سوره النساء (4) آیه 6

قرآن، سوره النساء (4) آیه 6

آیه پسین: سوره النساء (4) آیه 7
آیه پیشین: سوره النساء (4) آیه 5

عربی

وَ ابْتَلُوا الْيَتامى حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ وَ لا تَأْكُلُوها إِسْرافاً وَ بِداراً أَنْ يَكْبَرُوا وَ مَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَ مَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَ كَفى بِاللَّهِ حَسِيباً

بدون حرکات عربی

و ابتلوا اليتامى حتّى إذا بلغوا النّكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم و لا تأكلوها إسرافا و بدارا أن يكبروا و من كان غنيّا فليستعفف و من كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم و كفى باللّه حسيبا

خوانش

Waibtaloo alyatama hatta itha balaghoo alnnikaha fa-in anastum minhum rushdan faidfaAAoo ilayhim amwalahum wala ta/kulooha israfan wabidaran an yakbaroo waman kana ghaniyyan falyastaAAfif waman kana faqeeran falya/kul bialmaAAroofi fa-itha dafaAAtum ilayhim amwalahum faashhidoo AAalayhim wakafa biAllahi haseeban

آیتی

يتيمان را بيازماييد تا آنگاه که به سن زناشويي رسند ، پس اگر در آنان رشدي يافتيد اموالشان را به خودشان واگذاريد و از بيم آنکه مباد به سن رشد رسند اموالشان را به ناحق و شتاب مخوريد هر که توانگر است عفت ورزد و هر که بينواست به آن اندازه که عرف تصديق کند بخورد و چون اموالشان را تسليمشان کرديد کساني را بر آنان به شهادت گيريد و خدا براي حساب کشيدن کافي است

خرمشاهی

و يتيمان را بيازماييد تا هنگامى كه قابليت زناشويى پيدا كنند، آنگاه اگر در آنان كاردانى مشاهده كرديد اموالشان را به آنان برگردانيد و آن را به اسراف و پيشاپيش از بيم آنكه مبادا بالغ و بزرگ شوند نخوريد و هر كس توانگر بود خويشتندارى كند و هر كس تنگدست باشد، د

کاویانپور

يتيمان را مورد آزمايش (تعليم و تربيت) قرار دهيد تا وقتى كه به حد بلوغ و رشد (جسمى و فكرى) برسند و اگر آنها را عاقل و رشيد يافتيد، اموالشان را به آنان برگردانيد و پيش از آنكه بزرگ شوند، اموال آنها را از روى اسراف نخوريد (و حيف و ميل نكنيد) و هر كس (از سرپرستان) بى‏نياز باشد (از برداشت هزينه مصرف شد،) خوددارى كند و كسى كه نيازمند است بنحو شايسته‏اى (برابر هزينه مصرفى) از آن بخورد. هنگامى كه اموال آنها را به آنان پس مى‏دهيد، شاهد بگيريد. در حقيقت خدا تنها براى محاسبه كافى است.

انصاریان

و یتیمان را [نسبت به امور زندگی] بیازمایید تا زمانی که به حدّ ازدواج برسند، پس اگر در آنان رشد لازم را یافتید اموالشان را به خودشان بدهید و آن را از [ترس] آنکه مبادا به سن رشد رسند [و از شما بگیرند] به اسراف وشتاب مخورید. و [از سرپرستان ایتام] آنکه توانگر است باید [از تصرّف در مال یتیم به عنوان حق الزحمه] خودداری کند؛ و هر که تهیدست است به اندازه متعارف مصرف نماید؛ وهنگامی که خواستید اموالشان را به خودشان بدهید [برای آنکه در آینده اختلاف و نزاعی پیش نیاید] بر آنان گواه بگیرید؛ و خدا برای محاسبه کافی است.

سراج

و بيازمائيد يتيمان را تا آنكه برسند بحد زناشوئى (و اين كنايت از بلوغ است) و اگر دريافتيد از ايشان رشدى (و خردمندى) باز گردانيد بديشان مالهاشان را و نخوريد اموال يتيمان را در حاليكه اسراف كننده و شتاب كننده باشيد در آن از بيم آنكه بزرگ شوند (و مالشان را بگيرند) و هر كه بى‏نياز است (از خوردن مالشان) خوددارى كند و هر كه باشد نيازمند پس بخورد (از مال يتيم) بقدر (حاجت و) متعارف و هرگاه تسليم كرديد بديشان اموالشان را گواه گيريد برايشان و كافى است خدا براى حساب كردن

فولادوند

و يتيمان را بيازماييد تا وقتى به [سن‏] زناشويى برسند؛ پس اگر در ايشان رشد [فكرى‏] يافتيد، اموالشان را به آنان رد كنيد، و آن را [از بيم آنكه مبادا] بزرگ شوند، به اسراف و شتاب مخوريد. و آن كس كه توانگر است بايد [از گرفتن اجرت سرپرستى‏] خوددارى ورزد؛ و هر كس تهيدست است بايد مطابق عرف [از آن‏] بخورد؛ پس هر گاه اموالشان را به آنان رد كرديد بر ايشان گواه بگيريد، خداوند حسابرسى را كافى است.

پورجوادی

يتيمان را بيازماييد تا هنگامى كه به حد همسر گزينى برسند، اگر رشد آنها را دريافتيد اموالشان را در اختيارشان بگذاريد و از بيم آن كه مبادا كبير شوند اموالشان را با شتاب اسراف نكنيد. بى‏نياز بايد خويشتندارى كند و نيازمند به طور متعارف ارتزاق. به هنگام تسليم اموال يتيمان گواه بگيريد و خداوند براى محاسبه كافى است.

حلبی

و يتيمان را بيازماييد كه به [سن‏] زناشويى برسند. پس اگر در ايشان رشدى يافتيد دارايى آنها را به ايشان باز دهيد و آن را به اسراف و شتاب از [بيم‏] اينكه بزرگ شوند، صرف مكنيد. و [هر قيّمى‏] كه بى‏نياز باشد بايد خوددارى كند [از خوردن مال صغير] و آنكه نيازمند است [از مال صغير] و آنكه نيازمند است [از مال صغير] به صورت پسنديده‏اى بخورد و چون اموالشان را به آنها باز داديد پس بر آنها گواه گيريد و خدا براى [رسيدگى‏] به حساب كافى است.

اشرفی

و بيازمائيد يتيمان را تا چون برسند بنكاح پس اگر يافتيد از ايشان رشدى پس تسليم كنيد بايشان مالهاشان را و مخوريد آن را از راه اسراف و پيش گيرى اينكه بزرگ شوند و هر كه باشد غنى پس بايد درگذرد و هر كه باشد فقير پس بايد بخورد بخوبى پس چون تسليم كرديد بايشان مالهاشان را پس گواه گيريد برايشان و كافيست خدا محاسب

خوشابر مسعود انصاري

و يتيمان را بيازماييد تا وقتى كه به [سنّ‏] ازدواج رسند. پس اگر از آنان حسن تدبير يافتيد، اموالشان را به آنان برگردانيد و آن را [از بيم‏] آنكه بزرگ شوند به اسراف و شتاب مخوريد و هر كس كه توانگر باشد بايد كه خويشتندارى كند و هر كس كه فقير باشد بايد به طرز شايسته بخورد. آن گاه چون اموالشان را به آنان بازگردانديد، بر آنان گواه گيريد. و خداوند به عنوان حسابرس بس است

مکارم

و یتیمان را چون به حد بلوغ برسند، بیازمایید! اگر در آنها رشد (کافی) یافتید، اموالشان را به آنها بدهید! و پیش از آنکه بزرگ شوند، اموالشان را از روی اسراف نخورید! هر کس که بی‌نیاز است، (از برداشت حق الزحمه) خودداری کند؛ و آن کس که نیازمند است، به طور شایسته (و مطابق زحمتی که می‌کشد،) از آن بخورد. و هنگامی که اموالشان را به آنها بازمی‌گردانید، شاهد بگیرید! اگر چه خداوند برای محاسبه کافی است.

مجتبوی

و يتيمان را بيازماييد تا آنگاه كه به حد [بلوغ و توان‏] زناشويى برسند، پس اگر از آنان رشدى- خردمندى و حسن تدبير- بديديد مالهاشان را به خودشان بدهيد، و آنها را به گزاف و شتاب [از ترس آن‏] كه مبادا بزرگ شوند [و مالها را باز ستانند] مخوريد. و هر كه بى‏نياز بود [از آن مال‏] خويشتن دارى كند و هر كه نيازمند و تهيدست بود به اندازه‏اى كه شايسته باشد بخورد. و چون مالشان را بديشان دهيد بر آنان گواه گيريد، و خدا حسابرسى بسنده است.

مصباح زاده

و بيازمائيد يتيمان را تا چون برسند بنكاح پس اگر يافتيد از ايشان رشدى پس تسليم كنيد بايشان مالهاشان را و مخوريد آن را از راه اسراف و پيش گيرى اينكه بزرگ شوند و هر كه باشد غنى پس بايد در گذرد و هر كه باشد فقير پس بايد بخورد بخوبى پس چون تسليم كرديد بايشان مالهاشان را پس گواه گيريد بر ايشان و كافيست خدا محاسب

معزی

و بيازمائيد يتيمان را تا گاهى كه به زناشوئى رسيدند پس اگر يافتيد از ايشان خردمنديى پس بپردازيد بديشان اموال ايشان را و نخوريد آنها را به اسراف (به بيهوده و گزاف در هزينه) و پيشى جستن كه نبادا بزرگ شوند و آن كه بى نياز است خوددارى كند و آن كه نيازمند است بايد بخورد به متعارف و هرگاه داديد بديشان اموالشان را پس گواه گيريد بر ايشان و بس است خدا حسابدارى

قمشه ای

یتیمان را آزمایش کنید تا هنگامی که بالغ شده و قدرت بر نکاح پیدا کنند آن‌گاه اگر آنها را دانا به درک مصالح زندگی خود یافتید اموالشان را به آنها باز دهید، و به اسراف و عجله مال آنها را حیف و میل مکنید بدین اندیشه که مبادا بزرگ شوند (و اموالشان را از شما بگیرند) . و هر کس (از اولیاء یتیم) داراست (از تصرف در مال او) خودداری کند، و هر که فقیر است (در مقابل نگهبانی او از مال یتیم) به قدر متعارف ارتزاق کند، پس آن‌گاه که مالشان را به آنها رد کردید باید بر ردّ مال بر آنها گواه گیرید، و گواهی خدا برای محاسبه خلق کافی است.

رشاد خليفه

وقتي يتيمان بالغ شدند، آنها را امتحان کنيد. همين كه پي برديد به قدر کافي به بلوغ فکري رسيده اند، اموالشان را به ايشان بدهيد. و پيش از آنکه بزرگ شوند، آن را با ولخرجي به سرعت مصرف نکنيد. قيّم ثروتمند نبايد دستمزدي دريافت کند، ولي قيّم تهيدست مي تواند مزدي منصفانه دريافت کند. هنگامي که اموالشان را به ايشان واگذار مي کنيد، بايد شاهداني داشته باشيد. خدا به عنوان حسابرس کافي است.

Literal

And test the orphans until when they reached the marriage, so if you perceived from them correct guidance , so pay to them their properties/possessions and do not eat it excess of the limit/extravagance hastening that they become old, and who was/is rich, so he should refrain/restrict (E) and who was/is poor, so he should eat with the kindness , so if you paid to them their properties/possessions, so call a witness on them and (it is) enough with God counting/calculating.

Al-Hilali Khan

And try orphans (as regards their intelligence) until they reach the age of marriage; if then you find sound judgement in them, release their property to them, but consume it not wastefully, and hastily fearing that they should grow up, and whoever amongst guardians is rich, he should take no wages, but if he is poor, let him have for himself what is just and reasonable (according to his work). And when you release their property to them, take witness in their presence; and Allah is AllSufficien

Arthur John Arberry

Test well the orphans, until they reach the age of marrying; then, if you perceive in them right judgment, deliver to them their property; consume it not wastefully and hastily ere they are grown. If any man is rich, let him be abstinent; if poor, let him consume in reason. And when you deliver to them their property, take witnesses over them; God suffices for a reckoner.

Asad

And test the orphans [in your charge] until they reach a marriageable age; then, if you find them to be mature of mind, hand over to them their possessions; and do not consume them by wasteful spending, and in haste, ere they grow up. And let him who is rich abstain entirely [from his ward’s property]; and let him who is poor partake thereof in a fair manner. And when you hand over to them their possessions, let there be witnesses on their behalf – although none can take count as God doess.

Dr. Salomo Keyzer

Onderzoekt de weezen tot zij de jaren des huwelijks hebben bereikt. Vindt gij hen in staat, om hunne zaken zelf te besturen, geeft hun dan hun vermogen terug. Neemt u in acht, dat gij het niet buitensporig verteert en haast u niet. Want zij groeien op. Dat de rijke voogd zich in acht neme, het geld van zijn pupil aan te raken, en laat hij, die arm is, naar billijkheid van hun vermogen genieten. Als gij hun het vermogen overgeeft, neemt dan getuigen in hunne tegenwoordigheid. God vordert rekenschap van uwe daden en dat is voldoende.

Free Minds

And test the orphans until they reach the age of marriage, then if you determine in them sound judgment, then give them their wealth, and do not deliberately consume it wastefully or quickly before they grow up. And whoever is rich, then let him not claim anything, and if he is poor then let him consume only in goodness. If you give to them their wealth, then make a witness for them, and God is enough for Reckoning.

Hamza Roberto Piccardo

Mettete alla prova gli orfani finché raggiungano la pubertà e, se si comportano rettamente, restituite loro i loro beni. Non affrettatevi a consumarli e a sperperarli prima che abbiano raggiunto la maggiore età. Chi è ricco se ne astenga, chi è povero ne usi con moderazione. E quando restituite i loro beni, chiamate i testimoni; ma Allah basta a tenere il conto di ogni cosa.

Hilali Khan

And try orphans (as regards their intelligence) until they reach the age of marriage; if then you find sound judgement in them, release their property to them, but consume it not wastefully, and hastily fearing that they should grow up, and whoever amongst guardians is rich, he should take no wages, but if he is poor, let him have for himself what is just and reasonable (according to his work). And when you release their property to them, take witness in their presence; and Allah is AllSufficient in taking account.

Kuliev E.

Испытывайте сирот, пока они не достигнут брачного возраста. Если обнаружите в них зрелый разум, то отдавайте им их имущество. Не пожирайте его, расточительствуя, в спешке, пока они не вырастут. Кто богат, пусть воздержится, а кто беден, пусть ест по справедливости. Когда вы отдаете им их имущество, то делайте это в присутствии свидетелей. Но довольно того, что Аллах ведет счет.

M.-N.O. Osmanov

Подвергайте испытанию сирот, [находящихся на вашем Попечении], пока они не достигнут брачного возраста. И тогда, если обнаружите, что они достигли зрелости разума, то вручайте им их имущество, а не расходуйте понапрасну, в спешке, [опасаясь], что они, достигнув совершеннолетия [, лишат их опекунских прав]. Кто из [опекунов] богат, пусть воздержится [от использования имущества сирот]; кто беден, пусть кормится из него согласно обычному праву. Когда вы вручаете им их имущество, то пусть присутствуют свидетели с их стороны. И только Аллаху ведом истинный счет.

Mohammad Habib Shakir

And test the orphans until they attain puberty; then if you find in them maturity of intellect, make over to them their property, and do not consume it extravagantly and hastily, lest they attain to full age; and whoever is rich, let him abstain altogether, and whoever is poor, let him eat reasonably; then when you make over to them their property, call witnesses in their presence; and Allah is enough as a Reckoner.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Prove orphans till they reach the marriageable age; then, if ye find them of sound judgment, deliver over unto them their fortune; and devour it not by squandering and in haste lest they should grow up Whoso (of the guardians) is rich, let him abstain generously (from taking of the property of orphans); and whoso is poor let him take thereof in reason (for his guardianship). And when ye deliver up their fortune unto orphans, have (the transaction) witnessed in their presence. Allah sufficeth as a Reckoner.

Palmer

Prove orphans until they reach a marriageable age, and if ye perceive in them right management, then hand over to them their property, and do not devour it extravagantly in anticipation of their growing up. And he who is rich, let him abstain; but he who is poor, let him devour in reason, and when ye hand over to them their property, then take witnesses against them; but God sufficeth for taking account.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Yetimleri, nikâh çağına gelmelerine kadar gözetleyip deneyin. O zaman onlarda içinize sinecek bir olgunluk ve erginlik görürseniz, mallarını onlara geri verin. Büyüyecekler diye bu malları tez elden saçıp savurarak yemeyin. Zengin olan, iffetli davransın. Fakir olan ise örfün gerekli kıldığı oranda yesin. Mallarını kendilerine teslim ettiğiniz zaman yanlarında tanıklar bulundurun. Hesap sorucu olarak Allah yeter.

Qaribullah

And test the orphans until they reach (the age of) marriage. If you perceive in them right judgment, hand over to them their wealth, and do not consume it wastefully, nor hastily before they are grown. And whosoever is rich let him abstain, if poor, let him consume with kindness. When you hand over to them their wealth, take witness over them; it is sufficient that Allah is the Reckoner.

QXP

Train and educate the orphans well. When they reach the age of marriage, and attain sound judgment, release their property to them. The marriageable age shall mean attainment of physical and mental maturity when one can legally make a solemn contract (4:21). Do not consume their property or let it be wasted. Nor hastily spend it fearing that they will come of age. If the guardian is well off, let him claim no compensation for the management of the property. But, if he is poor he may have a just and reasonable amount. When you are releasing the property to the orphans be sure to take witnesses. Remember that Allah is Competent in taking account.

Reshad Khalifa

You shall test the orphans when they reach puberty. As soon as you find them mature enough, give them their property. Do not consume it extravagantly in a hurry, before they grow up. The rich guardian shall not charge any wage, but the poor guardian may charge equitably. When you give them their properties, you shall have witnesses. GOD suffices as Reckoner.

Rodwell

And make trial of orphans until they reach the age of marriage; and if ye perceive in them a sound judgment, then hand over their substance to them; but consume ye it not wastefully, or by hastily entrusting it to them; Because they are growing up. And let the rich guardian not even touch it; and let him who is poor use it for his support (eat of it) with discretion. And when ye make over their substance to them, then take witnesses in their presence: God also maketh a sufficient account.

Sale

And examine the orphans until they attain the age of marriage: But if ye perceive they are able to manage their affairs well, deliver their substance unto them; and waste it not extravagantly, or hastily, because they grow up. Let him who is rich abstain entirely from the orphans estates; and let him who is poor take thereof according to what shall be reasonable. And when ye deliver their substance unto them, call witnesses thereof in their presence: God taketh sufficient account of your actions

Sher Ali

And test the understanding of orphans until they attain the age of marriage, then, if you perceive in them mature judgment, deliver to them their property; and devour it not in extravagance and haste against their growing up. And whoso is rich, let him abstain; and who so is poor let him eat thereof with equity. And when you deliver to them their property, then call witnesses in their presence. And ALLAH is sufficient as a Reckoner.

Unknown German

Und prüfet die Waisen, bis sie das heiratsfähige (Alter) erreicht haben; wenn ihr dann an ihnen Verständigkeit wahrnehmet, so gebt ihnen ihren Besitz zurück; und zehrt ihn nicht verschwenderisch und hastig auf, weil sie großjährig würden. Wer reich ist, enthalte sich ganz; und wer arm ist, zehre (davon) nach Billigkeit. Und wenn ihr ihnen ihren Besitz zurückgebt, dann nehmt Zeugen in ihrer Gegenwart. Und Allah genügt zur Rechenschaft.

V. Porokhova

Сирот испытывайте вы (на разумение и зрелость), ■ Пока их брачный возраст (не настал), ■ И, лишь уверившись в их здравом смысле, ■ Вы их добро им отпустите, ■ А не старайтесь спешно поглотить его, ■ Пока они не доросли (до должных лет). ■ И если опекун богат, ■ Пусть из добра (сирот) награды (за услуги) не берет, ■ А если беден – пусть из него берет ■ В достойной и благочестивой мере. ■ Когда вы будете добро им отпускать, ■ При них свидетелей поставьте. ■ И все же при любых расчетах ■ Достаточно (свидетельства) Аллаха.

Yakub Ibn Nugman

Ятимнәрнең гакылларын тәҗрибә кылыгыз никахланырга яраклы булганга чаклы, аларның гакыллары камилләшкәнен күрсәгез, малларын үзләренә кайтарып бирегез. Хыянәт вә мәкер юлы белән ятимнәр малын ашамагыз. Бай кеше сакларга алган ятимнәр малын аз гына да ашамасын. Ятимнәр малын сакларга алган кеше фәкыйрь булса, инсаф белән зарурат кадәр генә ашасын. Ятимнәр малын үзләренә тапшырганда шәһитләр алдында тапшырыгыз. Бит һәркемнең гамәлен белеп хисан кылырга Аллаһ үзе җитәдер.

جالندہری

اور یتمیوں کو بالغ ہونے تک کام کاج میں مصروف رکھو پھر (بالغ ہونے پر) اگر ان میں عقل کی پختگی دیکھو تو ان کا مال ان کے حوالے کردو اور اس خوف سے کہ وہ بڑے ہوجائیں گے (یعنی بڑے ہو کر تم سے اپنا مال واپس لے لیں گے) اس کو فضول خرچی اور جلدی میں نہ اڑا دینا۔ جو شخص آسودہ حال ہو اس کو (ایسے مال سے قطعی طور پر) پرہیز رکھنا چاہیئے اور جو بے مقدور ہو وہ مناسب طور پر (یعنی بقدر خدمت) کچھ لے لے اور جب ان کا مال ان کے حوالے کرنے لگو تو گواہ کرلیا کرو۔ اور حقیقت میں تو خدا ہی (گواہ اور) حساب لینے والا کافی ہے

طاہرالقادری

اور یتیموں کی (تربیتہً) جانچ اور آزمائش کرتے رہو یہاں تک کہ نکاح (کی عمر) کو پہنچ جائیں پھر اگر تم ان میں ہوشیاری (اور حُسنِ تدبیر) دیکھ لو تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو، اور ان کے مال فضول خرچی اور جلد بازی میں (اس اندیشے سے) نہ کھا ڈالو کہ وہ بڑے ہو (کر واپس لے) جائیں گے، اور جو کوئی خوشحال ہو وہ (مالِ یتیم سے) بالکل بچا رہے اور جو (خود) نادار ہو اسے (صرف) مناسب حد تک کھانا چاہئے، اور جب تم ان کے مال ان کے سپرد کرنے لگو تو ان پر گواہ بنا لیا کرو، اور حساب لینے والا اللہ ہی کافی ہے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.