سوره النساء (4) آیه 54

قرآن، سوره النساء (4) آیه 54

آیه پسین: سوره النساء (4) آیه 55
آیه پیشین: سوره النساء (4) آیه 53

عربی

أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلى ما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنا آلَ إِبْراهِيمَ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ آتَيْناهُمْ مُلْكاً عَظِيماً

بدون حرکات عربی

أم يحسدون النّاس على ما آتاهم اللّه من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب و الحكمة و آتيناهم ملكا عظيما

خوانش

Am yahsudoona alnnasa AAala ma atahumu Allahu min fadlihi faqad atayna ala ibraheema alkitaba waalhikmata waataynahum mulkan AAatheeman

آیتی

يا بر مردم به خاطر نعمتي که خدا از فضل خويش به آنان ارزاني داشته حسدمي برند ؟ در حالي که ما به خاندان ابراهيم کتاب و حکمت داديم و فرمانروايي بزرگ ارزاني داشتيم

خرمشاهی

يا مگر به خاطر آنچه خداوند از لطف خويش [به بعضى از] مردمان بخشيده به آنان رشك مى برند؟ ما به خاندان ابراهيم كتاب آسمانى و نبوت داده ايم و به آنان فرمانروايى بزرگى بخشيده ايم.

کاویانپور

يا آنكه خدا آنچه از فضل و رحمت خويش بر مردم بخشيده است، حسد ميورزند. با آنكه به آل ابراهيم كتاب و حكمت عطا كرديم و سرزمينهاى وسيعى را در اختيارشان قرار داديم.

انصاریان

بلکه آنان به مردم [که در حقیقتْ پیامبر و اهل بیت اویند] به خاطر آنچه خدا از فضلش به آنان عطا کرده، حسد می ورزند. تحقیقاً ما به خاندان ابراهیم کتاب و حکمت دادیم، و به آنان فرمانروایی بزرگی بخشیدیم.

سراج

يا رشگ برند يهودان بر مردم (بر پيغمبر) بر آنچه داده است بديشان خدا از فضل خود حقا داديم به آل ابراهيم (اسمعيل و فرزندانش و پيغمبر و آلش) كتاب و حكمت (نبوت) را و بخشيديم بديشان سلطنتى بزرگ (مادى و معنوى)

فولادوند

بلكه به مردم، براى آنچه خدا از فضل خويش به آنان عطا كرده رشك مى‏ورزند ؛ در حقيقت، ما به خاندان ابراهيم كتاب و حكمت داديم، و به آنان ملكى بزرگ بخشيديم.

پورجوادی

يا به آنان كه خدا از كرمش بهره‏مندشان كرده است حسد مى‏ورزند، حق اين است كه ما به خاندان ابراهيم كتاب و حكمت عطا كرديم و ملك عظيمى در اختيارشان نهاديم.

حلبی

يا به مردم در آنچه خدايشان از فضل خود داده، حسد مى‏برند؟ پس ما به دودمان ابراهيم كتاب و حكمت داديم و ايشان را فرمانروايى بزرگ عطا كرديم.

اشرفی

آيا حسد ميبرند مردمان را بر آنچه داد ايشانرا خدا از فضل خود پس بتحقيق داديم آل ابراهيم را كتاب و علم شريعت و داديم ايشانرا پادشاهى بزرگ

خوشابر مسعود انصاري

آيا با مردم بر آنچه كه خداوند از فضل خويش به آنان داده است، حسد مى‏ورزند؟ ما خود به آل ابراهيم كتاب و حكمت داديم و به آنان فرمانروايى بزرگ بخشيديم

مکارم

یا اینکه نسبت به مردم [= پیامبر و خاندانش‌]، و بر آنچه خدا از فضلش به آنان بخشیده، حسد می‌ورزند؟ ما به آل ابراهیم، (که یهود از خاندان او هستند نیز،) کتاب و حکمت دادیم؛ و حکومت عظیمی در اختیار آنها [= پیامبران بنی اسرائیل‌] قرار دادیم.

مجتبوی

بلكه به مردم- پيامبر (ص)- براى آنچه خدا به آنان از فزونى و دهش خويش ارزانى داشته- يعنى رسالت- رشك مى‏برند. همانا ما به خاندان ابراهيم كتاب و حكمت داديم و ايشان را فرمانروايى بزرگ بخشيديم.

مصباح زاده

آيا حسد ميبرند مردمان را بر آنچه داد ايشان را خدا از فضل خود پس بتحقيق داديم آل ابراهيم را كتاب و علم شريعت و داديم ايشان را پادشاهى بزرگ

معزی

يا رشك برند مردم را بدانچه خدا از فضل خويش بدانان داده است همانا داديم به خاندان ابراهيم كتاب و حكمت را و داديم بديشان پادشاهى بزرگ را

قمشه ای

بلکه حسد می‌ورزند با مردم (یعنی پیامبر و مسلمین) چون آنها را خدا به فضل خود برخوردار نمود. که البته ما به آل ابراهیم کتاب و حکمت دادیم و به آنها ملک و سلطنتی بزرگ عطا کردیم.

رشاد خليفه

آيا به مردمي حسادت مي ورزند که مورد رحمت خدا قرار گرفته اند؟ ما کتاب آسماني و حکمت را به خاندان ابراهيم داده ايم؛ ما به آنها اختياراتي عظيم عطا کرديم.

Literal

Or do they envy the people with jealousy on what God gave them, from His grace/favour/blessing, so We had given Abraham’s family The Book , and the wisdom, and We gave them a great ownership/kingdom.

Al-Hilali Khan

Or do they envy men (Muhammad SAW and his followers) for what Allah has given them of His Bounty? Then We had already given the family of Ibrahim (Abraham) the Book and AlHikmah (AsSunnah – Divine Inspiration to those Prophets not written in the form of a book), and conferred upon them a great kingdom.

Arthur John Arberry

Or are they jealous of the people for the bounty that God has given them? Yet We gave the people of Abraham the Book and the Wisdom, and We gave them a mighty kingdom.

Asad

Do they, perchance, envy other people for what God has granted them out of His bounty? But then, We did grant revelation and wisdom unto the House of Abraham, and We did bestow on them a mighty dominion:

Dr. Salomo Keyzer

Benijden zij de weldaden, die God aan anderen heeft geschonken? Wij hebben het geslacht van Abraham een boek van wijsheid gegeven, en wij gaven hun een groot koninkrijk.

Free Minds

Or do they envy the people for what God has given them of His bounty? We have given the descendants of Abraham the Scripture and the wisdom; We have given them a great kingship.

Hamza Roberto Piccardo

Forse sono gelosi degli uomini a causa di ciò che Allah ha concesso per grazia Sua? Abbiamo dato alla famiglia di Abramo il Libro e la Saggezza e abbiamo dato loro immenso regno.

Hilali Khan

Or do they envy men (Muhammad SAW and his followers) for what Allah has given them of His Bounty? Then We had already given the family of Ibrahim (Abraham) the Book and AlHikmah (AsSunnah – Divine Inspiration to those Prophets not written in the form of a book), and conferred upon them a great kingdom.

Kuliev E.

Или же они завидуют тому, что Аллах даровал людям из Своей милости? Мы уже одарили род Ибрахима (Авраама) Писанием и мудростью и одарили их великой властью.

M.-N.O. Osmanov

Или иудеи завидуют арабам за то, что даровал им Аллах по щедрости Своей? Ведь Мы прежде даровали роду Ибрахима Писание и мудрость, а также великую власть.

Mohammad Habib Shakir

Or do they envy the people for what Allah has given them of His grace? But indeed We have given to Ibrahim’s children the Book and the wisdom, and We have given them a grand kingdom.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Or are they jealous of mankind because of that which Allah of His bounty hath bestowed upon them? For We bestowed upon the house of Abraham (of old) the Scripture and wisdom, and We bestowed on them a mighty kingdom.

Palmer

Do they envy man for what God has given of His grace? We have given to Abraham’s people the Book and wisdom, and we have given them a mighty kingdom.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Yoksa insanları, Allah’ın lütfundan kendilerine verdiği nimet yüzünden kıskanıyorlar mı? Evet biz, İbrahim Ailesi’ne de kitabı ve hikmeti vermiş, onlara çok büyük bir mülk de lütfetmiştik.

Qaribullah

Or do they envy people for the Bounty Allah has given them? We gave the family of Abraham the Book and Wisdom, and a great kingdom.

QXP

Or do they envy other people whom Allah has given of His Bounty? But, Allah does not favor any nation arbitrarily. He is the Lord of all humanity (114:1). We gave the Children of Abraham the Scripture, the Law and Wisdom, and We gave them a great kingdom.

Reshad Khalifa

Are they envious of the people because GOD has showered them with His blessings? We have given Abraham’s family the scripture, and wisdom; we granted them a great authority.

Rodwell

Envy they other men what God of his bounty hath given them? We gave of old the Scriptures and wisdom to the line of Abraham, and we gave them a grand kingdom:

Sale

Do they envy other men that which God of his bounty hath given them? We formerly gave unto the family of Abraham a book of revelations and wisdom; and we gave them a great kingdom.

Sher Ali

Or do they envy men for what ALLAH has given them out of HIS bounty ? If that is so, surely, WE gave the children of Abraham the Book and wisdom and WE gave them a great kingdom.

Unknown German

Oder beneiden sie die Menschen um das, was Allah ihnen aus Seiner Huld geschenkt hat? Nun wohl, Wir gaben den Kindern Abrahams das Buch und die Weisheit, und Wir gaben ihnen ein mächtiges Reich.

V. Porokhova

Или у них есть зависть к людям ■ За те щедроты, что Господь им даровал? ■ Но ведь и роду Ибрахима ■ Мы даровали и Писание, и мудрость ■ И царством превеликим наделили.

Yakub Ibn Nugman

Әя ул яһүдләр кешеләргә хөседлек кылалармы? Ул кешеләргә Аллаһ үз фазыйләтеннән нигъмәтләр яки дәрәҗә биргәне өчен. Дөреслектә Ибраһим балаларына китап бирдек, ислам диненең хөкемнәрен өйрәттек һәм зур байлык бирдек.

جالندہری

یا جو خدا نے لوگوں کو اپنے فضل سے دے رکھا ہے اس کا حسد کرتے ہیں تو ہم نے خاندان ابراہیم ؑ کو کتاب اور دانائی عطا فرمائی تھی اور سلطنت عظیم بھی بخشی تھی

طاہرالقادری

کیا یہ (یہود) لوگوں (سے ان نعمتوں) پر حسد کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمائی ہیں، سو واقعی ہم نے ابراہیم (علیہ السلام) کے خاندان کو کتاب اور حکمت عطا کی اور ہم نے انہیں بڑی سلطنت بخشی،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.