك يمينتان [كنيز] اكتفا كنيد; اين نزديكت

کاویانپور

و اگر ميترسيد در مورد (ازدواج با) دختران يتيم نتوانيد عادلانه با آنان رفتار كنيد، از زنانى كه براى شما پاك و حلال هستند (در صورت قدرت و استطاعت مالى) دو يا سه و يا چهار زن عقد كنيد. باز اگر ميترسيد درباره همسرانتان نتوانيد عدالت و ميانه روى را رعايت كنيد، فقط يك زن بگيريد (بيش از يك زن نگيريد) يا از كنيزانى كه مالك آنها هستيد، بگيريد. اين كار براى شما بهتر است كه مرتكب ظلم و ستم نشويد

انصاریان

واگر می ترسید که نتوانید در مورد دختران یتیم [در صورت ازدواج با آنان] عدالت ورزید، بنابراین از [دیگر] زنانی که شما را خوش آید دو دو و سه سه و چهار چهار به همسری بگیرید. پس اگر می ترسید که با آنان به عدالت رفتار نکنید، به یک زن یا به کنیزانی که مالک شده اید [اکتفا کنید]؛ این [اکتفای به یک همسر عقدی] به اینکه ستم نورزید و از راه عدالت منحرف نشوید، نزدیک تر است.

سراج

و اگر مى‏ترسيد كه بدادگرى رفتار نكنيد در باره يتيمان پس ازدواج كنيد با آنچه خوش آيد شما را از آنان دو تا دو تا سه تا سه تا چهارتا چهارتا و اگر مى‏ترسيد (در باره حقوقشان) به داد رفتار نمى‏كنيد پس يكى بگيريد يا بر كنيزان كه مالك شده‏ايد (اكتفا كنيد) اين (كه گفتيم) نزديكتر است به اينكه ستم نكنيد

فولادوند

و اگر در اجراى عدالت ميان دختران يتيم بيمناكيد، هر چه از زنان [ديگر] كه شما را پسند افتاد، دو دو، سه سه، چهار چهار، به زنى گيريد. پس اگر بيم داريد كه به عدالت رفتار نكنيد، به يك [زن آزاد] يا به آنچه [از كنيزان‏] مالك شده‏ايد [اكتفا كنيد]. اين [خوددارى‏] نزديكتر است تا به ستم گراييد [و بيهوده عيال‏وار گرديد].

پورجوادی

اگر از اين ترس داشتيد كه درباره يتيمان عدالت را رعايت نكنيد، با زنانى ازدواج كنيد كه دلخواهتان باشند، دو، سه و چهار، و اگر خوف بى‏عدالتى داريد تنها به يك همسر اكتفاء كنيد يا از زنانى بهره‏مند شويد كه آنها را مالك شده‏ايد، اين كار به ترك ستمكارى نزديكتر است.

حلبی

و اگر بترسيد كه نتوانيد در [ازدواج‏] يتيمان عدالت ورزيد پس نكاح كنيد زنانى را كه شما را خوش آيد دوگانه و سه‏گانه و چهارگانه و اگر بترسيد كه عدالت نتوانيد، پس يك زن بگيريد [اين اكتفاء كردن به يك زن‏] نزديكتر است به اينكه ستم نكرده باشيد.

اشرفی

و اگر بترسيد كه عدل نورزيد در يتيمان پس نكاح كنيد آنچه خوش آيد شما را از زنان دو و سه و چهار و اگر بترسيد كه عدالت نورزيد پس يكى يا آنچه مالك باشد دستهاتان آن نزديكتر است كه ميل نكنيد

خوشابر مسعود انصاري

و اگر بترسيد كه در [حقّ‏] دختران يتيم نمى‏توانيد به عدل و انصاف رفتار كنيد، آنچه از [ساير] زنان شما را پسند افتد، دو زن و [يا] سه زن و [يا] چهار زن را به زنى گيريد. پس اگر بترسيد كه [باز] نمى‏توانيد به عدل و انصاف رفتار كنيد. به يك زن يا به ملك يمين خود اكتفاء كنيد. و اين به آنكه ستم نكنيد نزديكتر است

مکارم

و اگر می‌ترسید که (بهنگام ازدواج با دختران یتیم،) عدالت را رعایت نکنید، (از ازدواج با آنان، چشم‌پوشی کنید و) با زنان پاک (دیگر) ازدواج نمائید، دو یا سه یا چهار همسر و اگر می‌ترسید عدالت را (درباره همسران متعدد) رعایت نکنید، تنها یک همسر بگیرید، و یا از زنانی که مالک آنهائید استفاده کنید، این کار، از ظلم و ستم بهتر جلوگیری می‌کند.

مجتبوی

و اگر بيم آن داريد كه در باره يتيمان- در باره ازدواج با دختران يتيم- نتوانيد به داد و انصاف رفتار كنيد پس [با آنان نكاح مكنيد و] آنچه شما را از [ديگر] آنان خوش آيد، دو گانه و سه گانه، و چهار گانه، بگيريد، و اگر بيم آن داريد كه به دادگرى رفتار نكنيد- در چند همسرى- پس به يك زن بسنده كنيد يا به آنچه مالك آنيد- كنيزى كه از آن شماست-، اين نزديكتر است به آنكه ستم نكنيد.

مصباح زاده

و اگر بترسيد كه عدل نورزيد در يتيمان پس نكاح كنيد آنچه خوش آيد شما را از زنان دو و سه و چهار و اگر بترسيد كه عدالت نورزيد پس يكى يا آنچه مالك باشد دستهاتان آن نزديكتر است كه ميل نكنيد

معزی

و اگر بترسيد كه دادگرى نكنيد در يتيمان پس كابين بنديد بر آنچه خوش آيد شما را (يا پاك باشد براى شما) از زنان دو تا و سه تا و چهار تا و اگر ترسيديد كه دادگرى نكنيد پس يكى را يا آنچه ملك يمين شما باشد اين است نزديكتر بدانكه ستم نكنيد (يا كجروى نكنيد)

قمشه ای

و اگر بترسید که مبادا درباره یتیمان (ازدواج با دختران یتیم) مراعات عدل نکنید پس آن کس از زنان را به نکاح خود درآرید که شما را نیکو (و مناسب با عدالت) است: دو یا سه یا چهار (نه بیشتر) و اگر بترسید که (چون زنان متعدّد گیرید) راه عدالت نپیموده و به آنها ستم می‌کنید پس تنها یک زن اختیار کنید و یا چنانچه کنیزی دارید به آن اکتفا کنید، که این نزدیکتر به عدالت و ترک ستمکاری است.

رشاد خليفه

اگر ديديد به صلاح يتيمان است، مي توانيد با مادرانشان ازدواج کنيد- مي توانيد با دو، سه، يا چهار ازدواج کنيد. اگر بيم آن داريد که به عدالت رفتار نکنيد، پس تنها به يکي اکتفا کنيد، يا به آنچه تاکنون گرفته ايد قانع باشيد. ضمناً، بدين ترتيب از مشکلات مالي نيز جلوگيري مي کنيد.

Literal

And if you feared that you not be just/equitable in the orphans , so marry what (was) allowed/permitted for you from the women two twos/twos, and threes, and fours, so if you feared that you not be just/equitable, so (marry) one or what your rights owned/possessed, that (is) nearer that you not side away from justice .

Al-Hilali Khan

And if you fear that you shall not be able to deal justly with the orphangirls, then marry (other) women of your choice, two or three, or four but if you fear that you shall not be able to deal justly (with them), then only one or (the captives and the slaves) that your right hands possess. That is nearer to prevent you from doing injustice.

Arthur John Arberry

If you fear that you will not act justly towards the orphans, marry such women as seem good to you, two, three, four; but if you fear you will not be equitable, then only one, or what your right hands own; so it is likelier you will not be partial.

Asad

And if you have reason to fear that you might not act equitably towards orphans, then marry from among [other] women such as are lawful to you – [even] two, or three, or four: but if you have reason to fear that you might not be able to treat them with equal fairness, then [only] one – or [from among] those whom you rightfully possess. This will make it more likely that you will not deviate from the right course. [As regards the permission to marry more than one wife (up to the maximum of four), it is so restricted by the condition, «if you have reason to fear that you might not be able to treat them with equal fairness, then [marry only] one», as to make such plural marriages possible only in quite exceptional cases and under exceptional circumstances (see also the first clause of 24:32 and the corresponding note). Still, one might ask why the same latitude has not been given to women as well; but the answer is simple. Notwithstanding the spiritual factor of love which influences the relations between man and woman, the determinant biological reason for the sexual urge is, in both sexes, procreation: and whereas a woman can, at one time, conceive a child from one man only and has to carry it for nine months before she can conceive another, a man can beget a child every time he cohabits with a woman. Thus, while nature would have been merely wasteful if it had produced a polygamous instinct in woman, man’s polygamous inclination is biologically justified. It is, of course, obvious that the biological factor is only one – and by no means always the most important – of the aspects of marital love: none the less, it is a basic factor and, therefore, decisive in the institution of marriage as such. With the wisdom that always takes human nature fully into account, Islamic Law undertakes no more than the safeguarding of the socio-biological function of marriage (which includes also care of the progeny), allowing a man to have more than one wife ald not allowing a woman to have more than one husband at one time; while the spiritual problem of marriage, being imponderable and therefore outside the scope of law, is left to the discretion of the partners. In any event – since marriage in Islam is a purely civil contract – recourse to divorce is always open to either of the two partners. (Regarding the dissolution of a marriage at the wife’s instance, see note on surah 2, verse 229.)]

Dr. Salomo Keyzer

En indien gij vreest, niet rechtvaardig te kunnen zijn omtrent de weezen (der vrouwelijke kunne), neem dan, naar uw behagen, twee of drie, of vier vrouwen, maar niet meer. Indien gij echter toch vreest, niet rechtvaardig te kunnen zijn, neem dan eene, of eene der slavinnen die gij u verworven hebt. Dan zal het u gemakkelijker zijn, niet van den rechten weg af te dwalen.

Free Minds

And if you fear that you cannot be just to the orphans, then marry those whom you see fit from their mothers, two, and three, and four. But if you fear you will not be fair, then only one, or whom you are already betrothed to. This is best that you do not face financial hardship.

Hamza Roberto Piccardo

E se temete di essere ingiusti nei confronti degli orfani, sposate allora due o tre o quattro tra le donne che vi piacciono ; ma se temete di essere ingiusti, allora sia una sola o le ancelle che le vostre destre possiedono, ciò è più atto ad evitare di essere ingiusti.

Hilali Khan

And if you fear that you shall not be able to deal justly with the orphangirls, then marry (other) women of your choice, two or three, or four but if you fear that you shall not be able to deal justly (with them), then only one or (the captives and the slaves) that your right hands possess. That is nearer to prevent you from doing injustice.

Kuliev E.

Если вы боитесь, что не будете справедливы к сиротам, то женитесь на других женщинах, которые нравятся вам: на двух, трех, четырех. Если же вы боитесь, что не будете одинаково справедливы к ним, то довольствуйтесь одной или невольницами, которыми овладели ваши десницы. Это ближе к тому, чтобы избежать несправедливости (или бедности).

M.-N.O. Osmanov

Если вы опасаетесь, что не сможете быть справедливыми с сиротами [, находящимися на вашем попечении], то женитесь на [других] женщинах, которые нравятся вам, – на двух, трех, четырех. Если же вы опасаетесь, что не сможете заботиться о них одинаково, то женитесь на одной или на тех, которых вы взяли в плен [на войне с неверными]. Это ближе [к религиозному закону], если не хотите уклониться от него.

Mohammad Habib Shakir

And if you fear that you cannot act equitably towards orphans, then marry such women as seem good to you, two and three and four; but if you fear that you will not do justice (between them), then (marry) only one or what your right hands possess; this is more proper, that you may not deviate from the right course.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And if ye fear that ye will not deal fairly by the orphans, marry of the women, who seem good to you, two or three or four; and if ye fear that ye cannot do justice (to so many) then one (only) or (the captives) that your right hands possess. Thus it is more likely that ye will not do injustice.

Palmer

But if ye fear that ye cannot do justice between orphans, then marry what seems good to you of women, by twos, or threes, or fours; and if ye fear that ye cannot be equitable, then only one, or what your right hands possess. That keeps you nearer to not being partial.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Yetimler konusunda adaleti koruyamayacağınızdan korkarsanız, sizin için temiz kılınan kadınlardan ikişer, üçer, dörder nikâhlayın. Eğer bu durumda adaleti gözetemeyeceğinizden korkarsanız, bir tek kadınla yahut yeminlerinizin/sağ ellerinizin sahip olduklarıyla yetinin. İşte bu, haksızlığa sapmamanız için en uygun yoldur.

Qaribullah

If you fear that you cannot act justly towards the orphans, then marry such women as seem good to you; two, three, four of them. But if you fear that you cannot do justice, then one only, or, those you possess. It is likelier then that you will not be partial.

QXP

If you fear that the society shall not be able to do justice with orphans, (as may happen in times of war and political turbulence, the government shall announce a state of Emergency). In order to accommodate widows and orphans, men of sound finances and character shall be encouraged to marry these widows; two, three, and four (4:127). If you fear that you shall not be able to deal justly, then you must not take additional wives, and may continue with what you already have (4:129). This will prevent injustice and financial hardship. (Second marriage during peace time is a FRANK violation of the Qur’an).

Reshad Khalifa

If you deem it best for the orphans, you may marry their mothers – you may marry two, three, or four. If you fear lest you become unfair, then you shall be content with only one, or with what you already have. Additionally, you are thus more likely to avoid financial hardship.

Rodwell

And if ye are apprehensive that ye shall not deal fairly with orphans, then, of other women who seem good in your eyes, marry but two, or three, or four; and if ye still fear that ye shall not act equitably, then one only; or the slaves whom ye have acquired: this will make justice on your part easier.

Sale

And if ye fear that ye shall not act with equity towards orphans of the female sex, take in marriage of such other women as please you, two, or three, or four, and not more. But if ye fear that ye cannot act equitably towards so many, marry one only, or the slaves which ye shall have acquired. This will be easier, that ye swerve not from righteousness.

Sher Ali

And if you fear that you will not be just in dealing with the orphans, then marry of other women as may be agreeable to you, two, or three, or four; and if you fear you will not be able to do justice, then marry only one or marry what your right hand possess. Thus it is more likely that you will not do injustice.

Unknown German

Und wenn ihr fürchtet, ihr würdet nicht gerecht gegen die Waisen handeln, dann heiratet Frauen, die euch genehm dünken, zwei oder drei oder vier; und wenn ihr fürchtet, ihr könnt nicht billig handeln, dann (heiratet nur) eine oder was eure Rechte besitzt. Also könnt ihr das Unrecht eher vermeiden.

V. Porokhova

А если есть в вас страх, ■ Что справедливости вы к ним, ■ (Сиротам-девушкам), не соблюдете, ■ Возьмите в жены тех, ■ Которые любимы вами, ■ (Будь то одна, иль) две, иль три, или четыре. ■ Но если есть в вас страх, ■ Что справедливости вы к ним не соблюдете, ■ Возьмите в жены лишь одну ■ Иль ту, которою владеют ваши правы руки. ■ Сие есть ближний путь ■ От справедливости не уклониться.

Yakub Ibn Nugman

Ятимнәрне гаделлек белән тәрбия кылырга курыксагыз, ятим булган кызлардан күңелегезгә хуш килгәнен үзегезгә никах кылып алыгыз: икешәр, өчәр һәм дүртәр кылып, әгәр гаделлек кыла алмабыз дип курыксагыз, фәкать берне генә никахланыгыз, әгәр бергә дә гаделлек кыла аямасагыз, ул вакытта сатып алган кәнизәләрегез җитәр. Югарыдагы хөкемнәр ышанычлырактыр хактан үтеп китмәвегез өчен.

جالندہری

اور اگر تم کو اس بات کا خوف ہو کہ یتیم لڑکیوں کے بارےانصاف نہ کرسکوگے تو ان کے سوا جو عورتیں تم کو پسند ہوں دو دو یا تین تین یا چار چار ان سے نکاح کرلو۔ اور اگر اس بات کا اندیشہ ہو کہ (سب عورتوں سے) یکساں سلوک نہ کرسکو گے تو ایک عورت (کافی ہے) یا لونڈی جس کے تم مالک ہو۔ اس سے تم بےانصافی سے بچ جاؤ گے

طاہرالقادری

اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے تو ان عورتوں سے نکاح کرو جو تمہارے لئے پسندیدہ اور حلال ہوں، دو دو اور تین تین اور چار چار (مگر یہ اجازت بشرطِ عدل ہے)، پھر اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم (زائد بیویوں میں) عدل نہیں کر سکو گے تو صرف ایک ہی عورت سے (نکاح کرو) یا وہ کنیزیں جو (شرعاً) تمہاری ملکیت میں آئی ہوں، یہ بات اس سے قریب تر ہے کہ تم سے ظلم نہ ہو ،

1 نظر برای “سوره النساء (4) آیه 3

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.