سوره النساء (4) آیه 43

قرآن، سوره النساء (4) آیه 43

آیه پسین: سوره النساء (4) آیه 44
آیه پیشین: سوره النساء (4) آیه 42

عربی

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَ أَنْتُمْ سُكارى حَتَّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ وَ لا جُنُباً إِلاَّ عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَفُوًّا غَفُوراً

بدون حرکات عربی

يا أيّها الّذين آمنوا لا تقربوا الصّلاة و أنتم سكارى حتّى تعلموا ما تقولون و لا جنبا إلاّ عابري سبيل حتّى تغتسلوا و إن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النّساء فلم تجدوا ماء فتيمّموا صعيدا طيّبا فامسحوا بوجوهكم و أيديكم إنّ اللّه كان عفوّا غفورا

خوانش

Ya ayyuha allatheena amanoo la taqraboo alssalata waantum sukara hatta taAAlamoo ma taqooloona wala junuban illa AAabiree sabeelin hatta taghtasiloo wa-in kuntum marda aw AAala safarin aw jaa ahadun minkum mina algha-iti aw lamastumu alnnisaa falam tajidoo maan fatayammamoo saAAeedan tayyiban faimsahoo biwujoohikum waaydeekum inna Allaha kana AAafuwwan ghafooran

آیتی

اي کساني که ايمان آورده ايد ، آنگاه که مست هستيد گرد نماز مگرديد، تابدانيد که چه مي گوييد و نيز در حال جنابت ، تا غسل کنيد ، مگر آنکه راهگذر باشيد و اگر بيمار يا در سفر بوديد يا از مکان قضاي حاجت بازگشته ايد يا با زنان جماع کرده ايد و آب نيافتيد با خاک پاک تيمم کنيد و روي و دستهايتان را با آن خاک مسح کنيد هر آينه خدا عفو کننده و آمرزنده است

خرمشاهی

اى مؤمنان در حال مستى به نماز نزديك نشويد، تا زمانى كه بدانيد كه چه مى گوييد; همچنين هنگامى كه جنب هستيد نيز به نماز [و مسجد] نزديك نشويد، مگر آنكه راهگذر باشيد تا زمانى كه غسل كنيد; و اگر بيمار يا مسافر بوديد، يا يكى از شما از موضع قضاى حاجت بازگشت، يا ب

کاویانپور

اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، هرگز در حال مستى بنماز نزديك نشويد تا بدانيد چه مى‏گوييد و نيز زمانى كه جنب (ناپاك) هستيد مگر اينكه مسافر باشيد، تا غسل كنيد و اگر بيمار يا مسافر بوديد يا قضاى حاجت كرده‏ايد و يا با زنان آميزش داشتيد و در اينحال دسترسى به آب نداشته باشيد، پس با خاك پاكى تيمّم كنيد، به اين طريق كه صورت و دستهاى خود را با آن مسح بكشيد. البته خدا بخشنده مهربان است.

انصاریان

ای اهل ایمان! در حالی که مستید به نماز نزدیک نشوید تا زمانی که [مستیِ شما برطرف شود و از روی هوشیاری] بدانید [که در حال نماز] چه می گویید. و در حال جنابت هم به نماز نزدیک نشوید تا غسل کنید مگر در حال سفر [که آب نیابید، پس با تیمّم نماز بخوانید]. و اگر بیمارید، یا در سفرید، یا یکی از شما از قضای حاجت [دستشویی] آمده، یا با زنان آمیزش کرده اید و آبی [برای وضو یا غسل] نیافتید، به خاکی پاک، تیمم کنید و بخشی از صورت و دست هایتان را [با آن] مسح نمایید؛ یقیناً خدا همواره گذشت کننده و بسیار آمرزنده است.

سراج

اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد نزديك نشويد به نماز در حاليكه شما مستان باشيد تا آنگاه كه بدانيد آنچه را كه (در نماز) مى‏گوئيد و نه در حال جنابت (بمسجد در آئيد) مگر آنكه رهگذرى باشيد تا آنگه كه غسل كنيد و اگر باشيد بيمار يا در سفر يا آمده باشد يكى از شما از غائط (از محل قضاى حاجت) يا مباشرت كرديد با آنان و نيافتيد آبى را (كه وضوء يا غسل كنيد) آنگاه آهنگ روى زمين پاكى كنيد و بكشيد باطن هر دو دست خود را بصورتتان و به پشت دستتان كه خدا گذشت پيشه و آمرزگار است

فولادوند

اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، در حال مستى به نماز نزديك نشويد تا زمانى كه بدانيد چه مى‏گوييد؛ و [نيز] در حال جنابت [وارد نماز نشويد] -مگر اينكه راهگذر باشيد- تا غسل كنيد؛ و اگر بيماريد يا در سفريد يا يكى از شما از قضاى حاجت آمد يا با زنان آميزش كرده‏ايد و آب نيافته‏ايد، پس بر خاكى پاك تيمم كنيد، و صورت و دستهايتان را مسح نماييد، كه خدا بخشنده و آمرزنده است.

پورجوادی

اى مؤمنان در حال مستى به گرد نماز نگرديد، تا زمانى كه بدانيد چه مى‏گوييد، و نيز در حال جنابت تا وقتى كه غسل كنيد مگر اين كه رهگذر باشيد و اگر بيمار يا مسافر بوديد و يا قضاى حاجت كرديد و يا با زنان آميزش جنسى داشتيد و آب نيافتيد با خاك پاك تيمم كنيد: (به اين ترتيب كه) چهره و دستها را با آن مسح كنيد، خداوند آمرزنده بخشنده است.

حلبی

اى كسانى كه ايمان آورديد در حال مستى، به نماز نزديك مشويد تا بدانيد چه مى‏گوييد و [نيز هنگامى كه‏] جنب باشيد، مگر راهگذر باشيد [از مساجد]، تا اينكه غسل كنيد [و پاك شويد]، و اگر بيمار يا در سفر باشيد يا يكى از شما از قضاى حاجت باز آمده باشد، يا به زنان نزديكى كرده باشيد و آب نيابيد پس بر خاك پاكيزه‏اى تيمم كنيد و صورتها و دستهايتان را مسح كنيد. براستى خدا بخشاينده آمرزگار است.

اشرفی

اى آن كسانيكه ايمان آورديد نزديك نشويد نماز را و شمائيد مستان تا وقتى كه بدانيد آنچه را ميگوئيد و نه با جنابت مگر روندگان راه تا وقتى كه غسل كنيد و اگر باشيد بيماران يا بر سفرى يا آمد احدى از شما از غائط يا مباشرت كرديد با زنان پس نيافتيد آبى را پس تيمم كنيد بروى زمينى پاك پس مسح كنيد رويهاتان را و دستهاتان را بدرستيكه خدا باشد درگذرنده آمرزنده

خوشابر مسعود انصاري

اى مؤمنان، در حالى كه مست باشيد به نماز نزديك نشويد تا آنكه بدانيد چه مى‏گوييد. و در حال جنابت [نيز] تا آنكه غسل كنيد [به نماز نزديك نشويد] مگر آنكه رهگذر باشيد. و اگر بيمار يا در حال سفر باشيد يا كسى از شما از جايگاه قضاى حاجت بيايد يا با زنان آميزش كنيد و آبى نيابيد، آهنگ خاكى پاك كنيد، آن گاه روى و دستانتان را مسح كنيد. بى‏گمان خداوند بخشنده آمرزگار است

مکارم

ای کسانی که ایمان آورده‌اید! در حال مستی به نماز نزدیک نشوید، تا بدانید چه می‌گویید! و همچنین هنگامی که جنب هستید -مگر اینکه مسافر باشید- تا غسل کنید. و اگر بیمارید، یا مسافر، و یا «قضای حاجت» کرده‌اید، و یا با زنان آمیزش جنسی داشته‌اید، و در این حال، آب (برای وضو یا غسل) نیافتید، با خاک پاکی تیمّم کنید! (به این طریق که) صورتها و دستهایتان را با آن مسح نمایید. خداوند، بخشنده و آمرزنده است.

مجتبوی

اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، در حالى كه مستيد به نماز نزديك مگرديد تا بدانيد چه مى‏گوييد، و نه [به نمازگاه‏] در حال جنب،- مگر راه‏گذر باشيد-، تا اينكه شست و شو- غسل- كنيد. و اگر بيمار يا در سفر باشيد يا يكى از شما از حاجتگاه آمده باشد يا زنان را بسوده باشيد- با آنها نزديكى كرده باشيد- و آب نيابيد پس آهنگ خاكى- يا زمينى- پاك كنيد و [آن را] به رويها و دستهاى خود بماليد- تيمّم كنيد- زيرا كه خداوند درگذرنده و آمرزگار است.

مصباح زاده

اى آن كسانى كه ايمان آورديد نزديك نشويد نماز را و شمائيد مستان تا وقتى كه بدانيد آنچه را ميگوئيد و نه با جنابت مگر روندگان راه تا وقتى كه غسل كنيد و اگر باشيد بيماران يا بر سفرى يا آمد احدى از شما از غائط يا مباشرت كرديد با زنان پس نيافتيد آبى را پس تيمم كنيد بروى زمينى پاك پس مسح كنيد رويهاتان را و دستهاتان را بدرستى كه خدا باشد درگذرنده آمرزنده

معزی

اى آنان كه ايمان آورديد نزديك نشويد به نماز حالى كه مست هستيد تا آنگاه كه بدانيد چه مى گوئيد و نه جُنب مگر راهگذرى تا آنگاه كه غسل كنيد و اگر بيمار باشيد يا در سفرى يا يكى از شما از آب ريز برون آيد يا با زنان نزديكى كنيد و نيابيد آبى پس آهنگ زمينى پاكيزه كنيد و بماليد رويها و دستهاى خود را همانا خدا است بخشنده آمرزگار

قمشه ای

ای اهل ایمان، هرگز در حال مستی به نماز نیایید تا بدانید چه می‌گویید (و چه می‌کنید) و نه در حال جنابت (به مساجد آیید) مگر آنکه رهگذر باشید تا وقتی که غسل کنید. و اگر بیمار بودید یا آنکه در سفر باشید یا قضاء حاجتی دست داده باشد یا با زنان مباشرت کرده‌اید و آب برای تطهیر و غسل نیافتید پس به خاک پاک تیمم کنید، آن‌گاه صورت و دستها را (بدان) مسح کنید، که خدا بخشنده و آمرزنده است.

رشاد خليفه

اي كساني كه ايمان آورده ايد، در حالت مستي و نشئگي نماز نخوانيد تا بدانيد كه چه مي ‌گوييد. و نه پس از ارضاي جنسي، تا اينكه حمام كنيد. مگر آنكه در راه سفر باشيد؛ اگر بيمار يا در حال سفر هستيد، يا ادرار، يا مدفوع (هم چنين گاز از مخرج) دفع شد، يا با زنان (به طور تحريك آميز) تماس داشتيد و آب نيافتيد، تيمم (وضوي خشك) كنيد. بدين ترتيب كه دست هايتان را به خاك خشك تميز بزنيد، سپس با آن صورت و دست‌هاي خود را مسح بكشيد. خداست توبه‌پذير، عفو‌كننده.

Literal

You, you those who believed, do not approach the prayers and you are intoxicated , until you know what you are saying, and nor distant from God/impure , except crossing a road/way, until you wash yourselves with water , and if you were sick/diseased or on a long distance travel, or any of you came from the safe and hidden depression in ground used for human discharge (toilet) or you touched repeatedly/touched and felt repeatedly (could mean: had intercourse with) the women, so you did not find water, so wipe your hands and face with dust , pure/good dust, so wipe with your faces and your hands, that God was/is often forgiving/pardoning, forgiving.

Al-Hilali Khan

O you who believe! Approach not AsSalat (the prayer) when you are in a drunken state until you know (the meaning) of what you utter, nor when you are in a state of Janaba, (i.e. in a state of sexual impurity and have not yet taken a bath) except when travelling on the road (without enough water, or just passing through a mosque), till you wash your whole body. And if you are ill, or on a journey, or one of you comes after answering the call of nature, or you have been in contact with women (by s

Arthur John Arberry

O believers, draw not near to prayer when you are drunken until you know what you are saying, or defiled — unless you are traversing a way — until you have washed yourselves; but if you are sick, or on a journey, or if any of you comes from the privy, or you have touched women, and you can find no water, then have recourse to wholesome dust and wipe your faces and your hands; God is All-pardoning, All-forgiving.

Asad

O YOU who have attained to faith! Do not attempt to pray while you are in a state of drunkenness, [but wait] until you know what you are saying; nor yet [while you are] in a state requiring total ablution, until you have bathed – except if you are travelling [and are unable to do so]. But if you are ill, or are travelling, or have just satisfied a want of nature, or have cohabited with a woman, and can find no water – then take resort to pure dust, passing [therewith] lightly over your face and your hands. Behold, God is indeed an absolver of sins, much-forgiving.

Dr. Salomo Keyzer

O geloovigen! komt niet om te bidden, indien gij beschonken zijt, totdat ge zult verstaan wat gij zegt; noch wanneer gij bezoedelt zijt. Wacht, tot gij uw aangezicht gewasschen hebt, ten minste wanneer gij niet op reis zijt. Maar indien gij ziek of op reis zijt, of uwe natuurlijke behoeften hebt voldaan, of eene vrouw hebt aangeraakt, en geen water vindt, neemt dan zuiver, fijn zand en wrijft uw aangezicht en uwe handen daarmede; want God is genadig en vergevingsgezind.

Free Minds

O you who believe, do not come near the contact-method while you are drunk, until you know what you are saying. Nor if you have had intercourse, unless travelling, until you bathe. And if you are ill, or traveling, or one of you has excreted feces, or you had sexual contact with the women, and could not find water: then you shall make ablution with clean soil by wiping your faces and hands. God is Pardoning, Forgiving.

Hamza Roberto Piccardo

O voi che credete! Non accostaevi all’orazione se siete ebbri, finché non siate in grado di capire quello che dite; e neppure se siete in stato di impurità, finchè non abbiate fatto la lavanda (a meno che non siate in viaggio). Se siete malati o in viaggio, o se uscite da una latrina, o avete avuto rapporto con le donne e non trovate acqua, fate allora la lustrazione pulverale con terra pulita con cui sfregherete il viso e le mani. In verità Allah è indulgente, perdonatore.

Hilali Khan

O you who believe! Approach not AsSalat (the prayer) when you are in a drunken state until you know (the meaning) of what you utter, nor when you are in a state of Janaba, (i.e. in a state of sexual impurity and have not yet taken a bath) except when travelling on the road (without enough water, or just passing through a mosque), till you wash your whole body. And if you are ill, or on a journey, or one of you comes after answering the call of nature, or you have been in contact with women (by sexual relations) and you find no water, perform Tayammum with clean earth and rub therewith your faces and hands (Tayammum). Truly, Allah is Ever OftPardoning, OftForgiving.

Kuliev E.

О те, которые уверовали! Не приближайтесь к намазу, будучи пьяными, пока не станете понимать то, что произносите, и будучи в состоянии полового осквернения, пока не искупаетесь, если только вы не являетесь путником. Если же вы больны или находитесь в путешествии, если кто-либо из вас пришел из уборной или если вы имели близость с женщинами, и вы не нашли воды, то направьтесь к чистой землей и оботрите ваши лица и руки. Воистину, Аллах – Снисходительный, Прощающий.

M.-N.O. Osmanov

О вы, которые уверовали! Не творите молитвы, будучи пьяными, [и ждите], пока не станете понимать то, что говорите. [Не творите молитвы] в состоянии осквернения, пока не совершите [предписанного] омовения, если только вы не находитесь в пути. Если же вы больны или же в пути, если кто-либо из вас вернулся из нужника или же имел сношение с женщиной и если вы не найдете воды, то совершайте омовение чистым мелким песком и посыпьте им ваши лица и руки [до локтей]. Воистину, Аллах – извиняющий, прощающий.

Mohammad Habib Shakir

O you who believe! do not go near prayer when you are Intoxicated until you know (well) what you say, nor when you are under an obligation to perform a bath– unless (you are) travelling on the road– until you have washed yourselves; and if you are sick, or on a journey, or one of you come from the privy or you have touched the women, and you cannot find water, betake yourselves to pure earth, then wipe your faces and your hands; surely Allah is Pardoning, Forgiving.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

O ye who believe! Draw not near unto prayer when ye are drunken, till ye know that which ye utter, nor when ye are polluted, save when journeying upon the road, till ye have bathed. And if ye be ill, or on a journey, or one of you cometh from the closet, or ye have touched women, and ye find not water, then go to high clean soil and rub your faces and your hands (therewith). Lo! Allah is Benign, Forgiving.

Palmer

O ye who believe! approach not prayer while ye are drunk, until ye well know what ye say; nor yet while polluted,- unless ye be passing by the way,- until ye have washed yourselves. But if ye are sick, or on a journey, or one of you come from the privy, or if ye have touched a woman, and ye cannot find water, then use good surface sand and wipe your faces and your hands therewith; verily, God pardons and forgives.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Ey iman edenler! Sarhoşken, ne söylediğinizi bilinceye kadar, cünüpken de -yolculuk halinde olmanız müstesna- boy abdesti alıncaya kadar namaza/duaya yaklaşmayın. Eğer hastalanırsanız yahut yolculuk halinde bulunursanız yahut biriniz tuvaletten gelmişse yahut kadınlara dokunmuşsanız, bütün bu durumlarda su da bulamamışsanız, temiz bir toprakla teyemmüm edin. Yani yüzlerinizi ve ellerinizi meshedin. Allah Afüvv’dür, günahları affeder, Gafûr’dur, hataları bağışlar.

Qaribullah

Believers, do not come close to prayer when you are drunk, until you know what you are saying, nor when you are in a state of impurity, unless you are crossing through the way (prayer area) until you have bathed yourselves. If you are ill or on a journey, or if any of you comes from the toilet or you have touched women, and you cannot find water, so touch pure dust and wipe your faces and your hands. Allah is the Pardoner, the Forgiver.

QXP

(Those who attain belief shall promptly establish the Divine System in the community, and the Masjid would assume the role of the community center. The believers will assemble in the Masjid for prayer, and to address social welfare and community action). O You who have chosen to be graced with belief! Join not the Salat congregation if your mind is beclouded for any reason, until you understand what you utter, else you might say senseless words that disturb the assembly. Physical cleanliness contributes to moral purity. So, take a bath after ceremonial impurity. If you are traveling, or are ill, or coming from the privy, and cannot find water, take a little clean sand or earth and lightly rub your faces and hands, before entering the Masjid. (This will help you prepare psychologically for the assembly (5:6)). Allah pardons and absolves your imperfections.

Reshad Khalifa

O you who believe, do not observe the Contact Prayers (Salat) while intoxicated, so that you know what you are saying. Nor after sexual orgasm without bathing, unless you are on the road, traveling; if you are ill or traveling, or you had urinary or fecal-related excretion (such as gas), or contacted the women (sexually), and you cannot find water, you shall observe Tayammum (dry ablution) by touching clean dry soil, then wiping your faces and hands therewith. GOD is Pardoner, Forgiver.

Rodwell

O ye true believers, come not to prayer when ye are drunken, but wait till ye can understand what ye utter; nor when ye are polluted, unless ye be travelling on the road, until ye have washed you. If ye be sick, or on a journey, or have come from the unclean place, or have touched a woman, and ye find not water, then rub pure sand, and bathe your face and your hands with it: verily, God is Lenient, Merciful.

Sale

O true believer , come not to prayer when ye are drunk, until ye understand what ye say; nor when ye are polluted by emission of seed, unless ye be travelling on the road, until ye wash yourselves. But if ye be sick, or on a journey, or any of you come from easing nature, or have touched women, and find no water; take fine clean sand and rub your faces and your hands therewith; for God is merciful and inclined to forgive.

Sher Ali

O ye who believe ! go not near Prayer when you are not in full possession of your senses, until you know what you are saying, nor when you are unclean, except when you are traveling along a way, until you have bathed. And if you are ill or you are on a journey while unclean, or if one of you comes from the privy or you have touched women and you find no water, then betake yourselves to pure dust and wipe therewith your faces and your hands. Surely ALLAH is the Effacer of sins, Forgiving,

Unknown German

O die ihr glaubt, nahet nicht dem Gebet, wenn ihr nicht bei Sinnen seid, bis ihr versteht, was ihr sprecht, noch im Zustande der Unreinheit – ausgenommen als Reisende unterwegs -, bis ihr gebadet habt. Und wenn ihr krank seid oder auf einer Reise (im Zustande der Unreinheit), oder einer von euch kommt vom Abtritt und wenn ihr Frauen berührt habt und findet kein Wasser, dann nehmt reinen Sand und reibt euch damit Gesicht und Hände. Wahrlich, Allah ist nachsichtig, allverzeihend.

V. Porokhova

О вы, кто верует! ■ Не приближайтесь к совершению молитвы ■ В нетрезвом состоянии ума, ■ Пока не сможете понять, что говорите. ■ И ни тогда, когда осквернены (обрядом ночи), ■ Покуда не омоете все тело, – ■ Разве что вы находитесь в пути. ■ А если вы больны или в поездке, ■ (Иль выходили по естественной нужде) и возвратились, ■ Иль с женщиной сношение имели ■ И вы при этом не нашли воды (обмыться), ■ Сухим песком иль чистою землею ■ Лицо и руки оботрите, – ■ Аллах, поистине, прощающ ■ И снисходителен (к земным заботам).

Yakub Ibn Nugman

Ий мөэминнәр, исерткеч эчеп исереп ни сөйләгәнегезне белмәсәгез, намазга якын бармагыз! (Ул вакытта хәмер хәрам түгел иде, шул сәбәпле кайбер сахәбәләр исерек хәлдә намаз укып, аятьны хата укыдылар). Янә җөнүб хәлдә госелсез намазга якын бармагыз, мәгәр озын сәфәрдә су тапмасагыз тәяммүм белән укырсыз. Әгәр сырхау булсагыз, яки сәфәрдә булсагыз, я берәрегез даладан кайтса, пакьлеге булмаса, яисә хатыныгызга якынлык кылсагыз, тәһарәт алырга, яки госелләнергә су тапмасагыз, ул вакытта пакь җиргә ике кулыгыз белән сугыгыз һәм йөзегезне вә кулыгызны сыйпагыз. Шиксез, Аллаһ сезнең кимчелекләрегезне ярлыкаучы һәм гафу итүче булды.

جالندہری

مومنو! جب تم نشے کی حالت میں ہو تو جب تک (ان الفاظ کو) جو منہ سے کہو سمجھنے (نہ) لگو نماز کے پاس نہ جاؤ اور جنابت کی حالت میں بھی (نماز کے پاس نہ جاؤ) جب تک کہ غسل (نہ) کرلو ہاں اگر بحالت سفر رستے چلے جارہے ہو اور پانی نہ ملنے کے سبب غسل نہ کرسکو تو تیمم کرکے نماز پڑھ لو) اور اگر تم بیمار ہو سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی بیت الخلاء سے ہو کر آیا ہو یا تم عورتوں سے ہم بستر ہوئے ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی لو اور منہ اور ہاتھوں پر مسح (کرکے تیمم) کرلو بےشک خدا معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے

طاہرالقادری

اے ایمان والو! تم نشہ کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ یہاں تک کہ تم وہ بات سمجھنے لگو جو کہتے ہو اور نہ حالتِ جنابت میں (نماز کے قریب جاؤ) تا آنکہ تم غسل کر لو سوائے اس کے کہ تم سفر میں راستہ طے کر رہے ہو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے لوٹے یا تم نے (اپنی) عورتوں سے مباشرت کی ہو پھر تم پانی نہ پاسکو تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لو پس اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں پر مسح کر لیا کرو، بیشک اللہ معاف فرمانے والا بہت بخشنے والا ہے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.