سوره النساء (4) آیه 83

قرآن، سوره النساء (4) آیه 83

آیه پسین: سوره النساء (4) آیه 84
آیه پیشین: سوره النساء (4) آیه 82

عربی

وَ إِذا جاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الأَْمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذاعُوا بِهِ وَ لَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَ إِلى أُولِي الأَْمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَ لَوْ لا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ لاَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطانَ إِلاَّ قَلِيلاً

بدون حرکات عربی

و إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به و لو ردّوه إلى الرّسول و إلى أولي الأمر منهم لعلمه الّذين يستنبطونه منهم و لو لا فضل اللّه عليكم و رحمته لاتّبعتم الشّيطان إلاّ قليلا

خوانش

Wa-itha jaahum amrun mina al-amni awi alkhawfi athaAAoo bihi walaw raddoohu ila alrrasooli wa-ila olee al-amri minhum laAAalimahu allatheena yastanbitoonahu minhum walawla fadlu Allahi AAalaykum warahmatuhu laittabaAAtumu alshshaytana illa qaleelan

آیتی

و چون خبري ، چه ايمني و چه ترس به آنها رسد ، آن را در همه جا فاش مي کنند و حال آنکه اگر در آن به پيامبر و الوالامرشان رجوع مي کردند ، حقيقت امر را از آنان در مي يافتند و اگر فضل و رحمت خدا نبود ، جز اندکي ، همگان از شيطان پيروي مي کرديد

خرمشاهی

و چون به ايشان خبرى كه مايه آرامش يا نگرانى است برسد، آن را فاش مى سازند; حال آنكه اگر آن را به پيامبر و به اولواالامرشان عرضه مى داشتند، آنگاه اهل استنباط ايشان، به [مصلحت] آن پى مى بردند، و اگر بخشش و رحمت الهى در حق شما نبود، جز عده اى اندكشمار همه از

کاویانپور

هنگامى كه خبرى از پيروزى يا شكست به آنها مى‏رسد (بدون توجه بصحت و سقم) آن را انتشار مى‏دهند. اگر آن خبر را بر پيامبر و يا بر صاحبان امر (فرماندهان) واگذار كنند، آنان از حقيقت امر آگاه خواهند شد و اگر فضل و رحمت خدا شامل شما نبود، همگى غير از عده كمى از شيطان پيروى ميكرديد.

انصاریان

و هنگامی که خبری از ایمنی و ترس [چون پیروزی و شکست] به آنان [که مردمی سست ایمان اند] رسد، [بدون بررسی در درستی و نادرستی اش] آن را منتشر می کنند، و [در صورتی که] اگر آن خبر را به پیامبر و اولیای امورشان [که به سبب بینش و بصیرتْ دارای قدرت تشخیص و اهل تحقیق اند] ارجاع می دادند، درستی و نادرستی اش را در می یافتند؛ [چنانچه به مصلحت جامعه بود، انتشارش را اجازه می دادند و اگر نبود، از انتشارش منع می کردند] و اگر فضل و رحمت خدا بر شما نبود، یقیناً همه شما جز اندکی، از شیطان پیروی می کردید.

سراج

و چون بيايد بمؤمنين (ضعيف الايمان) خبر (اراجيفى از ناحيه مشركان) از ايمنى يا ترس منتشر مى‏سازند آنرا (بدون تحقيق) و اگر باز گذارند آن خبر را به پيغمبر و اولو الامر از خود (أئمه معصومين) البته بدانند (صحت و سقم) آن را كسانى كه استخراج مى‏كنند آن را از اولو الامر و اگر فضل خدا نبود بر شما (بفرستادن پيمبران) و مهربانى او (بانزال قرآن) البته پيروى مى‏كرديد شيطان را مگر اندكى (از شما)

فولادوند

و چون خبرى [حاكى‏] از ايمنى يا وحشت به آنان برسد، انتشارش دهند؛ و اگر آن را به پيامبر و اولياى امر خود ارجاع كنند، قطعاً از ميان آنان كسانى‏اند كه [مى‏توانند درست و نادرست‏] آن را دريابند، و اگر فضل خدا و رحمت او بر شما نبود، مسلماً جز [شمار] اندكى، از شيطان پيروى مى‏كرديد.

پورجوادی

هنگامى كه خبرى اميد بخش يا بيم آور به آنها برسد آن را شايع كنند و اگر آن را به پيامبر و پيشوايان ارجاع مى‏كردند از حقيقت امر آگاه مى‏شدند و اگر فضل و رحمت خدا نبود جز معدودى همگى از شيطان پيروى مى‏كرديد.

حلبی

و چون آنان را [خبرى‏] از ايمنى يا ترس برسد آن را آشكار كنند، و اگر آن را به سوى پيامبر و فرماندهان خويش باز گردانند، كسانى از ايشان كه مى‏توانند [حقيقت را] دريابند آنها خواهند دانست. و اگر فضل خدا و رحمت او بر شما نبود، بى‏گمان جز اندكى [همه‏] پيرو شيطان مى‏شديد!

اشرفی

و چون مى‏آمد ايشانرا امرى از ايمنى يابيم افشا ميكنند آنرا و اگر برگردانند آنرا بسوى رسول و بسوى صاحبان امر از ايشان هر آينه بدانندش آنان كه استنباط ميكنند آنرا از ايشان و اگر نبود فضل خدا بر شما و رحمتش هر آينه پيروى ميكرديد شيطان را مگر اندكى

خوشابر مسعود انصاري

و هنگامى كه خبرى از ايمنى يا بيم به آنان رسد، آن را شايع كنند. و اگر آن را به رسول [خدا] و صاحبان امرشان باز مى‏گرداندند، كسانى از آنان كه آن را در مى‏يابند، [مصلحت‏] آن را مى‏شناختند. و اگر فضل و رحمت خدا بر شما نبود، جز اندكى، از شيطان پيروى مى‏كرديد

مکارم

و هنگامی که خبری از پیروزی یا شکست به آنها برسد، (بدون تحقیق،) آن را شایع می‌سازند؛ در حالی که اگر آن را به پیامبر و پیشوایان -که قدرت تشخیص کافی دارند- بازگردانند، از ریشه‌های مسائل آگاه خواهند شد. و اگر فضل و رحمت خدا بر شما نبود، جز عدّه کمی، همگی از شیطان پیروی می‌کردید (و گمراه می‌شدید).

مجتبوی

و چون به آنان خبرى- و شايعه‏اى- از ايمنى يا ترس برسد آن را فاش و پخش مى‏كنند، و حال آنكه اگر آن را به پيامبر و صاحبان امر خويش- كارداران يا فرماندارانشان- باز مى‏گرداندند هر آينه كسانى از آنان كه [حقيقت‏] آن (خبر) را بيرون مى‏كشند آن را مى‏دانستند- و به آنان مى‏فهماندند- و اگر فزون‏بخشى و مهربانى خدا بر شما نبود از شيطان پيروى مى‏كرديد مگر اندكى.

مصباح زاده

و چون ميامد ايشان را امرى از ايمنى يا بيم افشا مى‏كنند آنرا و اگر برگردانند آنرا بسوى رسول و بسوى صاحبان امر از ايشان هر آينه بدانندش آنان كه استنباط ميكنند آنرا از ايشان و اگر نبود فضل خدا بر شما و رحمتش هر آينه پيروى ميكرديد شيطان را مگر اندكى

معزی

و هرگاه برسدشان امرى درباره امنيّت يا ترس فاش كنندش و اگر بازمى گردانيدند آن را به سوى پيمبر و به سوى اولياء امر (كارداران) خويش همانا مى دانستندش آنان كه استخراجش مى كردند از ايشان و اگر نبود فضل خدا و رحمت او بر شما همانا پيروى مى كرديد شيطان را مگر كمى

قمشه ای

و (منافقان) چون امری به آنان برسد که باعث ایمنی یا ترس (مسلمین) است (و باید پنهان داشت) آن را منتشر می‌سازند، در صورتی که اگر آن را به رسول و به صاحبان حکم که از خودشان هستند گزارش می‌دادند همانا آنان که اهل بصیرتند در آن واقعه صلاح‌اندیشی می‌کردند. و اگر نه این بود که فضل خدا شامل حال شماست، همانا به جز اندکی همه شیطان را پیروی می‌کردید.

رشاد خليفه

هرگاه با شايعه‌اي روبرو مى شوند كه امنيت را به خطر مي اندازد، آن را پخش مى كنند. اگر درباره آن به رسول و مسئولان در ميانشان رجوع كرده بودند، كساني كه به اين امور آگاهي دارند آنها را مطلع مى ‌كردند. اگر به خاطر موهبت خدا و رحمتش نسبت به شما نبود، به جز عده كمى، بقيه از شيطان پيروي مى ‌كرديد.

Literal

And if a matter/affair from the safety/security or the fear came to them, they spread/circulated with it, and if they returned it to the messenger and to (those) of the order/command from them; those who from them conclude/discover (understand) it would have known it (E), and where it not for God’s grace/favour/blessing on you, and His mercy, you would have followed the devil, except a few (from you).

Al-Hilali Khan

When there comes to them some matter touching (public) safety or fear, they make it known (among the people), if only they had referred it to the Messenger or to those charged with authority among them, the proper investigators would have understood it from them (directly). Had it not been for the Grace and Mercy of Allah upon you, you would have followed Shaitan (Satan), save a few of you.

Arthur John Arberry

When there comes to them a matter, be it of security or fear, they broadcast it; if they had referred it to the Messenger and to those in authority among them, those of them whose task it is to investigate would have known the matter. And but for the bounty of God to you, and His mercy, you would surely have followed Satan, except a few.

Asad

AND IF any [secret] matter pertaining to peace or war comes within their ken, they spread it abroad – whereas, if they would but refer it unto the Apostle and unto those from among the believers who have been entrusted with authority, such of them as are engaged in obtaining intelligence would indeed know [what to do with] it And but for God’s bounty towards you, and His grace, all but a few of you would certainly have followed Satan.

Dr. Salomo Keyzer

Indien zij een bericht ontvangen, waardoor hun zekerheid of vrees wordt ingeboezemd, verspreiden zij dat onmiddellijk; maar indien zij het den gezant en hunne opperhoofden vertelden, zouden zij, die waarheid begeerden, haar uit den mond van deze laatsten hooren. Indien Gods genade en zijne barmhartigheid niet over u waakten, zoudt gij, eenigen van u uitgezonderd, satan volgen.

Free Minds

And if any matter regarding security, or fear, comes to them they make it publicly known, but if they had referred it to the messenger and to those entrusted from them then it would have been known by those who studied it from them. And had it not been for God’s grace upon you and His mercy, you would have followed the devil, except for a few.

Hamza Roberto Piccardo

Se giunge loro una notizia, motivo di sicurezza o di allarme, la divulgano. Se la riferissero al Messaggero o a coloro che hanno l’autorità, certamente la comprenderebbero coloro che hanno la capacità di farlo. Se non fosse stato per la grazia di Allah che è su di voi e per la Sua misericordia, certamente avreste seguito Satana, eccetto una piccola parte di voi.

Hilali Khan

When there comes to them some matter touching (public) safety or fear, they make it known (among the people), if only they had referred it to the Messenger or to those charged with authority among them, the proper investigators would have understood it from them (directly). Had it not been for the Grace and Mercy of Allah upon you, you would have followed Shaitan (Satan), save a few of you.

Kuliev E.

Когда до них доходит известие о безопасности или опасности, они разглашают его. Если бы они обратились с ним к Посланнику и обладающим влиянием среди них, то его от них узнали бы те, которые могут исследовать его. Если бы не милость и милосердие Аллаха к вам, то вы, за исключением немногих, последовали бы за сатаной.

M.-N.O. Osmanov

Когда до них доходит весть о победе или поражении, они разглашают ее. А если бы они [раньше] сообщили это посланнику и предводителям [муслимов,] тем было бы ведомо, нужно ли распространять эту весть. И если бы не милость и милосердие Аллаха к вам, то вы, за исключением немногих, последовали бы за шайтаном.

Mohammad Habib Shakir

And when there comes to them news of security or fear they spread it abroad; and if they had referred it to the Messenger and to those in authority among them, those among them who can search out the knowledge of it would have known it, and were it not for the grace of Allah upon you and His mercy, you would have certainly followed the Shaitan save a few

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And if any tidings, whether of safety or fear, come unto them, they noise it abroad, whereas if they had referred it to the messenger and to such of them as are in authority, those among them who are able to think out the matter would have known it. If it had not been for the grace of Allah upon you and His mercy ye would have followed Satan, save a few (of you).

Palmer

And when there comes to them a matter of security or fear they publish it; but if they were to report it to the Apostle and to those in authority amongst them, then those of them who would elicit it from them would know it; but were it not for God’s grace upon you and His mercy ye had followed Satan, save a few.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Onlara, güven yahut korkuya ilişkin bir haber ulaştığında onu hemen yaydılar. Oysaki, onu resule ve içlerindeki sorumluluk sahiplerine götürmüş olsalardı, aralarındaki okuyup araştırarak hüküm çıkaranlar, onu elbette bileceklerdi. Eğer Allah’ın lütuf ve rahmeti üzerinizde olmasaydı, pek azınız/pek az işiniz hariç şeytanın ardısıra giderdiniz.

Qaribullah

When a matter comes to them, be it of security or fear, they broadcast it, whereas if they returned it to the Messenger and to those in authority among them, those of them whose task is to research it would have known it. If it was not for the Bounty of Allah and His Mercy, all but a few of you would have followed satan.

QXP

The Book of Allah provides easy and practical social guidance. There are people who spread rumors pertaining to safety or fear. Those who hear rumors shall refer the matter concerning public safety and threat, to the Messenger and the government officials. Those who are engaged in obtaining intelligence will indeed know what to do with it. Had it not been for the Bounty of Allah and His Mercy, most of you would still be following the Satanic elements.

Reshad Khalifa

When a rumor that affects security comes their way, they spread it. Had they referred it to the messenger, and those in charge among them, those who understand these matters would have informed them. If it were not for GOD’s grace towards you, and His mercy, you would have followed the devil, except a few.

Rodwell

And when tidings, either of security or alarm, reach them, they tell them abroad; but if they would report them to the apostle, and to those who are in authority among them, those who desire information would learn it from them. But for the goodness and mercy of God towards you, ye would have followed Satan except a few!

Sale

When any news cometh unto them, either of security or fear, they immediately divulge it; but if they told it to the Apostle and to those who are in authority among them, such of them would understand the truth of the matter, as inform themselves thereof from the Apostle and his chiefs. And if the favour of God and his mercy had not been upon you, ye had followed the devil, except a few of you.

Sher Ali

And when there comes to them any tidings whether of peace or of fear they spread it about, whereas if they had referred it to the Messenger and to those in authority among them, surely those of them, who can elicit the truth from it, would have understood it. And had it not been for the grace of ALLAH upon you and HIS mercy, you would have followed Satan, save a few.

Unknown German

Und wenn etwas von Frieden oder Furcht zu ihnen dringt, verbreiten sie es; hätten sie es aber vor den Gesandten und vor jene gebracht, die unter ihnen Befehlsgewalt haben, dann würden sicherlich die unter ihnen, die es entschleiern können, es verstanden haben. Und wäre nicht Allahs Gnade über euch und Seine Barmherzigkeit, ihr wäret alle dem Satan gefolgt, bis auf einige wenige.

V. Porokhova

Когда встает какой-нибудь вопрос пред ними, ■ Не вызывающий тревог или несущий опасенья, ■ Они его тотчАс же разглашают. ■ А если б предоставили они ■ (Этот вопрос) посланнику (на суд) ■ Иль обладающим меж ними властью, ■ Тогда б узнали его те, ■ Кто (в суть его) проникнуть хочет. ■ И если б не Господня щедрость и милость Его к вам, ■ То вы бы все, кроме немногих, пошли стопами Сатаны.

Yakub Ibn Nugman

Әгәр монафикъларга сугыш сәфәрендә булган мөселманнарның сугышка әзерләнмичә тыныч торулары, яки дошман ґәскәреннән курыккан хәбәрләре килсә, ул хәбәрне шатланып, халык арасына фаш итәләр мөселманнар күңленә курку салыр өчен. Әгәр ул хәбәрне расүлгә һәм мөселманнарның әмирләренә генә әйтсәләр иде, ул вакытта ул хәбәрне расүл һәм әмирләр генә белеп, тиешсез кешеләргә фаш булмас иде. Ий мөэминнәр! Әгәр сезгә Аллаһуның фазыйләте – юмартлыгы һәм рәхмәте булмаса иде, әлбәттә, шайтанга ияреп, һәлак булыр идегез, мәгәр шайтанга иярмичә бик азларыгыз калыр иде.

جالندہری

اور جب ان کے پاس امن یا خوف کی کوئی خبر پہنچتی ہے تو اس کو مشہور کردیتے ہیں اور اگر اس کو پیغمبر اور اپنے سرداروں کے پاس پہنچاتے تو تحقیق کرنے والے اس کی تحقیق کر لیتے اور اگر تم پر خدا کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو چند اشخاص کے سوا سب شیطان کے پیرو ہوجاتے

طاہرالقادری

اور جب ان کے پاس کوئی خبر امن یا خوف کی آتی ہے تو وہ اسے پھیلا دیتے ہیں اور اگر وہ (بجائے شہرت دینے کے) اسے رسول (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) اور اپنے میں سے صاحبانِ امر کی طرف لوٹادیتے تو ضرور ان میں سے وہ لوگ جو (کسی) بات کانتیجہ اخذ کرسکتے ہیں اس (خبر کی حقیقت) کو جان لیتے، اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو یقیناً چند ایک کے سوا تم (سب) شیطان کی پیروی کرنے لگتے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.