سوره النساء (4) آیه 75

قرآن، سوره النساء (4) آیه 75

آیه پسین: سوره النساء (4) آیه 76
آیه پیشین: سوره النساء (4) آیه 74

عربی

وَ ما لَكُمْ لا تُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجالِ وَ النِّساءِ وَ الْوِلْدانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنا أَخْرِجْنا مِنْ هذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُها وَ اجْعَلْ لَنا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَ اجْعَلْ لَنا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيراً

بدون حرکات عربی

و ما لكم لا تقاتلون في سبيل اللّه و المستضعفين من الرّجال و النّساء و الولدان الّذين يقولون ربّنا أخرجنا من هذه القرية الظّالم أهلها و اجعل لنا من لدنك وليّا و اجعل لنا من لدنك نصيرا

خوانش

Wama lakum la tuqatiloona fee sabeeli Allahi waalmustadAAafeena mina alrrijali waalnnisa-i waalwildani allatheena yaqooloona rabbana akhrijna min hathihi alqaryati alththalimi ahluha waijAAal lana min ladunka waliyyan waijAAal lana min ladunka naseeran

آیتی

چرا در راه خدا و به خاطر مردان و زنان و کودکان ناتواني که مي گويند :، اي پروردگار ما ، ما را از اين قريه ستمکاران بيرون آر و از جانب خود يار و مددکاري قرار ده ، نمي جنگيد ؟

خرمشاهی

و چرا در راه خدا و در راه [آزاد سازى] مردان و زنان و كودكان مستضعف -كه مى گويند پروردگارا ما را از اين شهرى كه اهلش ستمگرند خارج فرما و از سوى خويش براى ما يارى و ياورى بگمار- كارزار نكنيد؟

کاویانپور

چرا در راه خدا و بخاطر مردان و زنان و كودكانى كه مستضعف گشته‏اند، پيكار نمى‏كنيد؟ همان كسانى كه مى‏گويند: پروردگارا، ما را از اين شهر كه مردم در آن ستمگرند، بيرون ببر و براى ما از جانب خود ولى و سرپرستى قرار بده و براى ما از طرف خود يارى دهنده‏اى مقرر فرما.

انصاریان

شما را چه شده که در راه خدا و [رهایی] مردان و زنان و کودکان مستضعف [ی که ستمکاران هر گونه راه چاره را بر آنان بسته اند] نمی جنگید؟ آن مستضعفانی که همواره می گویند: پروردگارا! ما را از این شهری که اهلش ستمکارند، بیرون ببر و از سوی خود، سرپرستی برای ما بگمار و از جانب خود برای ما یاوری قرار ده.

سراج

چيست شما را كه كارزار نمى‏كنيد در راه خدا و در راه نجات ناتوانان (كه قادر نبودند با پيغمبر مهاجرت كنند) از مردان و آنان و كودكان (كه در مكه اسلام آوردند و گرفتارند) آن ناتوانانى كه مى‏گويند پروردگارا بيرون آر ما را از اين شهر (مكه) كه ستمكارند مردمش (بسبب شرك) و قرار ده براى ما از جانب خود سرپرستى و مقرر فرما براى ما از نزد خود يارى دهنده‏اى (دعا به اجابت رسيد و پيمبر روز فتح مكه همه را نوازش نمود)

فولادوند

و چرا شما در راه خدا [و در راه نجات‏] مردان و زنان و كودكان مستضعف نمى‏جنگيد؟ همانان كه مى‏گويند: «پروردگارا، ما را از اين شهرى كه مردمش ستم‏پيشه‏اند بيرون ببر، و از جانب خود براى ما سرپرستى قرار ده، و از نزد خويش ياورى براى ما تعيين فرما.»

پورجوادی

چرا در راه خدا پيكار نمى‏كنيد؟ در صورتى كه جمعى از مردان و زنان و كودكان ستمديده مى‏گويند: «خدايا ما را از اين ديار ستمكار بيرون ببر و از جانب خود يار و مددكارى براى ما قرار بده.»

حلبی

شما را چه شده؟ كه در راه خدا جهاد نمى‏كنيد و [در راه نجات‏] ناتوان شمردگان، از مردان و زنان و فرزندانى كه مى‏گويند: اى پروردگار ما از اين شهرى كه مردمش ستمكارند، ما را بيرون آر و از جانب خويش براى ما سرپرستى معين كن، و از جانب خود براى ما مددكارى قرار بده.

اشرفی

و چيست شما را كه كارزار نمى‏كنيد در راه خدا و در راه ضعيفان از مردان و زنان و كودكانيكه ميگويند اى پروردگار ما بيرون بر ما را از اين قريه كه ستمكار است اهلش و بگردان براى ما از نزدت ياورى و بگردان براى ما از نزدت يارى كننده

خوشابر مسعود انصاري

و شما را چه شده است كه در راه خدا و [براى رهايى‏] مستضعفان از مردان و زنان و كودكانى كه مى‏گويند: «پروردگارا، ما را از اين شهر كه مردمش ستمكارند، بيرون آر و از نزد خود براى ما كارسازى قرار ده و از نزد خويش ياورى براى ما مقرر كن»، پيكار نمى‏كنيد؟

مکارم

چرا در راه خدا، و (در راه) مردان و زنان و کودکانی که (به دست ستمگران)تضعیف شده‌اند، پیکار نمی‌کنید؟! همان افراد (ستمدیده‌ای) که می‌گویند: «پروردگارا! ما را از این شهر (مکه)، که اهلش ستمگرند، بیرون ببر! و از طرف خود، برای ما سرپرستی قرار ده! و از جانب خود، یار و یاوری برای ما تعیین فرما!

مجتبوی

و شما را چه شده كه كارزار نمى‏كنيد در راه خدا و آن ناتوان شمرده‏شدگان از مردان و زنان و كودكانى كه گويند: پروردگارا، ما را از اين شهرى كه مردمش ستمكارند بيرون بَر و براى ما از نزد خويش سرپرستى قرار ده و براى ما از نزد خويش ياورى برگمار.

مصباح زاده

و چيست شما را كه كارزار نمى‏كنيد در راه خدا و در راه ضعيفان از مردان و زنان و كودكانى كه ميگويند اى پروردگار ما بيرون بر ما را از اين قريه كه ستمكار است اهلش و بگردان براى ما از نزدت ياورى و بگردان براى ما از نزدت يارى كننده

معزی

و چيست شما را كه پيكار نمى كنيد در راه خدا و ناتوانان از مردان و زنان و كودكانى كه گويند پروردگارا برون كن ما را از اين شهرى كه ستمگرند مردمش و قرار ده براى ما از نزد خود سرپرستى و قرار ده براى ما از نزد خود ياورى

قمشه ای

چرا در راه خدا جهاد نمی‌کنید و در راه (آزادی) جمعی ناتوان از مرد و زن و کودک که (در مکه اسیر ظلم کفارند و) دائم می‌گویند: بار خدایا، ما را از این شهری که مردمش ستمکارند بیرون آر و از جانب خود برای ما (بیچارگان) نگهدار و یاوری فرست.

رشاد خليفه

چرا نبايد در راه خدا بجنگيد هنگامي که کودکان، زنان و مردان ناتوان التماس مي کنند: پروردگار ما، ما را از اين جامعه اي که مردمش ستمگرند، رهايي ده و خود مولا و سرور ما باش.

Literal

And for what (why) do you not fight/kill in God’s sake? And the weakened from the men and the women, and the children/newborns, those who say: «Our Lord, bring us out from this the village/urban city, the unjust/oppressive (to) its people, and make for us from at You a guardian/victorior/ally , and make for us from at You a savior/supporter.»

Al-Hilali Khan

And what is wrong with you that you fight not in the Cause of Allah, and for those weak, illtreated and oppressed among men, women, and children, whose cry is: «Our Lord! Rescue us from this town whose people are oppressors; and raise for us from You one who will protect, and raise for us from You one who will help.»

Arthur John Arberry

How is it with you, that you do not fight in the way of God, and for the men, women, and children who, being abased, say, ‹Our Lord, bring us forth from this city whose people are evildoers, and appoint us a protector from Thee, and appoint to us from Thee a helper›?

Asad

And how could you refuse to fight in the cause of God and of the utterly helpless men and women and children who are crying, «O our Sustainer! Lead us forth [to freedom] out of this land whose people are oppressors, and raise for us, out of Thy grace, a protector, and raise for us, out of Thy grace, one who will bring us succour!»

Dr. Salomo Keyzer

En waarom zoudt gij niet voor Gods zaak strijden, als de zwakken, de vrouwen, de kinderen uitroepen: O Heer! breng ons uit deze stad, wier bewoners dwingelanden zijn; zend ons een beschermer van u; geef ons een verdediger van u.

Free Minds

And why do you not fight in the cause of God, when the weak amongst the men and women and children Say: "Our Lord, bring us out of this town whose people are wicked, and grant us from Yourself a Supporter, and grant us from Yourself a Victor!"

Hamza Roberto Piccardo

Perché mai non combattete per la causa di Allah e dei più deboli tra gli uomini, le donne e i bambini che dicono: «Signore, facci uscire da questa città di gente iniqua; concedici da parte Tua un patrono, concedici da parte Tua un alleato»?

Hilali Khan

And what is wrong with you that you fight not in the Cause of Allah, and for those weak, illtreated and oppressed among men, women, and children, whose cry is: "Our Lord! Rescue us from this town whose people are oppressors; and raise for us from You one who will protect, and raise for us from You one who will help."

Kuliev E.

Отчего вам не сражаться на пути Аллаха и ради слабых мужчин, женщин и детей, которые говорят: «Господь наш! Выведи нас из этого города, жители которого являются беззаконниками. Назначь нам от Себя покровителя и назначь нам от Себя помощника?»

M.-N.O. Osmanov

И почему бы вам не сражаться во имя Аллаха и ради обездоленных мужчин, женщин и детей, которые говорят: «Господи наш! Выведи нас из этого города, жители которого – притеснители. Назначь нам от Тебя покровителя и заступника?»

Mohammad Habib Shakir

And what reason have you that you should not fight in the way of Allah and of the weak among the men and the women and the children, (of) those who say: Our Lord! cause us to go forth from this town, whose people are oppressors, and give us from Thee a guardian and give us from Thee a helper.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

How should ye not fight for the cause of Allah and of the feeble among men and of the women and the children who are crying: Our Lord! Bring us forth from out this town of which the people are oppressors! Oh, give us from thy presence some protecting friend! Oh, give us from Thy presence some defender!

Palmer

What ails you that ye do not fight in God’s way, and for the weak men and women and children, who say, ‹Lord, bring us out of this town of oppressive folk, and make for us from Thee a patron, and make for us from Thee a help?›

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Size ne oluyor da Allah yolunda ve «Ey Rabbimiz bizi, halkı zulme sapmış şu kentten çıkar; katından bize bir dost gönder, katından bize bir yardımcı gönder!» diye yakaran mazlum ve çaresiz erkekler, kadınlar, yavrular için savaşmıyorsunuz!

Qaribullah

So why is it, that you do not fight in the way of Allah, and for the abased among men, women, and children who say: ‹Our Lord, bring us out from this village whose people are harmdoers, and give to us a guardian from You, and give to us a helper from You.›

QXP

What has happened to you that you fight not in the Cause of Allah? Defenseless men, women, and children are being oppressed and crying, «Our Lord! Rescue us from this town whose people are oppressors, and raise for us protectors and helpers.» It is not the Law of Allah that He comes and fights in person, or sends His armies or angels physically (22:39)

Reshad Khalifa

Why should you not fight in the cause of GOD when weak men, women, and children are imploring: «Our Lord, deliver us from this community whose people are oppressive, and be You our Lord and Master.»

Rodwell

But what hath come to you that ye fight not on the path of God, and for the weak among men, women and children, who say, «O our Lord! bring us forth from this city whose inhabitants are oppressors; give us a champion from thy presence; and give us from thy presence a defender.»

Sale

And what ails you, that ye fight not for God’s true religion, and in defence of the weak among men, women, and children, who say, O Lord, bring us forth from this city, whose inhabitants are wicked; grant us from before thee a protector, and grant us from before thee a defender.

Sher Ali

And why should you not fight in the cause of ALLAH and for the rescue of the weak men, women and children – who say, `Our Lord, take us out of this town whose people are oppressors, and give us a friend from Thyself and give us from Thyself a helper.›

Unknown German

Und was ist euch, daß ihr nicht kämpfet für Allahs Sache und für die der Schwachen – Männer, Frauen und Kinder -, die sprechen: «Unser Herr, führe uns heraus aus dieser Stadt, deren Bewohner Bedrücker sind, und gib uns von Dir einen Beschützer, und gib uns von Dir einen Helfer»?

V. Porokhova

Так почему вам на пути Господнем не сражаться ■ За слабых из мужчин, и женщин, и детей, ■ Которые взывают: ■ «Владыка наш! Нас вызволи из города, ■ Где жители – тираны! ■ Нам от Себя защитника пошли! ■ Нам от Себя помощника поставь!»?

Yakub Ibn Nugman

Ий мөэминнәр! Ни булды сезгә, Аллаһ юлында сугышмыйсыз? Ни булды сезгә, кәферләр кулында әсир булган загыйфь ирләрне, хатыннар һәм балаларны коткару өчен сугышмыйсыз? Ул загыйфь ирләр «Ий Раббыбыз, хуҗалары залим булган шәһәрдән безне чыгар», – диләр. Янә ул зәгыйфьләр: «Ий Раббыбыз, безне залимнәр кулыннан коткаручы бер вәли бир һәм үз хозурыңнан безгә ярдәм дә бир», – диләр.

جالندہری

اور تم کو کیا ہوا ہے کہ خدا کی راہ میں اور اُن بےبس مردوں اور عورتوں اور بچوں کی خاطر نہیں لڑتے جو دعائیں کیا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہم کو اس شہر سے جس کے رہنے والے ظالم ہیں نکال کر کہیں اور لے جا۔ اور اپنی طرف سے کسی کو ہمارا حامی بنا۔ اور اپنی ہی طرف سے کسی کو ہمارا مددگار مقرر فرما

طاہرالقادری

اور (مسلمانو!) تمہیں کیا ہوگیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں (غلبۂ دین کے لئے) اور ان بے بس (مظلوم و مقہور) مردوں، عورتوں اور بچوں (کی آزادی) کے لئے جنگ نہیں کرتے جو (ظلم و ستم سے تنگ ہو کر) پکارتے ہیں: اے ہمارے رب! ہمیں اس بستی سے نکال لے جہاں کے (وڈیرے) لوگ ظالم ہیں، اور کسی کو اپنی بارگاہ سے ہمارا کارساز مقرر فرما دے، اور کسی کو اپنی بارگاہ سے ہمارا مددگار بنا دے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.