سوره النساء (4) آیه 36

قرآن، سوره النساء (4) آیه 36

آیه پسین: سوره النساء (4) آیه 37
آیه پیشین: سوره النساء (4) آیه 35

عربی

وَ اعْبُدُوا اللَّهَ وَ لا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَ بِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً وَ بِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ وَ الْجارِ ذِي الْقُرْبى وَ الْجارِ الْجُنُبِ وَ الصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ وَ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ مَنْ كانَ مُخْتالاً فَخُوراً

بدون حرکات عربی

و اعبدوا اللّه و لا تشركوا به شيئا و بالوالدين إحسانا و بذي القربى و اليتامى و المساكين و الجار ذي القربى و الجار الجنب و الصّاحب بالجنب و ابن السّبيل و ما ملكت أيمانكم إنّ اللّه لا يحبّ من كان مختالا فخورا

خوانش

WaoAAbudoo Allaha wala tushrikoo bihi shay-an wabialwalidayni ihsanan wabithee alqurba waalyatama waalmasakeeni waaljari thee alqurba waaljari aljunubi waalssahibi bialjanbi waibni alssabeeli wama malakat aymanukum inna Allaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhooran

آیتی

خداي را بپرستيد و هيچ چيز شريک او مسازيد و با پدر و مادر و، خويشاوندان و يتيمان و بينوايان و همسايه خويشاوند و همسايه بيگانه و يار مصاحب ومسافر رهگذر و بندگان خود نيکي کنيد هر آينه خدا متکبران و فخر فروشان را دوست ندارد

خرمشاهی

و خداوند را بپرستيد و چيزى را براى او شريك نياوريد و به پدر و مادر و به خويشاوندان و يتيمان و بينوايان و همسايه خويش و همسايه بيگانه و همنشين و در راه مانده و ملك يمين خود نيكى كنيد، [و بدانيد] كه خداوند كسى را كه متكبر فخرفروش باشد، دوست ندارد.

کاویانپور

خدا را بپرستيد و هرگز چيزى و كسى را به او شريك قرار ندهيد و بر پدر و مادر خود احسان و نيكى كنيد و نيز بخويشان و يتيمان و بى‏نوايان، همسايگان نزديك و دور، دوست و همنشين، مسافران تهيدست و كسانى كه مالك آنها هستيد (زير دستان شما هستند) احسان و نيكى كنيد. مسلما خدا كسى را كه خودخواه و متكبر است (و از پرداخت حق ديگران سرباز مى‏زند) هرگز دوست نمى‏دارد.

انصاریان

و خدا را بپرستید، و چیزی را شریک او قرار ندهید، و به پدر و مادر و خویشاوندان و یتیمان و مستمندان و همسایه نزدیک و همسایه دور و همنشینان و همراهان و در راه ماندگان و بردگان نیکی کنید؛ یقیناً خدا کسی را که متکبّر و خودستاست، دوست ندارد.

سراج

و بپرستيد خداى را و (در پرستش) شريك مگيريد با وى چيزى را و با پدر و مادر نيكوئى كنيد نيكوئى كردنى و با خويشاوندان (به صله رحم) و با يتيمان (به دلنوازى) و تهيدستان (بصدقه دادن) و با همسايگان نزديك و با همسايگان دور (بحسن معاشرت) و با همنشين (: همسر و خدمتكار و رفيق) و رهگذر (درمانده به كمك هزينه) و با بردگانتان نيز (نيكوئى كنيد) زيرا خدا دوست نمى‏دارد آن كسى را كه متكبر (و در راه رفتن تبختر دارد) و بسيار فخر كننده است

فولادوند

و خدا را بپرستيد، و چيزى را با او شريك مگردانيد؛ و به پدر و مادر احسان كنيد؛ و در باره خويشاوندان و يتيمان و مستمندان و همسايه خويش و همسايه بيگانه و همنشين و در راه‏مانده و بردگان خود [نيكى كنيد]، كه خدا كسى را كه متكبر و فخرفروش است دوست نمى‏دارد:

پورجوادی

خدا را بپرستيد و چيزى را شريك او قرار ندهيد و با پدر و مادر، خويشاوندان، يتيمان، مستمندان، همسايه خويش، همسايه بيگانه، دوست موافق، ره ماندگان و بردگانى كه مالكشانيد، نيكى كنيد زيرا خدا متكبران فخر فروش را دوست ندارد.

حلبی

و خدا را بپرستيد و چيزى با او انباز مگيريد و به پدر و مادر و خويشاوندان و يتيمان و درويشان و همسايه بيگانه و همنشين و در راه مانده و آنچه ملك شما است [از بردگان‏]، نيكى كنيد. براستى خداوند متكبّر به خود نازنده را دوست ندارد،

اشرفی

و بپرستيد خدا را و شريك مسازيد باو چيزى را و به والدين نيكوئى كردن و بصاحب قرابت و يتيمان و درماندگان و همسايه صاحب قرابت و همسايه بيگانه و همراه در پهلو و رهگذر محتاج و آنچه را مالك شد يمينهاتان بدرستيكه خدا دوست ندارد كسى را كه باشد متكبر نازان

خوشابر مسعود انصاري

و خداوند را پرستش كنيد و چيزى را با او شريك نياوريد. و به پدر و مادر نيكى كنيد و [نيز] به نزديكان و يتيمان و بينوايان و همسايه خويشاوند و همسايه بيگانه و همنشين و در راه مانده و ملك يمينتان [نيكى كنيد] خداوند كسى را كه متكبّر خودستا باشد، دوست نمى‏دارد

مکارم

و خدا را بپرستید! و هیچ‌چیز را همتای او قرار ندهید! و به پدر و مادر، نیکی کنید؛ همچنین به خویشاوندان و یتیمان و مسکینان، و همسایه نزدیک، و همسایه دور، و دوست و همنشین، و واماندگان در سفر، و بردگانی که مالک آنها هستید؛ زیرا خداوند، کسی را که متکبر و فخر فروش است، (و از ادای حقوق دیگران سرباز می‌زند،) دوست نمی‌دارد.

مجتبوی

و خداى را بپرستيد و چيزى را با او انباز مسازيد و به پدر و مادر و به خويشان و يتيمان و درماندگان و همسايه نزديك و همسايه دور و يار همنشين و در راه‏مانده و آن كه مالكش شده‏ايد نيكى كنيد. همانا خداوند خودپسند نازنده- متكبر فخرفروش- را دوست ندارد

مصباح زاده

و بپرستيد خدا را و شريك مسازيد باو چيزى را و به والدين نيكوئى كردن و بصاحب قرابت و يتيمان و درماندگان و همسايه صاحب قرابت و همسايه بيگانه و همراه در پهلو و رهگذر محتاج و آنچه را مالك شد يمينهاتان بدرستى كه خدا دوست ندارد كسى را كه باشد متكبر نازان

معزی

و پرستش كنيد خدا را و همتا قرار ندهيد براى او چيزى و با پدر و مادر نكوئى كنيد و با نزديكان و يتيمان و بينوايان و همسايه خويشاوند و همسايه بيگانه و يار هم پهلو و راهگذر نيازمند و آنكو شما را است به ملك يمين همانا خدا دوست ندارد آن را كه او است گردنفراز خودخواه (خودستاى)

قمشه ای

و خدای یکتا را پرستید و هیچ چیزی را شریک وی نگیرید و نسبت به پدر و مادر و خویشان و یتیمان و فقیران و همسایه دور و نزدیک و دوستان موافق و رهگذران و بندگان که زیردست تصرف شمایند نیکی کنید، که خدا مردم متکبّر خودپسند را دوست ندارد.

رشاد خليفه

شما بايد فقط خدا را بپرستيد- هيچ چيزي را شريك او قرار ندهيد. بايد والدين، خويشاوندان، يتيمان، تهيدستان، همسايه خويشاوند، همسايه بيگانه، همكار نزديك، مسافر غريب و خدمتكارانتان را در نظر داشته باشيد. خدا متظاهر‌ان متكبر را دوست ندارد.

Literal

And worship God and do not share/make partners with Him a thing, and with the parents a goodness, and with of the relatives, and the orphans, and the poorest of poor/poor oppressed, and the neighbour of the relations/near, and the neighbour the distant/foreign, and the companion/friend with the side (close), and the traveler/stranded traveler, and what your rights owned; that God does not love/like who was/is a conceited/arrogant, proud/arrogant.

Al-Hilali Khan

Worship Allah and join none with Him in worship, and do good to parents, kinsfolk, orphans, Al-Masakin (the poor), the neighbour who is near of kin, the neighbour who is a stranger, the companion by your side, the wayfarer (you meet), and those (slaves) whom your right hands possess. Verily, Allah does not like such as are proud and boastful;

Arthur John Arberry

Serve God, and associate naught with Him. Be kind to parents, and the near kinsman, and to orphans, and to the needy, and to the neighbour who is of kin, and to the neighbour who is a stranger, and to the companion at your side, and to the traveller, and to that your right hands own. Surely God loves not the proud and boastful

Asad

AND WORSHIP God [alone], and do not ascribe divinity, in any way, to aught beside Him. And do good unto your parents, and near of kin, and unto orphans, and the needy, and the neighbour from among your own people, and the neighbour who is a stranger, and the friend by your side, and the wayfarer, and those whom you rightfully possess. Verily, God does not love any of those who, full of self-conceit, act in a boastful manner;

Dr. Salomo Keyzer

Dien God en verbind geen schepsel met hem. Wees goed voor uwe vaders en moeders, voor bloedverwanten, weezen, armen, uwen nabuur, die u bestaat en ook voor den nabuur die vreemdeling is; voor uwe makkers, reizigers en voor hen die uwe rechterhand zal bezitten (slaven). God bemint de hoovaardige en snoevende menschen niet.

Free Minds

And serve God and do not set up anything with Him, and be kind to the parents, and the relatives, and the needy, and the neighbour who is of kin, and the neighbour next door, and the friend far away, and the traveller, and those who are still dependent. God does not like the arrogant, the boastful.

Hamza Roberto Piccardo

Adorate Allah e non associateGli alcunché. Siate buoni con i genitori, i parenti, gli orfani, i poveri, i vicini vostri parenti e coloro che vi sono estranei, il compagno che vi sta accanto, il viandante e chi è schiavo in vostro possesso. In verità Allah non ama l’insolente, il vanaglorioso,

Hilali Khan

Worship Allah and join none with Him in worship, and do good to parents, kinsfolk, orphans, Al-Masakin (the poor), the neighbour who is near of kin, the neighbour who is a stranger, the companion by your side, the wayfarer (you meet), and those (slaves) whom your right hands possess. Verily, Allah does not like such as are proud and boastful;

Kuliev E.

Поклоняйтесь Аллаху и не приобщайте к Нему сотоварищей. Делайте добро родителям, родственникам, сиротам, беднякам, соседям из числа ваших родственников и соседям, которые не являются вашими родственниками, находящимся рядом спутникам, странникам и невольникам, которыми овладели ваши десницы. Воистину, Аллах не любит гордецов и бахвалов,

M.-N.O. Osmanov

Поклоняйтесь Аллаху и не признавайте божеством наряду с ним никого. Делайте добро родителям, родственникам, сиротам, беднякам, соседям, как родственникам, так и не состоящим с вами в родстве, собратьям [по ремеслу], путникам и тем, кем вы владеете. Воистину, Аллах не любит гордецов, спесивцев,

Mohammad Habib Shakir

And serve Allah and do not associate any thing with Him and be good to the parents and to the near of kin and the orphans and the needy and the neighbor of (your) kin and the alien neighbor, and the companion in a journey and the wayfarer and those whom your right hands possess; surely Allah does not love him who is proud, boastful;

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And serve Allah. Ascribe no thing as partner unto Him. (Show) kindness unto parents, and unto near kindred, and orphans, and the needy, and unto the neighbour who is of kin (unto you) and the neighbour who is not of kin, and the fellow-traveller and the wayfarer and (the slaves) whom your right hands possess. Lo! Allah loveth not such as are proud and boastful,

Palmer

And serve God, and do not associate aught with Him; and to your parents show kindness, and to kindred, and orphans, and the poor, and the neighbour who is akin, and the neighbour who is a stranger, and the companion who is strange, and the son of the road, and what your right hands possess, verily, God loves not him who is proud and boastful;

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Allah’a ibadet edin. O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetim ve öksüzlere, çaresizlere, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolda kalmışa, size bağımlı olanlara iyi ve güzel davranın. Allah, kasılıp böbürlenen şımarıkları sevmez.

Qaribullah

Worship Allah and do not associate anything with Him. Be kind to parents and near kinsmen, to the orphans and to the needy, to your neighbor who is your kindred, and to the neighbor at your far side, and the companion at your side, and to the destitute traveler, and to that which your right hands owns. Allah does not love he who is proud and struts,

QXP

Obey Allah and associate no partner with Him. Treat kindly your parents, relatives, The orphans, And those who have been left alone in the society. Take care of the needy, The disabled, Those whose hard earned income is insufficient to meet their needs, And those whose businesses have stalled, And those who have lost their jobs. You shall treat kindly your related neighbors, And unrelated neighbors, Companions by your side in public gatherings, Or public transportation. Be generous to the needy wayfarer, the homeless son of the street, and the one who reaches you in a destitute condition. Be nice to people who work under your care. Allah does not love the proud and boastful.

Reshad Khalifa

You shall worship GOD alone – do not associate anything with Him. You shall regard the parents, the relatives, the orphans, the poor, the related neighbor, the unrelated neighbor, the close associate, the traveling alien, and your servants. GOD does not like the arrogant show-offs.

Rodwell

Worship God, and join not aught with Him in worship. Be good to parents, and to kindred, and to orphans, and to the poor, and to a neighbour, whether kinsman or new-comer, and to a fellow traveller, and to the wayfarer, and to the slaves whom your right hands hold; verily, God loveth not the proud, the vain boaster,

Sale

Serve God, and associate no creature with him; and shew kindness unto parents, and relations, and orphans, and the poor, and your neighbour who is of kin to you, and also your neighbour who is a stranger, and to your familiar companion, and the traveller, and the captives whom your right hands shall possess;

Sher Ali

And worship ALLAH and associate naught with HIM, and show kindness to parents, and to kindred, and orphans, and the needy, and to the neighbour who is a kinsman and the neighbour who is a stranger, and the companion by your side, and the wayfarer, and those whom your right hands possess. Surely, ALLAH loves not the arrogant and the boastful;

Unknown German

Verehrt Allah und setzet Ihm nichts zur Seite, und (erweiset) Güte den Eltern, den Verwandten, den Waisen und den Bedürftigen, dem Nachbarn, der ein Anverwandter, und dem Nachbarn, der ein Fremder ist, dem Gefährten an eurer Seite und dem Wanderer und denen die eure Rechte besitzt. Wahrlich, Allah liebt nicht die Stolzen, die Prahler;

V. Porokhova

Так поклоняйтесь же Аллаху ■ И сотоварищей Ему не измышляйте. ■ И делайте добро родителям и близким, ■ Сиротам и таким, которые в нужде, ■ Тому, кто близок к вам ■ И кто от вас вдали, ■ Тому, кто дорог вам по дружбе, ■ И страннику (от дома вдалеке), ■ И тем, которыми владеют ваши правы руки. ■ Поистине, Аллах не любит ■ Хвастливых и исполненных гордыни;

Yakub Ibn Nugman

Аллаһуның үзенә генә ихлас гыйбадәт кылыгыз, аңа һичкемне, һичнәрсәне тиңдәш кылмагыз, аннары: ата-анага изгелек итегез һәм якын кардәшләргә, ятимнәргә, мескеннәргә, кардәш булган күршеләргә һәм кардәш булмаган күршеләргә дә изгелек итегез. Шулай ук сәфәрдә ят юлдашларга, үзегезгә кунак булып килгән юлчыларга һәм хезмәтче колларыгызга изгелек итегез. Тәкәбберләнеп мактанучыны Аллаһ, әлбәттә, сөйми!

جالندہری

اور خدا ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ اور ماں باپ اور قرابت والوں اور یتیموں اور محتاجوں اور رشتہ دار ہمسائیوں اور اجنبی ہمسائیوں اور رفقائے پہلو (یعنی پاس بیٹھنے والوں) اور مسافروں اور جو لوگ تمہارے قبضے میں ہوں سب کے ساتھ احسان کرو کہ خدا (احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور) تکبر کرنے والے بڑائی مارنے والے کو دوست نہیں رکھتا

طاہرالقادری

اور تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں (سے) اور نزدیکی ہمسائے اور اجنبی پڑوسی اور ہم مجلس اور مسافر (سے)، اور جن کے تم مالک ہو چکے ہو، (ان سے نیکی کیا کرو)، بیشک اللہ اس شخص کو پسند نہیں کرتا جو تکبرّ کرنے والا (مغرور) فخر کرنے والا (خود بین) ہو ،

1 نظر برای “سوره النساء (4) آیه 36

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.