سوره النساء (4) آیه 38

قرآن، سوره النساء (4) آیه 38

آیه پسین: سوره النساء (4) آیه 39
آیه پیشین: سوره النساء (4) آیه 37

عربی

وَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ رِئاءَ النَّاسِ وَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ لا بِالْيَوْمِ الآْخِرِ وَ مَنْ يَكُنِ الشَّيْطانُ لَهُ قَرِيناً فَساءَ قَرِيناً

بدون حرکات عربی

و الّذين ينفقون أموالهم رئاء النّاس و لا يؤمنون باللّه و لا باليوم الآخر و من يكن الشّيطان له قرينا فساء قرينا

خوانش

Waallatheena yunfiqoona amwalahum ri-aa alnnasi wala yu/minoona biAllahi wala bialyawmi al-akhiri waman yakuni alshshaytanu lahu qareenan fasaa qareenan

آیتی

و نيز کساني را که اموال خويش براي خودنمايي انفاق مي کنند و به خدا، وروز قيامت ايمان نمي آورند و هر که شيطان قرين او باشد ، قريني بد دارد

خرمشاهی

و كسانى كه اموالشان را براى نمايش دادن در چشم مردمان، مى بخشند و به خداوند و روز بازپسين ايمان ندارند; و كسى كه شيطان همنشين او باشد، چه بد همنشينى است.

کاویانپور

همانان كه اموال خود را بقصد ريا و خودنمايى مى‏بخشند و به خدا و روز آخرت ايمان ندارند و كسى كه شيطان دوست و همنشين اوست، همنشين بسيار بدى انتخاب كرده است.

انصاریان

و آنان که اموالشان را از روی ریا و خودنمایی به مردم انفاق می کنند، و به خدا و روز قیامت ایمان ندارند [شیطان همدم آنان است]. و هر کس شیطانْ همدم او باشد بی تردید بد همدمی است.

سراج

و (خدا دوست ندارد) كسانى را كه مى‏بخشند اموال خويش را براى نمايش بمردم و ايمان نمى‏آورند بخدا و نه بروز بازپسين (كه در آن پاداش و كيفر است) و هر كه باشد ابليس او را همنشين (يار و دمساز) پس بد همنشينى است شيطان

فولادوند

و كسانى كه اموالشان را براى نشان‏دادن به مردم انفاق مى‏كنند، و به خدا و روز بازپسين ايمان ندارند. و هر كس شيطان يار او باشد، چه بد همدمى است.

پورجوادی

كسانى كه اموال خود را براى خودنمايى انفاق مى‏كنند و به خدا و روز قيامت ايمان ندارند و كسى كه شيطان همدم او باشد، بد همدمى دارد.

حلبی

و آن كسان كه اموال خود را براى نمايش، به مردم انفاق مى‏كنند و نه به خدا ايمان مى‏آورند و نه به روز آخرت، و آن كسان كه، شيطان آنان را همدم باشد، و [شيطان‏] بد همدمى است.

اشرفی

و آنان كه انفاق مى‏كنند مالهاى خود را برياء مردم و ايمان نمى‏آورند بخدا و نه بروز بازپسين و كسى كه باشد ديو رجيم مر او را همراه پس بد همراهى است

خوشابر مسعود انصاري

و آنان كه مالهايشان را براى نماياندن به مردم انفاق مى‏كنند و به خدا و روز قيامت مؤمن نيستند. و هر كس كه شيطان همدم او باشد، [بداند كه‏] بد همدمى است

مکارم

و آنها کسانی هستند که اموال خود را برای نشان‌دادن به مردم انفاق می‌کنند، و ایمان به خدا و روز بازپسین ندارند؛ (چرا که شیطان، رفیق و همنشین آنهاست؛) و کسی که شیطان قرین او باشد، بد همنشین و قرینی است.

مجتبوی

و همان كسان كه مالهاى خود را به ريا- براى نماياندن به مردم- انفاق مى‏كنند و به خدا و روز واپسين ايمان ندارند، و كسى كه شيطان يار و همدم وى باشد پس بد يار و همدمى است.

مصباح زاده

و آنان كه انفاق مى‏كنند مالهاى خود را برياء مردم و ايمان نمى‏آورند بخدا و نه بروز بازپسين و كسى كه باشد ديو رجيم مر او را همراه پس بد همراهى است

معزی

و آنان كه دهند اموال خود را براى خودنمائى به مردم و ايمان نيارند به خدا و روز بازپسين و آن كس كه شيطانش همنشين باشد چه زشت است همنشينى

قمشه ای

و هم آنان که اموال خود را به قصد ریا و خودنمایی به مردم می‌بخشند و به خدا و روز قیامت نمی‌گروند. و هر که را شیطان یار است بسیار بد یاری است.

رشاد خليفه

آنها پول را فقط براي خودنمايي انفاق مي کنند، در حالي که به خدا و روز آخر ايمان ندارند. اگر شيطان همزاد كسي باشد، آن بدترين همزاد است.

Literal

Those who spend their properties/wealths showing off/pretending/appearing (to) the people, and do not believe with God, and nor with the Day the Last/Resurrection Day, and who the devil is for him a companion , so he was/is a bad/evil companion.

Al-Hilali Khan

And (also) those who spend of their substance to be seen of men, and believe not in Allah and the Last Day (they are the friends of Shaitan (Satan)), and whoever takes Shaitan (Satan) as an intimate; then what a dreadful intimate he has!

Arthur John Arberry

and such as expend of their substance to show off to men, and believe not in God and the Last Day. Whosoever has Satan for a comrade, an evil comrade is he.

Asad

And [God does not love] those who spend their possessions on others [only] to be seen and praised by men, the while they believe neither in God nor in the Last Day; and he who has Satan for a soul-mate, how evil a soul-mate has he!

Dr. Salomo Keyzer

Hij bemint degenen niet, die aalmoezen geven om door de menschen te worden opgemerkt, en in God noch in den jongsten dag gelooven. Hij, die satan tot makker heeft, bezit een slechten makker.

Free Minds

And those who spend their money to show-off to the people, and they do not believe in God or the Last Day. And whoever has the devil as his companion, then what a miserable companion!

Hamza Roberto Piccardo

coloro che, davanti alla gente, spendono con ostentazione ma non credono in Allah e nell’Ultimo Giorno. Chi ha Satana per compagno ha un compagno detestabile.

Hilali Khan

And (also) those who spend of their substance to be seen of men, and believe not in Allah and the Last Day (they are the friends of Shaitan (Satan)), and whoever takes Shaitan (Satan) as an intimate; then what a dreadful intimate he has!

Kuliev E.

Они расходуют свое имущество напоказ людям и не веруют в Аллаха и Последний день. Если сатана является товарищем, то плох такой товарищ!

M.-N.O. Osmanov

[Аллах не любит] тех, которые расходуют свое имущество [на милостыню] напоказ людям, которые не веруют в Аллаха и в Судный день, а также тех, кто дружит с шайтаном. Плохой друг из шайтана!

Mohammad Habib Shakir

And those who spend their property (in alms) to be seen of the people and do not believe in Allah nor in the last day; and as for him whose associate is the Shaitan, an evil associate is he!

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And (also) those who spend their wealth in order to be seen of men, and believe not in Allah nor the Last Day. Whoso taketh Satan for a comrade, a bad comrade hath he.

Palmer

And those who expend their wealth in alms for appearance sake before men, and who believe not in God nor in the last day; – but whosoever has Satan for his mate, an evil mate has he.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Bunlar, Allah’a ve âhiret gününe inanmazlar da halka gösteriş olsun diye mallarını dağıtırlar. Arkadaşı şeytan olan için ne kötü arkadaştır o.

Qaribullah

And those who spend their wealth to showoff to people and neither believe in Allah nor in the Last Day. Whosoever has satan for a companion, he is an evil companion.

QXP

They give money to charity only to show off, and do not believe in Allah and the Last Day. Such people have taken Satan, their selfish desire, as their intimate companion. What a terrible companion indeed!

Reshad Khalifa

They give money to charity only to show off, while disbelieving in GOD and the Last Day. If one’s companion is the devil, that is the worst companion.

Rodwell

And for those who bestow their substance in alms to be seen of men, and believe not in God and in the last day. Whoever hath Satan for his companion, an evil companion hath he!

Sale

and who bestow their wealth in charity to be observed of men, and believe not in God, nor in the last day; and whoever hath Satan for a companion, an evil companion hath he!

Sher Ali

And as for those who spend their wealth in order to be seen of men, and believe not in ALLAH, nor the Last Day, they are the companions of Satan, an whoso has Satan for a companion, and evil companion is he.

Unknown German

Und jenen, die ihr Gut spenden den Leuten zur Schau, und nicht an Allah und an den Jüngsten Tag glauben. Und wer Satan zum Gefährten hat – welch ein übler Gefährte ist er!

V. Porokhova

И тех, кто тратит из достатка своего, ■ Лишь лицемеря пред людьми, ■ Не веруя ни в День Последний, ни в Аллаха; ■ И тех, кому приятель – Сатана, – ■ О, как же плох такой приятель!

Yakub Ibn Nugman

Аллаһуга һәм ахирәткә ышанмаучыларда дөнья дәрәҗәсе өчен кешеләргә малларын рия белән бирәләр. (Алар шайтан куштаннарыдыр). Бер кешенең якын дусты шайтан булса, ул шайтан нинди яман дустыр. (Шулай булгач, Коръән белән гамәл кылмыйча, шайтанга дус булмагыз, бәлки Коръән белән гамәл кылып, шайтанга дошман булыгыз).

جالندہری

اور خرچ بھی کریں تو (خدا کے لئے نہیں بلکہ) لوگوں کے دکھانے کو اور ایمان نہ خدا پر لائیں اور نہ روز آخرت پر (ایسے لوگوں کو ساتھی شیطان ہے) اور جس کا ساتھی شیطان ہوا تو (کچھ شک نہیں کہ) وہ برا ساتھی ہے

طاہرالقادری

اور جو لوگ اپنے مال لوگوں کے دکھاوے کے لئے خرچ کرتے ہیں اور نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ یومِ آخرت پر، اور شیطان جس کا بھی ساتھی ہوگیا تو وہ برا ساتھی ہے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.