سوره النساء (4) آیه 33

قرآن، سوره النساء (4) آیه 33

آیه پسین: سوره النساء (4) آیه 34
آیه پیشین: سوره النساء (4) آیه 32

عربی

وَ لِكُلٍّ جَعَلْنا مَوالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الأَْقْرَبُونَ وَ الَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلى كُلِّ شَيْ‏ءٍ شَهِيداً

بدون حرکات عربی

و لكلّ جعلنا موالي ممّا ترك الوالدان و الأقربون و الّذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إنّ اللّه كان على كلّ شي‏ء شهيدا

خوانش

Walikullin jaAAalna mawaliya mimma taraka alwalidani waal-aqraboona waallatheena AAaqadat aymanukum faatoohum naseebahum inna Allaha kana AAala kulli shay-in shaheedan

آیتی

براي همه ، در آنچه پدر و مادر و خويشاوندان نزديک به ميراث مي گذارند، ميراث براني قرار داده ايم و بهره هر کس را که با او قراري نهاده ايد بپردازيد که خدا بر هر چيزي گواه است

خرمشاهی

و براى همه در آنچه پدر و مادر و خويشاوندان نزديك به جا گذاشته اند، ميراث برانى قرار داده ايم. و [نيز] كسانى كه با آنان پيمان بسته ايد، بهره شان را [از ارث] بدهيد، كه خداوند بر هر چيزى گواه است.

کاویانپور

براى هر كس وارثانى قرار داديم كه از ميراث پدر و مادر و خويشان ارث ببرند و نيز كسانى كه با آنان پيمان (برادرى) بسته‏ايد. سهم آنها را بپردازيد. در حقيقت خدا بر همه چيز ناظر و شاهد است.

انصاریان

و برای هر کسی از آنچه به جای گذاشته وارثانی قرار داده ایم، که از میراث پدر و مادر و خویشاوندان ارث ببرند و کسانی که با آنان پیمان [ازدواج یا پیمان های شرعی و عرفی] بسته اید؛ پس سهم ارث آنان را بدهید؛ یقیناً خدا بر همه چیز گواه است.

سراج

و براى هر يك (از شما چه مرد چه آن) قرار داده‏ايم ميراث برانى از آنچه بجا مى‏گذارند پدر و مادر و خويشاوندان نزديك و آنانكه پيمان بسته‏اند (بعقد ازدواج) با شما پس بدهيد بايشان نصيبشان را (كه در آيات ارث بيان شده) زيرا خدا همواره به همه چيزها گواه است

فولادوند

و از آنچه پدر و مادر و خويشاوندان، و كسانى كه شما [با آنان‏] پيمان بسته‏ايد، بر جاى گذاشته‏اند، براى هر يك [از مردان و زنان‏]، وارثانى قرار داده‏ايم. پس نصيبشان را به ايشان بدهيد، زيرا خدا همواره بر هر چيزى گواه است.

پورجوادی

ما براى هر كس ارث برانى قرار داديم كه از ما ترك پدر و مادر و نزديكان خود ارث ببرند و نيز كسانى كه با آنها پيمان بسته‏ايد نصيبشان را بدهيد، البته خداوند بر هر چيز شاهد است.

حلبی

و براى هر كس وارثانى قرار داديم از آنچه پدر و مادر و نزديكان و كسانى كه هم قسم شده‏ايد وا گذاشتند. پس نصيب آنها را به آنان بدهيد. براستى خدا بر همه چيزى گواه است.

اشرفی

و از براى همه گردانيديم ميراث بران از آنچه گذاشتند والدين و نزديكان و كسانيكه پيمان بست يمينهاتان پس بدهيدشان بهره ايشان بدرستيكه خدا باشد بر هر چيزى شاهد

خوشابر مسعود انصاري

و براى هر چيزى از آنچه پدر و مادر و خويشاوندان برجاى گذاشته‏اند، ميراث برانى قرار داده‏ايم و كسانى كه پيمانتان [آنان را به شما] پيوند داده است، بهره‏شان را به آنان بدهيد. بى‏گمان خداوند بر همه چيز حاضر [و ناظر] است

مکارم

برای هر کسی، وارثانی قرار دادیم، که از میراث پدر و مادر و نزدیکان ارث ببرند؛ و (نیز) کسانی که با آنها پیمان بسته‌اید، نصیبشان را بپردازید! خداوند بر هر چیز، شاهد و ناظر است.

مجتبوی

براى هر كسى از آنچه پدر و مادر و خويشان نزديك به جا گذاشته‏اند وارثانى قرار داده‏ايم و كسانى كه با آنان پيمان بسته‏ايد پس بهره‏شان را [از ارث‏] بدهيد. همانا خدا بر هر چيزى گواه است.

مصباح زاده

و از براى همه گردانيديم ميراث‏بران از آنچه گذاشتند والدين و نزديكان و كسانى كه پيمان بست يمينهاتان پس بدهيدشان بهره ايشان بدرستى كه خدا باشد بر هر چيزى شاهد

معزی

و براى هر كدام قرار داديم نزديكانى كه ارث برند از آنچه به جاى گذارند پدر مادر و خويشاوندان و آنان را كه پيمان بسته است سوگندهاى شما پس بدهيد ايشان را بهره ايشان همانا خدا است بر همه چيز گواه

قمشه ای

و ما برای هر چیزی از آنچه پدر و مادر و خویشان به جای گذاشته‌اند وارثانی قرار داده‌ایم، و با هر که عهد و پیمان (حقوقی) بسته‌اید بهره آنان را بدهید (و نقض عهد نکنید) که خدا بر هر چیز گواه است.

رشاد خليفه

ما براي هر يك از شما، از ميراثي كه والدين و خويشاوندان باقي گذاشتند، سهم معيني تعيين كرده‌ايم. هم چنين سهم مقرشده كساني را كه از طريق ازدواج با شما خويشاوند شدند، بدهيد. خدا بر همه چيز شاهد است.

Literal

And to each We made guardians/relatives (heirs) from what the parents and the nearest/relations left, and those who your oaths (had) determined/intended (you mad a contract with), so give them their share, that God was/is on every thing a witness/present.

Al-Hilali Khan

And to everyone, We have appointed heirs of that (property) left by parents and relatives. To those also with whom you have made a pledge (brotherhood), give them their due portion (by Wasiya wills, etc.). Truly, Allah is Ever a Witness over all things.

Arthur John Arberry

To everyone We have appointed heirs of that which parents and kinsmen leave, and those with whom you have sworn compact. So give to them their share; God is witness over everything.

Asad

And unto everyone have We appointed heirs to what he may leave behind: parents, and near kinsfolk, and those to whom you have pledged your troth: give them, therefore, their share. Behold, God is indeed a witness unto everything.

Dr. Salomo Keyzer

Wij hebben ieder de erfgenamen aangewezen, die de erfenis zullen ontvangen, door vader en moeder en bloedverwanten bij hunnen dood nagelaten. En hun met wien uwe rechterhanden verbintenissen hebben gesloten, zult gij een deel van de erfenis geven; want God is getuige van alle dingen.

Free Minds

And for each We have made inheritors for what was left behind by the parents and the relatives. And those whom are dependant on you, you shall give them their portion. God is witness over all things.

Hamza Roberto Piccardo

A ciascuno abbiamo indicato degli eredi cui spetta parte di quello che lasciano: i genitori e i parenti stretti. Date la loro parte a coloro coi quali avete stretto un patto. Allah è testimone di ogni cosa.

Hilali Khan

And to everyone, We have appointed heirs of that (property) left by parents and relatives. To those also with whom you have made a pledge (brotherhood), give them their due portion (by Wasiya wills, etc.). Truly, Allah is Ever a Witness over all things.

Kuliev E.

Каждому человеку Мы определили близких, которые наследуют из того, что оставили родители и ближайшие родственники. Отдавайте тем, с кем вы связаны клятвами, их долю. Воистину, Аллах – Свидетель всякой вещи.

M.-N.O. Osmanov

Каждому человеку для оставшегося [после него] имущества Мы определили наследников: это родители, ближайшие родственники и те, с которыми вы связаны клятвами. Давайте же им их долю, ведь Аллах всему сущему свидетель.

Mohammad Habib Shakir

And to every one We have appointed heirs of what parents and near relatives leave; and as to those with whom your rights hands have ratified agreements, give them their portion; surely Allah is a witness over all things.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And unto each We have appointed heirs of that which parents and near kindred leave; and as for those with whom your right hands have made a covenant, give them their due. Lo! Allah is ever Witness over all things.

Palmer

To every one have we appointed kinsfolk as heirs of what parents and relatives and those with whom ye have joined right hands leave; so give them their portion, for, verily, God is over all a witness.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Ana-babanın ve akrabanın geriye bıraktıkları malların hepsi için mirasçılar belirledik. Yeminlerinizin/anlaşmalarınızın akde bağladığı kimselere gelince, onların paylarını da kendilerine verin! Allah her şeyi dikkatli bir tanık olarak gözetlemektedir.

Qaribullah

To everyone we have made heirs of that which parents and kinsmen leave, and those with whom you have sworn an agreement, so give to them their share. Allah is Witness over everything.

QXP

We have ordained the writing of wills, and for each of you are the designated shares in the property left by the parents and the relatives (4:11) (4:12) (4:33) (4:176). As for those to whom you have solemnly pledged, give them in your life. Allah is Witness over all things and events.

Reshad Khalifa

For each of you, we have designated shares from the inheritance left by the parents and the relatives. Also those related to you through marriage, you shall give them their due share. GOD witnesses all things.

Rodwell

To every one have we appointed kindred, as heirs of what parents and relatives, and those with whom ye have joined right hands in contract, leave. Give therefore, to each their portion. Verily, God witnesseth all things.

Sale

We have appointed unto every one kindred, to inherit part of what their parents and relations shall leave at their deaths. And unto those with whom your right hands have made an alliance, give their part of the inheritance; for God is witness of all things.

Sher Ali

And to everyone WE have appointed heirs to what the parents and their relations leave, and also those with whom your oaths have ratified a contract. So give them their portion. Surely, ALLAH watches over all things.

Unknown German

Und einem jeden haben Wir Erben bestimmt für das, was Eltern und Verwandte hinterlassen und jene, mit denen eure Eide einen Bund bekräftigt haben. So gebt ihnen denn ihr Teil. Siehe, Allah hat aller Dinge acht.

V. Porokhova

Для (пользы) каждого ■ Установили Мы наследников того, ■ Что оставляют их родители или родные. ■ И тем, с которыми вы клятвенно скрепили договор, ■ Отдать должны вы (договОренную) долю, – ■ Аллах, поистине, свидетель всякой вещи!

Yakub Ibn Nugman

Ата-анадан һәм якын кардәшләрдән калган малны бүлеп ала торган варислар кылдык һәрбер гаиләдә. Кайбер дуслар: «Кайсыбыз әүвәл үлсә, үлгәнебезнең малы, исән калганыбызга булыр», – дип ант итештеләр. Исән калган дустына үз өлешен бирегез! Калган малның алтыдан бере тияр. Дөреслектә Аллаһ һәрнәрсәгә шаһит булды.

جالندہری

اور جو مال ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ مریں تو (حق داروں میں تقسیم کردو کہ) ہم نے ہر ایک کے حقدار مقرر کردیئے ہیں اور جن لوگوں سے تم عہد کرچکے ہو ان کو بھی ان کا حصہ دو بےشک خدا ہر چیز کے سامنے ہے

طاہرالقادری

اور ہم نے سب کے لئے ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں کے چھوڑے ہوئے مال میں حق دار (یعنی وارث) مقرر کر دیئے ہیں، اور جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے سو اُنہیں ان کا حصہ دے دو، بیشک اللہ ہر چیز کا مشاہدہ فرمانے والا ہے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.