سوره النساء (4) آیه 37

قرآن، سوره النساء (4) آیه 37

آیه پسین: سوره النساء (4) آیه 38
آیه پیشین: سوره النساء (4) آیه 36

عربی

الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَ يَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَ يَكْتُمُونَ ما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ أَعْتَدْنا لِلْكافِرِينَ عَذاباً مُهِيناً

بدون حرکات عربی

الّذين يبخلون و يأمرون النّاس بالبخل و يكتمون ما آتاهم اللّه من فضله و أعتدنا للكافرين عذابا مهينا

خوانش

Allatheena yabkhaloona waya/muroona alnnasa bialbukhli wayaktumoona ma atahumu Allahu min fadlihi waaAAtadna lilkafireena AAathaban muheenan

آیتی

آنان که بخل مي ورزند و مردم را به بخل وا مي دارند و مالي را که خدا به آنها داده است پنهان مي کنند و ما براي کافران عذابي خوارکننده مهيا ساخته ايم

خرمشاهی

[همان] كسانى كه بخل مىورزند و مردمان را به بخل وامى دارند و آنچه خداوند از فضل خويش به آنان بخشيده پنهان مى دارند; و براى كافران عذابى خفت بار آماده ساخته ايم.

کاویانپور

و نيز كسانى را كه بخل مى‏ورزند و مردم را به بخل ورزيدن وادار مى‏كنند و آنچه را كه خدا از فضل و رحمت خود بر آنان بخشيده است ناديده مى‏گيرند (اعمال آنان كفرآميز است) و ما براى كافران بدترين عذاب را آماده كرده‏ايم.

انصاریان

کسانی که [از انفاق اموالشان در راه خدا] بخل می ورزند، و مردم را به بخل فرمان می دهند، و آنچه را خدا از فضل خود به آنان داده پنهان می کنند، [کافرند] و ما برای کافران عذابی خوارکننده آماده کرده ایم.

سراج

كسانى را كه بخل مى‏ورزند (حقوق واجبه را نمى‏پردازند) و امر مى‏كنند مردم را به بخل و پنهان مى‏كنند (از مردم) نعمتى را كه بديشان داده است خدا از فضل خويش و آماده ساخته‏ايم براى كافران عذابى خوار كننده

فولادوند

همان كسانى كه بخل مى‏ورزند، و مردم را به بخل وامى‏دارند، و آنچه را خداوند از فضل خويش بدانها ارزانى داشته پوشيده مى‏دارند. و براى كافران عذابى خواركننده آماده كرده‏ايم.

پورجوادی

براى كسانى كه بخل مى‏ورزند و مردم را نيز به بخل مى‏خوانند و آنچه را كه خداوند از كرم خود به آنها عطا كرده است كتمان مى‏كنند و نيز براى كافران عذاب خوار كننده‏اى مهيا كرده‏ايم.

حلبی

كسانى كه بخل مى‏ورزند و مردم را به بخل مى‏فرمايند و آنچه را كه خدا از فضل خود به آنها داده است پنهان مى‏كنند. و ما براى كافران عذابى خوار كننده آماده كرده‏ايم،

اشرفی

آنان كه بخل ميكنند و ميفرمايند مردمان را به بخل و پنهان ميدارند آنچه را دادشان خدا از فضلش و مهيا كرده‏ايم از براى كافران عذابى خوار كننده

خوشابر مسعود انصاري

[همان‏] كسانى كه خود بخل مى‏ورزند و مردم را [نيز] به بخل فرمان مى‏دهند و آنچه را كه خداوند از فضل خويش به آنان داده است، نهان مى‏دارند. و براى كافران عذابى خوار كننده آماده ساخته‏ايم

مکارم

آنها کسانی هستند که بخل می‌ورزند، و مردم را به بخل دعوت می‌کنند، و آنچه را که خداوند از فضل (و رحمت) خود به آنها داده، کتمان می‌نمایند. (این عمل، در حقیقت از کفرشان سرچشمه گرفته؛) و ما برای کافران، عذاب خوارکننده‌ای آماده کرده‌ایم.

مجتبوی

همان كسان كه بخل مى‏ورزند و مردم را هم به بخل فرمان مى‏دهند و آنچه را كه خداوند از فزونى و بخشش خويش به آنان داده است پنهان مى‏كنند و كافران را عذابى خواركننده آماده كرده‏ايم.

مصباح زاده

آنان كه بخل ميكنند و ميفرمايند مردمان را به بخل و پنهان ميدارند آنچه را دادشان خدا از فضلش و مهيا كرده‏ايم از براى كافران عذابى خوار كننده

معزی

آنان كه بخل ورزند و مردم را به بخلورزى فرمان دهند و پنهان كنند آنچه را خدا بديشان داده است از فضل خويش و آماده كرديم براى كافران عذابى خواركننده

قمشه ای

همان گروه که بخل می‌ورزند و مردم را به بخل وادار می‌کنند و آنچه را که خدا از فضل خود به آنها بخشیده (از آیات و احکام آسمانی) کتمان می‌کنند. و ما برای کافران عذابی خوارکننده مهیّا داشته‌ایم.

رشاد خليفه

افرادي که خسيس هستند، مردم را به خسّت تشويق مي کنند و آنچه را خدا از نعمت هاي خود به آنها ارزاني داشته است، پنهان مي دارند. ما براي کافران مجازاتي شرم آور آماده کرده ايم.

Literal

Those who are being stingy/miser, and order/command the people with the stinginess/miserliness and they hide/conceal what God gave them from His grace/favour/blessing, and We prepared to the disbelievers a despised torture.

Al-Hilali Khan

Those who are miserly and enjoin miserliness on other men and hide what Allah has bestowed upon them of His Bounties. And We have prepared for the disbelievers a disgraceful torment.

Arthur John Arberry

such as are niggardly, and bid other men to be niggardly, and themselves conceal the bounty that God has given them. We have prepared for the unbelievers a humbling chastisement,

Asad

[nor] those who are niggardly, and bid others to be niggardly, and conceal whatever God has bestowed upon them out of His bounty; and so We have readied shameful suffering for all who thus deny the truth.

Dr. Salomo Keyzer

Die gierig zijn en de gierigheid anderen aanbevelen, en verbergen wat God hun in zijne goedheid heeft gegeven. Wij hebben den ongeloovigen eene schandelijke straf bereid.

Free Minds

Those who are stingy and order the people to stinginess, and they conceal what God has given them from His bounty. We have prepared for these disbelievers a painful retribution.

Hamza Roberto Piccardo

[e neppure] coloro che sono avari e invitano all’avarizia e celano quello che Allah ha dato loro della Sua Grazia. Abbiamo preparato un castigo doloroso per i miscredenti,

Hilali Khan

Those who are miserly and enjoin miserliness on other men and hide what Allah has bestowed upon them of His Bounties. And We have prepared for the disbelievers a disgraceful torment.

Kuliev E.

которые скупятся, велят людям быть скупыми и утаивают то, что Аллах даровал им из Своей милости. Мы приготовили для неверующих унизительные мучения.

M.-N.O. Osmanov

которые [сами] скупы и [другим] людям велят быть скупыми и утаивают то, что Аллах даровал им по щедрости Своей. Мы же уготовили неверным унизительное наказание.

Mohammad Habib Shakir

Those who are niggardly and bid people to be niggardly and hide what Allah has given them out of His grace; and We have prepared for the unbelievers a disgraceful chastisement.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Who hoard their wealth and enjoin avarice on others, and hide that which Allah hath bestowed upon them of His bounty. For disbelievers We prepare a shameful doom;

Palmer

who are miserly and bid men be miserly too, and who hide what God has given them of His grace;- but we have prepared for the misbelievers shameful woe.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Böyleleri cimriliğe saparlar, insanlara cimriliği emrederler ve Allah’ın lütfundan kendilerine verdiği şeyi saklarlar. Nankörler için biz, rezil edici bir azap hazırladık.

Qaribullah

(or) those who are greedy and order other people to be greedy, who themselves conceal the bounty that Allah has given them. And We have prepared a humiliating punishment for the unbelievers.

QXP

Those who are stingy and advise others to be stingy, and hide what Allah has given them of His Bounty, for such ungrateful disbelievers We have prepared a humiliating punishment.

Reshad Khalifa

The ones who are stingy, exhort the people to be stingy, and conceal what GOD has bestowed upon them from His bounties. We have prepared for the disbelievers a shameful retribution.

Rodwell

Who are niggardly themselves, and bid others be niggards, and hide away what God of his bounty hath given them. We have made ready a shameful chastisement for the unbelievers,

Sale

for God loveth not the proud or vainglorious, who are covetous, and recommend covetousness unto men, and conceal that which God of his bounty hath given them, — we have prepared a shameful punishment for the unbelievers; –

Sher Ali

Who are niggardly and also enjoin people to be niggardly, and hide that which ALLAH has given them of HIS bounty. And WE have prepared for the disbelievers an humiliating punishment;

Unknown German

Die da geizig sind und die Menschen zum Geiz verieiten, und verhehlen, was Allah ihnen von Seiner Huld gewährt hat. Und Wir haben den Ungläubigen schmähliche Strafe bereitet;

V. Porokhova

И тех, которые скупятся, ■ И для других предписывают скупость, ■ И укрывают то, что от щедрот Своих ■ Им даровал Аллах (в сей жизни), – ■ Мы уготовили для этих нечестивцев ■ Позорные, мучительные кары;

Yakub Ibn Nugman

Ул мактанучылар һәрвакыт саранлык кылалар, кешеләрне дә саранлыкка өндиләр һәм Аллаһ рәхмәт кылып биргән байлыкны һәм белемне кешеләрдән яшерәләр. Аллаһ биргән нигъмәтләр белән мактанып көфран нигъмәт кылучы үзен зур тоткан ахмакларга хур итүче ґәзабны әзерләдек.

جالندہری

جو خود بھی بخل کریں اور لوگوں کو بھی بخل سکھائیں اور جو (مال) خدا نے ان کو اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے اسے چھپا چھپا کے رکھیں اور ہم نے ناشکروں کے لئے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے

طاہرالقادری

جو لوگ (خود بھی) بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو (بھی) بخل کا حکم دیتے ہیں اور اس (نعمت) کو چھپاتے ہیں جواللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کی ہے، اور ہم نے کافروں کے لئے ذلت انگیز عذاب تیار کر رکھا ہے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.