سوره النساء (4) آیه 56

قرآن، سوره النساء (4) آیه 56

آیه پسین: سوره النساء (4) آیه 57
آیه پیشین: سوره النساء (4) آیه 55

عربی

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِنا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ ناراً كُلَّما نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْناهُمْ جُلُوداً غَيْرَها لِيَذُوقُوا الْعَذابَ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَزِيزاً حَكِيماً

بدون حرکات عربی

إنّ الّذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلّما نضجت جلودهم بدّلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إنّ اللّه كان عزيزا حكيما

خوانش

Inna allatheena kafaroo bi-ayatina sawfa nusleehim naran kullama nadijat julooduhum baddalnahum juloodan ghayraha liyathooqoo alAAathaba inna Allaha kana AAazeezan hakeeman

آیتی

آنان را که به آيات ما کافر شدند به آتش خواهيم افکند هر گاه پوست تنشان بپزد پوستي ديگرشان دهيم ، تا عذاب خدا را بچشند خدا پيروزمند وحکيم است

خرمشاهی

كسانى كه آيات ما را انكار كرده اند، به آتشى در خواهيمشان آورد كه هر گاه پوستهايشان پخته [و فرسوده] شود بر ايشان به جاى آنها پوستهاى ديگر آوريم، تا عذاب را بچشند; خداوند پيروزمند فرزانه است.

کاویانپور

كسانى را كه به آيات ما كافر شدند، در آتشى داخل خواهيم كرد كه اگر پوست بدنشان بسوزد، پوست ديگرى بجاى آن درآيد تا كاملا عذاب را بچشند. البته خدا تواناى با حكمت است.

انصاریان

یقیناً کسانی که به آیات ما کافر شدند به زودی آنان را به آتشی [شکنجه آور و سوزان] درآوریم، هرگاه پوستشان بریان شود، پوست های دیگری جایگزین آن می کنیم تا عذاب را بچشند؛ یقیناً خدا توانای شکست ناپذیر و حکیم است.

سراج

براستى آنانكه نگرويدند به حجتهاى ما (كه دلالت بر يكتائى ما مى‏كند) بزودى در آريم ايشان را در آتشى هرگاه كه بسوزد پوستهاى (بدن) ايشان بعوض مى‏دهيم ايشان را پوستهائى كه غير آن باشد تا بچشند (تلخى) عذاب را زيرا خدا (در كارهاى خودش) غالب و درست كردار است

فولادوند

به زودى كسانى را كه به آيات ما كفر ورزيده‏اند، در آتشى [سوزان‏] درآوريم؛ كه هر چه پوستشان بريان گردد، پوستهاى ديگرى بر جايش نهيم تا عذاب را بچشند. آرى، خداوند تواناى حكيم است.

پورجوادی

منكران آياتمان را به زودى به دوزخ وارد مى‏كنيم و هر چه پوستشان بسوزد، پوست ديگرى به جايش برويانيم تا عذاب را بچشند، خداوند توانمند فرزانه است.

حلبی

بى‏گمان كسانى كه به آيات ما ناباور شدند در آتششان خواهيم افكند و هر چه پوست بدنشان سوخته شود پوستهاى ديگرى به جاى آنها جانشين كنيم تا عذاب را بچشند، براستى كه خدا عزيز حكيم است.

اشرفی

بدرستيكه آنان كه كافر شدند بآيت‏هاى ما زود باشد كه بيندازيمشان در آتش هرگاه پخته شود پوستهاشان بدل مى‏كنيم ايشانرا پوستهائى جز آنها تا بچشند عذاب را بدرستيكه خدا باشد غالب درستكردار

خوشابر مسعود انصاري

آنان كه به آيات ما كفر ورزيدند، زودا كه آنان را به آتش [جهنّم‏] در آوريم. هر گاه پوستهايشان پخته شود، پوستهايى غير از آن براى آنان جايگزين كنيم تا [طعم‏] عذاب را بچشند. بى‏گمان خداوند پيروزمند فرزانه است

مکارم

کسانی که به آیات ما کافر شدند، بزودی آنها را در آتشی وارد می‌کنیم که هرگاه پوستهای تنشان (در آن) بریان گردد (و بسوزد)، پوستهای دیگری به جای آن قرار می‌دهیم، تا کیفر (الهی) را بچشند. خداوند، توانا و حکیم است (و روی حساب، کیفر می‌دهد).

مجتبوی

كسانى كه به آيات ما كافر شدند بزودى آنها را به آتشى درآوريم كه هر گاه پوست تنشان پخته شود و بسوزد آنان را پوستهاى ديگرى جايگزين سازيم تا عذاب را بچشند، كه خدا تواناى بى‏همتا و داناى استواركار است.

مصباح زاده

بدرستى كه آنان كه كافر شدند بآيت‏هاى ما زود باشد كه بيندازيمشان در آتش هر گاه پخته شود پوستهاشان بدل مى‏كنيم ايشان را پوستهائى جز آنها تا بچشند عذاب را بدرستى كه خدا باشد غالب درستكردار

معزی

همانا آنان كه كفر ورزيدند به آيتهاى ما بزودى چشانيمشان آتشى كه هرگاه پخته شود پوستهاى ايشان جايگزين گردانيمشان پوستهاى ديگرى تا بچشند عذاب را همانا خداوند است عزّتمند حكيم

قمشه ای

آنان که به آیات ما کافر شدند به زودی در آتش دوزخشان درافکنیم که هر چه پوست تن آنها بسوزد آنان را پوست دیگری جایگزین کنیم تا (سختی) عذاب را بچشند، که همانا خدا مقتدر و کارش از روی حکمت است.

رشاد خليفه

مسلماً، کساني را که به آيات ما ايمان نمي آورند، به آتش دوزخ محکوم خواهيم کرد. هرگاه پوستشان بسوزد، پوستي تازه به آنها خواهيم داد. بدين ترتيب، مدام در عذاب خواهند بود. خداست صاحب اقتدار، حکيم ترين.

Literal

That those who disbelieved, with Our verses , We will roast them (in) a fire, whenever their skins were done/cooked (burnt), We replaced/substituted them (with) skins other than it, to taste/experience the torture, that God was/is glorious/mighty , wise/judicious.

Al-Hilali Khan

Surely! Those who disbelieved in Our Ayat (proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations, etc.) We shall burn them in Fire. As often as their skins are roasted through, We shall change them for other skins that they may taste the punishment. Truly, Allah is Ever Most Powerful, AllWise.

Arthur John Arberry

Surely those who disbelieve in Our signs — We shall certainly roast them at a Fire; as often as their skins are wholly burned, We shall give them in exchange other skins, that they may taste the chastisement. Surely God is All-mighty, All-wise.

Asad

for, verily, those who are bent on denying the truth of Our messages We shall, in time, cause to endure fire: [and] every time their skins are burnt off, We shall replace them with new skins, so that they may taste suffering [in full] Verily, God is almighty, wise.

Dr. Salomo Keyzer

Waarlijk, zij die onze teekenen niet gelooven, zullen in het hellevuur geworpen worden; zoodra hunne huid goed verbrand zal zijn, zullen wij hen met een andere huid bedekken, om hun de marteling te doen gevoelen. God is machtig en wijs.

Free Minds

Those who have rejected Our signs, We will admit them to a Fire. Every time their skins are cooked, We replace them with other skin that they may taste the retribution. God is Noble, Wise.

Hamza Roberto Piccardo

Presto getteremo nel Fuoco coloro che smentiscono i Nostri segni. Ogni volta che la loro pelle sarà consumata, ne daremo loro un’altra, sí che gustino il tormento. In verità Allah è eccelso e saggio.

Hilali Khan

Surely! Those who disbelieved in Our Ayat (proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations, etc.) We shall burn them in Fire. As often as their skins are roasted through, We shall change them for other skins that they may taste the punishment. Truly, Allah is Ever Most Powerful, AllWise.

Kuliev E.

Воистину, тех, которые не уверовали в Наши знамения, Мы сожгем в Огне. Всякий раз, когда их кожа сготовится, Мы заменим ее другой кожей, чтобы они вкусили мучения. Воистину, Аллах – Могущественный, Мудрый.

M.-N.O. Osmanov

Воистину, Мы поджарим на огне тех, которые не уверовали в Наши аяты. И когда их кожа превратится в пепел, Мы заменим ее другой кожей, чтобы они вкушали мучения [непрестанно]. Воистину, Аллах велик, мудр.

Mohammad Habib Shakir

(As for) those who disbelieve in Our communications, We shall make them enter fire; so oft as their skins are thoroughly burned, We will change them for other skins, that they may taste the chastisement; surely Allah is Mighty, Wise.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Lo! Those who disbelieve Our revelations, We shall expose them to the Fire. As often as their skins are consumed We shall exchange them for fresh skins that they may taste the torment. Lo! Allah is ever Mighty, Wise.

Palmer

Verily, those who disbelieve in our signs, we will broil them with fire; whenever their skins are well done, then we will change them for other skins, that they may taste the torment. Verily, God is glorious and wise.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Ayetlerimizi inkâr edenleri yakında bir ateşe yaslayacağız. Derileri piştikçe, azabı tatsınlar diye, derilerini öncekinden başka derilerle değiştireceğiz. Allah Azîz ve Hakîm’dir.

Qaribullah

Those who disbelieve Our verses We will roast them in a Fire! As often as their skins are cooked, We exchange their skin with another, in order that they taste the punishment. Surely, Allah is Mighty, the Wise.

QXP

Those who are rejecting Our Revelations and opposing the establishment of the Divine System, will soon burn in the agony of defeat. If they come with renewed preparation they will taste further chastisement. Allah is Almighty, Wise.

Reshad Khalifa

Surely, those who disbelieve in our revelations, we will condemn them to the hellfire. Whenever their skins are burnt, we will give them new skins. Thus, they will suffer continuously. GOD is Almighty, Most Wise.

Rodwell

Those who disbelieve our signs we will in the end cast into the fire: so oft as their skins shall be well burnt, we will change them for fresh skins, that they may taste the torment. Verily God is Mighty, Wise!

Sale

Verily those who disbelieve our signs, we will surely cast to be broiled in hell fire; so often as their skins shall be well burned, we will give them other skins in exchange, that they may taste the sharper torment; for God is mighty and wise.

Sher Ali

Those who disbelieve in Our Signs, We shall soon cause them to enter Fire. As often as their skins are burnt up, WE shall give them in exchange other skins that they may continue to taste the punishment. Surely, ALLAH is Mighty and Wise.

Unknown German

Die Unseren Zeichen Glauben versagen, die werden Wir bald ins Feuer stoßen. Sooft ihre Haut verbrannt ist, geben Wir ihnen eine andere Haut, damit sie die Strafe auskosten. Wahrlich, Allah ist allmächtig, allweise.

V. Porokhova

И тех, которые знаменья Наши отвергают, ■ Поистине, Мы будем жечь в Огне. ■ И всякий раз, когда их кожа обгорит, ■ Ее заменим Мы другою кожей, ■ Чтоб дать вкусить им наказание сполна. ■ Поистине, Господь – великий, мудрый!

Yakub Ibn Nugman

Аятьләребезне инкяр кылучыларны, әлбәттә, тиздән җәһәннәм утына салырбыз. Һәр кайчан тиреләре янып бетсә, тәннәренә яңадан тире үстерербез, ґәзабның катысын татысыннар өчен. Аллаһ үч алуда көчле һәм гаделлек белән хөкем итүчедер.

جالندہری

جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا ان کو ہم عنقریب آگ میں داخل کریں گے جب ان کی کھالیں گل (اور جل) جائیں گی تو ہم اور کھالیں بدل دیں گے تاکہ (ہمیشہ) عذاب (کا مزہ چکھتے) رہیں بےشک خدا غالب حکمت والا ہے

طاہرالقادری

بیشک جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا ہم عنقریب انہیں (دوزخ کی) آگ میں جھونک دیں گے، جب ان کی کھالیں جل جائیں گی تو ہم انہیں دوسری کھالیں بدل دیں گے تاکہ وہ (مسلسل) عذاب (کا مزہ) چکھتے رہیں، بیشک اللہ غالب حکمت والا ہے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.