سوره النساء (4) آیه 16

قرآن، سوره النساء (4) آیه 16

آیه پسین: سوره النساء (4) آیه 17
آیه پیشین: سوره النساء (4) آیه 15

عربی

وَ الَّذانِ يَأْتِيانِها مِنْكُمْ فَآذُوهُما فَإِنْ تابا وَ أَصْلَحا فَأَعْرِضُوا عَنْهُما إِنَّ اللَّهَ كانَ تَوَّاباً رَحِيماً

بدون حرکات عربی

و الّذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا و أصلحا فأعرضوا عنهما إنّ اللّه كان توّابا رحيما

خوانش

Waallathani ya/tiyaniha minkum faathoohuma fa-in taba waaslaha faaAAridoo AAanhuma inna Allaha kana tawwaban raheeman

آیتی

و آن دو تن را که مرتکب آن عمل شده اند ، بيازاريد و چون توبه کنند، وبه صلاح آيند از آزارشان دست برداريد زيرا خدا توبه پذير و مهربان است

خرمشاهی

و كسانى از خودتان را كه مرتكب آن [ناشايستى، زن] شوند برنجانيد، آنگاه اگر توبه و درستكارى كردند، از آنان دست برداريد كه خداوند توبه پذير مهربان است.

کاویانپور

و آن دو نفر (زن و مرد مجرد) كه مرتكب زنا شوند، تنبيه‏شان كنيد و اگر توبه كنند و اعمال خود را اصلاح نمايند، از تقصيرات آنها درگذريد. البته خدا توبه پذير و مهربانست.

انصاریان

و از شما [مسلمانان] آن مرد و زنی که مرتکب آن [کار زشت] می شوند [در صورتی که بدون همسر باشند] آنان را [با اجرای حدود خدا] بیازارید؛ و اگر توبه کنند و [مفاسد خود را] اصلاح نمایند از آنان دست بردارید؛ زیرا خدا همواره بسیار توبه پذیر و مهربان است.

سراج

و آن دو تن (مرد و آن) كه انجام دادند زنا را از شما پس آزارشان كنيد و اگر توبه كردند و (كار خود را) بصلاح آوردند روى بگردانيد از آزار آن دو زيرا خدا همواره توبه پذير و مهربانست

فولادوند

و از ميان شما، آن دو تن را كه مرتكب زشتكارى مى‏شوند، آزارشان دهيد؛ پس اگر توبه كردند و درستكار شدند از آنان صرفنظر كنيد، زيرا خداوند توبه‏پذير مهربان است.

پورجوادی

آن دو را كه مرتكب عمل زشت شده‏اند بيازاريد. اگر توبه كردند و به كار پسنديده روى آوردند از آنها درگذريد زيرا خداوند توبه پذير مهربان است.

حلبی

و از شما آن دو تنى كه به فحشاء گرايند هر دو را آزار دهيد. پس اگر توبه كردند و نيكوكار شدند، از آنان در گذريد، براستى خداوند توبه پذير مهربان است.

اشرفی

و آن دو كس كه ميكنند كار بد را از شما پس آزار كنيد ايشان را پس اگر توبه كردند و كار نيك كردند پس بگذرانيد از ايشان بدرستيكه خدا باشد توبه پذير مهربان

خوشابر مسعود انصاري

و كسانى از شما كه مرتكب آن [عمل زشت‏] مى‏شوند. آنان را آزار دهيد. آن گاه اگر توبه كردند و نيكوكارى در پيش گرفتند، از [آزار] آنان صرف نظر كنيد. خداوند توبه پذير مهربان است

مکارم

و از میان شما، آن مردان و زنانی که (همسر ندارند، و) مرتکب آن کار (زشت) می‌شوند، آنها را آزار دهید (و حد بر آنان جاری نمایید)! و اگر توبه کنند، و (خود را) اصلاح نمایند، (و به جبران گذشته بپردازند،) از آنها درگذرید! زیرا خداوند، توبه‌پذیر و مهربان است.

مجتبوی

و آن دو تن- مرد و زن- از شما كه زشتكارى كنند بيازاريدشان، پس اگر توبه كردند و به شايستگى آمدند از آنها دست بداريد و در گذريد كه خدا توبه‏پذير و مهربان است.

مصباح زاده

و آن دو كس كه ميكنند كار بد را از شما پس آزار كنيد ايشان را پس اگر توبه كردند و كار نيك كردند پس بگذرانيد از ايشان بدرستى كه خدا باشد توبه پذير مهربان

معزی

و آن دو مرد از شما كه فحشائى آرند آزارشان كنيد پس اگر توبه كردند و به شايستگى آمدند بگذريد از ايشان همانا خدا است بسى توبه پذيرنده مهربان

قمشه ای

و هر کس از شما (مسلمانان) عمل ناشایست مرتکب شود، چه زن و چه مرد، آنان را (به سرزنش و توبیخ) بیازارید، چنانچه توبه کردند و به کار شایسته پرداختند متعرض آنها نشوید، که خدا توبه‌پذیر و مهربان است.

رشاد خليفه

آن مرد و زني كه مرتکب زنا مي شوند، بايد تنبيه شوند. اگر آنها توبه كنند و خود را اصلاح نمايند، آنها را به حال خود بگذاريد. خداست آمرزنده، مهربان‌ترين.

Literal

And those who (B/M), they both come/do/commit it from you, so harm them (B), so if they (B) repented, and they (B) corrected, so turn away from them, that God was/is forgiving, merciful.

Al-Hilali Khan

And the two persons (man and woman) among you who commit illegal sexual intercourse, punish them both. And if they repent (promise Allah that they will never repeat, i.e. commit illegal sexual intercourse and other similar sins) and do righteous good deeds, leave them alone. Surely, Allah is Ever the One Who accepts repentance, (and He is) Most Merciful.

Arthur John Arberry

And when two of you commit indecency, punish them both; but if they repent and make amends, then suffer them to be; God turns, and is All-compassionate.

Asad

And punish [thus] both of the guilty parties; but if they both repent and mend their ways, leave them alone: for, behold, God is an acceptor of repentance, a dispenser of grace.

Dr. Salomo Keyzer

Indien twee uwer dezelfde misdaad begaan, straf hen beiden; maar indien zij berouw hebben en zich beteren, laat hen met rust; want God is vergevingsgezind en barmhartig.

Free Minds

And the two men who commit it from amongst you, then you shall annoy them. If they repent and amend, then leave them alone. God is Redeemer, Merciful.

Hamza Roberto Piccardo

E se sono due dei vostri a commettere infamità, puniteli ; se poi si pentono e si ravvedono, lasciateli in pace. Allah è perdonatore, misericordioso.

Hilali Khan

And the two persons (man and woman) among you who commit illegal sexual intercourse, punish them both. And if they repent (promise Allah that they will never repeat, i.e. commit illegal sexual intercourse and other similar sins) and do righteous good deeds, leave them alone. Surely, Allah is Ever the One Who accepts repentance, (and He is) Most Merciful.

Kuliev E.

Если двое из вас совершат такой поступок (прелюбодеяние), то подвергните обоих наказанию. Если они раскаются и станут поступать праведно, то оставьте их, ведь Аллах – Принимающий покаяния, Милосердный.

M.-N.O. Osmanov

А если двое из вас совершат прелюбодеяние, то подвергните обоих телесному наказанию. Если они раскаются и исправятся, то простите их. Воистину, Аллах – прощающий, милостивый.

Mohammad Habib Shakir

And as for the two who are guilty of indecency from among you, give them both a punishment; then if they repent and amend, turn aside from them; surely Allah is Oft-returning (to mercy), the Merciful.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And as for the two of you who are guilty thereof, punish them both. And if they repent and improve, then let them be. Lo! Allah is ever relenting, Merciful.

Palmer

And if two of you commit it, then hurt them both; but if they turn again and amend, leave them alone, verily, God is easily turned, compassionate.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Eşcinselliği içinizden iki erkek yaparsa onlara eziyet edin. Bu ikisi tövbe eder, durumlarını düzeltirlerse onlara eziyetten vazgeçin. Allah Tevvâb’dır, tövbeleri çok kabul eder; Rahîm’dir, merhametine sınır yoktur.

Qaribullah

If two among you commit it punish them both. If they repent and make amends, leave them alone. Allah is the Relenter, the Merciful.

QXP

If a couple spreads such immorality or lewdness in the society, both of them shall be punished by the appropriate court of law. If they repent and amend, leave them alone. Allah is the Acceptor of repentance, Merciful.

Reshad Khalifa

The couple who commits adultery shall be punished. If they repent and reform, you shall leave them alone. GOD is Redeemer, Most Merciful.

Rodwell

And if two men among you commit the same crime, then punish them both; but if they turn and amend, then let them be: for God is He who turneth, Merciful!

Sale

And if two of you commit the like wickedness, punish them both: But if they repent and amend, let them both alone; for God is easy to be reconciled and merciful.

Sher Ali

And if two from among you are guilty of it, punish them both. And if they repent and amend, then leave them alone; surely ALLAH is Oft-Returning with compassion and is ever Merciful.

Unknown German

Und wenn zwei Personen unter euch solches begehen, dann bestrafet sie beide. Wenn sie dann bereuen und sich bessern, so laßt sie für sich; wahrlich, Allah ist allverzeihend, barmherzig.

V. Porokhova

А если ту же мерзость совершат ■ Из вас какие-либо двое, ■ То накажите их обоих. ■ Но коль они покаются, к благому обратясь, ■ Оставьте их, – ■ Поистине, Аллах благопреклонен, милосерд!

Yakub Ibn Nugman

Зәкәрле вә фәҗерле ике кеше зина кылсалар, аларга хурландыра торган сүзләр әйтегез. Әгәр тәүбә итсәләр вә бу эшләрен кабатламаска сүз бирсәләр, аларга газап бирүдән тыелыгыз! Шиксез Аллаһ тәүбәне кабул итүче һәм рәхмәт кылучы булды.

جالندہری

اور جو دو مرد تم میں سے بدکاری کریں تو ان کو ایذا دو۔ پھر اگر وہ توبہ کرلیں اور نیکوکار ہوجائیں تو ان کا پیچھا چھوڑ دو۔ بےشک خدا توبہ قبول کرنے والا (اور) مہربان ہے

طاہرالقادری

اور تم میں سے جو بھی کوئی بدکاری کا ارتکاب کریں تو ان دونوں کو ایذا پہنچاؤ، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور (اپنی) اصلاح کر لیں تو انہیں سزا دینے سے گریز کرو، بیشک اللہ بڑا توبہ قبول فرمانے والا مہربان ہے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.