سوره النساء (4) آیه 73

قرآن، سوره النساء (4) آیه 73

آیه پسین: سوره النساء (4) آیه 74
آیه پیشین: سوره النساء (4) آیه 72

عربی

وَ لَئِنْ أَصابَكُمْ فَضْلٌ مِنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزاً عَظِيماً

بدون حرکات عربی

و لئن أصابكم فضل من اللّه ليقولنّ كأن لم تكن بينكم و بينه مودّة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما

خوانش

Wala-in asabakum fadlun mina Allahi layaqoolanna kaan lam takun baynakum wabaynahu mawaddatun ya laytanee kuntu maAAahum faafooza fawzan AAatheeman

آیتی

و چون مالي از جانب خدا نصيبشان شود چنان که گويي ميانتان هيچ گونه مودتي نبوده است گويند : اي کاش ما نيز با آنها مي بوديم و به کاميابي بزرگ دست مي يافتيم

خرمشاهی

و چون به شما خير و خوبى اى از خداوند برسد، چنانكه گويى بين شما و او هيچگونه دوستى نبوده است مى گويد اى كاش من همراه ايشان بودم تا به سعادت بزرگى نايل مى شدم.

کاویانپور

و اگر از فضل و بخشش خدا غنائمى براى شما برسد، درست مثل اينكه هرگز ميان شما و آنها دوستى و آشنايى برقرار نبوده است. و ميگويند: اى كاش ما هم با آنها بوديم و به پيروزى بزرگ دست مى‏يافتيم.

انصاریان

و اگر بخشش و فضلی از سوی خدا به شما رسد چنان که گویی میان شما و او هرگز دوستی و مودّتی نبوده، [و از جنگ شما با دشمن آگاهی نداشته، و برای اینکه از پیروزی و غنیمت سهمی نبرده، آه سردی می کشد و] می گوید: ای کاش من هم با آنان بودم، پس به کامیابی بزرگی دست می یافتم.

سراج

و اگر برسد به شما افزونى از خدا (پيروزى و غنيمت) البته مى‏گويد آن متخلف از كارزار گوئى نبوده ميان شما و ميان وى دوستى اى كاش من نيز بودم با جهاد كنندگان تا پيروزى يا فتحى پيروزى بزرگ (غنائم جنگى مى‏گرفتم)

فولادوند

و اگر غنيمتى از خدا به شما برسد -چنانكه گويى ميان شما و ميان او [رابطه‏] دوستى نبوده- خواهد گفت: «كاش من با آنان بودم و به نواى بزرگى مى‏رسيدم.»

پورجوادی

اگر بهره‏اى از جانب خدا به شما برسد- چنان كه گويى هرگز مودتى ميانتان نبوده است- بگويد: اى كاش با آنها بودم و به كاميابى بزرگى نائل مى‏شدم.

حلبی

و اگر نعمتى از خدا شما را برسد- مانند كسى كه ميان شما و او دوستى نبوده- خواهد گفت: اى كاش من با آنان بودم تا به پيروزى بزرگى نائل مى‏شدم.

اشرفی

و اگر برسد شما را فضلى از خدا هر آينه ميگويند چنانكه گويا نبوده ميان شما و ميان او دوستى اى كاش من بودم با ايشان پس فيروز ميشدم فيروزى بزرگ

خوشابر مسعود انصاري

و اگر از جانب خداوند فضلى به شما رسد، چنان كه گويى بين شما و بين او دوستى‏اى نبوده است، گويد: اى كاش من هم با آنان همراه بودم و به كاميابى بزرگى دست مى‏يافتم

مکارم

و اگر غنیمتی از جانب خدا به شما برسد، درست مثل اینکه هرگز میان شما و آنها دوستی و موّدتی نبوده، می‌گویند: «ای کاش ما هم با آنها بودیم، و به رستگاری (و پیروزی)ِ بزرگی می‌رسیدیم!»

مجتبوی

و اگر از خداى به شما فزونى و بخششى- نعمتى- رسد هر آينه گويد:- چنانكه گويى ميان شما و او هيچ دوستى و آشنايى نبوده- اى كاش با آنان مى‏بودم تا به كاميابى بزرگ دست‏مى‏يافتم.

مصباح زاده

و اگر برسد شما را فضلى از خدا هر آينه ميگويند چنانكه گويا نبوده ميان شما و ميان او دوستى اى كاش من بودم با ايشان پس فيروز ميشدم فيروزى بزرگ

معزی

و اگر فضلى از خدا به شما رسد بگويد چنان كه تو گوئى هرگز بين تو و او دوستى نبوده كاش با شما بودم تا بهره مند مى شدم به بهره اى بزرگ

قمشه ای

و اگر فضل خدا شامل حال شما گردد آن‌چنان که گویی میان شما و آنان ابداً دوستی نبوده (با تأسف) گویند: ای کاش ما نیز با آنان به جهاد رفته بودیم تا (از غنیمت) نصیب فراوان می‌بردیم.

رشاد خليفه

اما اگر به رحمتي از جانب خدا دست يابيد، با لحني که گويي هيچ گونه دوستي ميان شما و آنها نبوده است، مي گويند: کاش من با آنها بودم، تا در اين پيروزي بزرگ سهيم مي شدم.

Literal

And if (E) grace/blessing from God struck you, he will say (E) as if love/affection/friendship was not between you (P), and between him: «Oh, if only I were with them, so I succeed/win a great success/winning/triumph.»

Al-Hilali Khan

But if a bounty (victory and booty) comes to you from Allah, he would surely say – as if there had never been ties of affection between you and him – «Oh! I wish I had been with them; then I would have achieved a great success ( a good share of booty).»

Arthur John Arberry

But if a bounty from God visits you, he will surely say, as if there had never been any affection between you and him, ‹Would that I had been with them, to attain a mighty triumph!›

Asad

But if good fortune comes to you from God, such a person is sure to say – just as if there had never been any question of love between you and him – : «Oh, would that I had been with tthem, and thus had a [share in their] mighty triumph !»

Dr. Salomo Keyzer

Maar indien God u voorspoed geeft, zal hij zeggen (als was er geene vriendschap tusschen u en en hem: God gave, dat ik met hen ware geweest; ik zou groote verdienste hebben verworven.

Free Minds

And if favour from God benefits you, he will speak as if there had been affection between you and him: "Oh, I wish I had been with them so I would win a great prize."

Hamza Roberto Piccardo

e se vi giunge una grazia da parte di Allah, dirà, come se non ci fosse amicizia alcuna tra voi: » Che peccato! Se fossi rimasto con loro avrei avuto un enorme guadagno».

Hilali Khan

But if a bounty (victory and booty) comes to you from Allah, he would surely say – as if there had never been ties of affection between you and him – "Oh! I wish I had been with them; then I would have achieved a great success ( a good share of booty)."

Kuliev E.

Если же вас постигнет милость от Аллаха, то он непременно скажет, словно между ним и вами никогда не было никакой дружбы: «Вот если бы я был вместе с ними и добился великого успеха!»

M.-N.O. Osmanov

Если же вас осенит милость Аллаха, он непременно скажет, словно бы он и не водил с вами дружбы: «О, если бы я был вместе с ними, дабы удостоиться великого успеха!»

Mohammad Habib Shakir

And if grace from Allah come to you, he would certainly cry out, as if there had not been any friendship between you and him: Would that I had been with them, then I should have attained a mighty good fortune.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And if a bounty from Allah befell you, he would surely cry, as if there had been no love between you and him: Oh, would that I had been with them, then should I have achieved a great success!

Palmer

But if there befalls you grace from God, he would say – as though there were no friendship between you and him – ‹O would that I had been with thee to attain this mighty happiness!›

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Eğer size Allah’tan bir lütuf erişirse o -sizinle kendisi arasında hiçbir sevgi yokmuş gibi- şöyle diyecektir: «Keşke ben de onlarla olsaydım da büyük bir başarı kazansaydım!»

Qaribullah

But, if the Bounty of Allah reaches you, he would surely say as if there had never been any affection between you and him: ‹Would that I had been with them! I should have indeed won a great triumph. ‹

QXP

But if you attain the blessing of victory from Allah, he says, as if the love between you and him was beyond question, «Oh! I wish I had been with them and could be a part of such a great victory.»

Reshad Khalifa

But if you attain a blessing from GOD, they would say, as if no friendship ever existed between you and them, «I wish I was with them, so I could share in such a great victory.»

Rodwell

But if a success from God betide you, he will say, as if there had never been any friendship between you and him, «Would I had been with them! a rich prize should I have won!»

Sale

But if success attend you from God, he will say, — as if there was no friendship between you and him, — would to God I had been with them, for I should have acquired great merit.

Sher Ali

But if there comes to you good fortune from ALLAH, he says, as if there were no love between you and him, `Would that I had been with them, then should I have indeed achieved a great success !›

Unknown German

Begegnet euch aber ein Glück von Allah, dann sagt er, als wäre keine Freundschaft zwischen euch und ihm: «Wäre ich doch bei ihnen gewesen, dann hätte ich einen großen Erfolg errungen!»

V. Porokhova

А если к вам придет удача от Аллаха, ■ То обязательно он скажет, ■ Как будто между ним и вами ■ Привязанности не было совсем: ■ «О, если бы я вместе с вами был! ■ Мне бы от этого большой успех достался».

Yakub Ibn Nugman

Әгәр сезгә сугышта Аллаһуның рәхмәте белән җиңү һәм ґәнимәт малын алу фазыйләте ирешсә, ул монафикъ гүя сезнең белән бер вакытта да бергә булмаган төсле әйтер: «Кәшки мин мөселманнар белән бергә сугышта булган булсам, зур максатыма ирешкән булыр идем», – дип.

جالندہری

اور اگر خدا تم پر فضل کرے تو اس طرح سے کہ گویا تم میں اس میں دوستی تھی ہی نہیں (کہ افسوس کرتا اور) کہتا ہے کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو مقصد عظیم حاصل کرتا

طاہرالقادری

اور اگر تمہیں اللہ کی جانب سے کوئی نعمت نصیب ہو جائے تو (پھر) یہی (منافق افسوس کرتے ہوئے) ضرور (یوں) کہے گا گویا تمہارے اور اس کے درمیان کچھ دوستی ہی نہ تھی کہ اے کاش! میں ان کے ساتھ ہوتا تو میں بھی بڑی کامیابی حاصل کرتا،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.