سوره النساء (4) آیه 46

قرآن، سوره النساء (4) آیه 46

آیه پسین: سوره النساء (4) آیه 47
آیه پیشین: سوره النساء (4) آیه 45

عربی

مِنَ الَّذِينَ هادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ وَ يَقُولُونَ سَمِعْنا وَ عَصَيْنا وَ اسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَ راعِنا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَ طَعْناً فِي الدِّينِ وَ لَوْ أَنَّهُمْ قالُوا سَمِعْنا وَ أَطَعْنا وَ اسْمَعْ وَ انْظُرْنا لَكانَ خَيْراً لَهُمْ وَ أَقْوَمَ وَ لكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ إِلاَّ قَلِيلاً

بدون حرکات عربی

من الّذين هادوا يحرّفون الكلم عن مواضعه و يقولون سمعنا و عصينا و اسمع غير مسمع و راعنا ليّا بألسنتهم و طعنا في الدّين و لو أنّهم قالوا سمعنا و أطعنا و اسمع و انظرنا لكان خيرا لهم و أقوم و لكن لعنهم اللّه بكفرهم فلا يؤمنون إلاّ قليلا

خوانش

Mina allatheena hadoo yuharrifoona alkalima AAan mawadiAAihi wayaqooloona samiAAna waAAasayna waismaAA ghayra musmaAAin waraAAina layyan bi-alsinatihim wataAAnan fee alddeeni walaw annahum qaloo samiAAna waataAAna waismaAA waonthurna lakana khayran lahum waaqwama walakin laAAanahumu Allahu bikufrihim fala yu/minoona illa qaleelan

آیتی

بعضي از جهودان کلمات خدا را به معني دگرگون مي کنند و مي گويند :، شنيديم و عصيان مي ورزيم ، و بشنو و کاش ناشنوا گردي و راعنا به لغت خويش زبان مي گردانند و به دين اسلام طعنه مي زنند اگر مي گفتند که شنيديم و اطاعت کرديم و انظرنا ، برايشان بهتر و به صواب تر بود خداآنان را به سبب کفرشان لعنت کرده و جز اندکي ايمان نياوردند

خرمشاهی

از يهوديان كسانى هستند كه كلمات را [به نادرستى] جا به جا مى كنند و از راه زبان بازى و براى طعنه زدن به دين [اسلام] [به زبان] مى گويند شنيديم و [در دل مى گويند ] نپذيرفتيم و بشنو سخن ما و نشنيده بگير و «راعنا» [را به شيوه نادرستى] مى گويند، حال آنكه اگر مى

کاویانپور

از يهوديان كسانى هستند كه كلمات را از جاى خود تحريف مى‏كنند (بجاى اينكه بگويند شنيديم و اطاعت كرديم) ميگويند: شنيديم و مخالفت كرديم و (نيز ميگويند) بشنو كه هرگز نشنوى و ميگويند: «راعنا» (ما را تحميق كن) و با زبان خود حقايق را دگرگون مى‏سازند و به دين اسلام طعنه ميزنند. ولى اگر آنها مى‏گفتند، شنيديم و اطاعت كرديم و سخنان ما را بشنو و به ما فرصت بده، براى آنها بهتر و درست‏تر بود. خدا آنها را بكيفر كفرشان از رحمت خود دور ساخته است و جز عده كمى از آنان ايمان نميآورند.

انصاریان

برخی از کسانی که یهودی اند، حقایق [کتاب آسمانی] را [با تفسیرهای نابجا و تحلیل های غلط و ناصواب] از جایگاه های اصلی و معانی حقیقی اش تغییر می دهند، و [به زبان ظاهر به پیامبر] می گویند: [دعوتت را] شنیدیم و [به باطن می گویند:] نافرمانی کردیم و [از روی توهین به پیامبر بر ضد او فریاد می زنند: سخنان ما را] بشنو که [ای کاش] ناشنوا شوی. و با پیچ و خم دادن زبان و آوازشان و به نیّت عیب جویی از دین [به آهنگی، کلمه] راعنا [را که در عربی به معنای « ما را رعایت کن » است، تلفظ می کنند که برای شنونده، راعنا که مفهومی خارج از ادب دارد، تداعی می شود]. و اگر آنان [به جای این همه اهانت از روی صدق و حقیقت] می گفتند: شنیدیم و اطاعت کردیم و [سخنان ما را] بشنو و ما را مهلت ده [تا معارف اسلام را درک کنیم] قطعاً برای آنان بهتر و درست تر بود، ولی خدا آنان را به سبب کفرشان لعنت کرده، پس جز عده اندکی ایمان نمی آورند.

سراج

برخى از كسانى كه بدين يهود در آمده‏اند مى‏گردانند كلمات (خدا) را از جايهاى خود و مى‏گويند شنيديم و نافرمانى كرديم و بشنو در آن حال كه غير شنوا باشى و (گويند) راعنا در حاليكه مى‏گردانند (زبان عربى را) بزبان خودشان و طعنه مى‏زنند در دين و اگر ايشان مى‏گفتند شنيديم و فرمان برديم و بشنو و مهلت ده ما را البته بود اين گفتار بهتر براى ايشان و راست تر لكن لعنتشان كرد خدا بواسطه كافر شدنشان پس ايمان نمى‏آورند مگر اندكى (از ايشان)

فولادوند

برخى از آنان كه يهودى‏اند، كلمات را از جاهاى خود برمى‏گردانند، و با پيچانيدن زبان خود و به قصد طعنه زدن در دين [اسلام، با درآميختن عبرى به عربى‏] مى‏گويند: «شنيديم و نافرمانى كرديم؛ و بشنو [كه كاش‏] ناشنوا گردى.» و [نيز از روى استهزا مى‏گويند:] «راعنا» [كه در عربى يعنى: به ما التفات كن، ولى در عبرى يعنى: خبيث ما،] و اگر آنان مى‏گفتند: «شنيديم و فرمان برديم، و بشنو و به ما بنگر»، قطعاً براى آنان بهتر و درست‏تر بود، ولى خدا آنان را به علّت كفرشان لعنت كرد، در نتيجه جز [گروهى‏] اندك ايمان نمى‏آورند.

پورجوادی

بعضى از يهود كلام را دگرگون مى‏كنند و مى‏گويند: شنيديم و سرپيچى كرديم، بشنو كه ناشنوا باشى و «راعنا» [- به عربى: ما را مراعات كن. ولى به عبرى معناى موهن داشت‏] زبان بگردانند و به دين طعنه زنند. اگر مى‏گفتند: شنيديم و اطاعت كرديم، بشنو و «انظرنا» [ما را مهلت بده، يا در كار ما نظر كن‏] براى‏شان بهتر بود. خداوند آنها را به سبب كفرشان از رحمت خود بى‏نصيب گردانده است، بنا بر اين جز عده كمى ايمان نمى‏آورند.

حلبی

از يهوديان كسانى هستند كه سخنان خدا را از جاى خود تغيير مى‏دهند، مى‏گويند شنيديم و نافرمانى كرديم و بشنو كه سخن تو را نشنوند و مى‏گويند «راعنا» در حال پيچاندن زبانهايشان و [به قصد] طعنه زدن بر دين، و اگر آنان مى‏گفتند: كه شنيديم و فرمان برديم و تو بشنو و به ما مهلت ده، براى آنها بهتر و راست‏تر مى‏بود. و ليكن خدا آنان را به سبب كفرشان از رحمت خود دور كرد و ايمان نياورند مگر اندكى.

اشرفی

از آنان كه يهود شدند ميگردانند سخن را از جاهايش و ميگويند شنيديم و نافرمانى كرديم و بشنو بدون پاسخى و مهلت ده ما را پيچيدنى بزبانهاشان و طعنه زدنى در دين و اگر آنكه ايشان مى‏گفتند شنيديم و فرمان برديم و بشنو و مهلت ده ما را هر آينه بود بهتر براى ايشان و راستتر و ليكن لعنت كردشان خدا بسبب كفرشان پس نميگروند مگر اندكى

خوشابر مسعود انصاري

[گروهى‏] از يهود هستند كه كلمات را از جايگاهشان تغيير مى‏دهند و مى‏گويند: «شنيديم و نافرمانى كرديم» و «اسمع غير مسمع»، و با پيچاندن زبانهايشان و طعن در دين «راعنا» [را «راعينا» مى‏گويند]. و اگر آنان مى‏گفتند: شنيديم و فرمان برديم و «اسمع» و «انظرنا»، قطعا براى آنها بهتر و درست‏تر بود ولى خداوند آنان را به [سزاى‏] كفرشان لعنت كرده است لذا جز اندكى ايمان نمى‏آورند

مکارم

بعضی از یهود، سخنان را از جای خود، تحریف می‌کنند؛ و (به جای اینکه بگویند: «شنیدیم و اطاعت کردیم»)، می‌گویند: «شنیدیم و مخالفت کردیم! و (نیز می‌گویند:) بشنو! که هرگز نشنوی! و (از روی تمسخر می‌گویند:) راعنا [= ما را تحمیق کن! ]» تا با زبان خود، حقایق را بگردانند و در آیین خدا، طعنه زنند. ولی اگر آنها (به جای این همه لجاجت) می‌گفتند: «شنیدیم و اطاعت کردیم؛ و سخنان ما را بشنو و به ما مهلت ده (تا حقایق را درک کنیم)»، برای آنان بهتر،و با واقعیت سازگارتر بود. ولی خداوند، آنها را بخاطر کفرشان، از رحمت خود دور ساخته است؛ از این رو جز عدّه کمی ایمان نمی‌آورند.

مجتبوی

از جهودان كسانى‏اند كه سخنان [خداى‏] را از جايهايش مى‏گردانند و گويند: شنيديم و نافرمانى كرديم و بشنو كه نشنوى- ناشنوا شوى، يا شنوده نشوى-، و [گويند:] «راعِنا»- كه به زبان جهودان ناسزاست و به عربى يعنى ما را مراعات كن- تا زبانشان را [از حق‏] بگردانند و در دين [اسلام‏] طعنه زنند، و اگر مى‏گفتند: شنيديم و فرمان برديم و بشنو و به ما بنگر، هر آينه براى آنها بهتر و درست‏تر بود ولى خدا آنان را به سبب كفرشان لعنت كرده است، پس ايمان نمى‏آورند مگر اندكى.

مصباح زاده

از آنان كه يهود شدند ميگردانند سخن را از جاهايش و ميگويند شنيديم و نافرمانى كرديم و بشنو بدون پاسخى و مهلت ده ما را پيچيدنى بزبانهاشان و طعنه زدنى در دين و اگر آنكه ايشان مى‏گفتند شنيديم و فرمان برديم و بشنو و مهلت ده ما را هر آينه بود بهتر براى ايشان و راستتر و ليكن لعنت كردشان خدا بسبب كفرشان پس نمى‏گروند مگر اندكى

معزی

از آنان كه جهودند گروهى برمى گردانند سخنان را از جايهايش و گويند شنيديم و نافرمانى كرديم و بشنوان ناشنوائى را و رعايت كن ما را به گردانيدن زبانهاى خويش و ستيزگى در دين و اگر آنان مى گفتند شنيديم و فرمان برديم و بشنوان و مهلت ده ما را هرآينه بهتر بود ايشان را و درست تر ليكن دورشان كرد خدا به كفرشان پس ايمان نيارند جز اندكى

قمشه ای

گروهی از یهود کلمات (خدا) را از جای خود تغییر داده و گویند: (فرمان خدا را) شنیدیم و (از آن) سرپیچیم و (به جسارت گویند) بشنو که (کاش) ناشنوا باشی؛ و گویند ما را رعایت کن. و گفتار ایشان زبان‌بازی و طعنه و تمسخر به دین است. و اگر (به احترام) می‌گفتند که ما (فرمان حق را) شنیدیم و (تو را) اطاعت کنیم و تو نیز (سخن ما) بشنو و به حال ما بنگر، هر آینه آنان را نیکوتر بود و به صواب نزدیکتر، لیکن چون کافر شدند خدا آنها را لعنت کرد، و به جز اندکی ایمان نخواهند آورد.

رشاد خليفه

در ميان يهوديان، کساني هستند که مفهوم حقيقي کلمات را تغيير مي دهند، و مي گويند: ما مي شنويم، ولي اطاعت نمي کنيم، و گوش ها براي سخنان تو ناشنواست، و راعنا (چوپان ما باش)، و آنها زبان خود را طوري مي چرخانند تا دين را مسخره کنند. اگر گفته بودند: ما مي شنويم و اطاعت مي کنيم، و به تو گوش مي دهيم، و انظرنا (مراقب ما باش)، براي آنان بهتر و پرهيزكارانه تر مي بود. درعوض، آنها به سبب کفرشان سزاوار لعنت خدا شد اند. درنتيجه، بيشترشان نمي توانند ايمان بياورند.

Literal

From those who repented/guided/Jews, they alter the words/expressions from its places, and they say: «We heard/listened and we disobeyed.» And hear/listen not making others hear, and: «Observe us .»Distortion with their tongues/languages and defaming in the religion, and if that they said: «We heard/listened and we obeyed and hear/listen and give us time/delay us .» (It) would have been best for them and more just/direct, and but God cursed them, with their disbelief, so they do not believe, except (for a) few. (NOTE: IN HEBREW MEANS `OUR EVIL ONE›),

Al-Hilali Khan

Among those who are Jews, there are some who displace words from (their) right places and say: «We hear your word (O Muhammad SAW ) and disobey,» and «Hear and let you (O Muhammad SAW) hear nothing.» And Raina with a twist of their tongues and as a mockery of the religion (Islam). And if only they had said: «We hear and obey», and «Do make us understand,» it would have been better for them, and more proper, but Allah has cursed them for their disbelief, so they believe not except a few.

Arthur John Arberry

Some of the Jews pervert words from their meanings saying, ‹We have heard and we disobey› and ‹Hear, and be thou not given to hear› and ‹Observe us,› twisting with their tongues and traducing religion. If they had said, ‹We have heard and obey› and ‹Hear› and ‹Regard us,› it would have been better for them, and more upright; but God has cursed them for their unbelief so they believe not except a few.

Asad

Among those of the Jewish faith there are some who distort the meaning of the [revealed] words, taking them out of their context and saying, [as it were,] «We have heard, but we disobey,» and, «Hear without hearkening,» and, «Hearken thou unto us, (O Muhammad)» – thus making a play with their tongues, and implying that the [true] Faith is false. And had they but said, «We have heard, and we pay heed,» and «Hear [us], and have patience with us,» it would indeed have been for their own good, and more upright: but God has rejected them because of their refusal to acknowledge the truth – for it is in but few things that they believe.

Dr. Salomo Keyzer

Onder de Joden zijn sommigen, die de woorden uit hunne schrift verplaatsen en zeggen: Wij hebben gehoord, maar wij hebben niet gehoorzaamd. Hoort wat gij tot nu toe niet gehoord hebt, en hoort ons, ook zonder onze meening te verstaan, en zie naar ons; zoo verwarren zij de woorden met hunne tongen en lasteren den waren godsdienst. Maar indien zij zouden gezegd hebben: Wij hebben gehoord en wij gehoorzamen; hoort naar ons en sla ons gade, waarlijk het ware beter voor hen en rechtvaardiger. Maar God heeft hen verwenscht om hunne ongetrouwheid; daarom zullen slechts eenigen kunnen gelooven.

Free Minds

From amongst the Jews there are those who take the words out of context, and they Say: "We hear and disobey, and listen but let not any listen, and shepherd us," in a twisting of their tongues and as a mockery of the system! And had they said: "We hear and obey, and listen, and watch over us," it would have been better for them and more upright; but God has cursed them for their disbelief, they do not believe except very little.

Hamza Roberto Piccardo

Alcuni tra i giudei stravolgono il senso delle parole e dicono: «Abbiamo inteso, ma abbiamo disobbedito». Oppure: «Ascolta senza che nessuno ti faccia ascoltare» e «râ’ina», contorcendo la lingua e ingiuriando la religione. Se invece dicessero: «Abbiamo inteso e abbiamo obbedito», e: «Ascolta» e: «undhurnâ», sarebbe stato meglio per loro e più retto. Allah li ha maledetti per la loro miscredenza. Credono molto debolmente.

Hilali Khan

Among those who are Jews, there are some who displace words from (their) right places and say: "We hear your word (O Muhammad SAW ) and disobey," and "Hear and let you (O Muhammad SAW) hear nothing." And Raina with a twist of their tongues and as a mockery of the religion (Islam). And if only they had said: "We hear and obey", and "Do make us understand," it would have been better for them, and more proper, but Allah has cursed them for their disbelief, so they believe not except a few.

Kuliev E.

Среди иудеев есть такие, которые переставляют слова со своих мест и говорят: «Мы слышали и ослушаемся!» и «Послушай то, что нельзя услышать!» и «Заботься о нас!» Они кривят своими языками и поносят религию. А если бы они сказали: «Мы слышали и повинуемся!» и «Выслушай!» и «Присматривай за нами!» – то это было бы лучше для них и вернее. Однако Аллах проклял их за неверие, и они не веруют, за исключением немногих.

M.-N.O. Osmanov

Среди иудеев есть такие, которые искажают слова [Господа, переставляют] их со своих мест и говорят: «Мы слышали, но не повинуемся», или: «выслушай неслыханное», или «упаси нас», искажая [речения] своими устами и понося [истинную] веру. А если бы [вместо приведенного] они сказали: «Мы слышали и повинуемся», «выслушай» и «посмотри на нас», то это было бы лучше для них и вернее. Однако Аллах проклял их за неверие, и они не веруют, разве только немногие из них.

Mohammad Habib Shakir

Of those who are Jews (there are those who) alter words from their places and say: We have heard and we disobey and: Hear, may you not be made to hear! and: Raina, distorting (the word) with their tongues and taunting about religion; and if they had said (instead): We have heard and we obey, and hearken, and unzurna it would have been better for them and more upright; but Allah has cursed them on account of their unbelief, so they do not believe but a little.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Some of those who are Jews change words from their context and say: «We hear and disobey; hear thou as one who heareth not» and «Listen to us!» distorting with their tongues and slandering religion. If they had said: «We hear and we obey: hear thou, and look at us» it had been better for them, and more upright. But Allah hath cursed them for their disbelief, so they believe not, save a few.

Palmer

And those who are Jews, and those who pervert the words from their places, and say, ‹We hear but we rebel, and do thou listen without hearing,› and (who say) ‹rahina,› distorting it with their tongues and taunting about religion., But had they said, ‹We hear and we obey, so listen and look upon us,› it would have been better for them and more upright; – but may God curse them in their misbelief, for they will not believe except a few.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Yahudilerden öyleleri var ki, kelimeleri yerlerinden kaydırırlar; din içinde sövgüler üreterek, dillerini eğip-bükerek: «Dinledik, isyan ettik; dinle, dinlenmez olası, davar güder gibi güt bizi» derler. Eğer onlar, «Dinledik, boyun eğdik, dinle, bak bize!» demiş olsalardı, kendileri için daha hayırlı ve daha yerinde olurdu. Fakat Allah, küfürleri yüzünden onlara lanet etmiştir. Çok az bir kısmı hariç, iman etmezler.

Qaribullah

Some Jews tampered with the words (altering) their places saying: ‹We have heard and we disobey, ‹ and ‹Hear, without hearing, ‹ and ‹Observe us (Ra’ina, in Hebrew means evil) ‹, twisting with their tongues traducing religion. But if they had said: ‹We have heard and obey, ‹ and ‹Hear, ‹ and ‹Regard us, ‹ it would have been better for them, and more upright; but Allah has cursed them for their disbelief, so they do not believe, except a few.

QXP

Some of those who are Jews, distort words to give a different meaning. They say, «We hear and disobey,» and «Your words are falling on deaf ears,» and «Be our shepherd,» and they twist their tongues to mock the DEEN. It would have been better and more upright for them to say, «We hear and obey,» and «We hear you,» and «Please watch over us and guide us.» Instead, they have incurred deprivation from the Grace of Allah due to their denial of the Truth. Few of them will embrace belief.

Reshad Khalifa

Among those who are Jewish, some distort the words beyond the truth, and they say, «We hear, but we disobey,» and «Your words are falling on deaf ears,» and «Raa’ena (be our shepherd),» as they twist their tongues to mock the religion. Had they said, «We hear, and we obey,» and «We hear you,» and «Unzurna (watch over us),» it would have been better for them, and more righteous. Instead, they have incurred condemnation from GOD due to their disbelief. Consequently, the majority of them cannot bel

Rodwell

Among the Jews are those who displace the words of their Scriptures, and say, «We have heard, and we have not obeyed. Hear thou, but as one that heareth not; and LOOK AT US;» perplexing with their tongues, and wounding the Faith by their revilings. But if they would say, «We have heard, and we obey; hear thou, and REGARD US;» it were better for them, and more right. But God hath cursed them for their unbelief. Few only of them are believers!

Sale

Of the Jews there are some who pervert words from their places; and say, we have heard, and have disobeyed; and do thou hear without understanding our meaning, and look upon us: Perplexing with their tongues, and reviling the true religion. But if they had said, we have heard, and do obey; and do thou hear, and regard us: Certainly it were better for them, and more right. But God hath cursed them by reason of their infidelity; therefore a few of them only shall believe.

Sher Ali

There were some among the Jews who pervert words from their proper places . And they say, `We hear and we disobey› and `hear us and may God’s Word never be heard by you,› and they say, `Ra’ina.› They say all this twisting with their tongues and seeking to injure the Faith. And if they had said, `We hear and we obey,› and hear thou,› and `Unzurna,› it would have been better for them and more upright. But ALLAH has cursed them for their disbelief; so they believe but little.

Unknown German

Es gibt welche unter den Juden, die Worte aus ihren Stellungen verdrehen und sagen: «Wir hören und wir gehorchen nicht», und «Höre, ohne gehört zu werden», und «Sei uns nachsichtig», indem sie mit ihren Zungen lügen und den Glauben verlästern. Und hätten sie gesagt: «Wir hören und wir gehorchen», und «Höre», und «Schaue gnädig auf uns», es wäre besser für sie gewesen und aufrechter. Doch Allah hat sie von Sich gewiesen um ihres Unglaubens willen; also glauben sie nur wenig.

V. Porokhova

Средь иудеев есть такие, ■ Которые переставляют с места ■ Слова (Писания, ниспосланного им), ■ И говорят: ■ «Мы слышали, но мы не повинуемся (сему)», ■ А также: ■ «Выслушай же то, чего еще не слышал, ■ И упаси нас (от сего)», ■ Своими языками искажая их (значенье) ■ И тем высмеивая Веру. ■ А если бы они сказали: ■ «Мы слышим и послушны будем! ■ Услышь и посмотри на нас!», ■ Им это было бы пристойнее и лучше. ■ За их неверие Господь их проклял, ■ И веруют не многие из них.

Yakub Ibn Nugman

Яһүдләрдән кайберләре тәүраттагы Аллаһ сүзләрен урыныннан үзгәртәләр һәм Мухәммәд г-мгә әйтәләр: «Сүзеңне ишетәбез, ләкин киресенчә эшлибез һәм бездән ишетергә үзең риза булмаган яман сүзләрне ишет», – диләр. Алар телләре белән «раґинә» диләр, бу сүз «безгә илтифат ит» дигән мәгънәдә булса да, алар аны Мухәммәд г-мнән вә ислам диненнән көләр өчен әйтәләр иде. Әгәр яһүдләр: «Ий Мухәммәд г-м! Син риза булачак сүзләрне бездән ишет! Без Коръән сүзләрен ишеттек, Аллаһуга һәм сиңа буйсындык, безгә рәхмәт карау белән кара», – дисәләр һәм Коръән белән гамәл кылсалар, әлбәттә, алар өчен хәерле булыр иде һәм һидәяттә таза тору булыр иде. Ләкин Коръәнне инкяр кылулары белән Аллаһ аларны ләгънәт кылды, ул яһүдләрдән бик азлары гына Коръән белән гамәл кылып мөэмин булырлар.

جالندہری

اور یہ جو یہودی ہیں ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ کلمات کو ان کے مقامات سے بدل دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور نہیں مانا اور سنیئے نہ سنوائے جاؤ اور زبان کو مروڑ کر اور دین میں طعن کی راہ سے (تم سے گفتگو) کے وقت راعنا کہتے ہیں اور اگر (یوں) کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور مان لیا اور (صرف) اسمع اور (راعنا کی جگہ) انظرنا (کہتے) تو ان کے حق میں بہتر ہوتا اور بات بھی بہت درست ہوتی لیکن خدان نے ان کے کفر کے سبب ان پر لعنت کر رکھی ہے تو یہ کچھ تھوڑے ہی ایمان لاتے ہیں

طاہرالقادری

اور کچھ یہودی (تورات کے) کلمات کو اپنے (اصل) مقامات سے پھیر دیتے ہیں اور کہتے ہیں: ہم نے سن لیا اور نہیں مانا، اور (یہ بھی کہتے ہیں:) سنیئے! (معاذ اللہ!) آپ سنوائے نہ جائیں، اور اپنی زبانیں مروڑ کر دین میں طعنہ زنی کرتے ہوئے”رَاعِنَا“ کہتے ہیں، اور اگر وہ لوگ (اس کی جگہ) یہ کہتے کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی اور (حضور! ہماری گزارش) سنئے اور ہماری طرف نظرِ (کرم) فرمائیے تو یہ اُن کے لئے بہتر ہوتا اور (یہ قول بھی) درست اور مناسب ہوتا، لیکن اللہ نے ان کے کفر کے باعث ان پر لعنت کی سو تھوڑے لوگوں کے سوا وہ ایمان نہیں لاتے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.