سوره النساء (4) آیه 13

قرآن، سوره النساء (4) آیه 13

آیه پسین: سوره النساء (4) آیه 14
آیه پیشین: سوره النساء (4) آیه 12

عربی

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَ مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَْنْهارُ خالِدِينَ فِيها وَ ذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

بدون حرکات عربی

تلك حدود اللّه و من يطع اللّه و رسوله يدخله جنّات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها و ذلك الفوز العظيم

خوانش

Tilka hudoodu Allahi waman yutiAAi Allaha warasoolahu yudkhilhu jannatin tajree min tahtiha al-anharu khalideena feeha wathalika alfawzu alAAatheemu

آیتی

اينها احکام خداست هر کس از خدا و پيامبرش فرمان برد ، او را به بهشتهايي که در آن نهرها جاري است در آورد و همواره در آنجا خواهد بود و اين کاميابي بزرگي است

خرمشاهی

اين احكام الهى است و هر كس از خداوند و پيامبر او اطاعت كند، او را به بوستانهايى كه جويباران از فرودست آن جارى است، درمى آورد كه جاودانه در آنند، و آن رستگارى بزرگى است.

کاویانپور

اين احكام حدود مقررات خداست. هر كس خدا و پيامبر او را اطاعت كند، خداى تعالى وى را به بهشتهايى كه در آن نهرهاى جاريست داخل مى‏سازد و جاودانه در آن خواهد ماند. سعادت و رستگارى بزرگ همين است.

انصاریان

اینها حدود خداست، و هر که از خدا و رسولش اطاعت کند، خدا او را به بهشت هایی که از زیر [درختان] آن نهرها جاری است درآورد؛ در آن جاودانه اند، و آن است کامیابی بزرگ.

سراج

اين (ها كه گفتيم) اندازه‏هاى (احكام) خداست و هر كه (در اين احكام) فرمان برد خدا و فرستاده او را در مى‏آورد او را به بوستانهائى كه روانست از زير (قصرها و درختان) آن جويهاى آب در حاليكه جاويد باشند در آن و اين (بهشت جاودان) رستگارى بزرگ است

فولادوند

اينها احكام الهى است، و هر كس از خدا و پيامبر او اطاعت كند، وى را به باغهايى درآورد كه از زير [درختان‏] آن نهرها روان است. در آن جاودانه‏اند، و اين همان كاميابى بزرگ است.

پورجوادی

اين است حدود الهى و هر كس از خدا و پيامبرش اطاعت كند به باغهايى واردش كند كه همواره جويباران در آن جارى است و جاودانه در آن خواهند ماند. اين كاميابى بزرگى است.

حلبی

اين [احكام‏] حدود خداست و هر كس از خدا و پيامبرش فرمانبردارى كند خدا او را به بوستانهايى در آورد كه از زير آن جوى‏ها روان است. در آن ماندگار باشند و اين، كاميابى بزرگ است.

اشرفی

اين حدهاى خدا است و هر كه فرمان برد خدا و رسول او را داخل كند او را به بهشتهائى كه ميرود از زير آنها نهرها جاودانيان در آن و آنست كاميابى بزرگ

خوشابر مسعود انصاري

اينها حدود الهى هستند و هر كس از خداوند و رسول او فرمان برد، او را به بهشتهايى در آورد كه از فرودست آن جويباران روان است كه در آن جاودانه خواهند بود. و كاميابى بزرگ اين است

مکارم

اینها مرزهای الهی است؛ و هر کس خدا و پیامبرش را اطاعت کند، (و قوانین او را محترم بشمرد،) خداوند وی را در باغهایی از بهشت وارد می‌کند که همواره، آب از زیر درختانش جاری است؛ جاودانه در آن می‌مانند؛ و این، پیروزی بزرگی است!

مجتبوی

اينها حدود- مرزهاى- خداست، و هر كه خدا و پيامبرش را فرمان برد او را به بهشت‏هايى در آورد كه از زير [درختان‏] آنها جويها روان است، جاودانه در آن باشند و اين است رستگارى و كاميابى بزرگ.

مصباح زاده

اين حدهاى خدا است و هر كه فرمان برد خدا و رسول او را داخل كند او را به بهشتهائى كه ميرود از زير آنها نهرها جاودانيان در آن و آنست كاميابى بزرگ

معزی

اين است مرزهاى خدا و آن كس كه اطاعت كند خدا و پيمبرش را درآردش به باغهائى كه جارى است از زير آنها جويها جاودانان در آن و اين است كاميابى بزرگ

قمشه ای

اینها اوامر و احکام خداست، و هر کس پیرو امر خدا و رسول اوست او را به بهشتهایی درآورد که در زیر درختانش نهرها جاری است و آنجا منزل ابدی مطیعان خواهد بود، این است سعادت و فیروزی عظیم.

رشاد خليفه

اينها قوانين خداست. كساني كه از خدا و رسولش اطاعت كنند، او آنها را به باغ‌هايي با نهرهاي روان وارد خواهد كرد كه در آنجا جاودان بمانند. اين بزرگ ترين پيروزي است.

Literal

Those are God’s limits/boundaries and who obeys God and His messenger, He makes him to enter treed gardens, the rivers flow from beneath it, immortally in it, and that (is) the great, the success/triumph .

Al-Hilali Khan

These are the limits (set by) Allah (or ordainments as regards laws of inheritance), and whosoever obeys Allah and His Messenger (Muhammad SAW) will be admitted to Gardens under which rivers flow (in Paradise), to abide therein, and that will be the great success.

Arthur John Arberry

Those are God’s bounds. Whoso obeys God and His Messenger, He will admit him to gardens underneath which rivers flow, therein dwelling forever; that is the mighty triumph.

Asad

These are the bounds set by God. And whoever pays heed unto God and His Apostle, him will He bring into gardens through which running waters flow, therein to abide: and this is a triumph supreme.

Dr. Salomo Keyzer

Dit zijn Gods bevelen. En wie God en zijne gezanten gehoorzaamt, zal door God in tuinen geleid worden van stroomen doorsneden. Hij zal eeuwig daarin verblijven, en dit zal eene groote gelukzaligheid zijn.

Free Minds

These are God’s limits, and whoever obeys God and His messenger, He will admit him to gardens with rivers flowing beneath, eternally abiding therein. This is the greatest victory.

Hamza Roberto Piccardo

Questi sono i limiti di Allah. Chi obbedisce ad Allah e al Suo Messaggero, sarà introdotto nei Giardini dove scorrono i ruscelli, dove rimarrà in eterno. Ecco la beatitudine immensa.

Hilali Khan

These are the limits (set by) Allah (or ordainments as regards laws of inheritance), and whosoever obeys Allah and His Messenger (Muhammad SAW) will be admitted to Gardens under which rivers flow (in Paradise), to abide therein, and that will be the great success.

Kuliev E.

Таковы ограничения Аллаха. Того, кто повинуется Аллаху и Его Посланнику, Он введет в Райские сады, в которых текут реки. Он пребудет там вечно. Это и есть великое преуспеяние.

M.-N.O. Osmanov

Таковы предписания Аллаха. Тех, кто повинуется Аллаху и Его посланнику. Он введет в райские сады, где текут ручьи. Вечно они там пребудут. И это – великое спасение.

Mohammad Habib Shakir

These are Allah’s limits, and whoever obeys Allah and His Messenger, He will cause him to enter gardens beneath which rivers flow, to abide in them; and this is the great achievement.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

These are the limits (imposed by) Allah. Whoso obeyeth Allah and His messenger, He will make him enter Gardens underneath which rivers flow, where such will dwell for ever. That will be the great success.

Palmer

These be God’s bounds, and whoso obeys God and the Apostle He will make him enter into gardens beneath which rivers flow, and they shall dwell therein for aye;- that is the mighty happiness.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

İşte bunlar Allah’ın sınırlarıdır. Kim Allah’a ve onun resulüne itaat ederse Allah onu, altından nehirler akan cennetlere, orada sürekli kalıcılar halinde, sokar. İşte bu, en büyük başarıdır.

Qaribullah

Such are the Bounds of Allah. He who obeys Allah and His Messenger, He will admit him to Gardens underneath which rivers flow. That is a great wining.

QXP

Protection of life, honor and property is the springboard of a vibrant social order. It is the pre-requisite for freedom, equality and character building to the point of self-actualization (4:24), (5:32), (13:24), (17:32), (38:52), (69:21), (89:27). Allah has drawn Boundaries of Law to help you safeguard this crucial pre-requisite. Those who refrain from trespassing these Boundaries are the ones who have obeyed the Divine System established by the Messenger. They shall be admitted to the everlasting Promised Garden that has all the aesthetic elegance that the human mind could ever imagine. That is the Supreme Success.

Reshad Khalifa

These are GOD’s laws. Those who obey GOD and His messenger, He will admit them into gardens with flowing streams, wherein they abide forever. This is the greatest triumph.

Rodwell

These are the precepts of God; and whoso obeyeth God and his prophet, him shall God bring into gardens beneath whose shades the rivers flow, therein to abide for ever: and this, the great blessedness!

Sale

These are the statutes of God. And whoso obeyeth God and his Apostle, God shall lead him into gardens wherein rivers flow, they shall continue therein for ever; and this shall be great happiness.

Sher Ali

These are the limits set by ALLAH; and whoso obeys ALLAH and HIS Messenger, HE will make him enter Gardens through which streams flow; Therein shall they abide; and that is a great triumph.

Unknown German

Dies sind die Schranken Allahs; und wer Allah und Seinem Gesandten gehorcht, den führt Er in Gärten ein, durch die Ströme fließen; darin sollen sie weilen; und das ist die große Glückseligkeit.

V. Porokhova

Вот таковы пределы, установленные Им, ■ И те, которые Аллаху и посланнику Его послушны, ■ Будут допущены в Сады, реками омовенны, ■ Где пребывать навечно им. ■ Сие – великое свершенье.

Yakub Ibn Nugman

Мирас малы хакындагы хөкемнәр Аллаһуның сызган чигедер. Берәү Аллаһуга һәм Аның рәсүленә итагать итсә, Аллаһ аны асларыннан елгалар агучы җәннәтләргә кертер, алар анда мәңге калырлар. Моңа ирешү – өстенлекнең иң олысыдыр.

جالندہری

(یہ تمام احکام) خدا کی حدیں ہیں۔ اور جو شخص خدا اور اس کے پیغمبر کی فرمانبرداری کرے گا خدا اس کو بہشتوں میں داخل کرے گا جن میں نہریں بہہ رہی ہیں وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔اور یہ بڑی کامیابی ہے

طاہرالقادری

یہ اللہ کی (مقرر کردہ) حدیں ہیں، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی فرمانبرداری کرے اسے وہ بہشتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں رواں ہیں ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بڑی کامیابی ہے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.