سوره النساء (4) آیه 79

قرآن، سوره النساء (4) آیه 79

آیه پسین: سوره النساء (4) آیه 80
آیه پیشین: سوره النساء (4) آیه 78

عربی

ما أَصابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَ ما أَصابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ وَ أَرْسَلْناكَ لِلنَّاسِ رَسُولاً وَ كَفى بِاللَّهِ شَهِيداً

بدون حرکات عربی

ما أصابك من حسنة فمن اللّه و ما أصابك من سيّئة فمن نفسك و أرسلناك للنّاس رسولا و كفى باللّه شهيدا

خوانش

Ma asabaka min hasanatin famina Allahi wama asabaka min sayyi-atin famin nafsika waarsalnaka lilnnasi rasoolan wakafa biAllahi shaheedan

آیتی

هر خيري که به تو رسد از جانب خداست و هر شري که به تو رسد از جانب خود تو است تو را به رسالت به سوي مردم فرستاديم و خدا به شهادت کافي است

خرمشاهی

هر خيرى كه به تو برسد از سوى خداوند است و هر شرى كه به تو برسد از خود توست، و تو را به پيامبرى براى مردمان فرستاده ايم و خداوند گواهى را كافى است.

کاویانپور

(بگو) هر چه خوبى به تو مى‏رسد، از جانب خداست و هر چه بدى به تو رسد از طرف خود تو است و ما تو را پيامبر براى همه مردم فرستاديم و بر اين حقيقت تنها گواهى خدا كافيست.

انصاریان

[ای انسان!] آنچه از نیکی به تو رسد، از سوی خداست و آنچه از بدی به تو رسد، از سوی خود توست. و [ای پیامبر! از نیکی هایی که از سوی ماست اینکه] تو را برای مردم به پیامبری فرستادیم، و گواه بودن خدا [بر پیامبریِ تو] کافی است.

سراج

آنچه مى‏رسد بتو از نيكوئى آن از جانب خداست و آنچه مى‏رسد بتو از بدى آن از خود تو است و فرستاديم ترا (اى پيامبر) براى مردم در حالى كه صاحب رسالتى و بس است خدا از نظر گواه بودن

فولادوند

هر چه از خوبيها به تو مى‏رسد از جانب خداست؛ و آنچه از بدى به تو مى‏رسد از خود توست؛ و تو را به پيامبرى، براى مردم فرستاديم، و گواه بودن خدا بس است.

پورجوادی

هر خيرى كه به تو رسد از جانب خداست و هر شرى از خودت صادر شده است و ما تو را به رسالت به سوى مردم فرستاديم و گواهى خدا كافى است.

حلبی

آنچه از نيكى به تو مى‏رسد از خداست و آنچه از بدى به تو مى‏رسد از خود تو است. و تو را براى مردم [به عنوان‏] رسول فرستاديم و كافى است كه خدا گواه باشد.

اشرفی

آنچه ميرسد بتو از خوبى پس از خدا است و آنچه ميرسد بتو از بدى پس باشد از نفست و فرستاديم ترا از براى مردمان رسولى و بس باشد خدا شاهد

خوشابر مسعود انصاري

آنچه از نعمت به تو رسد، پس از [جانب‏] خداوند است و آنچه از گزند به تو رسد، [بدان كه‏] از [جانب‏] شخص توست. و تو را رسولى به سوى مردم فرستاده‏ايم و خداوند [به عنوان‏] گواه بس است

مکارم

(آری،) آنچه از نیکیها به تو می‌رسد، از طرف خداست؛ و آنچه از بدی به تو می‌رسد، از سوی خود توست. و ما تو را رسول برای مردم فرستادیم؛ و گواهی خدا در این باره، کافی است!

مجتبوی

هر نيكيى كه به تو رسد از خداست و هر بديى كه به تو رسد از خود توست. و تو را پيامبرى براى مردم فرستاديم و خدا گواهى بسنده است.

مصباح زاده

آنچه ميرسد بتو از خوبى پس از خدا است و آنچه ميرسد بتو از بدى پس باشد از نفست و فرستاديم ترا از براى مردمان رسولى و بس باشد خدا شاهد

معزی

آنچه تو را از نكوئى رسد همانا از نزد خدا است و آنچه رسدت از بدى از خويشتن است و فرستاديم تو را براى مردم پيمبرى و بس است خداوند گواه

قمشه ای

هر چه از انواع نیکویی به تو رسد از جانب خداست و هر بدی رسد از خودِ توست، و ما تو را به رسالت برای مردم فرستادیم، و تنها گواهی خدا کافی است.

رشاد خليفه

هر اتفاق خوبي كه براي تو رخ دهد، از جانب خداست و هر اتفاق بدي كه براي تو پيش آيد، از جانب خود توست. ما تو را به عنوان رسول نزد مردم فرستاده‌ايم. و خدا به عنوان شاهد كافي است.

Literal

What struck you from a goodness, so (it is) from at God, and what struck you from a sin/crime (harm) so (it is) from your self, and We sent you to the people, (as) a messenger and enough with God, (as) a witness/present .57

Al-Hilali Khan

Whatever of good reaches you, is from Allah, but whatever of evil befalls you, is from yourself. And We have sent you (O Muhammad SAW) as a Messenger to mankind, and Allah is Sufficient as a Witness.

Arthur John Arberry

Whatever good visits thee, it is of God; whatever evil visits thee is of thyself. And We have sent thee to men a Messenger; God suffices for a witness.

Asad

Whatever good happens to thee is from God; and whatever evil befalls thee is from thyself. AND WE have sent thee [O Muhammad] as an apostle unto all mankind: and none can bear witness [thereto] as God does.

Dr. Salomo Keyzer

Wat goeds u ook overkome, het komt van God. Het kwaad komt van u zelven. Wij hebben een gezant onder de menschen gezonden. Gods getuigenis is toereikend.

Free Minds

Any good that befalls you is from God, and any bad that befalls you is from yourself. We have sent you as a messenger to the people and God is enough as a witness.

Hamza Roberto Piccardo

Ogni bene che ti giunge viene da Allah e ogni male viene da te stesso. Ti abbiamo mandato come Messaggero agli uomini, Allah è testimone sufficiente.

Hilali Khan

Whatever of good reaches you, is from Allah, but whatever of evil befalls you, is from yourself. And We have sent you (O Muhammad SAW) as a Messenger to mankind, and Allah is Sufficient as a Witness.

Kuliev E.

Все хорошее, что постигает тебя, приходит от Аллаха. А все плохое, что постигает тебя, приходит от тебя самого. Мы отправили тебя посланником для людей. Довольно того, что Аллах является Свидетелем.

M.-N.O. Osmanov

То, что постигло тебя из прекрасного, – от Аллаха, а что постигло тебя мерзкого – от самого себя. Мы ниспослали тебя [, Мухаммад,] посланником для людей. И только Аллах зрит [все сущее].

Mohammad Habib Shakir

Whatever benefit comes to you (O man!), it is from Allah, and whatever misfortune befalls you, it is from yourself, and We have sent you (O Prophet!), to mankind as a messenger; and Allah is sufficient as a witness.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Whatever of good befalleth thee (O man) it is from Allah, and whatever of ill befalleth thee it is from thyself. We have sent thee (Muhammad) as a messenger unto mankind and Allah is sufficient as Witness.

Palmer

What befalls thee of good it is from God; and what befalls thee of bad it is from thyself. We have sent thee to mankind as an apostle, and God sufficeth for a witness.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

İyilik ve güzellikten sana her ne ererse Allah’tandır. Kötülük ve çirkinlikten sana ulaşan şeyse kendi nefsindendir. Biz seni insanlara bir resul olarak gönderdik. Tanık olarak Allah yeter.

Qaribullah

Whatever good reaches you, it is from Allah, and whatever evil reaches you, it is from yourself. We have sent you (Prophet Muhammad) as a Messenger to humanity. Allah is sufficient for a Witness.

QXP

Allah never creates evil. Things and events have good and evil aspects. When you act according to the Law of Allah the results are pleasant, and when you act against the Law the results are unpleasant (42:30). So whatever good happens to you is from Allah, and whatever evil happens to you is from yourself. We have sent you as a Messenger to mankind and Allah is Sufficient as Witness.

Reshad Khalifa

Anything good that happens to you is from GOD, and anything bad that happens to you is from you. We have sent you as a messenger to the people, and GOD suffices as witness.

Rodwell

Whatever good betideth thee is from God, and whatever betideth thee of evil is from thyself; and we have sent thee to mankind as an apostle: God is thy sufficing witness.

Sale

Whatever good befalleth thee, O man it is from God; and whatever evil befalleth thee, it is from thy self. We have sent thee an Apostle unto men, and God is a sufficient witness thereof.

Sher Ali

Whatever of good comes to thee is from ALLAH; and whatever of evil befalls thee is from thyself. And WE have sent thee as a Messenger to all mankind. And sufficient is ALLAH as a Witness.

Unknown German

Was dich Gutes trifft, kommt von Allah, und was dich Schlimmes trifft, kommt von dir selbst. Und Wir haben dich als einen Gesandten zu den Menschen entsandt. Und Allah genügt als Zeuge.

V. Porokhova

И все благое, что тебя постигнет, – от Аллаха; ■ А что постигнет из дурного – ■ Исходит от (греховности) твоей ■ (как наказанье от Него). ■ И Мы Своим посланником тебя послали к людям, ■ (Чтоб ты их в этом увещал). ■ И как свидетеля тому – достаточно Аллаха!

Yakub Ibn Nugman

Әгәр яхшылыктан сиңа бер шатлык ирешсә, ул шатлык Аллаһудан, әгәр казадан бер кайгы ирешсә, бу кайгы үзеңнең кимчелегеңнәндер. Янә сине, ий Мухәммәд г-м, бөтен дөнья кешеләренә ислам динен өйрәтер өчен илче итеп җибәрдек. Кешеләрнең бөтен эшләрен күреп, белеп торырга Аллаһ үзе җитәдер.

جالندہری

اے (آدم زاد) تجھ کو جو فائدہ پہنچے وہ خدا کی طرف سے ہے اور جو نقصان پہنچے وہ تیری ہی (شامت اعمال) کی وجہ سے ہے اور (اے محمدﷺ) ہم نے تم کو لوگوں (کی ہدایت) کے لئے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے اور (اس بات کا) خدا ہی گواہ کافی ہے

طاہرالقادری

(اے انسان! اپنی تربیت یوں کر کہ) جب تجھے کوئی بھلائی پہنچے تو (سمجھ کہ) وہ اللہ کی طرف سے ہے (اسے اپنے حسنِ تدبیر کی طرف منسوب نہ کر)، اور جب تجھے کوئی برائی پہنچے تو (سمجھ کہ) وہ تیری اپنی طرف سے ہے (یعنی اسے اپنی خرابئ نفس کی طرف منسوب کر)، اور (اے محبوب!) ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لئے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور (آپ کی رسالت پر) اللہ گواہی میں کافی ہے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.